Meny

Euronext: allt om den europeiska börsen

Euronext

Euronext är en EU-baserad börs med huvudkontor i Bryssel, Amsterdam, Paris, Lissabon och London. Förutom derivat- och kontantmarknader erbjuder Euronext Group marknadsdata, förvarings- och avvecklingstjänster och marknadslösningar samt ett antal andra produkter, inklusive börshandlade fonder (ETF:er), aktier, obligationer, warranter och certifikat, råvaror och index.

Som den första paneuropeiska börsen någonsin syftar Euronext unika modell till att sammanföra marknadsplatser som går tillbaka till början av 1600-talet, samtidigt som man integrerar varje marknads styrkor och tillgångar och ser framåt genom att ta hänsyn till varje marknads individuella arv.

Den omfattande portfölj av plattformar, utrustning och produkter som Euronext erbjuder täcker hela utbudet av marknadstjänster och kombinerar djupgående kunskaper om lokala marknader och den europeiska finansmarknaden med integrerad teknik och enhetliga marknadsregler. Euronext är den ledande börsen i euroområdet med mer än 1 450 emittenter och ett marknadsvärde på 4 500 miljarder euro.

En kort historik över Euronext-börsen

Euronext började ta form år 2000 efter att börserna i Amsterdam, Paris och Bryssel slogs samman. Senare lades även Lissabonbörsen till i gruppen. Börsens ursprung går dock tillbaka till 1600-talet, då Amsterdams börs öppnade sina dörrar 1611. Amsterdambörsen, som var den första börsen i sitt slag i världen, grundades när Verenigde Oostindische Compagnie sålde aktier i sin rederiverksamhet i Fjärran Östern för att finansiera sin verksamhet. Börsens verksamhet utökades till att omfatta optioner, råvaror och andra finansiella instrument.

Även om aktier handlades i Frankrike från omkring 1540, inrättades de första officiella börserna i Frankrike och Belgien inte förrän 1801 under Napoleons regim. Börsen i Lissabon startade sin verksamhet 1769 som Assembleia dos Homens de Negocio, men 1999 blev den Bolsa de Valores de Lisboa e Porto. Efter fusionen 2000 förvärvade Euronext-gruppen London International Financial Futures and Options Exchange 2001 och Lissabonbörsen 2002.

För att avvärja ett eventuellt köp av Euronext av NASDAQ undertecknade NYSE Group 2006 ett fusionsavtal med Euronext Group för 10 miljarder US-dollar. Mellan 2008 och 2009 utvecklade NYSE Euronext en universell handelsplattform, som är en elektronisk handelsplattform för terminer, optioner, aktier och obligationer. NYSE Euronext var holdingbolag för denna verksamhet och var noterat på börserna i Paris och New York.

Euronext London lanserades 2010 som en Londonbaserad värdepappersmarknad för att locka till sig utländska emittenter. Även om Deutsche Borse, en tysk börsgrupp, inledde diskussioner om att köpa NYSE Euronext 2011, blockerades det föreslagna förvärvet 2012 av EU på grund av oro för att börsen skulle kontrollera mer än 90 % av den europeiska derivathandeln.

ICE (Intercontinental Exchange), en global marknads- och clearinghusoperatör, köpte NYSE Euronext 2013 för 8,2 miljarder dollar. Efter förvärvet separerades Euronext Londons och NYSE Euronexts europeiska verksamhet från ICE:s övriga verksamhet i syfte att lansera ett offentligt erbjudande av Euronext NV, även om NYSE och Liffe bibehölls som separata enheter. I ett försök att stabilisera Euronext tog ett konsortium bestående av 11 investeringsgrupper en andel i företaget. Dessa 11 investerare, som kallas "referensaktieägare", innehade 33 % av företagets kapital och gick med på en treårig inlåsningsperiod. Denna period förlängdes sedan med två år till den 19 juni 2021 av de återstående fem investerarna, som nu äger 23 % av kapitalet:

  • ABN Amro (0,55%),
  • Caisse des Dépôts (8 %)
  • Euroclear clearing house (8 %)
  • Société fédérale de participations et d'investissement (4,5 %)
  • BNP Paribas (2,22%)

Euronext är ett oberoende börsnoterat företag och dess aktier handlas i Bryssel, Amsterdam och Paris under symbolen ENX.

Euronext handelstjänster

Euronext är en börs som erbjuder handel med aktier i företag som är noterade på dess marknader, samt med obligationer, aktiederivat, ETF:er, råvaror, valutaderivat, index, warranter och certifikat samt strukturerade obligationer. Mer än 1 300 aktier är noterade på Euronext, liksom 4 400 räntebärande värdepapper, nio regionala råvaror, 20 index, 500 värdepappersfonder och börshandlade fonder, fem typer av aktiederivatkontrakt och sex europeiska regionala valutakontrakt.

Hur fungerar Euronext?

En av Euronexts viktigaste verksamheter är att fastställa gemensamma regler för sina marknader, som godkänns av tillsynsmyndigheten i varje land. Den meddelar också att finansiella instrument och värdepapper noteras på dess marknader och godkänner ansökningar om nya noteringar. En del av dess uppdrag är att publicera pris- och transaktionsinformation samt att acceptera och garantera att transaktioner mellan medlemmarna blir framgångsrika. Det driver också ett oberoende clearinghus som fungerar som en central motpart och tillhandahåller en rad finansiella transaktionstjänster till sina emittenter.

Andra produkter och tjänster som erbjuds av Euronext

  • Alternext: Detta är ett specialiserat marknadssegment för små och medelstora företag som inte har resurser nog att kvalificera sig för den större reglerade marknaden. Detta segment omfattar mer än 180 börsnoterade företag med ett totalt marknadsvärde på 8 miljarder euro.
  • Universell handelsplattform: Detta är Euronexts elektroniska handelstjänst som inrättades 2010 för att underlätta handel med olika produkter och marknader. Sedan lanseringen har tjänsten gjorts tillgänglig för handel i Europa, Mellanöstern och Afrika.
  • Index: Följande europeiska aktieindex förvaltas av Euronext: AEX, BEL 20, CAC 40, OBX, PSI 20 och ISEQ 20.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust