Meny

Onlinehandel för enskilda och professionella handlare

eur-usd

Onlinehandel har varit tillgänglig för enskilda handlare sedan 1990-talet. Antalet nätmäklare har ökat dramatiskt under de senaste åren och det har blivit komplicerat att välja ett mäklarföretag. Den starka konkurrensen mellan mäklare har dock avsevärt förbättrat handelsvillkoren, spridningarna och de tjänster som erbjuds investerare.

Numera är det möjligt att investera på alla finansmarknader med en enda handelsplattform med ett klick. Spot Forex och CFD:er (Contracts for Difference) gör det möjligt för dig att investera i valutor, råvaror, olja, ädelmetaller, aktier och aktieindex. På grund av hävstången på marginalkonton är startkapitalet för att öppna ett konto inte särskilt högt. Den här typen av konto är dock inte riskfri, eftersom hävstången ökar potentialen för vinst, men också för förlust.

Webbplatsen broker-forex.eu skapades för att ge råd och utbilda professionella handlare som vill diversifiera sina investeringar på finansmarknaderna. På den här webbplatsen hittar du artiklar om hur du lär dig valutahandel och börshandel, realtidsinformation och gratis råd för din handelsutbildning. För att göra din sökning och ditt val av handelsplattform lättare listar vår mäklarjämförelse ett urval av de bästa online-mäklarna som erbjuder mäklartjänster på den svenska aktie- och finansmarknaden..

Riskvarning valutahandel

Avertissement

Marginal handel kan generera vinster eller förluster mycket snabbt. Se till att du förstår riskerna och söka råd om det behövs innan man börjar på sådana transaktioner. Trading Forex och CFD (Contracts for Difference) är inte lämplig för investerare som inte kan ta förluster större än den första insättningen.

Trading CFD bygger på spekulation och innebär en betydande risk för förlust, så det är inte lämpligt för alla investerare (74-89% av de privata investerarnas konton förlorar pengar).

De bästa CFD-mäklarna

AvaTradeAdmiralsXM
XTBActivTrades Plus500
SkillingPepperstoneIG

Sociala nätverk och copy trading

darwinexZuluTradeDuplitrade

Kryptovalutor

BinanceCoinhouse Bitpanda

Fysiskt guld

 

BullionVault 
Investeringar involverar risker för förluster

Finansierat konto - Prop Trading

FundedNext E8 FTMO
 The 5%ersCity Traders Imperium

Investerings- och handelsplattformar

Investerings- och handelsplattformar

För CFD-handel finns det flera handelsplattformar online tillgängliga för investerare. De mest populära är MetaTrader, cTrader, TradingView och egna plattformar.

MetaTrader är en mycket populär CFD-handelsplattform som används av många nätmäklare. Den erbjuder ett brett utbud av finansiella instrument, inklusive valutor, aktier, råvaror och index. Den finns även i en mobilversion för investerare som vill handla på resande fot. MetaTrader har avancerade handelsverktyg som tekniska indikatorer, anpassningsbara diagram och automatiserade handelsalgoritmer.

cTrader är en annan populär CFD-handelsplattform som erbjuder avancerade funktioner för investerare. Den erbjuder ett intuitivt användargränssnitt och kraftfulla handelsverktyg som avancerade diagram och automatiserade handelsalgoritmer. Den finns även i en mobilversion för investerare som vill handla på resande fot.

TradingView är en handelsplattform som gör det möjligt för investerare att se och analysera finansmarknaderna i realtid. Den erbjuder avancerade diagram, tekniska indikatorer och marknadsundersökningsverktyg. Den gör det också möjligt för investerare att skapa och dela handelsidéer med TradingView-gemenskapen.

Proprietära plattformar utvecklas internt av nätmäklare. De är utformade för att uppfylla varje mäklares specifika behov och kan erbjuda unika funktioner för investerare och handlare. Proprietära plattformar kan erbjuda avancerade funktioner som anpassade marknadsundersökningsverktyg och automatiserade handelsalgoritmer.

Typer av mäklare

Typer av mäklare

Typer av mäklare för investeringar på aktiemarknaden:

Typer av mäklare för CFD-handel :

Typer av plattformar för utbyte av kryptovalutor:

Centraliserade börser är de vanligaste och mest populära. De drivs av företag och förvaltas av en central myndighet som ser till att plattformen fungerar och att transaktionerna är säkra. Användarna kan köpa, sälja och handla med kryptovalutor med hjälp av kryptovalutabörsplattformen. Centrala börser kan erbjuda stor likviditet och ett brett utbud av handelsalternativ, men de omfattas ofta av strikta regler och bestämmelser och kan vara sårbara för hackarattacker.

Decentraliserade börser är baserade på blockkedjeteknik och har ingen central myndighet. Användarna kan byta kryptovalutor direkt med varandra, utan mellanhänder. Decentraliserade börser kan erbjuda större säkerhet och integritet, men de kan vara svårare att använda och har ofta lägre likviditet än centraliserade börser.

Hybridbörser är en kombination av centraliserade och decentraliserade börser. De använder ofta blockkedjeteknik för att ge större säkerhet och insyn, samtidigt som de behåller några av fördelarna med centralisering, t.ex. hög likviditet och användarvänlighet.

Peer-to-peer-börser gör det möjligt för användare att handla kryptovalutor direkt med varandra, utan mellanhänder. Peer-to-peer-börser kan erbjuda större integritet och flexibilitet, men de kan också vara mer riskfyllda än centraliserade börser, eftersom det inte finns någon garanti för transaktionssäkerheten.

De olika finansiella marknaderna för att investera online

Valutamarknaden, även känd som Forex-marknaden (FOreign EXchange), är den mest populära och likvida marknaden i världen, med över 5 biljoner dollar som dagligen utbyts mellan olika handlare och finansiella institutioner. Det finns flera kortsiktiga möjligheter i ett trendigt valutapar och en oöverträffad likviditetsnivå som gör att affärer kan öppnas och stängas snabbt och enkelt. Forex har ingen central marknad, vilket innebär att handlare kan handla fem dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Aktier - Genom att spekulera i aktiekurser genom CFD:er (contracts for difference) kan handlare också dra nytta av fallande priser genom blankning. Margin eller hävstång minskar också det kapital som krävs för att öppna en position. Du kan alltså ta ställning till det senaste pressmeddelandet, produktmeddelandet eller den senaste finansiella rapporten - och även till tekniska indikatorer.

Aktieindex - Ett aktieindex mäter en marknads eller sektors övergripande resultat. OMX Stockholm 30-börsindexet i Sverige omfattar till exempel de 30 största företagen i landet. Börsindex kan användas för att investera i ett lands totala ekonomi eller som ett riktmärke för investerare för att mäta resultatet av sin egen investeringsportfölj.

Börshandlade fonder (ETF) - En ETF är en korg av värdepapper som du kan köpa eller sälja via ett mäklarföretag på en börs. Börshandlade fonder finns för praktiskt taget alla tänkbara tillgångsklasser, från traditionella investeringar till så kallade alternativa tillgångar som råvaror och valutor. Dessutom gör innovativa ETF-strukturer det möjligt för investerare att blankas på marknaderna, få en hävstångseffekt och undvika skatt på kortsiktiga kapitalvinster.

Råvaror - Råvaror är produkter eller varor som metaller, livsmedel, energi osv. För att investera i guld, silver, platina, palladium eller råvaror som råolja och gas kan du spekulera i deras priser via kontrakt för skillnad som replikerar priset på den underliggande tillgången. Du kan också investera i fysiska ädelmetaller för att investera på längre sikt.

Kryptovalutor - De mest populära digitala valutorna just nu är Bitcoin och Ethereum. Det finansiella instrumentet för tillfället. Den dramatiska tillväxten har lett till att kryptovalutor har lockat många nya investerare. Mäklare ser också till att det blir mindre komplicerat för privatpersoner att handla med kryptovalutor. Det blir allt enklare att ta position i en av dessa nya blockkedjebaserade valutor. Hindren för att komma in är nu nästan noll, så oavsett om du är en tjur eller en björn är det dags nu.

Statsobligationer - Obligationer är enkelt uttryckt ett lån. De liknar en skuldsedel eftersom du när du köper obligationer lånar ut pengar till den enhet (vanligtvis en regering, ett företag eller en bank) som utfärdar obligationen (emittenten). En obligation kan köpas och säljas på andrahandsmarknaden, och dess värde kan fluktuera på grund av ett antal faktorer, t.ex. ränteförändringar och emittentens kreditvärdighet.

Handel och investeringsinstrument

Contracts for Difference (CFD) - Ett CFD är ett kontrakt som anger att den ena parten ska betala den andra parten skillnaden mellan en tillgångs nuvarande värde och dess värde vid ett framtida datum. Contracts for Difference är derivat som handlas på OTC-marknaderna (Over The Counter) och har en högre grad av risk på grund av hävstångseffekten. De anses i allmänhet vara kortsiktiga handelsinstrument snarare än långsiktiga investeringar. De kan dock användas som säkringsinstrument.

Värdepapperskonto - Det här mäklarkontot gör det möjligt att investera utan hävstångseffekt i en mängd olika investeringar, t.ex. aktier, obligationer, värdepappersfonder och ETF:er. Den används främst för att investera för långsiktig tillväxt och för att sätta undan pengar för pension eller andra mål beroende på investerarens profil.

En vanillaoption är ett avtal där en säljare erbjuder en köpare en möjlighet - inte en skyldighet - att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på eller före ett fastställt datum. Vanilla-optioner är ett av många alternativ som internationella företag kan använda för att skydda sig mot valutavolatilitet. Många optionsavtal är dock spekulativa och garanterar inte växelkursen vid förfall. För företag vars främsta mål är att skydda sina marginaler från valutarisker finns det effektivare lösningar som dynamisk säkring.

Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång eller en underliggande råvara vid ett framtida datum till ett specificerat pris. Terminskontrakt är standardiserade avtal som vanligtvis handlas på en etablerad börs. En part i terminskontraktet går med på att köpa en viss mängd av en underliggande råvara eller ett aktieindex och att ta emot den på ett visst datum. Den andra parten förbinder sig att leverera den underliggande tillgången.

