Meny

Hur man investerar på Saudiarabiska börsen - Tadawul

Tadawul

Genom att handla på Tadawul, eller investera på Saudi Stock Exchange, kan man dra nytta av den största börsen i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) och en av de största i världen, särskilt när det gäller olje- och gasbolag. Att äga aktier i saudiska företag är mycket begränsat för utländska investerare, men det finns andra sätt att delta på marknaden. Läs vidare om Tadawuls öppettider, dess historia och hur man investerar på Saudiarabiens börs. Vi har också listat de viktigaste Tadawul-mäklarna nedan.

Den saudiska börsens historia

Den saudiska börsen inledde sin informella verksamhet 1954. Värdepappersmarknaden reglerades formellt 1984 och 2003 inrättades Saudi Stock Exchange, Saudi Capital Markets Authority, som är den nuvarande tillsynsmyndigheten för Saudiarabiska börsen. År 2008 kunde endast invånare i länder som ingår i Gulfstaternas samarbetsråd inneha saudiska aktier direkt, men 2015 öppnades Tadawul-handelsplatsen för kvalificerade utländska investerare (QFIs). Under 2017 antog den saudiska börsen Nasdaqs teknik för efterhandel. Detta nya handelssystem banade väg för mer komplexa produkter, t.ex. derivat.

År 2019 lanserade Saudi Aramco, världens största oljeproducent, sina aktier på Tadawul-börsen i vad som då var världens största börsintroduktion. Utländska emittenter fick sedan tillåtelse att lista sig på den saudiska börsen och Tadawul anslöt sig till FTSE:s globala aktieindexserie som en sekundär tillväxtmarknad. Saudi Aramco var det största börsnoterade företaget i världen fram till 2020, då det passerades av Apple. Företagets notering på Saudi Stock Exchange, i kombination med mer flexibla regler för utländska investerare, har gjort Tadawul Centre till en av de mest relevanta börserna i världen.

Under 2020 hade Tadawul-börsen en genomsnittlig daglig handelsvolym på 316 miljoner aktier och ett genomsnittligt dagligt värde på över 8 000 miljoner saudiska riyal (SAR). Detta var också året då Tadawul lanserade sin derivatmarknad.

Tadawul Mud-index

Tadawul All-Share-index (TASI)

TASI omfattar nästan alla företag som är noterade på den saudiska börsen, varav det finns över 200, och kan användas som en allmän indikator på dess resultat. Det finns 21 industrirelaterade delindex, däribland energiindex, transportindex och materialindex.

De enda aktier som inte ingår i beräkningsmetoderna för TASI är aktier som innehas av saudiska regeringstjänstemän, aktier i ett företag som innehas av dess styrelse och aktier som är föremål för restriktioner. Du kan följa indexets utveckling på Tadawuls handelswebbplats eller på webbplatser som Tradingview.

MSCI Tadawul 30-index (MT30)

MT30-indexet, som lanserades 2019, fungerar som ett riktmärke för de största och mest likvida företagen som är noterade på Tadawul-börsen. Den har utvecklats som en grund för derivat och börshandlade finansiella produkter.

Vem kan investera på Saudi Stock Exchange?

Saudi Stock Exchange har strikta regler för medlemskap och begränsningar för vem som får investera. Medborgare och invånare i länderna i Gulfstaternas samarbetsråd, som omfattar Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, kan äga, köpa och sälja aktier i Tadawul om de har ett saudiarabiskt bankkonto. Investerare kan också köpa derivat, obligationer och börshandlade fonder (ETF:er).

Utländska personer som inte är bosatta i dessa länder kan inte investera direkt i Tadawul-aktier.

Utländska institutioner kan registrera sig för programmet för kvalificerade utländska investerare (Qualified Foreign Investor, QFI) och investera på den saudiska börsen. För att kvalificera sig måste en QFI ha minst 500 miljoner dollar i tillgångar under förvaltning. Över 1 500 finansinstitut har QFI-status, däribland banker, investeringsfonder och mäklarfirmor. Utländska investerare får inte inneha mer än 10 % av aktierna i ett börsnoterat företag och QFIs får tillsammans inneha högst 49 % av aktierna i ett börsnoterat företag. Mer information finns i reglerna för handel och medlemskap på Tadawuls webbplats.

Tadawul-börsens kunder delas in i tre grupper: institutioner, som omfattar alla institutionella kunder och företagskunder samt kontoförvaltare; Tier 1-personerna, inklusive handlare med stora portföljer eller yrkeserfarenhet eller kvalifikationer inom värdepappersområdet; och Tier 2-personerna, som omfattar alla andra.

Vilka produkter finns tillgängliga på Saudi Stock Exchange?

  • Aktier: Investerare kan köpa aktier i alla företag som är noterade på Saudi Stock Exchange, med förbehåll för begränsningar för utländska investerare.
  • Derivat: Nyligen lanserade Tadawul sin första derivatprodukt, ett terminskontrakt som följer MT30-indexet. Clearinghuset, Muqassa, fastställer den lägsta marginalprocenten och den slutliga marginalnivån beroende på typen av kund, vilket ger en beräknad marginalmultiplikator. Institutioner har en 100-procentig multiplikator, vilket innebär att de endast betalar minimimarginalen, individer på nivå 1 har en 133-procentig multiplikator och individer på nivå 2 har en 200-procentig multiplikator, vilket innebär att de betalar dubbelt så mycket som minimimarginalen.
  • Börshandlade fonder (ETF:er): ETF:er är investeringsfonder som följer ett visst index eller en viss grupp av tillgångar och som kan handlas på börser. En ETF som följer MT30-indexet kan köpas av alla investerare, utan restriktioner för utländska investerare.
  • Handlade affärer: Med dessa instrument kommer köpare och säljare oberoende av varandra överens om detaljerna i transaktionen, inklusive pris och belopp. Det finns minimivolymer och minimipriser för att reglera marknaden. Läs Tadawuls handels- och medlemskapsrutiner för mer information.

