Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Hur man jämför mäklare i Europa

mäklare i Europa

Med en befolkning på över 700 miljoner människor är Europa en av de största handelsmarknaderna i världen. På senare tid har dessutom den tid som tillbringas hemma inneburit att allt fler näringsidkare försöker maximera sin personliga ekonomi. Den ökade efterfrågan har lett till ett större utbud av mäklare i Europa.

Det är viktigare än någonsin att hitta rätt online-mäklare med tanke på det stora antalet alternativ som finns på marknaden. Men det handlar inte bara om att välja rätt tillgång till rätt pris, det finns många andra faktorer att ta hänsyn till. Nedan har vi listat de viktigaste sakerna att tänka på.

Tillgångar och marknader

Europeiska aktier

Nästan alla länder i Europa har en börs. Fem av dem anses vara stora och har ett börsvärde på över 1 biljon USD. De europeiska börserna utgör två av världens tio största börser. Europas största börs är Euronext, som förbinder sju ekonomier i Amsterdam, Bryssel, Dublin, Lissabon, London, Oslo och Paris med 1 870 börsnoterade företag. London Stock Exchange (LSE) är den näst största börsen i Europa och har cirka 2 000 börsnoterade företag. Båda börserna har samma öppettider och är öppna från 8.00 till 16.30 (GMT) måndag till fredag.

Kryptovalutor

I EU klassificeras kryptotillgångar som kvalificerade finansiella instrument (QFI), så handel med kryptovalutor är laglig. Börser som handlar med QFIs regleras på regional nivå. Företag som har en QFI-licens får sälja kryptovalutarelaterade produkter. Nätmäklare i Europa måste följa europeisk lagstiftning för att få denna licens.

Forex

Londonhandeln står för cirka 35 % av den totala genomsnittliga omsättningen på den globala valutamarknaden. Under denna session handlas valutapar, inklusive EUR/USD och GBP/USD, med snävare spreadar på grund av den höga likviditeten på marknaden. Varje land har sin egen tillsynsmyndighet, men enligt EU-lagstiftningen kan företag erbjuda finansiella tjänster i alla EU-länder om de är reglerade av minst en europeisk myndighet. Den EU-lagstiftning som styr dessa organ kallas MiFID.

Råvaror

Majoriteten av handeln med råvaror online i Europa sker antingen på spot- eller terminsmarknaderna. Den mest kända råvarubörsen i Europa är Intercontinental Exchange (ICE), en elektronisk råvarubörs utan fysiskt handelsgolv.

De flesta stora europeiska nätmäklare erbjuder handel med terminer och råvaror. De mest populära tillgångarna är guld, silver, råolja och Brentolja.

Börsindex

De mest kända europeiska aktieindexen är FTSE 100 (Storbritannien), Euro Stoxx (Europa) och DAX 40 (Tyskland). De bästa mäklarna i Europa erbjuder möjligheten att handla med CFD:er eller ETF:er på minst ett av dessa index.

Handelsverktyg och handelsplattformar

Framgångsrik handel kräver hög utförandehastighet, data i realtid och praktiska kartläggnings- och analysverktyg. De bästa mäklarna i Europa erbjuder enkel navigering och omfattande analysverktyg. De erbjuder också kompatibilitet med mobilappar, samt en komplett uppsättning handelsfunktioner som är tillgängliga på skrivbordet och i webbläsaren.

Courtageavgifter

De bästa online-mäklarna i Europa är öppna med sin avgiftsstruktur. Eftersom dessa avgifter kan variera avsevärt från plattform till plattform är det viktigt att handlare handlar för att se till att de avgifter som erbjuds är konkurrenskraftiga på marknaden.

Andra avgifter att tänka på är inaktivitetsavgifter, kontounderhåll samt uttags- och insättningsavgifter. Ibland tar mäklaren ut avgifter från tredje part till kunderna. Det kan handla om avgifter för tillgång till växelkurser, banköverföringsavgifter och avgifter för valutaomräkning.

Hävstångseffekt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har infört gränser för hävstångseffekten på forex och CFD:er som erbjuds privatkunder under 2018. Den maximala hävstången per tillgång visas nedan.

