Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Vaniljoption handel

Standard köp- och säljoptioner (även kallade vaniljoptioner) som finns på de större börserna skiljer sig från exotiska eller binära optioner.

Köpa och sälja en vaniljoption

En investerare som köper en köpoption köper rätten att köpa en viss mängd av en underliggande tillgång till det överenskomna lösenpriset (det pris till vilket kontraktet kan utövas fram till förfallodagen), om han köper en säljoption köper han rätten att sälja den underliggande tillgången före eller vid förfallodagen.

En investerare som säljer en köpoption eller skriver en option är skyldig att respektera villkoren i kontraktet. Om han säljer en köpoption måste han sälja det underliggande instrumentet till lösenpriset. Om han säljer en säljoption måste han köpa det underliggande instrumentet till lösenpriset. Kontraktet kan utnyttjas av köparen när som helst fram till förfallodagen, så utfärdaren eller säljaren av optionen har ingen kontroll. Om köparen däremot beslutar att inte utnyttja optionen utan sälja den på marknaden kan emittenten köpa tillbaka kontraktet för att upphäva sina skyldigheter att avsluta transaktionen.

Det finns två typer av optioner

 • Amerikansk stil: optionen kan utnyttjas när som helst fram till utgången.
 • Europeisk stil: optionen kan endast utnyttjas vid utgången.

Amerikanska optioner brukar kosta mer än europeiska optioner, eftersom de erbjuder fler möjligheter. Nästan alla aktieoptioner som handlas på börsen är amerikanska optioner. Indexoptioner kan utfärdas som antingen amerikanska eller europeiska optioner.

Premien för en vaniljoption

Premien för en vaniljoption

Köparen av en option betalar premien, men den potentiella vinsten är obegränsad.

Säljaren av en option får premien, men förlusten är obegränsad.

Priset på en option är begränsat till premien. I exemplet nedan betalar investeraren en premie på 200 euro medan priset för 100 aktier till 20 euro är 2000 euro.

Exempel på en vanillaoptionstransaktion (köp)

 • Köpoption för XX-aktier av amerikansk typ
 • Belopp: 100 XX andelar
 • Utgångsdatum: 30/08/2013
 • Strikepris: 20 euro
 • Premie: 2 euro per aktie

Köparen

Köpa en option

I detta fall betalar köparen av en köpoption premien (2 euro * 100 aktier) för rätten att när som helst fram till den 30 augusti 2013 köpa 100 XX-aktier till ett lösenpris (Strike) på 20 euro per aktie.

Under optionens löptid finns det tre möjligheter:

 • Aktiekursen faller till 15: optionen är "out-of-the-money", köparen har inget intresse av att utöva sin rätt och förlorar premien (100*2 = 200 euro).
 • Aktiekursen ligger kvar på 20, optionen är "at-the-money" och köparen förlorar nödvändigtvis premien (100*2 = 200 euro).
 • Aktiekursen stiger till 25, optionen är "in-the-money", köparen gör en vinst från vilken premien måste dras av (100*25 - 100*20) - (premie 200) = 300 euro i vinst. Han kan sälja sin köpoption för att stänga sin position eller utnyttja optionen för att köpa 100 aktier för 20 euro.

Exemplet visar att köparens maximala risk är begränsad till premien.

Säljaren

Försäljning av en option

För säljaren är risken annorlunda:

 • Om optionen är "out-of-the-money" tjänar säljaren premien och behöver inte köpa aktierna eftersom köparen inte utnyttjar sin rätt.
 • Om optionen är "at-the-money" tjänar säljaren premien om köparen inte utnyttjar optionen.
 • Om optionen är "in-the-money" och köparen utnyttjar sin option måste säljaren köpa de 100 aktierna för 25 euro, så han förlorar skillnaden mot lösenpriset på 20 euro (100*25) - (100*20) + (premie 200) = 300 euro.

Säljarens vinst är därför begränsad till premien och hans förlust är potentiellt obegränsad.

Ett säkringsverktyg (köp av en säljoption)

köp av en säljoption

Optioner är särskilt effektiva när det gäller att skydda en aktieportfölj mot en nedgång på aktiemarknaden.

Genom att köpa en säljoption garanteras investeraren ett försäljningspris. Om priset på hans aktier sjunker har han möjlighet att sälja sina aktier över marknadspriset.

Om aktiekursen stiger kan investeraren välja att inte utnyttja sina säljoptioner och förlorar då den premie som betalats för köpet av optionerna.

Köpet av en säljoption kan fungera som en försäkring mot värdeminskning av de värdepapper som investeraren innehar, och kostnaden för denna försäkring begränsas till premien.

Bok om handel med optioner

Bli rik med optioner

Bli rik med optioner
av Lee Lowell

En detaljerad guide för att framgångsrikt handla med aktie- och råvaruoptioner.

Efter många år som optionshandlare i skyttegravarna på New York Mercantile Exchange är det få analytiker som vet hur man tjänar pengar på att handla med optioner som författaren Lee Lowell. Nu, i andra upplagan av Get Rich with Options, återvänder Lowell för att visa dig exakt vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Fylld med djupgående insikter och expertråd ger denna pålitliga resurs dig den kunskap och de strategier som behövs för att uppnå optimala resultat på optionsmarknaden. Den täcker snabbt grunderna innan den går vidare till de fyra optionshandelsstrategier som har hjälpt Lowell att tjäna pengar på denna arena gång på gång: att köpa köpoptioner djupt i pengarna, att sälja nakna säljoptioner, att sälja optionskreditspridningar och att sälja täckta köpoptioner.

 • Bryter ner fyra av de bästa optionshandelsstrategierna som för närvarande finns tillgängliga.
 • Förklarar hur man sätter upp ett hembaserat företag med de bästa programvarorna, verktygen och webbplatserna för optionshandel.
 • Innehåller detaljerade diskussioner om hur optioner kan användas som ett instrument för säkring eller spekulation.

Med den här boken som guide kommer du snabbt att se optioner i ett helt nytt ljus och lära dig hur du kan bli en del av en liten grupp investerare som ständigt vinner.

Optioner mäklare

MäklareFörordningarPlattformarMinsta insättningTyp av optioner
Tyskland (BaFin)IG, ProRealTime300 €Vanilla optioner (OTC)
Barriärprodukter (OTC)
Turbo24 (MTF)
Irland (FRSA)AvaOptioner100 €Vanilla optioner (OTC)
Att investera innebär risk för förlust. Optionskontrakt är komplexa finansiella produkter avsedda för erfarna investerare.