Tadawul handelstider

Saudi Stock Exchange är öppen från 10:00 till 15:00 AST (GMT+3) från söndag till torsdag. Fredag och lördag är inte handelsdagar. Det finns också en öppningsauktion från 09:30 till 10:00 AST, en handelssession i slutet av sessionen från 15:10 till 15:20 AST och en efterhandelssession från 15:10 till 16:00 AST på handelsdagarna. Handelstiderna är desamma under ramadan.

Det finns också helgdagar på Saudiarabiens helgdagar (23 september) och några dagar under Eid Al-Fitr och Eid Al-Adha. Se handelskalendern på Saudi Stock Exchange webbplats för mer information om helgdagar.

Hur kan jag investera på Saudi Stock Exchange?

För att investera på Tadawul måste du öppna ett konto hos en mäklare som är medlem i börsen. Detta gäller både kontant- och derivatmarknaden, och mäklare som handlar på den ena marknaden arbetar inte nödvändigtvis på den andra. Få internationella mäklare erbjuder tillgång till den saudiska börsen, så kolla i Tadawuls medlemsförteckning efter registrerade medlemmar. Du kan också hitta månatliga uppgifter om verksamheten för varje Tadawul-medlem, inklusive deras handelsvolymer, här.

Här är några tips om vad du ska leta efter hos en mäklare när du investerar i Tadawul:

  • Plattformar: De bästa handelsplattformarna beror på din expertis och strategi. Nybörjare kan vara mer bekväma med ett intuitivt handelsprogram och intradagshandlare kan också dra nytta av möjligheten att handla var som helst och när som helst. Mer erfarna handlare kanske vill ha en avancerad plattform med fullständiga analysverktyg, till exempel MetaTrader 4.
  • Konton: Mäklare erbjuder ofta olika konton beroende på din investeringsnivå, riskstil och strategi. Om du är nybörjare bör du leta efter en mäklare som erbjuder ett demokonto där du kan handla virtuellt på Tadawul. Börsen erbjuder också en gratis handelssimulator som du kan använda för att öva på nya strategier.
  • Avgifter: Börsen tar ut en fast avgift för handel i form av en provision. Mäklare kommer förmodligen att ta ut ytterligare avgifter utöver detta, inklusive spreadar, provisioner och fasta avgifter för insättningar och uttag. Jämför varje mäklares avgiftsstruktur för att hitta den billigaste.

Hur kan jag som utlänning investera på den saudiska aktiemarknaden?

Om du inte kan investera direkt på den saudiska aktiemarknaden, kanske för att du inte är medborgare eller bosatt i ett land som ingår i Gulfstaternas samarbetsråd, finns det fortfarande sätt att få exponering mot företag som är noterade i Saudiarabien. Utländska företag har utvecklat index som följer värdet på aktierna på Saudi Stock Exchange och derivat av dessa index kan köpas på globala börser.

MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 (USD) indexet följer 83 företag på Tadawul-börsen och ETF:er på dess värde kan köpas på NYSE Arca-börsen (ticker: KSA) av enskilda investerare världen över. EUREX-börsen erbjuder möjligheten att köpa terminskontrakt på MSCI Saudi Arabia Index (FMSA).

Sista ordet om Tadawul-handel

För invånare i länderna i Gulfstaternas samarbetsråd erbjuder handel på Tadawul-börsen spännande möjligheter. Saudi Aramco, världens största oljeproducent, har satt den saudiska börsen på världskartan och även om du inte är medborgare i Gulfstaterna finns det fortfarande sätt att få exponering mot den saudiska marknaden. Håll ett öga på utvecklingen på Tadawul-börsen, som planerar att lansera nya derivat och index.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Vanliga frågor

Vad är Tadawul?

Tadawul Trading Centre, eller Saudi Stock Exchange, är den största börsen i Mellanöstern och Nordafrika och en av de största i världen. Under 2020 registrerade Tadawul en genomsnittlig daglig volym på 316 miljoner aktier och ett värde på över 8 000 miljoner saudiska riyal (SAR).

Vilka aktier är noterade på Saudi Stock Exchange?

Några av världens största olje- och gasföretag är noterade på Tadawul-börsen. Detta inkluderar Saudi Aramco, världens största oljeproducent.

Vem kan investera på Saudi Stock Exchange?

Medborgare och invånare i länder som ingår i Gulfstaternas samarbetsråd och som har ett saudiarabiskt bankkonto kan investera direkt på Tadawul-börsen. Utländska institutioner som uppfyller kraven i programmet för kvalificerade utländska investerare kan investera, även om det finns begränsningar i fråga om ägande.

Kan jag köpa derivat på Tadawul?

Ja, Tadawul-börsen har nyligen lanserat en derivatmarknad. För närvarande erbjuds ett indexterminskontrakt som följer MT30-indexet. Utländska investerare har inga begränsningar i fråga om ägande när de köper derivat.

Kan jag investera i Saudi Stock Exchange från Europa?

Enskilda investerare som inte är medborgare eller bosatta i länderna i Gulfstaternas samarbetsråd kan inte investera direkt på Saudiarabiska börsen. Du kan dock få exponering mot Saudiarabiens börs genom att köpa ETF:er, terminer och andra derivat på index som följer aktiekurserna för företag som är noterade i Saudiarabien.