  • 1:30 för större valutapar
  • 1:20 för andra valutapar, guld och större index.
  • 1:10 för andra råvaror än guld och andra större aktieindex.
  • 1:5 för enskilda aktier
  • 1:2 för kryptovalutor

Demokonto

Majoriteten av de bästa mäklarna erbjuder demokonton. Detta är ett utmärkt sätt att navigera i plattformens funktioner, öva på handelsstrategier och förstå vilka tillgångar som finns tillgängliga. Du kan få tillgång till virtuella medel i simulerade verkliga marknadsförhållanden.

Reglering av mäklare i Europa

Reglerade mäklare styrs av regler som syftar till att skydda enskilda handlare. Även om det inte är obligatoriskt rekommenderas det starkt att välja mäklare som följer bestämmelserna. Oreglerade aktiemäklare i Europa kan innebära bristande skydd för handlare, ekonomisk skada och dålig kund- och plattformsservice. Handlare kan kontrollera en mäklares licensnummer i den relevanta finansmyndighetens databas.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) är en oberoende finansiell tillsynsmyndighet i Europeiska unionen. Dess viktigaste uppgifter är att främja öppenhet i informationen, främja effektiva och stabila finansmarknader och skydda småhandlare. Det är ett etablerat organ som sedan 2001 har utarbetat riktlinjer för aktiemäklare i Europa. I Esma:s bemyndigande föreskrivs följande :

  • Tillsyn - Direkt tillsyn av finansinstitut och transaktionsregister.
  • Standardisering - dela med sig av bästa praxis och förbättra effektiviteten.
  • Regler - tillhandahåller ett regelverk för EU:s finansmarknader och syftar till att skapa lika villkor för investerare och organisationer i EU genom att ge råd om lagstiftning och utveckla tekniska standarder.
  • Risk - Hantering av risker för investerare, inklusive marknadsstabilitet. Tidiga åtgärder kan vidtas för att undvika problem som hotar dem.

Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) är en EU-förordning som ökar insynen på EU:s finansmarknader och standardiserar de rättsliga kraven för företag som är verksamma på detta område. Den har varit i kraft sedan 2007. MiFID fastställer endast grundläggande krav, så de restriktioner som tillsynsmyndigheterna inför kan variera från land till land. Vissa länder, som Bulgarien och Malta, uppfyller bara de grundläggande kraven, medan andra, som Storbritannien och Schweiz, går längre än så. Reglerna om öppenhet, åtskillnad av medel och ersättning till investerare är dock alla obligatoriska.

Exempel på MiFID-skydd är begränsningen av bonusar och kampanjer för icke-professionella handlare och det obligatoriska tillhandahållandet av skydd mot negativa saldon på marginalkonton. Denna strikta finansiella reglering skapar en säker miljö för dem som investerar med en EU-baserad mäklare.

Särskilda tillsynsmyndigheter

Vi har ovan beskrivit den reglering som gäller för mäklare i Europa. Om ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster i EU regleras av en europeisk myndighet som tillämpar MiFID kan det bedriva verksamhet i vilken medlemsstat som helst. Detta gäller inte längre för Storbritannien, som sedan Brexit står utanför EU. I det här avsnittet undersöker vi de vanligaste tillsynsmyndigheterna och deras respektive länder.

Financial Conduct Authority (FCA) - Storbritannien

FCA inrättades 2013 för att skydda de brittiska konsumenterna, stärka integriteten i det brittiska finansiella systemet och tjäna kundernas intressen genom att uppmuntra sund konkurrens mellan finansiella tjänsteföretag.

FCA-reglering är obligatorisk för nätmäklare i Europa som säljer sina tjänster till brittiska kunder. Konkurrensverket kommer att se till att de som erbjuder investeringar kan fatta välgrundade beslut i kundernas intresse och att de också hålls ansvariga för sina handlingar. Detsamma gäller dock inte för kryptovalutor. Även om de omfattas av FCA:s reglering kan kryptovalutabörser inte hållas ansvariga för fluktuationer i tillgångsvärden och de förluster som detta kan orsaka.

Cyperns värdepappers- och börskommission (CySEC) - EU

CySEC lanserades 2001 och är den största tillsynsmyndigheten för mäklare i världen. Dess huvudsakliga ansvarsområde är att övervaka mäklare och dela ut licenser till plattformar samtidigt som man skyddar kunderna. CySEC uppmuntrar till fri handel och tillåter småhandlare att tillämpa olika strategier, t.ex. att använda hög hävstångseffekt och hedging.

Säkerhet

Det är viktigt att tänka på säkerheten hos en nätmäklare i Europa innan man investerar, särskilt när det gäller betalningar, personuppgifter och kontoprivatliv. En mäklares tjänsteår kan också vara en bra säkerhetsindikator, eftersom det visar hur mogna tjänsterna och verksamheten är. Dessutom bör nätmäklare i Europa som är erkända av en ledande tillsynsmyndighet (t.ex. CySEC och FCA) erbjuda tillräckliga skyddsnivåer. Se efter kryptering av data från datorer och mobiler, skydd av betalningsmetoder och tvåfaktorsautentisering (2FA).

Transaktionsskatter i Europa

Det är näringsidkarens ansvar att deklarera sina egna skatter i enlighet med sin investeringsverksamhet. Beloppet varierar mellan olika europeiska länder, med ett genomsnitt på cirka 19,5 %. Skattesatsen för handel i Frankrike är 30 %. Danmark har den högsta skatten av alla europeiska länder, 42 procent.

En källskatt tas ut på bankräntor och obligationsinkomster som EU-invånare får från investeringar i andra medlemsstater. Det gäller 28 europeiska medlemsstater, däribland Spanien, Tyskland, Grekland och Frankrike. Detta säkerställer att invånare i ett land inte undviker skatt genom att deponera pengar utanför jurisdiktionen.

Majoriteten av de europeiska länderna följer EU:s sparandedirektiv och offentliggör kontoinnehavarnas namn och ränteintäkter. EU:s källskatt tillämpas inte på företagsvinster, aktieutdelningar eller vinster från investeringar.

Observera att denna information inte ska betraktas som skatterådgivning. Kontakta en expert för att få veta mer om hur du betalar skatt på dina inkomster.

Sista ordet om mäklare i Europa

Mäklare i Europa tenderar att erbjuda en säker och trygg handelsmiljö för småhandlare genom strikta regler och riktlinjer. Vi har listat några av de viktigaste faktorerna för att välja de bästa nätmäklarna i Europa. Tänk på vilka tillgångar du vill handla med först och med vilken volym, eftersom detta kan påverka din sökning och begränsa dina valmöjligheter.

Rekommenderade mäklare för europeiska handlare

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Vilka tillgångar kan man handla med online-mäklare i Europa?

De mest populära handelsmarknaderna är forex, råvaror, aktier, terminer och kryptovalutor. Produkter som CFD:er och ETF:er är också vanliga.

Vem reglerar mäklare i Europa?

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ( ESMA) är en oberoende finansiell tillsynsmyndighet i Europeiska unionen. Dess främsta mål är att främja öppenhet i informationen, effektivitet och stabilitet på finansmarknaderna samt att skydda småhandlare.

Vilka är ESMA:s maximala hävstångsgränser för mäklare i Europa?

Tous les brokers en ligne en Europe sont soumis aux plafonds de levier de l'ESMA. Ceux-ci ont été introduits pour protéger les investisseurs contre les risques excessifs et comprennent un taux de levier maximal de 1:30 pour les principales paires de devises, de 1:20 pour les principaux indices et de 1:2 pour les crypto-monnaies.

Erbjuder mäklare i Europa demokonton?

Ja, de bästa mäklarna i Europa erbjuder demokonton. Dessa är ett bra sätt att förstå hur man navigerar på plattformen, få tillgång till en marknadssimulering i realtid och öva på handelsstrategier med virtuella pengar innan man öppnar ett livekonto.

Vilka egenskaper bör man tänka på när man väljer en mäklare i Europa?

Privatkunder bör tänka på följande: avgifter, reglering, marknadstillträde, säkerhet, kundsupport och verktyg. Det är viktigt att bedöma vilka faktorer du behöver utifrån din handelsvolym, dina tillgångar och din investeringsstil.