Meny

Indiens nationella börs - National Stock Exchange of India (NSE)

National Stock Exchange of India (NSE)

National Stock Exchange of India (NSE), som startades 1994, är Indiens största börs. I maj 2021 hade NSE ett totalt marknadsvärde på över 3 biljoner dollar, vilket gör den till den tionde största börsen i världen. I den här guiden får du veta hur du kommer igång med att investera på NSE, med information om handelsplattformar online, handelstider och vissa strategier. Slutligen ger vi dig handelstips för att maximera din vinstpotential. Nedan finns en lista över våra bästa mäklare för handel på National Stock Exchange of India.

Vad är Indiens nationella fondbörs?

NSE är Indiens största finansmarknad och den främsta marknadsplatsen för företag som förbereder sig för att noteras på en större börs. Det var den första elektroniska börsen i landet som handlade med derivat och börshandlade fonder (ETF:er) och som tillhandahöll ett helautomatiskt elektroniskt handelssystem på skärmen. I januari 2021 var NSE världens största derivatbörs när det gäller handelsvolym. Den ligger på fjärde plats i världen när det gäller volymen av aktiehandel.

NSE:s produkter är organiserade i tre tillgångsklasser: kapitalmarknaden för noteringar och handel med aktier, marknaden för räntebärande instrument och derivatmarknaden. NSE:s produkter erbjuder handel, investeringar, clearing och avvecklingstjänster inom följande områden

 • Aktier
 • Index
 • Ömsesidiga fonder
 • Räntefuturer
 • Valutaderivat
 • Börsintroduktioner
 • Råvaruderivat
 • Börshandlade fonder
 • Skulder (företagsobligationer)
 • Utlåning och upplåning av värdepapper
 • Aktiederivat (inklusive globala index som FTSE, Dow Jones och S&P 500).

Flaggskeppsindexet för Indiens nationella börs är NIFTY 50, som följer de största tillgångarna på den indiska aktiemarknaden. Den används i stor utsträckning av investerare i Indien och runt om i världen. NSE:s affärsmodell omfattar börsnoteringar, handelstjänster, index, marknadsdata och finansiella utbildningstjänster.

En kort historik över Indiens nationella fondbörs

National Stock Exchange of India grundades 1992 i Mumbai av en grupp finansinstitut, till den indiska regeringens stora förtret. NSE skapades för att främja öppenhet på den indiska aktiemarknaden, så att medlemskap i börsnoteringen kunde utvidgas till att omfatta fler än en grupp mäklare.

NSE erkändes som börs i april 1993 och inledde sin verksamhet 1994. Det var den första börsen i Indien som erbjöd elektronisk eller skärmbaserad handel, vilket innebar att investerare i hela landet fick tillgång till handelsmöjligheter. NSE var också en viktig aktör i skapandet av National Securities Depository Limited (NSDL), som gör det möjligt för investerare att säkert förvara och överföra sina aktier och obligationer online. NSDL:s säkerhet i kombination med NSE:s öppenhet, låga transaktionspriser och effektivitet gör den indiska aktiemarknaden till ett attraktivt alternativ för lokala och utländska investerare.

NSE är nu Indiens största börs när det gäller total omsättning och genomsnittlig daglig omsättning av aktier varje år sedan 1995.

Till skillnad från länder som USA står företagssektorn i Indien dock bara för 12-14 procent av landets nationella BNP (i oktober 2016). Endast 4 000 börsnoterade företag är noterade på NSE och representerar endast cirka 4 % av den indiska ekonomin. Enligt en rapport från Bimal Jalankommittén 2010 har endast 1,3 procent av den indiska befolkningen investerat på aktiemarknaden.

I januari 2021 lanserades NSE:s marknader med veckovisa terminskontrakt och optionskontrakt (F&O) för handel med valutapar som EUR/INR, GBP/INR och JPY/INR. Börsen lanserade också sina första kontrakt för handel med råvaruoptioner på guld och silver.

NSE:s struktur

NSE-koncernen har vuxit under de senaste 25 åren och skapat olika dotterbolag för att erbjuda ytterligare produkter utöver de traditionella börsnoterings- och investeringstjänsterna:

NSE-akademin

NSE har utvecklat en mängd olika möjligheter till lärande och utbildning. NSE Academy Limited är ett dotterbolag till NSE Investments Limited och grundades för att främja finansiell utbildning. Företaget har samarbetat med flera universitet i Indien för att erbjuda MBA- och BBA-kurser. NSE har också skapat en handelssimulator kallad NSE Learn to Trade (NLT). Programvaran hjälper användarna att utveckla och öva sina färdigheter inom investering, handel och portföljhantering.

Som en del av sina certifieringsprogram för finansmarknaden (NCFM) anordnar NSE Group onlineprov för både nybörjare och avancerade handlare. För närvarande finns 46 certifieringsbara moduler förtecknade på NSE:s webbplats, som täcker olika sektorer av finans- och kapitalmarknaderna.

Sedan augusti 2009 har NSE erbjudit en kort kurs kallad NSE Certified Capital Market Professional (NCCMP). Detta är ett 100-timmarsprogram som pågår under tre till fyra månader. Under kursen får studenterna teoretisk och praktisk utbildning om kapitalmarknadsfrågor som aktiemarknader, skuldmarknader, teknisk analys och fundamental analys.

Övriga dotterbolag

 • NSE Investments - Detta företag grundades för att göra och/eller hålla strategiska investeringar i aktier och/eller andra värdepapper. Den utforskar investeringsmöjligheter inom teknik, index, utbildning, marknadsplatser och privata utbyten, betalningar, handelsplattformar och många andra.
 • NSE Clearing - NSE Clearing Limited är ett helägt dotterbolag som är det första clearingbolaget i Indien och ansvarar för clearing och avveckling av alla affärer som utförs på NSE-marknaden. Den hanterar också insättnings- och säkerhetshantering samt riskhanteringsfunktioner. Den införde också en avvecklingsgaranti innan den blev ett lagstadgat krav. Dess mål är att skapa och upprätthålla förtroendet för clearing och avveckling av värdepapper, att tillhandahålla en garanti för motpartsrisker och att driva ett rigoröst system för riskreducering.
 • NSE Data & Analytics - Tidigare känt som DotEx International Limited, är ett helägt dotterbolag till NSE som grundades enbart för att tillhandahålla data- och informationsprodukter, inklusive online data feeds, omedelbara data feeds, data i slutet av dagen, volymdata samt historiska data och företagsdata.
 • NSE Foundation - NSE Foundation genomför NSE:s verksamhet för socialt ansvarstagande i syfte att förbättra livet för missgynnade och marginaliserade samhällen. NSE Foundation fokuserar sin verksamhet på grundutbildning, äldreomsorg, sanitet och rent vatten.
 • NSEIT - NSEIT är ett globalt teknikföretag som fokuserar på kompetens i en digital miljö inom bank-, försäkrings- och kapitalmarknadssektorn samt testning online.
 • NSE IFSC - Detta är ett nytt stipendieförslag som har sökt ett principiellt godkännande från SEBI för att inrätta ett internationellt stipendium vid Gujarat International Finance Tech City - International Financial Service Centre (GIFT IFSC). Projektet syftar till att utveckla finansmarknaden och locka kapital till Indien. GIFT IFSC-börserna kommer att tillåtas handla med värdepapper i andra valutor än indiska rupier och aktier i företag som är registrerade utanför Indien. Handelsdagarna kommer också att vara längre än vad som för närvarande är tillåtet i Indien.

Indiens nationella fondbörs Index

Sedan september 2016 äger och förvaltar National Stock Exchange of India en portfölj med 67 index under varumärket NIFTY. NIFTY-indexen är breda marknadsindex som används som riktmärke för produkter som handlas på NSE och har använts som riktmärke för 38 indiska börshandlade fonder och 12 utländska börshandlade fonder.

NIFTY 50

NIFTY 50 är ett index med 50 av de största företagen som är noterade på Indiens nationella börs. Den används ofta av handlare för att bedöma aktiemarknadens resultat som helhet eftersom den omfattar aktier från 14 olika sektorer av ekonomin. Det motsvarar ungefär 66 % av marknadsvärdet för de aktier som är noterade på NSE i mars 2019.

Den används för en rad olika ändamål, t.ex. för benchmarking av fondportföljer, indexbaserade derivat och indexfonder. NIFTY 50 är idealisk för handel med derivat som terminer och optioner.

Andra index

Förutom det välkända NIFTY 50-indexet finns det andra viktiga index inom NIFTY-organisationen, bland annat följande

 • NIFTY Next 50: representerar 50 företag från NIFTY 100, exklusive NIFTY 50-företagen. Detta index representerar 10 % av marknadsvärdet för de aktier som är noterade på NSE:s marknader och som befinner sig i fri omsättning.
 • NIFTY 100: NIFTY 100 är ett diversifierat index med 100 aktier som representerar de viktigaste ekonomiska sektorerna. Det följer beteendet hos den kombinerade portföljen av två index: NIFTY 50 och NIFTY Next 50, som representerar cirka 76 % av det fritt flytande marknadskapitalet för aktier som är noterade på NSE.
 • NIFTY 200: Detta omfattar alla företag i indexen NIFTY 100 och NIFTY Full Midcap 100.
 • NIFTY 500: Detta index följer de 500 största aktierna som är noterade på NSE-marknaden.
 • NIFTY 500 Multicap 50:25:25: Den syftar till att mäta resultatet av stora, medelstora och små företag med målvikter för varje storlekssegment. Det omfattar alla företag i NIFTY 500-indexet, men den totala vikten för vart och ett av dessa tre segment fastställs till 50 %, 25 % respektive 25 % vid varje kvartalsvis ombalansering, i stället för att baseras på det totala kapitalet i fri omsättning för alla aktier i det storlekssegmentet.

Handelsplattformar

NSE har ett höghastighetsnätverk i hela Indien som stöds av över 181 500 terminaler. Dess handelsplattformar omfattar:

 • National Exchange for Automated Trading (NEAT) - NEAT är ett skärmbaserat handelssystem vars skalbarhet gör det möjligt att stödja större handelsvolymer per dag och upprätthålla hög tillgänglighet och låga latensnivåer för handelsorder från terminaler. Handelsdata på NEAT sprids nästan omedelbart till användarna. NEAT+ erbjuder ett enhetligt gränssnitt för medlemmar som handlar på flera NSE-marknader.
 • Icke-NEAT - Medlemmar som handlar på NSE har möjlighet att anpassa handelsplattformen efter sina behov. Utveckling av en front-end utan NEAT via en dator-till-dator-länk (CTCL) som gör det möjligt för medlemmarna att använda sin egen handelsprogramvara för att handla på NSE. Användarna kan också köpa programlösningar för front-end som inte tillhör NEAT från olika leverantörer eller leverantörer av tillämpningstjänster. För att utveckla front-end-tillämpningar som inte är av typen NEAT bör medlemmarna se de dokument och guider för handelsprotokoll som finns på NSE:s webbplats.
 • NSE Now - NSE Now är en av de mest använda plattformarna i landet. Handelsprogramvaran finns tillgänglig som en stationär PC-klient, webbterminal eller mobilapplikation. Det är licensierat för över 100 mäklare och används av miljontals handlare. Attraktiva funktioner inkluderar ett robust riskhanteringssystem, avancerade diagram och grafer samt dagliga rapporter och rapporter om nätverkshandel.
 • NSE EMERGE - NSE EMERGE lanserades i september 2012 och är en handelsplattform för små och medelstora företag och nystartade företag i Indien. Fördelen med det nya initiativet är att dessa nya företag kan noteras på NSE utan att behöva göra en börsnotering, vilket innebär att de kan få kontakt med investerare som kan hjälpa dem att skaffa kapital. Det 200:e företaget noterades på NSE EMERGE i augusti 2019.

NSE har åtagit sig att förse sina medlemmar med en robust plattform för problemfri handel. För att säkerställa detta organiserar NSE krisövningar eller simulerade handelssessioner för att testa sina återhämtnings- och reaktionsmekanismer. NSE konstaterar att ett brett deltagande från medlemmarna är avgörande för att testperioden ska bli framgångsrik. För att ge deltagarna tid att planera tillhandahåller NSE ett låtsasschema för handel.

