Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Vad är en warrant på aktiemarknaden och hur använder man den?

warrant

Alla warranter, inte bara börsbundna warranter, är derivat som ger dig rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris, även om du inte är skyldig att göra det.

Amerikanska warranter kan utnyttjas (dvs. du bestämmer dig för att köpa eller sälja den angivna tillgången) på eller före förfallodagen. Däremot kan europeiska warranter endast utnyttjas på warrantens förfallodag.

På det hela taget fungerar de på ett mycket likartat sätt som optioner, den största skillnaden är emittenten. Optioner utfärdas av börser, medan warranter säljs av det utfärdande finansinstitutet självt - till exempel utfärdas en warranter för en viss aktie av det företag som utfärdar aktien.

En annan skillnad är att warranter normalt har längre löptid än optioner, och vissa warranter löper ut till och med 15 år efter utfärdandet. Warrants täcker också i allmänhet ett bredare urval av tillgångar.

Konverteringsförhållandet är en viktig egenskap hos teckningsoptioner och anger hur många warranter som behövs för att få tillgång till en enhet av tillgången. Ofta ger en warrant dig tillgång till en enhet (1:1), men ibland behöver du två eller flera warranter per enhet. Warrants säljs mot en avgift, en så kallad premie, som vanligtvis minskar när förfallodagen närmar sig. Ju större skillnaden mellan lösenpriset och marknadspriset på värdepappret är, desto högre är premien. En fördel med warranter jämfört med andra värdepapper är att du inte kan förlora mer än din ursprungliga investering.

Vad är warranter som är knutna till en börs?

Det finns flera olika typer av warranter på aktiemarknaden. Det finns till exempel warranter för aktier, warranter för index och warranter för växelkurser. Warrants finns ofta på stora börser som London Stock Exchange (LSE) och New York Stock Exchange (NYSE).

Aktiebundna warranter

Warranter är kopplade till börsen och knutna till priset på en viss aktie. Företag använder dem ofta för att få in pengar och göra aktieköpet mer attraktivt för investerare. Detta ökar i sin tur aktiens likviditet och värde.

En vanlig strategi som används av företag som vill emittera nya aktier är att ge ut teckningsoptioner i förväg. Investerare som köper dem har rätt att köpa nyemitterade aktier på förfallodagen till det fastställda priset. De som inte utnyttjar teckningsoptionen kan fortfarande köpa aktier i företaget vid ett senare tillfälle, men de måste då betala marknadspriset, som kan vara högre än priset på teckningsoptionen.

Ticker för börsbundna warranter är aktieticker med ett W eller WS i slutet. Adial Pharmaceuticals är till exempel noterat på börsen under symbolen ADIL, så dess teckningsoptioner skulle noteras under symbolen ADILW. Warrants kan regleras i aktier eller kontanter. Med teckningsoptioner som regleras med aktier får du motsvarande aktier när du utövar dem, som du kan sälja vidare eller behålla. Med kontantavräknade warranter får du vinsten direkt. Kontantreglerade teckningsoptioner är i allmänhet mindre beskattade.

Exempel på en amerikansk warrant på aktier

Anta att priset på en Adial Pharmaceuticals-aktie för närvarande är 5 dollar och att företaget har utfärdat warranter som löper ut om ett år med ett lösenpris på 4 dollar och en premie på 2 dollar. Även om det är dyrare att köpa en warrant än att köpa aktien just nu, kan du förvänta dig att värdet på ADIL-aktien kommer att vara ganska volatilt. Genom att investera i warranter har du möjlighet att köpa aktier om priset stiger, men dina vinster kommer att dämpas om priset faller. Du köper 100 warranter för 200 dollar.

Scenario 1: Aktiekursen faller till 0,5 dollar och du väljer att inte utnyttja warranterna. Om du hade köpt aktierna hade du förlorat 450 dollar. I stället förlorade du bara den premie på 200 dollar som du betalade för warranterna.

Scenario 2: ADIL:s aktiekurs stiger till 10 dollar. Du utnyttjar din warrant och betalar 400 dollar för 100 aktier i stället för det nuvarande priset på 1000 dollar. Du säljer dina aktier omedelbart. Efter premien och andra kostnader är din vinst cirka 400 dollar.

Indexwarranter

Indexerade warranter följer ett index och utfärdas av finansiella institutioner, ofta banker. De betalas oftast kontant, men i vissa fall kan du köpa en fond eller ETF. Indexwarranter för aktiemarknaden har ofta välkända index som underliggande tillgångar, t.ex. Nasdaq 100 eller FTSE 100. Indexerade warranter gör det möjligt för dig att dra nytta av prisförändringar i aktier som inte har tillhörande warranter.

Du kan också använda indexerade warranter för att skydda dig och minska din risk. En näringsidkare kan till exempel investera i en indexfond i hopp om att priset ska stiga, men han kan också köpa en put-warranter för att dra nytta av ett eventuellt prisfall.

Andra typer

Det finns många andra typer av warranter, t.ex. valutawarranter, som följer växelkursen mellan två valutor, och råvaruwarranter, som är beroende av priset på vissa råvaror. De senare är vanligtvis kontantavräknade och de exakta villkoren beror på den börs där de är noterade.

Fördelar med handel med Warrants

 • Minskad risk: Att handla med warranter som är kopplade till en börs är mindre riskabelt än att köpa den verkliga tillgången, eftersom du själv kan bestämma om du vill köpa den eller inte.
 • Begränsade förluster: Du kan bara förlora de pengar du betalade för premien, till skillnad från CFD:er och andra derivat som kan ge obegränsade förluster när du använder hävstångseffekten.
 • Marknadstillträde: Warrants har ett bredare marknadstillträde än optioner, vilket gör att du kan investera i till exempel råvaror eller valutor.
 • Säkring: Warrants kan vara ett bra sätt att säkra din portfölj och minska risken.
 • Skattefördelar: Om du köper värdepapper och sedan säljer dem betalar du skatt och andra avgifter för båda transaktionerna. Kontantreglerade warranter beskattas endast en gång. I många länder slipper du stämpelskatt och liknande skatter.

Nackdelar med handel med warranter

 • Mindre vanligt: Alla börsnoterade företag och börser erbjuder inte aktiemarknadsrelaterade warranter, så du måste välja bland dem som gör det. Andra derivat, t.ex. optioner, är tillgängliga för ett större antal värdepapper och hos de flesta mäklare.
 • Ingen ägarfördel: Att äga aktier i ett företag ger ofta rösträtt och utdelningsrätt. En warrant ger dig dock inte dessa rättigheter.
 • Premie: Du måste betala en premie för att köpa en warrant, vilket är en extra kostnad utöver priset på aktien.
 • Kan vara förvirrande: Skillnaderna mellan amerikanska och europeiska warranter och emittentens individuella bestämmelser kan göra warranter mer förvirrande eller svåra att använda.

Mäklare för handel med Warranter

MäklareFörordningarPlattformarMinsta insättningTyp av optioner
Tyskland (BaFin)IG, ProRealTime300 €Vanilla optioner (OTC)
Barriärprodukter (OTC)
Turbo24 (MTF)
Irland (FRSA)AvaOptioner100 €Vanilla optioner (OTC)
Att investera innebär risk för förlust. Optionskontrakt är komplexa finansiella produkter avsedda för erfarna investerare.

Hur man börjar investera med warranter

Analysera marknaden: Det är inte alla börser som har noterade warranter, så kontrollera vilka som har det. Studera också de olika typerna av produkter och garantier.

Hitta en mäklare: Hitta en mäklare som erbjuder tillgång till warranter kopplade till din favoritbörs. Många börser låter dig handla direkt på deras plattform, men en bra mäklare ger dig tillgång till flera börser samtidigt. Detta är de viktigaste sakerna att leta efter hos en mäklare:

 • Marknadstillgång: Tillgång till flera börser gör att du kan maximera dina handelsmöjligheter.
 • Säkerhet: För maximalt skydd bör din mäklare vara registrerad hos ett erkänt finansinstitut i ditt land.
 • Låga avgifter: Håll utkik efter avgifter för insättningar och uttag, provisioner och andra avgifter.
 • Kundtjänst: En mäklare med bra kundtjänst erbjuder chatt eller telefonlinjer dygnet runt för att hjälpa dig om du behöver det.

Vanliga frågor

Vad är warranter som är knutna till en börs?

En warrant, liksom en option, ger dig rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris på ett visst datum. Med amerikanska warranter kan du utöva denna rätt när som helst fram till förfallodagen, medan europeiska warranter endast kan utövas vid förfallodagen. Börsbundna warranter är warranter som handlas på börser.

Vilka är de olika typerna av warranter som är knutna till en börs?

Förutom de vanligaste amerikanska och europeiska warranterna finns det även equity warranter. Dessa kallas också aktiebaserade teckningsoptioner och är kopplade till priset på en viss aktie eller ett visst värdepapper.

Vilka är fördelarna med warranter ?

Till skillnad från andra typer av derivat har aktiemarknadsrelaterade warranter begränsade förluster och minskad risk. Investerare kan besluta att utöva sin rätt att köpa eller sälja warranter och om de väljer att inte göra det kan de högst förlora den ursprungliga investeringen plus den betalda premien. Det finns också vissa skattefördelar med kontantreglerade warranter.

Vad är indexwarranter?

Indexwarranter är en typ av warranter som följer priset på ett index, t.ex. FTSE 100 eller NASDAQ. De emitteras vanligtvis av banker och andra finansinstitut och är ett sätt att dra nytta av kursrörelser i aktier som inte är kopplade till någon specifik warrant.

Vad händer när warranter löper ut?

När en warranter löper ut kan innehavaren inte längre använda den. Med amerikanska warranter har innehavaren rätt att köpa eller sälja när som helst fram till förfallodagen.