Meny

Dubaibörsen - Dubai Financial Market (DFM)

Dubaibörsen

Dubai Financial Market (DFM) är en av tre börser i Förenade Arabemiraten, tillsammans med Abu Dhabi Securities Exchange och Nasdaq Dubai. De två förstnämnda är huvudsakligen företag från Förenade Arabemiraten, medan den sistnämnda grundades för internationell aktiehandel. Denna investeringshandledning förklarar kraven och reglerna för notering, handelstips, de bästa mäklarna och mycket mer.

Bakgrund till Dubais finansmarknad

Dubais regering äger 79,63 % av Dubai Financial Market genom Borse Dubai Limited. Dubais finansmarknad (DFM) fungerar i full överensstämmelse med islamisk sharialagstiftning och regleras av Securities and Commodities Authority (myndigheten för värdepapper och råvaror). I termer av kapitalisering, dvs. det totala värdet av alla aktier i alla värdepapper som handlas på Dubai Financial Market, är börsen värd cirka 119 miljarder US-dollar.

Det är viktigt att notera att Dubai Stock Exchange är en viktig aktiemarknad i regionen som lockar lokala och globala investerare. Handlare kan spekulera i stora fastighetsbolag, finansiella tjänsteleverantörer och telekomföretag.

En kort historik

Dubai Financial Market Company (DFM PJSC) grundades den 26 mars 2000. Det inrättades som en offentlig institution med en oberoende juridisk person av Dubais regering och drevs som sådan i sex år.

Fram till november 2006 var Dubai Financial Market helägt av Dubais regering, men då omvandlades det till ett offentligt ägt företag genom en börsintroduktion och delades upp i 8 miljarder aktier. 20 % av aktierna (eller 1,6 miljarder aktier) erbjöds alltså till allmänheten och 80 % tecknades av Borse Dubai, som ägs av Dubais regering. Den offentliga emissionen var föremål för en aldrig tidigare skådad efterfrågan, med teckningar på 201 miljarder AED, vilket innebär att DFM:s börsintroduktion övertecknades 118 gånger.

År 2007 blev Dubai Financial Market den första regionala börsen att noteras, och 2010 konsoliderade Dubai Financial Market sin verksamhet med Nasdaq Dubai. Detta innebär att investerare nu kan få tillgång till värdepapper som är noterade på både DFM och Nasdaq med ett enda investerarnummer.

Under 2013 höjde MSCI Förenade Arabemiraten till status som tillväxtmarknad och utvalda aktier inkluderades i MSCI Emerging Markets Index i maj 2014. 2015 omarbetade och lanserade Dubai Financial Market en app som heter DFM Market Watch, som gör det möjligt för handlare att kontrollera investeringar och marknader på ett mer öppet sätt.

I dag uppgår antalet noteringar till 66 företag, varav ungefär tre fjärdedelar finns inom finans- (60,7 %) och fastighetssektorn (17,1 %), med andra företag inom bland annat telekommunikation, transport och industri.

De flesta av dessa företag är verksamma inom Förenade Arabemiraten, men marknaden har fått ökat intresse från utländska investerare och det utländska ägandet har ökat sedan 2019. Majoriteten av de utländska företag som är noterade på Dubais finansmarknad kommer från MENA-regionen, inklusive länder som Bahrain, Sudan, Kuwait och Oman.

Det har inte förekommit några börsintroduktioner på DFM sedan 2017, men DFM försöker kontinuerligt få in lokala företag och uppmuntra dem att lista sig där i stället för utomlands. Bland annat kan man låta företag i Dubais lista över frizoner och familjeföretag ingå i listan över företag i frizoner.

Hur fungerar finansmarknaden i Dubai?

Dubai Financial Market inrättades för att tillhandahålla tjänster för värdepappershandel. Eftersom Dubai är ett finansiellt centrum har DFM varit mycket framgångsrikt sedan starten.

Börsen är för närvarande öppen för investerare av alla nationaliteter i alla länder. Dessutom kan alla personer eller institutioner ansöka om ett investerarnummer (NIN) från Dubai CSD.

DFM vidtar flera åtgärder för att förhindra orättvis behandling av investerare genom att reglera handeln med värdepapper. Som ett resultat av detta bestäms priserna på värdepapper på DFM av utbud och efterfrågan, snarare än av en enskild enhet.

Intressenterna får all relevant statistik och fakta om värdepapperen i form av rapporter. Detta garanterar att investerare har all information de behöver för att fatta välgrundade beslut.

Krav för listning

För att ett företags aktier ska kunna handlas på DFM måste särskilda krav och regler för notering uppfyllas. Företagen måste ge en beskrivning av sin verksamhet och sin historia. Det är viktigt att företagets resultat är starkt för att locka investerare att köpa aktier. Om företagets resultat anses vara tillräckligt bra kommer ett visst antal aktier att offentliggöras.

Företag som är noterade på Dubais finansmarknad kommer också att vara skyldiga att hålla sitt marknadsvärde eller sin omsättning över en nivå som fastställts av DFM. Företaget riskerar att avnoteras om detta krav inte uppfylls.

Dubai Financial Market General Index

DFM General Index är ett verktyg som handlare kan använda för att se hur marknaden utvecklas. Detta innebär att investerare inte behöver titta på 66 aktiekartor för varje börsnoterat företag. Detta index följer den totala marknadsutvecklingen för hela DFM.

När det gäller de senaste årens resultat hade det övergripande DFM-indexet 2018 sitt sämsta år på över tio år, med en förlust på nästan 25 %. Året därpå återhämtade den sig med cirka 10 %. De nuvarande utsikterna är fortfarande osäkra i kölvattnet av Covid-19 och kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Tillväxt

Trots detta har DFM en av de mest konsekventa tillväxttakterna i världen. Under finanskrisen 2008 upplevde de flesta företag en nedgång i resultat och tillväxt, och för många har situationen varit densamma sedan dess. Det är föga förvånande att dåliga företagsresultat tenderar att ha en negativ effekt på finansmarknaden i det land där företaget är noterat.

Detta är dock inte fallet med Dubai Financial Market, som har sett en stadig ökning av antalet handlade aktier sedan starten år 2000. Sedan starten har börsen vuxit från 11 noterade företag till 66 idag.

Hur man investerar på Dubai Financial Market

Det är mycket enkelt att investera i DFM. Börsen gör särskilda ansträngningar för att se till att processen är effektiv för alla investerare, bland annat genom att utveckla en applikation för Dubai Financial Market som gör det möjligt för handlare att spåra sina investeringar.

För att börja måste man öppna ett handelskonto hos en mäklare som är registrerad på Dubai Financial Market. De måste också få ett investerarnummer från Dubai Financial Market.

Som med alla typer av aktiehandel är det klokt att undersöka företaget och sektorn du investerar i och vara medveten om vilken risknivå du är villig att ta innan du tar en position. Läs vår guide om aktiehandel för strategiska råd.

Ett sista ord om Dubai Stock Exchange

Dubai Financial Market har sedan starten varit en av de mest framgångsrika börserna i Förenade Arabemiraten. Den har vuxit ganska stadigt sedan starten och har kunnat behålla sin relativa framgång även under den globala finanskrisen 2008. Kolla in vår lista över DFM-handelsmäklare för att börja investera idag.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Vanliga frågor

Vad är tidszonen för Dubai Financial Market?

Dubai Financial Market använder tidszonen Asien/Dubai, även känd som Gulf Standard Time. För närvarande är denna tidszon GMT+04:00 och använder förkortningen +04. Den här tidszonen följer inte sommartid.

Vilken valuta används på Dubai Financial Market?

På Dubai Financial Market handlas i Förenade Arabemiratens dirham med valutakoden AED. Symbolen för denna valuta är د.إ.

Vilka är öppettiderna för Dubai Financial Market?

Dubai Financial Market är öppet måndag till fredag från 10:00 till 14:45 Gulf Standard Time (GMT+04:00).

Vem äger Dubai Financial Market?

Fram till 2006 var DFM helägt av Dubais regering, men efter det datumet blev det ett publikt aktiebolag genom en börsintroduktion. Därefter såldes 20 procent av aktierna till allmänheten och 80 procent tecknades av Borse Dubai, som ägs av Dubais regering.

Var finns DFM?

Som namnet antyder ligger Dubai Financial Market i Dubai i Förenade Arabemiraten. Internationella investerare kan fortfarande handla med börsnoterade aktier om de uppfyller kraven.

Är DFM reglerat?

DFM regleras av Securities and Commodities Authority (SCA). Detta garanterar att investerarna har en viss säkerhet och kanaler för att ta upp frågor.