NSE jämfört med BSE

Bombay Stock Exchange (BSE) är en annan indisk börs som ligger i Mumbai. Den grundades 1875, vilket gör den äldre än NSE och den näst äldsta börsen i Sydasien. Det är den nionde största börsen i världen och var den första som erkändes av den indiska regeringen enligt lagen om reglering av värdepapperskontrakt (Securities Contracts Regulation Act).

Med en marknadsandel på 98 % är NSE dock Indiens största börs. BSE har en andel på 2 %, även om den är den äldre av de två. BSE gynnar handel med aktier, räntebärande värdepapper, värdepappersfonder, valuta och derivat, medan NSE gynnar handel med aktier, aktiederivat, räntebärande värdepapper och valutaderivat.

I februari 2021 tvingades NSE att stoppa handel med mäklare som Zerodha efter att ett problem frös aktiekurser och indexpriser. Handeln stoppades efter att priserna slutat uppdateras och alla öppna order annullerades av börsen. Dess rival, BSE, fortsatte att fungera utan några handelsproblem. Den ordinarie handeln på NSE återupptogs fyra timmar senare och börsen ändrade sina öppettider i enlighet med detta. Tekniska problem påverkade dock andra börser, däribland Nasdaq i USA.

Öppnings- och stängningstider för den indiska börsen

Indian National Stock Exchange använder den indiska tidszonen IST (Indian Standard Time), där man inte har sommartid. MIC-koden för NSE är XNSE. Denna MIC kan omfatta flera handelsplatser med olika tider, helgdagar, regler och värdepapper.

NSE:s handelsfönster är 6 timmar och 15 minuter per dag. NSE handlar inte före eller efter marknadstid. NSE:s öppettider visas nedan.

 • 09:00 till 09:08 IST (föröppning, med slumpmässig stängning i sista minuten)
 • 09:15 till 15:30 IST (ordinarie handelssession)
 • 15:40 till 16:00 IST (avslutande session)

Handeln på NSE är öppen från måndag till fredag och är inte tillgänglig på lördagar, söndagar eller helgdagar, vilket anges på NSE:s webbplats.

Marknadstiderna varierar dock. Till exempel är marknaderna för värdepapperslån och -utlåning och valutaderivat öppna en timme extra, till 17:00 IST, medan råvaruderivat stänger kl. 23:30 IST. Slutligen varierar NSE:s öppettider och helgdagar för olika marknader, t.ex. aktiemarknader, marknader för terminer och optioner (F&O) och andra, så det är bäst att kontrollera NSE:s webbplats i förväg.

Allmänna helgdagar på NSE

Antalet arbetsdagar per år kan variera beroende på antalet helger och nationella helgdagar. Onlinekalkylatorer kan hjälpa dig att bestämma antalet handelsdagar.

Zerodha, Indiens största aktiemäklare, publicerar en lista över helgdagar för varje kalenderår för indiska börser, inklusive NSE och BSE. Den har tillhandahållit en förteckning över helgdagar, eftersom dagarna ändras varje år. NSE är normalt stängt under dessa helgdagar.

Muhurat är dock den gynnsamma handelstiden på den indiska aktiemarknaden på Diwali-dagen. Den tillkännages vanligtvis av börserna, till exempel NSE, som informerar investerarna om denna oplanerade handelstid. Eftersom Diwali markerar början på ett nytt år förväntas Muhurathandeln ge rikedom och välstånd för det kommande året.

NSE:s regler och föreskrifter

Securities and Exchange Board of India (SEBI) är tillsynsmyndighet och huvudansvarig för börserna i Indien, inklusive NSE. SEBI:s viktigaste uppgifter är att skydda investerarnas intressen samt att främja och reglera de indiska värdepappersmarknaderna. I egenskap av SEBI-reglerad enhet inspekteras NSE regelbundet för att kontrollera efterlevnaden och måste utarbeta regler och föreskrifter för att styra värdepappersmarknaden. Dessa omfattar registrering av medlemmar, notering av värdepapper, övervakning av transaktioner, efterlevnad av SEBI:s regler för handelsmedlemmar och skydd av investerare.

Listningsprocess

Notering av värdepapper kan ske antingen på kapitalmarknaden eller på grossistmarknaden för skuldförbindelser. Det finns vissa nyckelkrav som företagen måste uppfylla när de ansöker om att bli noterade på Indiens nationella börs. Några av de viktiga normerna för listning är följande:

 • Företagen måste vara registrerade som publika företag enligt Companies Act, 1956 eller Companies Act, 2013.
 • Företagen måste ha funnits i minst tre år och ha ett positivt nettovärde under två år.
 • Det inbetalda kapitalet efter emissionen bör inte överstiga 25 crore Rs (250 miljoner Rs).
 • Företagsprofiler om ledningen och genomförda projekt krävs.
 • Det krävs bestyrkta kopior av dokument, inklusive årsredovisningar för de senaste tre åren och företagets bolagsordning.
 • En femårig affärsplan, inklusive balansräkning, resultaträkning och kassaflöde.

I september 2012 lanserades dock en ny handelsplattform för NSE. NSE EMERGE är ett initiativ för små och medelstora företag och nystartade företag i Indien.

Handel med medlemskap

NSE har infört olika behörighetskrav som dess medlemmar måste uppfylla för att få handla på börsen. Alla handelsmedlemmar måste registrera sig hos Securities and Exchange Board innan de börjar handla. Förutom avgiften för handelsmedlemmar och säkerhetsdepositionen måste den sökande följa olika regler:

 • Enskilda personer (eller ensamföretagare) måste vara indiska medborgare över 21 år och ha minst två års erfarenhet som delägare eller assistent, kontorist, betalningsmottagare eller lärling hos en befintlig handelsmedlem.
 • Ingen person kan tas upp på NSE:s lista över handelsmedlemmar om han eller hon inte har genomgått det certifieringsprogram som NSE genomför för börsens specifika handelssegment.
 • Partnerskap måste bildas och registreras enligt lagen om partnerskap med begränsat ansvar (Limited Liability Partnerships Act 2008).
 • Nominerade delägare i registrerade partnerskap eller aktiebolag måste ha minst två års erfarenhet av en verksamhet med anknytning till värdepappershandel, portföljförvaltning, finansiella tjänster eller mäklarverksamhet.
 • Medlemskap som näringsidkare är begränsat till ett handelssegment.
 • Medlemmarna måste vara fria från konkurs eller straffrättsliga förfaranden.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Hur du börjar handla på NSE

Välj en mäklare

Det första du måste göra innan du börjar handla på NSE är att välja mäklare. En mäklare underlättar din handel och, om du väljer rätt mäklare, ger dig det stöd och de verktyg du behöver för att skapa vinster. Men eftersom det finns många mäklare att välja mellan har vi sammanställt en lista med saker att tänka på för att påskynda ditt sökande efter de bästa mäklarna för aktiehandel.

 • Kostnader - Handel på NSE innebär att du måste göra flera affärer per dag, vilket innebär att provisionsavgifterna snabbt kan stiga och minska dina vinster. Du bör därför leta efter en mäklare vars avgifter är transparenta och konkurrenskraftiga. Se också till att kontrollera minimikraven för kontot, inklusive avgifter för insättningar/uttag och transaktionsavgifter.
 • Handelsplattform - Handel kräver mycket tid och engagemang, vilket innebär att du kommer att spendera en hel del tid på din webbaserade eller app-baserade handelsplattform. En mäklare som erbjuder mobilhandel ger dig extra flexibilitet, men se till att de tillhandahåller alla diagram, grafer och verktyg för handelsanalys som du behöver.
 • Funktioner - Tänk på vilka extra funktioner du kan dra nytta av, till exempel nyhetsflöden som ger dig uppdateringar om NSE-handel och dagens nyheter.
 • Kundtjänst - Vilken typ av support erbjuder din mäklare? Det finns inget mer frustrerande än att stöta på ett problem som inte kan lösas utan hjälp. Tid är pengar när du handlar intradag, så kolla in recensioner av mäklare för att försäkra dig om att du öppnar ett handelskonto hos en bra mäklare.
 • Reglering - Gör din undersökning och se till att din mäklare är korrekt reglerad och har ett gott rykte. I december 2019 upphävde NSE och BSE Karvy Stock Broking Ltd:s handelslicens för alla segment på grund av bristande efterlevnad av börsens och SEBI:s regler. Mäklaren hade underlåtit att separera mäklarens värdepapper från kundernas värdepapper och hade använt de senare för att samla in pengar.

Strategi

Att ha en väl genomtänkt strategi kan göra stor skillnad för den vinst du tar hem i slutet av en handelsdag. I dagens värld av aktiekartor och marknadsdata är det viktigt att använda teknisk analys på ett effektivt sätt. Rätt diagram gör viktig information som historiska prisuppgifter tydligare, så att du bättre kan tolka marknadstrender och förutsäga framtida prisrörelser.

Investerare följer ofta FII:s (utländska institutionella investerare) och DII:s (inhemska institutionella investerare) börsaktivitet för att informera sina investeringsbeslut. FII:er och DII:er är nyckelaktörer på marknaden och upprätthåller marknadens likviditet, och under de senaste åren har det skett förändringar i ägandet av indiska aktier, där kontrollen övergått från FII:er till DII:er. FII är intresserade av den globala marknaden medan DII är viktiga för att stärka den inhemska indiska marknaden där deltagandet är lågt.

Som en del av sitt certifierings- och programutbud erbjuder NSE trading olika kurser där studenterna kan lära sig att praktiskt genomföra olika strategier, inklusive strategier för livehandel och intradagshandel på aktie-, valuta- och råvarumarknaderna. Avgifterna för kurser i handelsstrategier ligger vanligtvis mellan 15 000 och 20 000 INR.

Välj en aktie

En av de viktigaste aspekterna av handel på Indiens nationella börs är att välja vilka aktier man ska köpa för att avgöra vilket av de tusentals företagen som ger bäst vinstpotential. Att välja mellan populära aktier och börsintroduktioner är verkligen ett viktigt beslut. När du väljer aktier bör du ta hänsyn till volymen (det totala antalet aktier som handlas under en viss period), volatiliteten (hur riskfyllda och oförutsägbara de är) och hur du kan använda dem. NSE publicerar på sin webbplats och på TradingView en lista över de 20 största vinnarna och förlorarna i varje index. För närvarande ingår Mahindra & Mahindra Limited (M&M) och Reliance Industries Limited (Reliance). Det är också möjligt att se vilka aktier och företagsandelar som handlas på 52 veckors lägsta nivå.

Handelstips

Demokonto

NSE erbjuder en gratis handelssimulator och ett investeringsgränssnitt för F&O, som kallas NSE Paathshaala. Detta gränssnitt gör det möjligt för handlare att öva sina strategier baserat på marknadsvärden i realtid. Det är särskilt användbart för nybörjare som vill prova virtuell handel innan de investerar riktiga pengar. Handlare har en gräns på 5 lakh (500 000 rupier) för att praktisera. Portalen använder handelsplattformen NSE Now (NEAT On Web), som liknar Zerodhas gränssnitt.

Nyheter

De senaste nyheterna kan ha en betydande inverkan på prisrörelserna för NSE-indexen. Framgångsrika handlare måste hålla sig uppdaterade om dagens nyheter, eftersom det kan ge dem en konkurrensfördel inför nästa handelsdag. NSE:s WhatsApp- och Telegramkanaler och -grupper är också en bra källa till nyheter, samtal, idéer och börstips för morgondagen, för alla typer av handel på NSE, oavsett om det gäller F&O- eller intradagshandel.

Uppgifter om insiderhandel på NSE

NSE (och BSE) publicerar uppgifter om insiderhandel på sina webbplatser. Dessa uppgifter kan vara mycket värdefulla för investerare på aktiemarknaden, eftersom insiders i företaget, t.ex. initiativtagare och högre chefer, är mer exponerade för företagets planer. Insiderhandel kan ge ledtrådar om hur företagen kommer att bete sig och handlare bör därför hålla ett öga på vad insiders gör med sina aktier. Så länge informationen har offentliggjorts anses den inte vara olaglig.

Riskhantering

Om du har för avsikt att handla med F&O är det viktigt att veta att NSE, liksom många andra börser, inför en blackout för värdepapper vid vissa tidpunkter. Under blackout-perioderna får näringsidkare inte öppna nya positioner i de förbjudna aktierna, men de kan minska sina positioner. Förbudet förhindrar överdriven spekulativ verksamhet och införs när det totala öppna intresset för en aktie överstiger 95 % av positionsgränsen för hela marknaden.

Utbildningsresurser

Marknader och instrument förändras och utvecklas, och näringsidkare måste lära sig att anpassa sig tillsammans med dem. Lyckligtvis finns det en mängd resurser som kan hjälpa dig att förbättra dina färdigheter och kunskaper. NSE Academy erbjuder som sagt sina egna kurser och program, men det finns andra som du kan använda. Handelsböcker är praktiska verktyg. På samma sätt kan nedladdningsbara PDF-filer vägleda dig till exempel genom optionshandel och olika prisdiagram på NSE.

Automatisering

Algoritmisk handel eller automatiserade robotar har blivit alltmer populära i Indien och finns tillgängliga på NSE. Automatiserad handel kan ta bort känslorna från investeringar och minska risken för irrationella beslut som i slutändan kan skada dina vinster. Trading algo automatiserar handel via API:er, så att du inte behöver sitta och titta på marknaderna hela tiden.

Tidskrift för handel

Vi rekommenderar alltid att investerare för en handelsdagbok för att övervaka och förbättra sina handelsresultat. Du kan registrera din loggbok i ett Excel-kalkylblad och notera följande:

 • Pris
 • Positionens storlek
 • Ingångs- och utgångsposition
 • Datum för köp och försäljning
 • Skäl till handeln

Med all denna information samlad på ett ställe kan du bättre analysera dina resultat och identifiera eventuella handelsproblem.

Ett sista ord om att investera på den indiska börsen

NSE är Indiens främsta börs. Den har alltid varit en pionjär på de indiska finansmarknaderna och var den första elektroniska orderboken för handel med derivat och ETF:er. Företaget strävar ständigt efter att utvärdera och förbättra sina handelsplattformar, system och verksamheter och fortsätter att införa användbara funktioner för handlare. Den ligger på fjärde plats i världen när det gäller volymen av aktiehandel. NIFTY-indexen är fortfarande hemvist för några av Indiens största företag och kommer att fortsätta att utvecklas. Om du vill handla framgångsrikt på NSE bör du följa de tips och råd som beskrivs i den här guiden och samtidigt studera de olika online-resurserna som finns tillgängliga.

Vanliga frågor

Vilka är de viktigaste indexen på NSE?

NIFTY 50 listar 50 av de största företagen på Indiens nationella börs. Många indiska investerare använder den för att bedöma aktiemarknaden som helhet, eftersom den omfattar företag från 14 olika sektorer och representerar cirka 66 % av det flytande marknadsvärdet för de aktier som är noterade på NSE. NIFTY 100 representerar de 100 bästa företagen och är en kombinerad portfölj av NIFTY 50 och NIFTY Next 50. NIFTY 500-indexet följer de 500 största aktierna på NSE-börserna.

Vilka segment erbjuder NSE?

NSE erbjuder följande segment: Kapitalmarknader, aktiederivat, valutaderivat/IRF och lån.

Är indiska NSE öppen för helghandel?

Nej, NSE har inte öppet på lördagar eller söndagar. Handeln är öppen från måndag till fredag, med undantag för alla andra helgdagar. Muhurat tillåter dock investerare att investera i en timme på Diwali.

Kan jag investera på NSE utan en mäklare?

Privatinvesterare kan i allmänhet inte investera på aktiemarknaden utan en mäklare. Du måste ha ett handelskonto hos en vanlig eller rabatterad mäklare, till exempel Zerodha. Det rapporterades 2020 att SEBI överväger att tillåta direkt marknadstillträde (DMA) för icke-professionella investerare. Vissa handlare har dock rapporterat att de har investerat med Finvasia, som gör det möjligt för användare att investera i alla större börser utan provision.

Vilken är bäst, NSE eller BSE?

National Stock Exchange (NSE) är Indiens största börs, medan Bombay Stock Exchange (BSE) är den äldsta. NSE har en högre handelsvolym, vilket innebär att det finns fler köpare och säljare av aktier. NSE har också större likviditet än BSE. BSE har dock en större förteckning över tillgängliga aktier. BSE är idealisk för nybörjare, medan NSE är mer lämplig för erfarna handlare, särskilt med sin bättre programvara för högriskhandel.