Meny

Vad är Råvarubörsen i Tokyo (TOCOM)?

Tokyo Commodity Exchange

Tokyo Commodity Exchange Inc. (TOCOM), lokalt känd som Tokyo Kogyoin Torihikijo (Commodity Exchange), är en råvarubörs i Japan. Det är den största råvarubörsen i Japan och en av de största i Asien. Via börsen kan handlare köpa terminer och optioner på en rad olika energi- och oljeprodukter från Chukyo. Enligt årsrapporten för 2020 hade Tokyos råvarubörs totala intäkter på över 38 miljoner US-dollar.

Japan Exchange Group (JPX) köpte Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), varefter TOCOM omvandlades till ett helägt dotterbolag till JPX. Därefter överfördes många produkter till Osaka Securities Exchange, ett annat dotterbolag till JPX.

TOCOM:s korta historia

Tokyo Commodity Exchange grundades 1984 genom en sammanslagning av tre börser:

 • Tokyo Textile Exchange (inrättad 1951).
 • Tokyos gummibörs (inrättad 1952)
 • Tokyos guldbörs (inrättad 1982)

Till en början var Tokyos råvarubörs inriktad på råvaror som gummi, guld och silver. Under de följande decennierna utvidgade man dock sitt utbud och lade till tillgångar som palladium, aluminium och råolja.

År 2013 förvärvade Tokyo Commodity Exchange Tokyo Grain Exchange. Därefter lanserade de sin marknad för jordbruksråvaror och socker och erbjöd alla produkter som tidigare handlades på Tokyo Grain Exchange.

Under 2019 lade Japan Exchange Group (JPX) ett bud på TOCOM:s aktier. Tokyo Commodity Exchange blev sedan ett dotterbolag till Japan Exchange Group och anslöt sig till Tokyo Stock Exchange (TSE) och Osaka Securities Exchange (OSE).

Vad kan du köpa på Tokyos råvarubörs?

Fram till nyligen var det Tokyo Commodity Exchange som skötte marknaderna för metaller, olja, gummi och jordbruksprodukter. Handlare kunde köpa terminer och optioner på följande produkter:

Efter flytten till Japan Exchange Group (JPX) överfördes dock många av dessa produkter till Osaka Securities Exchange (OSE), en annan börs som ägs av JPX. I dag erbjuder Tokyo Commodity Exchange endast handel på Chukyos energi- och oljemarknader:

 • Diesel
 • Bensin
 • Paraffin
 • Dubai Råolja
 • Chukyo Gasoline
 • Chukyo Kerosin
 • Östra zonen baslast el
 • Västra zonen Grundbelastning Elektricitet
 • Östra zonens toppelektricitet
 • Västra zonens toppeffekt

Vad är terminer och optioner?

Via Tokyo Commodity Exchange köper handlare terminer och optioner för olika produkter.

Terminer och optioner är derivat som gör det möjligt för investerare att tjäna pengar eller säkra sina nuvarande investeringar. En option ger köparen rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris under avtalets löptid. Med optioner är köparen inte skyldig att köpa eller sälja tillgången i fråga. Köparna betalar i allmänhet en premie för optionsavtal.

Ett terminskontrakt fungerar på samma sätt som en option, förutom att köparen är skyldig att köpa eller sälja tillgången det datum då kontraktet löper ut. Dessa kontrakt är viktiga för råvaror som råolja. Säljaren vill låsa in ett pris om marknadspriserna sjunker, medan köparen vill låsa in ett acceptabelt pris om marknadspriserna stiger kraftigt när grödan levereras.

Både terminer och optioner är former av derivatinvesteringar. Detta innebär att köparen inte har någon faktisk äganderätt till de underliggande tillgångarna förrän kontraktet har ingåtts.

Handelsplattform för Tokyos råvarubörs

TOCOM har använt en elektronisk handelsplattform sedan 2009, då företaget lanserade en plattform baserad på Nasdaq OMX-teknik.

I september 2016 började Tokyo Commodity Exchange använda den nya handelsplattformen J-Gate som utvecklats av Japanese Exchange Group (JPX). Detta möjliggjorde en sömlös integration med resten av JPX-gruppens handelssystem. OTC- och fysiska kontrakt har också lagts till plattformen.

TOCOM:s VD och medlemmar

Tokyo Commodity Exchange leds av sin vd och koncernchef Takamichi Hamada. Under hans ledning har TOCOM 80 medlemmar och 54 FCM-medlemmar (Futures Commission Merchant). Sedan 2010 har börsen tillåtit utländska mäklare att handla på dess marknader genom mellanhänder. Detta har ökat möjligheterna för utländska investerare att handla på TOCOM.

Reglering av TOCOM

En av Tokyos råvarubörser är att de övervakar sin egen reglering som en självreglerande organisation (SRO). Självregleringsprocessen och inrättandet av en självregleringskommitté definieras i Japans lag om finansiella instrument och börser.

Kommittén för självreglering måste bestå av externa styrelseledamöter. Detta för att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt och att kommittén är oberoende av handel, clearing och annan verksamhet på börsen.

Självregleringskommittén vid Tokyos råvarubörs täcker följande områden: granskning av medlemmarnas kvalifikationer, sanktioner mot medlemmar och granskning av handels- och affärsmetoder.

Öppettider för Tokyo Commodity Exchange

Tokyos råvarubörs håller två separata handelssessioner per vardag, med en paus emellan:

 • Dagtidssessionen börjar kl. 08:45 och slutar kl. 15:15 JST (GMT + 9). Beställningar tas emot från 08:00.
 • Kvällssessionen pågår sedan från 16:30 till 19:00 JST. Beställningar tas emot på börsen från kl. 16.00. Energimarknaden stänger klockan 17.30 JST.

Tokyos råvarubörs är stängd på lördagar, söndagar och nationella helgdagar.

Kalender för helgdagar

Tokyos råvarubörs har ett fullspäckat schema för helgdagar. Nedan har vi listat de viktigaste helgdagarna, som i allmänhet förblir desamma från 2020 till 2021 och framåt.

 • Nyårsdagen - 1-3 januari
 • Coming of Age-dagen - 11 januari
 • Nationella stiftelsedagen - 11 februari
 • Kejsarens födelsedag - 23 februari
 • Vårdagjämningen - 20 mars
 • Showa-dagen - 29 april
 • Minnesdagen för konstitutionen - 3 maj
 • Green Day - 4 maj
 • Barnens dag - 5 maj
 • Marinens dag - 22 juli
 • Idrottsdag - 23 juli
 • Fjälldagen - 8 augusti
 • Respekten för de äldre - 20 september
 • Höstdagjämningen - 23 september
 • Kulturdagen - 3 november
 • Arbetsdagen och Thanksgiving - 23 november
 • Nyårsafton - 31 december

Typer av medlemskap

TOCOM erbjuder en rad olika medlemsklasser med olika månadsavgifter:

 • Mäklare: 60 000 JPY per marknadsavdelning.
 • Trader-medlemmar: 50 000 JPY per marknadsavdelning
 • Medlemmar som är fjärrmäklare: 50 000 yen per marknadsavdelning.
 • Fjärrhandlarmedlem: 50 000 JPY per marknadsavdelning.
 • Affiliate-medlem: 10 000 JPY per marknadsområde

Mäklare som är medlemmar i börsen har direkt tillträde och rösträtt. De är medlemmar som har ackrediterats med en licens från Futures Commission Merchant. Handlarmedlemmar har inte direkt tillgång men har rösträtt.

Marginalkrav

Japan Commodities Clearing House (JCCH) ansvarar för att fastställa reglerna för marginalsäkerhetskrav för kunder till Tokyos råvarubörs. Sedan 2011 har JCCH använt samma modell som Chicago Mercantile Exchange utvecklade 1988, Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN). Denna modell använder sig av rutnätssimulering för att beräkna den sannolika förlusten i en uppsättning derivatpositioner. Detta värde fastställs sedan som den initiala marginal som ska betalas.

Marknadsdata för TOCOM

Tokyos råvarubörs tillhandahåller en mängd olika marknadsdata till kunder och investerare. Detta inkluderar kurser för enskilda produkter, kurser för alla produkter per handelsdatum, kurser för alla produkter per session, data om marknadsspridning, periodiska kurser för alla produkter per handelsdatum, handelsvolym och mycket mer.

Hur man investerar på Tokyos råvarubörs

Vill du börja investera och spekulera i TOCOM-produkter? Ett bra sätt att göra detta är att använda CFD:er (Contracts for Differences) och optioner via mäklare. Den här stegvisa guiden hjälper dig att komma igång.

 1. Välj en mäklare: Innan du börjar investera måste du välja en mäklare. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är handelsavgifter, kundservice, plattformar och produktutbud. För att jämföra aktiemäklare, klicka här.
 2. Öppna ett konto och sätt in pengar: När du har hittat en mäklare öppnar du ett konto och går igenom de lämpliga verifieringsstegen. Detta kan innefatta adressbevis och en kontroll av vem som är kund (KYC). När detta steg är klart sätter du in pengar på kontot.
 3. Undersök marknaden: Gå igenom alla relevanta marknadsdata och analysera dem för att försöka identifiera tillgångar som du tror kommer att gynnas. Se till att du tar dig tid, du vill inte ha för bråttom och förlora pengar på fel investeringar.
 4. Öppna en position: När du har hittat rätt produkt öppnar du en position genom att köpa en CFD, futures eller option.
 5. Övervaka och avsluta positionen: Övervaka marknaden och kontrollera värdet på din tillgång regelbundet. När tiden är inne kan du lösa in ditt instrument och skörda vinsterna.

Handelstips

Innan du börjar handla bör du läsa de här tipsen för att öka dina vinster:

 • Håll dig uppdaterad: Att hålla sig uppdaterad om nyheter och tillkännagivanden är viktigt för att investera på alla börser, och Tokyobörsen är inte annorlunda. Nyheter kan indikera hur värdet på en produkt sannolikt kommer att förändras, vilket ger dig viktig information innan du handlar.
 • Demokonton: Om din valda mäklare erbjuder det är ett demokonto ett utmärkt sätt att öva på handel innan du börjar handla på riktigt. Med demokonton kan du finslipa din handelsstrategi utan att riskera att förlora pengar, så utnyttja dem om du kan.
 • Fortsätt att lära dig: Sluta aldrig att lära dig nya saker. De bästa handlarna gör alltid allt de kan för att fortsätta studera och lära sig nya handelsstrategier och tricks. Se till att du gör detsamma och använd de många resurser som finns på webbplatser som YouTube.

Ett sista ord om Tokyos råvarubörs

TOCOM är en av de största börserna i sitt slag. Börsen har en rik historia inom gummi- och guldterminer och många spännande produkter på energi- och oljemarknaderna i Chukyo och är känd över hela världen. Om du vill börja investera i noterade produkter på börsen kan du följa våra tips och vår guide för att komma igång.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust