Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Handel med optioner

Trading de opciones

En option är ett finansiellt derivat. Det är ett juridiskt avtal som ger dig möjlighet att köpa eller sälja en tillgång under eller inom en förutbestämd tidsperiod (utnyttjandedatum). Om du är säljaren måste du uppfylla villkoren för transaktionen. Dessa är till för att köpa eller sälja om köparen väljer att "utnyttja" optionen före förfallodagen.

Optionshandeln omfattar många marknader. Du kan få optioner på aktier, ETF:er, terminer osv. Dessa traditionella kontrakt kallas också vaniljoptioner.

Option är komplexa derivat, vissa optionshandelsstrategier kan vara konservativa och andra spekulativa till sin natur med betydande risk för förlust.

Oavsett om det är för att säkra risken för valutahandel eller för att spekulera, använder de flesta multinationella företag och handelspersonal optioner i en eller annan form.

Följande artiklar presenterar grunderna för handel med vaniljoptioner. Tänk på att de flesta optionshandlare har flera års erfarenhet, du kommer inte att kunna bli expert omedelbart efter att ha läst dessa artiklar.

Optioner mäklare

MäklareFörordningarPlattformarMinsta insättningTyp av optioner
Tyskland (BaFin)IG, ProRealTime300 €Vanilla optioner (OTC)
Barriärprodukter (OTC)
Turbo24 (MTF)
Irland (FRSA)AvaOptioner100 €Vanilla optioner (OTC)
Att investera innebär risk för förlust. Optionskontrakt är komplexa finansiella produkter avsedda för erfarna investerare.

Hur optioner fungerar

Optionshandel Optionshandel: fördelar och risker för investerare
En option är ett avtal mellan två parter där en (säljaren eller emittenten) ger den andra (köparen eller innehavaren) ett privilegium i en specifik börstransaktion.
Typer och stilar av optionTyper och stilar av option
De två grundläggande typerna av optioner, nämligen köpoptioner och säljoptioner tillhör en av två kategorier, amerikansk eller europeisk. De kallas ibland vaniljoption.
mäter pris och värde på en option Hur man mäter pris och värde på en option
Vid bestämning av priset eller premien på en option är en av de viktigaste faktorerna det aktuella priset på den underliggande säkerheten. Baserat på priset på det underliggande, sägs ett option in-the-money, at-the-money, eller out-of-the-money.
optionsrisker med grekernaHur man mäter optionsrisker med grekerna
Grekerna (Delta, Vega, Rho, Theta, Gamma) är indikatorer som kan användas för att utvärdera olika optionspositioner och mäta risken.
Amerikanska och europeiska optionerAmerikanska och europeiska optioner (matematisk modellering)
Amerikanska och europeiska optioner är båda typer av finansiella derivat, men de skiljer sig åt genom sina inlösenrätter, vilket leder till skillnader i deras matematiska modellering.
fyra häxornas dagDe fyra häxornas dag
De fyra häxornas dag motsvarar de kvartalsvisa förfallodagarna för fyra derivatprodukter: index- och aktieoptioner, index- och aktieterminer.

Strategier för handel med optioner

Option Call Strategier för handel med optioner
De olika strategierna för handel med optioner för att säkra en portfölj med aktier eller investera i neutrala, baisseartade eller hausseartade marknader.
Gamma ScalpingGamma Scalping Options Trading Strategy
Enskilda handlare kommer aldrig att behöva delta i gamma scalping via en straddle eller strangle long optionsstrategi, men de kan analysera denna strategi för att förutse ett marknadsmönster.
När ska du sälja optioner före utgången?När ska du sälja optioner före utgången?
Att sälja optioner före förfall kan vara fördelaktigt under vissa omständigheter. Handlare kan välja att sälja en option före förfall om de har nått sitt vinstmål eller om marknadsförhållandena har förändrats negativt.
ODTE-strategiODTE-strategi för handel med optioner med hög risk och hög avkastning
När det gäller strategier för optionshandel är en av de mest intressanta och potentiellt lönsamma ODTE-handel, dvs. handel med optionskontrakt på den dag de löper ut.
syntetisk hävstångseffektOptionsstrategier för syntetisk hävstångseffekt
Optionsstrategier erbjuder ett sätt att uppnå syntetisk hävstång, vilket gör det möjligt för investerare att kontrollera en större position i en underliggande tillgång med en relativt liten investering.

