Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

När ska du sälja optioner före utgången?

sälja optioner före utgången

Att sälja optioner innan de löper ut kan vara fördelaktigt under vissa omständigheter.

Handlare kan välja att sälja en option före förfallodagen om de har nått sitt vinstmål eller om marknadsförhållandena har förändrats negativt.

Dessutom kan försäljning av en option före förfallodagen bidra till att minska risken för att tilldelas korta positioner eller positioner som skulle anses vara överdrivet riskfyllda (t.ex. som skulle kunna leda till marginalöverträdelser).

Faktorer att ta hänsyn till när man beslutar om en tidig försäljning inkluderar optionens tidsvärde, dess inneboende värde och den underliggande tillgångens implicita volatilitet.

Regelbunden övervakning av dessa faktorer kan hjälpa näringsidkare att fatta välgrundade beslut om när optioner ska säljas före förfall.

Viktiga lärdomar - När ska man sälja optioner före förfall?

  • Att sälja optioner i förtid kan vara fördelaktigt för handlare som har nått sina vinstmål eller om en förändring har inträffat och de föredrar att lämna handeln.
  • Optioner kan stängas genom att ta en lika och motsatt position, vilket säkerställer att kontraktsspecifikationerna stämmer överens.
  • Optioner kan utnyttjas eller löpa ut värdelöst beroende på om de är i eller utanför pengarna, och att sälja optioner på förfallodagen kan vara riskabelt på grund av den ökade prisvolatiliteten och den potentiella tilldelningen.

Hur man stänger en optionsposition

Att stänga en optionsposition innebär att man kompenserar den ursprungliga affären genom att ta en lika stor och motsatt position.

Om en investerare till exempel har en lång köpoption kan han stänga sin position genom att sälja en identisk köpoption med samma lösenpris och förfallodag. (Detta är i praktiken att stänga sin ursprungliga position).

Denna process neutraliserar positionen, vilket gör det möjligt för näringsidkaren att realisera sin vinst eller förlust.

För att stänga en position placerar du helt enkelt en handelsorder för den motsatta aktien och ser till att kontraktsspecifikationerna stämmer överens.

Vad händer när köp- eller säljoptioner löper ut i pengarna (ITM)?

När köp- eller säljoptioner löper ut i pengarna utnyttjas de automatiskt om inte innehavaren uttryckligen instruerar sin mäklare om annat.

För köpoptioner innebär detta att innehavaren har rätt att köpa den underliggande tillgången till lösenpriset.

Omvänt har innehavaren av en in-the-money säljoption rätt att sälja den underliggande tillgången till lösenpriset.

I de flesta fall resulterar utnyttjade optioner i fysisk leverans av den underliggande tillgången.

Många mäklare erbjuder dock kontantavräknade optioner, där innehavaren får skillnaden mellan lösenpriset och marknadspriset kontant.

Kan jag sälja optioner på förfallodagen?

Ja, handlare kan sälja optioner på förfallodagen, förutsatt att det finns tillräcklig likviditet på marknaden.

Tidvärdet för optionerna kan dock vara minimalt eller obefintligt, vilket gör att försäljning på förfallodagen potentiellt sett är mindre lönsam.

Handlare bör vara medvetna om de risker som är förknippade med handel med optioner nära förfallodagen, t.ex. ökad prisvolatilitet och möjlighet till överlåtelse.

Vissa marknadsaktörer är också villiga att sälja en option out-of-the-money till lägsta möjliga pris för att tillhandahålla likviditet till näringsidkare som behöver stänga positioner på grund av marginalsäkerhetskrav (och/eller för att frigöra kapital som kan överföras till andra affärer).

Vem köper optioner på förfallodagen?

Marknadsaktörer som köper optioner på förfallodagen kan vara spekulanter, arbitrageörer och handlare/investerare som vill säkra sina positioner.

Dessa handlare kan försöka dra nytta av kortsiktiga prisrörelser eller divergenser på marknaden.

Är det bättre att låta optioner löpa ut?

Huruvida det är bättre att låta optioner löpa ut beror på näringsidkarens mål och de specifika omständigheterna för handeln.

Om en option inte är värd pengar och inte har något inneboende värde kan det vara den bästa lösningen att låta den löpa ut värdelös, eftersom näringsidkaren undviker att betala ytterligare transaktionsavgifter.

Om en option å andra sidan är i pengarna kan det vara mer fördelaktigt att utnyttja eller sälja optionen innan den löper ut för att fånga dess inneboende värde.

Vad är tidig träning och uppdrag?

Förtida utnyttjande är utnyttjande av en option före dess utgångsdatum, vilket vanligtvis är fallet för amerikanska optioner.

Överlåtelse, å andra sidan, inträffar när säljaren av optionen är skyldig att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet, till exempel genom att leverera den underliggande tillgången eller betala en summa pengar.

Förtida utövande och överlåtelse kan ske av olika skäl, bland annat för att få utdelning, realisera ett inneboende värde eller för att hantera risker.

Optionsinnehavare och -säljare bör vara medvetna om möjligheten till förtida utnyttjande och överlåtelse för att kunna hantera sina optionspositioner på ett effektivt sätt.

Optioner mäklare

MäklareFörordningarPlattformarMinsta insättningTyp av optioner
Tyskland (BaFin)IG, ProRealTime300 €Vanilla optioner (OTC)
Barriärprodukter (OTC)
Turbo24 (MTF)
Irland (FRSA)AvaOptioner100 €Vanilla optioner (OTC)
Att investera innebär risk för förlust. Optionskontrakt är komplexa finansiella produkter avsedda för erfarna investerare.

FAQ - När ska man sälja optioner innan de löper ut?

Är det bättre att sälja optioner före förfall?

Huruvida det är bättre att sälja optioner före utgången beror på näringsidkarens mål, marknadsförhållandena och det berörda optionskontraktet.

Att sälja optioner före förfall kan vara fördelaktigt under vissa omständigheter, till exempel när näringsidkaren har nått sitt vinstmål eller när marknadsförhållandena förändras på ett ofördelaktigt sätt.

Genom att sälja före förfallodagen kan näringsidkare också minska risken för uppdrag på korta positioner och potentiellt fånga mer tidsvärde.

Varje näringsidkare måste dock noggrant analysera sin egen situation och de faktorer som påverkar optionsvärdet för att fastställa det bästa tillvägagångssättet.

Vad händer om optioner inte säljs före utgången?

Om optioner inte säljs före utgången kommer de antingen att utnyttjas eller löpa ut värdelöst, beroende på om de är i pengarna eller utanför pengarna.

In-the-money-optioner utövas vanligtvis automatiskt, vilket resulterar i fysisk leverans av den underliggande tillgången eller kontant avveckling.

Out-of-the-money-optioner har däremot inget egentligt värde och löper ut värdelösa, där köparen förlorar den premie som betalats för optionen och säljaren vinner den.

Kan jag sälja en option om det inte finns någon köpare?

Även om du kan lägga en order för att sälja en option kan det hända att den inte utförs om det inte finns någon köpare till önskat pris.

På illikvida marknader kan du behöva justera det begärda priset eller vänta på att en köpare kommer in på marknaden.

Hur kan jag uppskatta värdet på mina optioner?

Modeller för prissättning av optioner, till exempel Black-Scholes-modellen, kan hjälpa dig att uppskatta värdet på en option genom att ta hänsyn till faktorer som priset på den underliggande tillgången, lösenpriset, tiden till förfall, volatilitet och räntor.

Vad är skillnaden mellan amerikanska optioner och europeiska optioner?

Optioner i amerikansk stil kan utnyttjas när som helst före förfallodagen, medan optioner i europeisk stil endast kan utnyttjas vid förfallodagen.

Denna skillnad kan påverka beslutet att sälja eller utnyttja en option före förfallodagen.

Hur kan jag minimera min risk när jag handlar med optioner?

Riskhanteringsstrategier för optionshandel omfattar diversifiering, positionsstorlek, användning av stop-loss-ordrar, användning av optioner och derivat samt användning av olika optionsstrategier, t.ex. spreads eller straddles, för att säkra eller begränsa potentiella förluster.

Vilka faktorer kan påverka likviditeten i optioner?

Faktorer som kan påverka likviditeten hos optioner är bland annat den underliggande tillgångens popularitet och handelsvolym, tiden till optionens utgång och antalet marknadsaktörer som handlar med den specifika optionen.