Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Greenshoe-option (möjlighet till övertilldelning)

Opción Greenshoe

Börsintroduktioner (IPO) är ett viktigt steg för företag som vill skaffa kapital från allmänheten genom att sälja sina aktier på aktiemarknaden.

Hela börsintroduktionsprocessen kan vara komplex och företagen måste ta hänsyn till ett antal faktorer.

En av dessa faktorer är Greenshoe-optionen, en relativt okänd term som spelar en avgörande roll för hur framgångsrik en börsintroduktion blir.

I den här artikeln utforskar vi begreppet Greenshoe Option, dess mekanik och dess fördelar för företag och investerare.

Viktiga lärdomar - Greenshoe-optionen

  • Greenshoe Option är en bestämmelse i garantiavtalet som gör det möjligt för garanterna att emittera och sälja ytterligare aktier utöver det ursprungliga antal som anges i IPO-prospektet.
  • Greenshoe-optionen gör det möjligt för garanterna att stabilisera priset på ett företags aktier under de första handelsdagarna, vilket minskar sannolikheten för prisvolatilitet och ger stöd för aktiekursen på marknaden.
  • Greenshoe-optionen erbjuder ett antal fördelar för företag och investerare, inklusive prisstabilisering, ökat kapital och förbättrad marknadsuppfattning.

Vad är Greenshoe-optionen?

Greenshoe-optionen är uppkallad efter Green Shoe Manufacturing Company, som först införde den vid sin börsintroduktion 1919, och är en bestämmelse i ett garantiavtal som ger garanterna möjlighet att utfärda och sälja ytterligare aktier utöver det ursprungliga antal som anges i prospektet för börsintroduktionen.

Denna option är också känd som en "övertilldelningsoption".

Greenshoe-optionen ger garanterna möjlighet att stabilisera priset på ett företags aktier under de första handelsdagarna, vilket minskar sannolikheten för prisvolatilitet och ger stöd för aktiekursen på marknaden.

Optionen tillåter i allmänhet garanterna att sälja upp till 15% fler aktier än det ursprungliga erbjudandet.

Hur fungerar Greenshoe-optionen?

För att bättre förstå hur Greenshoe-optionen fungerar kan vi tänka oss ett hypotetiskt företag, XYZ Corp, som planerar att börsnoteras genom en IPO.

Företaget avser att emittera en miljon aktier och garanterna har Greenshoe-optionen att emittera ytterligare 150 000 aktier (15% av det ursprungliga erbjudandet).

Övertilldelning

Garanterna kan välja att sälja alla 1 150 000 aktier (inklusive de ytterligare 150 000 aktierna) till allmänheten under börsintroduktionen.

Genom att göra detta skapar de en kort position i de ytterligare 150 000 aktierna och lånar i praktiken dessa aktier från bolaget.

Intäkterna från dessa ytterligare aktier är blockerade.

Stabilisering

När aktierna har noterats och börjar handlas övervakar garanterna aktiekursen.

Om aktiekursen stiger täcker garanterna sin korta position genom att köpa ytterligare 150.000 aktier på den öppna marknaden (med hjälp av de blockerade medlen).

Dessa transaktioner bidrar till att stabilisera aktiekursen genom att öka efterfrågan.

Stängning av Greenshoe-optionen

Om aktiekursen förblir stabil eller faller kan garanterna välja att utnyttja Greenshoe-optionen genom att köpa de ytterligare 150 000 aktierna direkt från XYZ till priset för börsintroduktionen.

Intäkterna från spärrkontot kommer sedan att överföras till företaget.

Fördelar med Greenshoe-optionen

Greenshoe-optionen erbjuder ett antal fördelar för företag och investerare:

Prisstabilisering

Genom att tillåta garanterna att täcka sin korta position eller utnyttja Greenshoe-optionen bidrar denna bestämmelse till att minska volatiliteten i aktiekursen under de första handelsdagarna.

Kapitalökning

Greenshoe Option gör det möjligt för företag att anskaffa ytterligare kapital genom att sälja fler aktier om efterfrågan på deras aktier är hög.

Förbättrad marknadsuppfattning

En framgångsrik börsintroduktion med minimal volatilitet i aktiekursen kan skapa en positiv marknadsuppfattning om företaget, öka investerarnas förtroende och potentiellt locka långsiktiga investerare.

En allmän regel är att ju mer stabil aktiekursen är, desto mindre riskfyllt uppfattas företaget vara.

Slutsats

Greenshoe-optionen är ett viktigt verktyg i börsintroduktionsprocessen, som ger företag och garanter en mekanism för att stabilisera aktiekursen under de första handelsdagarna.

Genom att minska prisvolatiliteten och skapa en gynnsam marknadsuppfattning kan Greenshoe Option bidra till en framgångsrik börsintroduktion och ge långsiktiga fördelar för både företag och investerare.

Optioner mäklare

MäklareFörordningarPlattformarMinsta insättningTyp av optioner
Tyskland (BaFin)IG, ProRealTime300 €Vanilla optioner (OTC)
Barriärprodukter (OTC)
Turbo24 (MTF)
Irland (FRSA)AvaOptioner100 €Valutaoptioner (OTC)
Att investera innebär risk för förlust. Optionskontrakt är komplexa finansiella produkter avsedda för erfarna investerare.
Föregående : Syntetisk option  Följande : Warranter och köpoptioner