Meny

Nasdaq (NDAQ) - nationell värdepappersbörs

Nasdaq

Nasdaq är en global elektronisk marknadsplats där du kan köpa och sälja aktier. Den fungerar också som ett riktmärke för amerikanska teknologiaktier. Termen "Nasdaq" används ofta med hänvisning till Nasdaq Composite.

Detta är ett index med mer än 3 000 aktier som är noterade på Nasdaq-börsen. Bland det tiotal största komponenter finns några av världens mest kända och inflytelserika företag, från Google (GOOGL) och Amazon (AMZN) till Uniqure (QURE) och Wynn Resorts (WYNNN).

I juni 2015 hade Nasdaq-börsen uppnått en imponerande årlig tillväxttakt på 9,24 % sedan den öppnade i februari 1971. Men sedan den kom ut ur återkallelsen i juni 2009 har den vuxit med cirka 18 procent per år.

Forntida historia

Nasdaq grundades 1971 av National Association of Securities Dealers (NASD). Akronymen NASDAQ stod för "National Association of Securities Dealers Automated Quotations".

När den började handla den 8 februari 1971 var den den allra första elektroniska börsen. Det började visserligen som ett enkelt noteringssystem som inte kunde underlätta elektronisk handel. Nasdaq Stock Market bidrog dock till att minska spreaden (skillnaden mellan köp- och säljpriset på en aktie). Detta väckte missnöje bland mäklarfirmor, som fick en stor del av sina intäkter från spridningen.

Med åren blev Nasdaq en aktiemarknad genom att införa rapportering av handel och volymer och automatiserade handelssystem. Det blev den första aktiemarknaden i USA där man kunde handla online. Den utropade sig självsäkert till "aktiemarknaden för de kommande hundra åren".

Nyare historia

Dagens Nasdaq är långt ifrån den blygsamma starten under de första åren. Den splittrades från NASD och började 2006 fungera som en nationell värdepappersbörs. Året därpå slogs man samman med den skandinaviska börsgruppen OMX för att bilda Nasdaq OMX Group.

Fusionen gjorde det möjligt för Nasdaq OMX Group att bli ett globalt kraftpaket, den största börsen och den största handelsplatsen. I dag visar uppgifter att den hanterar en häpnadsväckande tiondel av världens värdepappershandel.

Från sitt huvudkontor i New York är Nasdaq OMX dessutom verksamt på 26 marknader. De flesta av dessa är :

 • Optioner
 • Fast avkastning
 • Derivat
 • Råvaror (t.ex. guld, koppar, naturgas och WTI-olja).

Företaget har också tre clearinghus och fem värdepapperscentraler i USA och Europa. Den sofistikerade tekniken har gjort det möjligt för sjuttio börser i femtio länder att använda den. I dag är dess elektroniska handelsmodell standard för marknader runt om i världen och förklaras på alla kontinenter. Det är därför ingen överraskning att många av världens teknikjättar valde att lista sig på Nasdaq under 1980- och 1990-talens teknikboom.

Sedan 2002 är aktierna noterade på Nasdaq under symbolen NDAQ. Sedan 2008 ingår den dessutom i S&P 500.

Viktiga datum

Den amerikanska Nasdaq-börsen hade ett viktigt år 1992. Den gick samman med London Stock Exchange för att skapa den första interkontinentala länken mellan värdepappersmarknaderna. År 2002 avknoppades National Associate of Securities Dealers från Nasdaq Stock Market för att bli ett börsnoterat företag.

Nedan följer några andra viktiga datum i Nasdaqs tidslinje:

 • 10 mars 2000 - Nasdaq Composite nådde sin högsta nivå någonsin med 5 132,52.
 • 17 april 2000 - Nasdaq Composite nådde sin lägsta nivå på 3 227.
 • 2007 - Nasdaq slogs samman med OMX, den ledande börsoperatören i Norden. Detta ökade avsevärt dess globala räckvidd och inflytande.
 • 18 juni 2012 - Nasdaq OMX blev en av grundarna av FN:s initiativ för hållbara börser.
 • November 2016 - Adena Friedman befordrades till vd och blev den första kvinnan att leda en stor börs i USA. Sedan dess har teamet och styrelsen dragit nytta av den ökande mångfalden.
 • 2016 - Nasdaq genererade imponerande 272 miljoner dollar i noteringsrelaterade intäkter.

Index

Den viktigaste indexlistan är Nasdaq Composite, som har publicerats sedan starten. Det bör dock noteras att dess börshandlade fond har följt storbolagsindexet Nasdaq-100 sedan 1985. Detta offentliggjordes samtidigt som Nasdaq Financial Index, som rankar de 100 största företagen efter börsvärde.

Nasdaq Composite Index steg kraftigt i slutet av 1990-talet, men kollapsade efter dotcom-bubblan. De flesta av de främsta Nasdaq-mäklarna erbjuder marknadsdata och finansiella indikatorer om de viktigaste trenderna i indexet.

Nasdaq-100

Nasdaq-100-indexet innehåller i huvudsak de 100 mest aktivt handlade amerikanska företagen som är noterade på Nasdaq-börsen.

Det är ett kapitaliseringsvägt index. Vikten av de aktier som ingår i indexet beräknas på grundval av deras börsvärde, men också genom att tillämpa särskilda regler. Dessa regler är utformade för att begränsa inflytandet för de största valkretsarna. Nasdaq kommer att göra kvartalsvisa granskningar för att justera vikterna om distributionsvillkoren inte uppfylls.

Formulering

Den innehåller huvudsakligen företag från följande sektorer

 • Individer
 • Bransch
 • Bioteknik
 • Hälso- och sjukvård

Fakta och siffror visar att tekniksektorn står för 54 procent av indexets vikt. Därefter följer konsumenttjänster, t.ex. restauranger och privatpersoner. Deras storlek kan delvis tillskrivas detaljhandelsjätten Amazons tillväxt.

Den minsta delen av kakan utgörs av hälso- och sjukvårdssektorn och telekommunikationssektorn. Det finns dock fortfarande andra stora aktörer, t.ex. Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Det bör också noteras att den inte innehåller finansiella företag, såsom investeringsbanker och affärsbanker. Dessa finns i stället i separata index.

QQQ

Nasdaq-100 handlas genom PowerShares QQQ trust. Den är utformad för att följa utvecklingen för de 100 största företagen som är noterade på Nasdaq-börsen. Det finns vissa regler för inresa som måste följas. Varje företag i fonden måste vara medlem i Nasdaq 100 och ha varit noterat på den större börsen i minst två år. Det finns också likviditetskriterier.

Det finns dock några undantag. Ibland kan tillträde beviljas nyligen börsnoterade företag med ett ovanligt högt börsvärde. Dessutom måste aktieindexets beståndsdelar ha en genomsnittlig daglig handelsvolym på 200 000. De måste också ha publicerat kvartals- och årsresultat.

Om ett företag har konkursproblem kommer det att uteslutas från PowerShares QQQ Trust. Ibland kan det hända att förtroendet och indexet inte riktigt speglar varandra. QQQ:s mål är dock fortfarande att följa både priset och utvecklingen för det underliggande indexet.

Relaterade index

Förutom det berömda Nasdaq-100-indexet finns det andra viktiga noteringar inom Nasdaq. Leta efter Nasdaq-mäklare som också erbjuder dessa möjligheter. Dessa omfattar följande

 • Nasdaq Q-50 - De femtio nästkommande aktierna på Nasdaq-100 utgör detta index.
 • Nasdaq-500 - Detta index följer de 500 största Nasdaq-aktierna.
 • Nasdaq-400 - Denna lista innehåller de 400 aktier som inte ingår i Nasdaq-100.
 • Nasdaq-100 Tech - Nasdaq-100 har delats upp i två delindex. Som namnet antyder följer Tech-100 företag inom tekniksektorn.
 • Nasdaq-100 Ex-Tech - består av aktier som inte är teknikföretag. Här hittar du några av världens största e-handels- och detaljhandelsföretag, däribland eBay och Amazon.

Marknadsnivåer

Lägg Nasdaq q-50 ETF åt sidan för en stund. Nasdaqs aktiemarknad består av tre enkla marknadsnivåer:

 • Capital Market (small cap) - Detta är en aktiemarknad som är avsedd för företag med relativt små marknadsvärden. Kraven för notering är mer avslappnade än på de större Nasdaq-marknaderna.
 • Global Market (mid cap) - Det här är de 1 450 aktierna som ingår i Nasdaq Global Market. Alla måste uppfylla Nasdaqs strikta finansiella och likviditetsmässiga kriterier samt standarder för företagsstyrning.
 • Global Select Market (large cap) - Detta är ett marknadskapviktat index av amerikanska och internationella aktier som representerar Global Select Market Composite. De 1 200 aktierna måste uppfylla stränga finansiella och likviditetskrav. De omfattas också av stränga normer för företagsstyrning. Detta är den högsta nivån. I oktober varje år granskar Nasdaqs avdelning för kvalifikation av noteringar Global Market Composite för att avgöra om några aktier bör noteras eller avnoteras från Global Select Market.

Nasdaq OMX 100-index

Denna lista består av de 100 största företagen som är noterade på Nasdaq OMX Group-börserna i USA och Norden. Sedan det infördes i mars 2008 var det tänkt att bli ett globalt index, noterat i både amerikanska dollar och euro. Beräkningarna visas i realtid och bland aktierna finns tungviktare som Cisco och Danske Bank.

Några av de stora Nasdaq-mäklarna erbjuder också tillgång till det internationella indexet.

Nasdaqs kompositindex

Här hittar du ett marknadskapitaliseringsvägt index med cirka 3 000 populära aktier som är noterade på Nasdaq Stock Market. Bland de vanligaste aktierna finns:

 • Aktier
 • Fastighetsinvesteringsbolag (REITs)
 • Amerikanska depåbevis (American Depository Receipts)
 • Obligationsvärdepapper

Detta index skiljer sig från andra genom att det inte är begränsat till företag med huvudkontor i USA. Företag kan ha sitt huvudkontor var som helst i världen.

Indexets värde är lika med det totala värdet av de viktade aktierna i varje ingående aktie, multiplicerat med det senaste priset för varje aktie. Summan ändras sedan genom att den divideras med en indexdelare. Detta minskar värdet till en enklare siffra för rapportering och spridning. Denna beräkning rapporteras varje sekund och det slutliga värdet meddelas kl. 16.16 varje handelsdag.

Nasdaq 100 vs Nasdaq Composite

De två indexen förväxlas ofta med varandra. Nasdaq Composite kallas ofta bara "Nasdaq" och citeras oftare i de vanliga medierna än Nasdaq-100.

Det är dock viktigt att lyfta fram några viktiga skillnader mellan Nasdaq Composite och Nasdaq-100. Nasdaq Composite består av cirka 3 000 aktier som handlas på Nasdaq-börsen. Nasdaq-100 är däremot en mycket mindre underavdelning, som omfattar cirka 100 företag. Nasdaq-100 står för 67 % av Nasdaq Composites totala marknadsvärde.

Nasdaq-100 är ett modifierat kapitaliseringsvägt index. Denna metod, som skapades 1998, gör det möjligt för Nasdaq-mäklare och börsen att begränsa storföretagens inflytande och på så sätt skapa en större mångfald.

Handelsplaner

Nasdaq Stock Market-sessionerna i östlig tid är följande:

 • 04:00 till 09:30 - förmarknadssession
 • 09:30 till 16:00 - normal handelssession
 • 16:00 till 20:00 - efterhandelssession

För dem som vill veta vilka öppettider Nasdaq har i GMT är det 14:30-21:00. Detta innebär att näringsidkare i Storbritannien och Europa kommer att tillbringa en stor del av dagen på eftermiddagen. Observera också att handeln kan vara hektisk mellan 17:00 och 19:00 GMT, vid lunchtid i USA. Viktiga tider för specifika aktier kommer att anges på Nasdaq-mäklarnas webbplatser.

Regler för Nasdaq

Inträde

Med tiden har Nasdaq infört en rad stränga krav som företagen måste uppfylla i sin ansökan om notering innan de kan ingå i indexet. Några av de viktigaste standarderna är följande:

 • Ett företag måste vara noterat på Nasdaq i kategorierna Global Select eller Global Market.
 • Den måste ha en genomsnittlig daglig volym på 200 000 aktier.
 • Ett företag måste ha varit föremål för offentlig handel på en etablerad amerikansk marknad i minst tre månader.
 • Komponenten ska lämna in kvartals- och årsrapporter.
 • Det måste vara fritt från konkursförfarande.
 • Företag med flera klasser kan ha flera klasser som ingår i indexet. De måste dock uppfylla Nasdaqs kriterier. Denna ändring infördes 2014.

Ändringar

Nasdaqs snabbhet och styrka gör att Nasdaqs lista över företag ändras regelbundet. Avnotering kan ske när en komponent går i konkurs, fusionerar, flyttar till en annan börs eller inte uppfyller kraven för notering i ansökningarna.

I övrigt ändras rankningen bara en gång om året, i december. Nasdaq gör denna bedömning med hjälp av två faktorer:

 • Aktiekursen den sista handelsdagen i oktober.
 • Det totala antalet offentliggjorda aktier den sista handelsdagen i november.

De företag som rankas 101-125 får bara stanna kvar om de var bland de 100 bästa i föregående års årliga granskning. Företag som inte kommer med bland de 100 bästa företagen i nästa års granskning kommer automatiskt att uteslutas.

Om ett företag inte hamnar bland de 125 bästa företagen, degraderas det, oavsett hur det rankades föregående år. Om ett företag inte uppnår en indexvikt på minst en tiondels procent efter två på varandra följande månader kommer det också att nedgraderas.

Kraven för omklassificering är relativt enkla. Företag med det högsta marknadsvärdet som inte redan ingår i indexet kommer att ersätta förlorarna. Det bör noteras att förutsägelser och prognoser om vilka företag som kommer att uppgraderas och flyttas i år kan leda till fluktuationer i aktiekurserna hos Nasdaq-mäklarna.

Ett pressmeddelande om ändringarna kommer att utfärdas minst fem arbetsdagar innan ändringarna förväntas. Därför tillkännagavs omvärderingsresultaten för 2018 den 14 december. Ändringarna skedde sedan den 24 december. Håll utkik efter de planerade datumen i Nasdaq-mäklarnas ekonomiska kalender.

Nasdaq Vs Dow Jones

Du kommer ofta att höra termen "marknad" när du talar om Nasdaq och Dow. Detta leder till viss förvirring och missförstånd om skillnaden mellan de två.

Först och främst är den berömda siffra som oftast nämns i affärsrapporter Dow Jones Industrial Average (DIJA). Det är en stark indikator på aktiemarknadens övergripande resultat.

Problemet är att båda termerna hänvisar till ett index eller genomsnittliga data som härrör från prisrörelserna för vissa aktier. När du hör folk säga att "Nasdaq har sjunkit" syftar de på Nasdaq Composite Index.

Nasdaq Composite Index följer utvecklingen för endast 30 företag som anses vara de största aktörerna inom sina respektive branscher. Nasdaq Composite däremot följer cirka 3 000-4 000 aktier som är noterade på Nasdaq-börsen.

DIJA fokuserar på NYSE-bolag och omfattar endast ett fåtal Nasdaq-aktier, t.ex. Apple (AAPL), Cisco (CSCO) och Intel (INTC).

Även om båda hänvisar till börsindex är det bara Nasdaq som hänvisar till en börs där du faktiskt kan köpa och sälja aktier. Strängt taget kan du dock inte handla med Dow- eller Nasdaq-indexen. Indexen är bara matematiska medelvärden som används av enskilda personer för att få en korrekt bild av aktiemarknaden. Vad du däremot kan göra är att köpa 100 indexfonder eller börshandlade fonder, som är värdepapper som följer indexen från Nasdaq-mäklare.

De största aktörerna

Vilka är då de största aktörerna som dominerar volymerna bland Nasdaq-mäklare? Nedan följer tio av de nuvarande tungviktarna, deras börsvärden och deras 100 tickers.

 • Apple Inc (APPL) - 890,23 miljarder dollar
 • Google Inc (GOOGL) - 771,43 miljarder dollar
 • Microsoft Corporation (MSFT) - 680,35 miljarder dollar
 • Amazon.com Inc (AMZN) - 592,29 miljarder dollar
 • Facebook Inc (FB) - 542,95 miljarder dollar
 • Intel Corporation (INTC) - 209,38 miljarder dollar
 • Cisco Systems Inc (CSCO) - 195,45 miljarder dollar
 • Comcast Corporation (CMCSA) - 191,81 miljarder dollar
 • Pepsico Inc (PEP) - 168,77 miljarder dollar
 • Amgen Inc (AMGN) - 131,14 miljarder dollar

Alla dessa företag har betydande nettoförmögenheter. Om du vill handla med någon av dessa aktier måste du dock anta en försiktig strategi, eftersom konkurrensen och risken är stor. Din timing måste vara exakt, eftersom Nasdaqs historiska handelsmönster och stopp kanske inte kommer att upprepas i framtiden. De flesta av de bästa Nasdaq-mäklarna erbjuder detaljerad information om de viktigaste aktierna och viktiga finansiella uppgifter.

Vi får ofta frågan om "de bästa Nasdaq-aktierna" eller "de bästa Nasdaq-aktierna att köpa idag" - när det gäller kortsiktig handel behöver du likviditet och en viss nivå av volatilitet (du kan inte handla med statiska priser). Det är av dessa skäl som de ovannämnda aktierna är de mest omsatta. Det finns alltså ingen "bästa aktie" att handla med, men de större volymerna lämpar sig bäst för kortsiktiga affärer.

Varför handla på Nasdaq?

Glöm utdelningsaktier, fonder och ETF:er med hävstångseffekt för en stund. Vilka är de viktigaste skälen till att du bör fokusera på handel med Nasdaq-mäklare och tillgångar?

 • Volatilitet - Eftersom Nasdaq-100 består av några av de största teknikföretagen på världsmarknaden är det en fantastisk möjlighet för dem som vill ha tillgång till stora kurssvängningar och tillväxtaktier. Detta kan innebära att du inte behöver undersöka varje aktie individuellt. Dessutom erbjuder många Nasdaq-mäklare nu ett volatilitetsindex.
 • Teknikhimlen - För teknikentusiaster är Nasdaq-mäklare en säker plats där du kan ägna dig åt din passion, bort från finansbolagens brus.
 • Attraktivt jämfört med andra marknader - Jämfört med andra index lovar Nasdaq-mäklare en rik och riklig jaktmark, full av volym och volatilitet.
 • Mångfald av handelsinstrument - Vissa människor tror att aktiehandel är mer komplicerat än handel med valutor, råvaror, terminer och optioner. Men om du tar valutapar, till exempel, är du begränsad till ett litet antal likvida instrument. Med aktier har du däremot en mängd olika investeringsinstrument att välja mellan. Detta ger större möjligheter att skapa vinster med Nasdaq-mäklare.
 • Öppenhet - De amerikanska marknaderna är på det hela taget ofta mer öppna än andra länder. Strikt reglering och tillsyn samt federala handelsregler gör Nasdaq-marknaden till en relativt ren damm att doppa tån i.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Hur börjar man handla på Nasdaq?

Strategi

När du har gjort ditt val från listan över de bästa Nasdaq-mäklarna kan du börja investera. Kostnaden för handel med Nasdaq-aktier kan snabbt stiga om du inte har en effektiv strategi. I dagens värld av aktiekartor och marknadsdata är det viktigt att använda effektiv teknisk analys.

Rätt diagram ger helt enkelt en tydlig bild av historiska prisuppgifter och visar mönster som gör att du bättre kan förutse framtida prisrörelser. Din handelsplattform för Nasdaq-mäklare, oavsett om det är MetaTrader 5 (MT5) eller ett alternativ, bör tillåta dig att skapa en rad diagram och grafer. Det är värt att se till att du kan få tillgång till trendövervakning och fullständig kurshistorik samt information om företagens ekonomi från Nasdaq-mäklare. Alla dessa kan, om de används på rätt sätt, förbättra din prestation. Oavsett vilken terminal du väljer, se till att den är pålitlig och stabil, eftersom den är din inkörsport till marknaden.

Om du vill ha detaljerade tips om grundläggande analys kan du ta del av våra diagram, chartistsiffror och handelsstrategiguider.

Screening av aktier

En av de bästa sakerna med daghandel med Nasdaq-indexet är att du på många sätt kan handla med det precis som du skulle göra med råvaror, forex, FTSE eller CAC 40-indexet. När allt kommer omkring handlar du i slutändan mot människor som är förutsägbara.

Det största hindret är att inte förstå reglerna för Nasdaq 20 och 5635, eller värmekartorna för 100 och 5-årsdiagrammen. Det handlar snarare om att avgöra vilka aktier som ska handlas via Nasdaq-mäklare. Vilken av de tusentals möjligheterna ger dig den bästa vinstpotentialen?

Satsar du på populära aktier som Facebook eller Nike? Eller håller du dig till börsintroduktioner och hoppas på att dra nytta av den korta hypen? Oavsett vilken strategi du väljer är det halva slaget att hitta de bästa aktierna för handel. Lyckligtvis beskrivs nedan flera av de bästa teknikerna för att välja aktier.

1. Använd rörelser före marknaden

Rörelser före marknaden förvirrar många handlare. En aktie kan ha stigit med 5 % på förmarknaden, men bara ha stigit med 1 % när öppningsklockan ringer. Det är ofta en kombination av prisförändringar och minimal volym som är orsaken.

Var därför vid ditt skrivbord för att analysera aktierna i god tid innan sessionen börjar. Titta efter följande:

 • Aktier som är värda mer än 5 dollar. Trots kritiken från dem som handlar med penny stocks, lämnar $1-aktier inte mycket utrymme.
 • Leta efter stora volymer. Detta kommer att bekräfta en flytt. En aktie som stiger med 25 % på 250 aktier kan mycket väl vara värd att gå miste om.
 • Kontrollera den genomsnittliga volymen under de senaste 30 dagarna. På så sätt kan du sålla bort aktier som normalt handlas med låg volym och som inte är lämpliga för handel. De främsta Nasdaq-mäklarna tillhandahåller volymmått och indikatorer på sina plattformar.
 • Kontrollera det allmänna värdet av terminsmarknaderna. Det är bäst att handla i marknadens riktning i allmänhet, även om enstaka utbrott går emot marknaden.

I allmänhet bör Nasdaq-mäklare erbjuda dig ett urval av aktier före börsöppning. Men om detta inte är fallet eller om du vill prova en annan resurs finns det några populära alternativ nedan:

 • Nasdaq pre-market values - Listor och rankningar av de största rörelserna före börsöppning.
 • Stock Market Watch - Visar de största vinnarna och förlorarna. Den ger också värden för de viktigaste indexen före börsöppning.
 • Stock Market Analysis - ger dig en lista över de rörelser som sker före marknaden varje morgon.

2. Använda volym

Om du har mycket pengar på ditt konto bör du leta efter aktier som gör det lätt att gå in och ut ur dina positioner. En del människor gillar att använda minst 35 000 aktier per 5-minuters bar.

Nasdaq-mäklare ger dig normalt ett volymdiagram som visar historik, ledare och ovanliga volymmönster. Listan kan dock bara innehålla de tjugo eller några av de bästa aktierna. Det är där många handlare befinner sig.

Lösningen är att bredda ditt sökande och titta på möjligheter som inte finns på alla andra näringsidkares radar.

Det är också värt att notera att du letar efter aktier som ökar i volym i förhållande till sig själva. En aktie som normalt handlas med 1,5 miljoner aktier per dag, men som har 4 miljoner aktier omsatta klockan 10 på morgonen är något att överväga.

3. Titta på vinstkalendern

Om du letar efter en utlösande faktor för volatilitet är en vinstrapport idealisk. Även om du inte vill ta ställning innan resultaten offentliggörs vill du ha en uppfattning om vilka som sannolikt kommer att flytta. Du kan sedan lägga till dem i din bevakningslista. Alla webbplatser nedan publicerar vinstkalkyler som ofta är integrerade med Nasdaqs mäklarplattformar:

 • Morningstar
 • Viskande av intäkter
 • Yahoo Finance

4. Utveckla en nisch

Teknikjättar och privatpersoner dominerar Nasdaqs viktning. Fokusera därför på en sektor och följ de viktigaste aktierna. Se hur några av de stora aktierna handlas, följ deras rörelser och du kommer att bli bättre på att förutsäga framtida prisrörelser hos Nasdaq-mäklare.

Det bör dock noteras att de som alltid ligger i toppen av indexen inte nödvändigtvis fattar de bästa investeringsbesluten. De sätter dig i nära konkurrens med tusentals andra handlare. Välj i stället företag som Paypal (PYPL), Tesla (TSLA) eller IBM, till exempel.

Tyvärr är det ofta så att de som väljer att vara en "allkonstnär, ingen mästare" blir panka.

Nasdaq trading tips

Upp och hoppa

De historiskt höga Nasdaq-avkastningarna är svårare att få idag. Det är inte längre möjligt att komma till sitt skrivbord kl. 09.15 för att börja dagen. Marknadens hastighet ökar, med en kraftig ökning av volymen av hedgefonder.

Därför har det blivit viktigt att det finns en tid före börsöppning. Du bör vara uppe och redo för den kommande handelssessionen klockan 08:00. Detta ger dig tillräckligt med tid för att göra din morgonforskning, kontrollera föregående dags resultat, ställa in dina monitorer och bestämma vilka aktier du ska följa aktivt under dagen. De bästa Nasdaq-mäklarna kan också tillåta handel under utökade öppettider, vilket innebär att du kan köpa och sälja aktier när huvudmarknaderna är stängda.

Demokonto

Varje marknad rör sig på olika sätt och har sina egna nyanser. Det är därför erfarna handlare övar med ett demokonto. Många Nasdaq-mäklare erbjuder denna tjänst gratis. Demokonton finansieras vanligtvis med simulerade pengar. Det innebär att du inte behöver riskera verkligt kapital förrän du känner dig säker.

En marknadssimulering på Nasdaq är den perfekta platsen för att utveckla en strategi och testa en plattform. När du sedan gör stabila vinster vid stängningsklockan varje dag kan du byta till ett realtidskonto hos mäklare som stöder handel på Nasdaq.

Nyheter

Nyhetsmeddelanden är en av de viktigaste katalysatorerna för prisrörelser i Nasdaq-indexen. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om nyheterna, vilket den framgångsrika handlaren David Rogerson har påpekat. Om du kan reagera på nyheter före majoriteten av marknaden har du en fördel. Lyckligtvis finns det nu ett stort antal nyhetskällor för mäklare på Nasdaq och andra marknader. För att nämna några populära webbplatser:

 • Yahoo Finance
 • Google Finance
 • Bloomberg
 • CNBC
 • Reuters

Nasdaqs nyhetssidor och mäklare kan också tillhandahålla ekonomiska kalendrar. På så sätt kan du följa kvartalsvisa resultat samt årliga diagram och avkastningar.

Handlare som inte följer med i nyheterna hamnar ofta på efterkälken under handelsdagarna, gör kostsamma misstag och missar lämpliga tillfällen. Du vill veta mer om investerarrelationer, tidsplaner för börsintroduktioner och andra intressanta projekt. Leta efter Nasdaq-mäklare som integrerar denna information i sina tjänster och verktyg. Det kommer att vara en fördel att kunna få tillgång till all denna information med ett enkelt knapptryck.

Utbildningsresurser

Den framgångsrike handlaren Paul Tudor Jones sa med rätta: "Hemligheten bakom framgång i ett handelsperspektiv är att ha en outsläcklig och outsläcklig törst efter information och kunskap." Marknader och instrument förändras och du måste anpassa dig tillsammans med dem. I dagens digitala värld har du tillgång till en mängd ovärderliga resurser som kan hjälpa dig att förbättra din prestation.

De bästa Nasdaq-mäklarna erbjuder en mängd olika resurser och innehåll på sina plattformar som är lämpliga för både nybörjare och erfarna daytraders. Ämnena omfattar en omfattande ordlista med nyckelord, podcasts, blogginlägg och korta videor.

Webbplatser på Nasdaq

Förutom de utbildningsresurser som finns tillgängliga via Nasdaq-mäklare och internetkällor finns det nu ett antal Nasdaq-specifika webbplatser som erbjuder en mängd data, information och förklaringar. De kan hjälpa dig med :

 • Indexvikter
 • Framtida uppdelningar
 • Prognoser för den procentuella ökningen
 • A-Z-listor
 • Nasdaqs helgdagskalender
 • Krav på offert för 1 dollar
 • Läs trenderna
 • Kommande börsintroduktioner
 • Stängningstider
 • Handel på andrahandsmarknaden
 • Indexsymboler

Automatisering

Ett av de bästa tipsen från Nasdaq-mäklare är att utforska automatiserad handel när du har en effektiv strategi. När du har rett ut alla problem kan algoritmer och robotar utföra affärer för din räkning. De agerar utifrån förutbestämda kriterier, vilket sparar tid och kan öka dina vinster. Ett automatiserat system kan utföra många fler affärer än vad du skulle kunna göra manuellt.

Tidskrift för handel

En dagbok är ett fantastiskt sätt att följa upp och förbättra dina handelsresultat. Du kan använda ett Excel-kalkylblad som dagbok eller vissa Nasdaq-mäklare låter dig föra anteckningar i en kundpanel. Observera följande:

 • Pris
 • Ingångs- och utgångsposition
 • Datum för köp och försäljning
 • Positionens storlek
 • Skäl till bytet.

Vad betyder allt detta? Med dessa uppgifter framför dig är det mycket lättare att jämföra dem med din vinstkalender för att identifiera var och varför du har fel. De som inte har en Nasdaq-dagbok kan fortsätta att handla i många månader, med förlust av vinster, innan de upptäcker problemet.

Öva på handel med ett demokonto hos en Nasdaq-mäklare. Förfinna en strategi och handla riskfritt med virtuella medel.

Ett sista ord om Nasdaq-mäklare

Trots att blockchain och bitcoin dominerar nyheterna på sistone fortsätter Nasdaq-indexen att vara hemvist för några av de mest kraftfulla och inflytelserika företagen i världen. Därför är det knappast förvånande att ett ökande antal handlare vill prova sig fram hos Nasdaq-mäklare.

Men för att behålla ett försprång och säkra den höga avkastningen måste du använda alla de resurser som står till ditt förfogande. Jämför de Nasdaq-mäklare som passar dina investeringsbehov och utveckla en smart och effektiv strategi.