Automatiserad trading eller algoritmisk trading är i huvudsak en handelsstrategi som kodats in i ett datorprogram (Expert Advisor - EA) som automatiskt utför order och skickar dem till marknaden eller börscentralen. Denna typ av handel bygger ofta på teknisk analys, men kan också baseras på data från andra elektroniska källor.

Förvaltat konto och social trading - Vissa investerare föredrar att låta mer erfarna handlare förvalta sina medel. De kan välja mellan flera olika typer av konton, t.ex. PAMM-konton eller sociala handelsnätverk.

Trading stilar och strategier

De flesta handlare har samma mål, men de uppnår dem genom att använda olika handelsstilar och strategier. Handelsstilar kan anpassas för att passa en näringsidkares tidsbegränsningar, vinstmål och personliga styrkor. Det finns ingen handelsstil som är bättre än alla andra, men det är viktigt att definiera din stil så att alla dina framtida ansträngningar är organiserade och avsiktliga.

Två typer av handel: Lång och kort

Oavsett vilka finansiella instrument som används finns det bara två typer av handel. Långa affärer innebär att man köper för att öppna en position (entry) och säljer för att stänga positionen (exit), med avsikt att sälja till ett högre pris för att göra vinst. Kortvariga blankning innebär att man säljer kort för att öppna en position och köper tillbaka positionen, så kallad hedging, för att stänga den, i syfte att säkra den till ett lägre pris och göra en vinst på det lägre priset på en finansiell tillgång.

De flesta handlare och investerare är mer bekanta med långa affärer, där man använder mentaliteten "köp lågt och sälj högt". Denna typ av handel är relativt enkel och kan göras med de flesta handelskonton. För blankning krävs däremot ett marginalkonto.

Två typer av stilar: Day Trading eller Swing Trading

Det finns två olika typer av daytrading, som mer eller mindre baseras på hur länge positionen hålls. Båda stilarna bör hanteras med risk och sannolikhet i åtanke. Intradagsstilen avser en enda 24-timmarsperiod eller en enda session, från öppning till stängning. Under denna intradagsperiod kan en day trader göra scalps och/eller swings. När en position hålls över natten och/eller under flera dagar eller veckor kallas det swing trading.

Day Trading: Scalping - Scalping utövas under dagen. Den fångar kärnan i daytrading, där man försöker göra rundgångsaffärer med vinst på kortast möjliga tid, från sekunder till minuter. Scalping tenderar att prioritera de kortare diagrammen, t.ex. tidsramarna på en och fem minuter. Vinstmålen är också mindre för att bibehålla en hög sannolikhet som motiverar större positioner.

Day Trading: Momentum - Medan många daytraders gillar att scalpera för att få snabba vinster med större positioner, letar andra daytraders efter större rörelser på marknaden. Dessa daytraders, som ofta kallas momentumtraders, försöker göra vinster på större intradagsrörelser.

Swing Trading: Kortare sikt - Swing trading använder samma principer som day trading, men med en längre innehavsperiod. Swing trading kan göras intradag eller dagligen. En kortsiktig swing trader kan fokusera på större tidsskalor, t.ex. 60-minutersdiagram eller dagsdiagram. Eftersom handelsintervallet också kan vara bredare tar en swing trader mindre positioner i enlighet med detta.

Swing Trading: Längre sikt - Daglig swing trading omfattar en ännu bredare tidsram och ett större prisintervall. En swing trader kan välja ett högre kursmål med hjälp av dags- och veckodagskartor och mindre positionsstorlekar.

Två typer av analyser: teknisk och grundläggande

Grundläggande analys är en detaljerad undersökning av de grundläggande faktorer som påverkar intresset för ekonomin, branschen eller ett företag. Syftet är att bedöma det verkliga inneboende värdet av en finansiell tillgång genom att mäta ekonomiska, finansiella och andra faktorer (både kvalitativa och kvantitativa) för att identifiera möjligheter där värdet av värdepappret avviker från dess nuvarande marknadspris.

Teknisk analys används för att prognostisera priset på en finansiell tillgång, vilket innebär att priset på en aktie eller ett valutapar baseras på samspelet mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Den används för att förutse det framtida marknadspriset, baserat på tidigare statistik. Detta görs genom att först kontrollera prisförändringarna på ett prisdiagram för att se hur priset kommer att röra sig i framtiden.

Skillnaden mellan de två metoderna handlar om vad som bestämmer värdet och priset på en finansiell tillgång. Fundamentalanalysen tittar på företagets värde eller styrkan i en ekonomi. Detta beror i slutändan på värdet av dess tillgångar och den vinst som kan genereras. Fundamentala analytiker tittar på skillnaden mellan aktiens värde och det pris som aktien handlas till.

Teknisk analys tittar på prisrörelser som ger ledtrådar till dynamiken i utbud och efterfrågan - som i slutändan bestämmer priset. Grafiska mallar upprepas ofta, eftersom investerare ofta beter sig på samma sätt i samma situation. Teknisk analys handlar endast om pris- och volymuppgifter.