Typer av standard optioner och exotiska optioner

Vaniljoption handel Vaniljoption handel
Standard köp- och säljoptioner (även kallade vaniljoptioner) som finns på de större börserna skiljer sig från exotiska eller binära optioner.
Lookback-option Lookback-option (kollar tillbaka)
En lookback-option är en typ av exotiskt derivatkontrakt som gör det möjligt för investeraren att dra nytta av det bästa pris som den underliggande tillgången uppnår under optionens löptid.
Asiatiska optioner Asiatiska optioner: definition och funktion
En asiatisk option är en exotisk option som erbjuder investerare en utbetalning baserad på det genomsnittliga priset på en underliggande tillgång, snarare än spotpriset vid en viss tidpunkt.
KorgoptionKorgoption - hur man investerar med ett exotiska optioner
En korgoption är ett exotiskt finansiellt derivat som näringsidkare kan använda för att köpa grupper av tillgångar på en gång, men vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden.
Quanto optionerQuanto optioner (justering av kvantitet)
Quanto-optioner är derivat av olika valutor som gör det möjligt för investerare att skydda sig mot växelkursfluktuationer när de handlar på en utländsk marknad.
RänteoptionerRänteoptioner
Ränteoptioner kan användas av investerare för att dra nytta av framtida ränteförändringar.
SwaptionsSwaptions - definition och funktion
Swaptions är ett handelsinstrument som investerare kan använda för att dra nytta av förändringar i räntesatser under en viss tidsperiod.
Ratchet-optionerRatchet-optioner - definition och funktion
Ratchet-optioner består av en grupp individuella optioner som blir aktiva vid vissa tidpunkter i framtiden. Dessa exotiska optioner är idealiska för handlare som navigerar på marknader med hög volatilitet.
Bermuda-optioner:Bermuda-optioner: definition och funktion
Bermuda-optioner gör det möjligt för näringsidkare att utöva kontrakt på förutbestämda datum före utgången för att omvandla optionerna till aktier.
Commodore-optionerCommodore-optioner - ett exotiskt långsiktigt kontrakt
Commodore-optioner är en typ av exotiskt långsiktigt kontrakt som fungerar som en serie av barriäroptioner.
Himalaya-optionerHimalaya-optioner - definition och funktion
En Himalaya-option är ett aktieoptionskontrakt vars utbetalning bestäms av det bästa resultatet för ett visst antal optioner, eller korg, under en given period. Dessa exotiska optioner (mountain range) är stigberoende och har samma egenskaper som korg- och range-optioner.
Exotiska optioner Timer CallsExotiska optioner Timer Calls
Timer calls är en exotisk option som gör det möjligt för investerare att ange den volatilitetsnivå som används för att prissätta en tillgång.
Sammansatta optionerSammansatta optioner - definition och funktion
En sammansatt option anses vara en option där det underliggande värdepapperet också är en option. Det finns två lösenpriser och två lösendatum, vilket ger investerarna ytterligare flexibilitet och potentiellt lägre initiala kostnader.
Optioner på överavkastningOptioner på överavkastning
Outperformance-optioner är en typ av exotiska derivat som ger investerare möjlighet att göra hävstångstransaktioner baserade på den relativa utvecklingen av två tillgångar.
Rainbow-optionerRainbow-optioner: en exotisk option för spekulation i flera tillgångar
Regnbågsoptioner är en typ av exotiska optioner som gör det möjligt för handlare att spekulera i flera tillgångar i en enda transaktion.
Box-optionerBox-optioner: arbitragestrategi
Handel med box-optioner är en arbitragestrategi. Detta koncept, även känt som en box spread, kombinerar köp av en bullish köpoption med en motsvarande bearish säljoption.
Syntetisk optionSyntetisk option
En syntetisk option är en kombination av två positioner på finansmarknaden som återger egenskaperna hos en finansiell option, utan att behöva köpa eller sälja själva optionen.
Greenshoe-optionGreenshoe-option (möjlighet till övertilldelning)
Hela börsintroduktionsprocessen kan vara komplex och företag måste ta hänsyn till ett antal faktorer. En av dessa faktorer är Greenshoe Option, en relativt okänd term som spelar en avgörande roll för hur framgångsrika börsintroduktioner blir.

Derivat: warranter, turbos, swappar

Warranter och köpoptionerWarranter och köpoptioner
Warrants och köpoptioner är ganska lika i många avseenden, men de har också några anmärkningsvärda skillnader.
Warrants Vad är en warrant på aktiemarknaden och hur använder man den?
Warrants är ett sätt att få exponering för aktiekursrörelser. För erfarna handlare kan de vara ett bra sätt att säkra en aktieportfölj.
ValutawarrantValutawarrant (värdepapperiserade optionscertifikat)
En valutawarrant (värdepapperiserat optionscertifikat) är en typ av finansiellt instrument som ger investeraren rätt, men inte skyldighet, att genomföra en valutatransaktion till ett visst lösenpris inom en viss tidsperiod.
Variansswappar: definitionVariansswappar: definition
Variansswappar är OTC-derivat som används för att säkra risker och/eller spekulera i förändringar i priset på en viss tillgång eller ett visst index, volatilitet, ränta eller växelkurs.
Teckningsoptioner - SPAC Teckningsoptioner - SPAC - Definition och verksamhet
Ett "Special Purpose Acquisition Company" eller SPAC är ett företag som har skapats i det enda syftet att utnyttja fusions- eller förvärvsmöjligheter. SPACs säljer i allmänhet teckningsoptioner som en del av deras börsintroduktion (IPO).
Turbo Warrants Turbo Warrants - Turbo Certificate
Turbo warrants, även kallade turbocertifikat eller callable bull/bear-kontrakt, är en form av derivatprodukt som främst handlas i Europa och Hongkong.