Meny

Nasdaq OMX Nordic & Baltic: den nordeuropeiska aktiemarknaden

Nasdaq OMX Nordic & Baltic

Nasdaq Nordic and Baltics, även känt som Nasdaq OMX Nordic Exchanges, är en del av världens största börsgrupp: Nasdaq Inc. OMX Nordic är också en av Europas största börser och erbjuder aktier som säljs av företag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Företaget tillhandahåller också finansiella tjänster och driver marknadsplatser för värdepapper i dessa länder.

Nasdaq Nordics handelsplatser omfattar börsnoterade företag som Carlsberg, Nordic Waterproofing Holding, Nokia, Orsted, Ericsson och Volvo. Varje land har sin egen styrelse och en fullständig förteckning över medlemmarna och deras adresser finns på deras webbplats.

De nordiska börserna erbjuder aktier, index, obligationer, optioner, terminer, ETF:er/ETP:er och fonder. På Nasdaq OMX webbplats finns också information om företag i regionen, kommande evenemang, medlemslistor och handelsstatistik. Den innehåller fullständiga förteckningar över små, medelstora och stora företag.

Nasdaq Nordic tillhandahåller årsrapporter och övervakningsrapporter om de nordiska marknaderna. De årliga övervakningsrapporterna innehåller statistiska uppgifter om förteckningar och verkställighetsfrågor. Du kan visa rapporter, till exempel OUCH Order entry, samt få tillgång till en fullständig datapolicy och en policy för icke-visning.

Nasdaq OMX Nordic består av följande börser:

 • Köpenhamnsbörsen
 • Stockholmsbörsen
 • Helsingforsbörsen
 • Islands fondbörs

Nasdaq Baltic består av: Tallinn Stock Exchange

 • Tallinns fondbörs
 • Börsen i Vilnius
 • Riga-börsen

OMX-börsens korta historia

Nasdaq Nordic-börsen har sitt ursprung i en terminsmarknad som grundades av Olof Stenhammar på 1980-talet i Sverige. Företaget hette ursprungligen OM AB och erbjöd standardiserade optionsavtal. Kort därefter, 1998, förvärvades Stockholmsbörsen. År 2003 slogs OM samman med Helsingforsbörsen och 2004 bytte OMX namn till OMX. Andra förvärv var Köpenhamnsbörsen 2003 och Islandsbörsen 2006, vilket ökade företagets värde till 250 miljoner kronor. OMX förvärvade en andel på 10 % i Oslo-börsens moderbolag. Dessa förvärv gjorde det möjligt att skapa en gemensam investeringsplattform för alla nordiska börser. 2007 förvärvade OMX även Armenian Stock Exchange.

Från och med 2005 började OMX utöka sitt utbud efter att ha förvärvat Computershares Markets Technology-division, vilket gjorde OMX till en av de största leverantörerna av teknik för handelssystem. Samma år inrättade Nasdaq Nordic Foundation, som ger bidrag för att stödja vetenskaplig forskning om de nordiska finansmarknaderna. OMX skapade ett panregionalt referensindex kallat OMX Nordic 40, som nu är Nasdaq OMX Nordic 40 Index.

År 2006 införde OMX Nordic en gemensam nordisk presentation av börsnoterade företag och regler för notering. År 2007 förvärvade Nasdaq dock OMX för 3,7 miljarder US-dollar, som 2008 bytte namn till Nasdaq OMX Group. 2010 lanserade Nasdaq OMX handelsplattformen INET på de sju nordiska och baltiska aktiemarknaderna. Under 2019 lanserade bolaget Nasdaq Nordic Fund-marknaden i Finland och Norge.

Nasdaq Nordic Index

Nasdaq OMX 40-index

Nasdaq OMX 40-indexet är ett börsindex för den panregionala börsen Nasdaq Nordic. Den bygger på ett viktningssystem för kapitalisering och skapades 2006. Indexet består av 40 av de mest omsatta aktieklasserna från de fyra börserna i Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik och Stockholm.

Nasdaq OMX Baltic 10

Nasdaq OMX Baltic-indexet består av 10 av de mest aktivt handlade aktierna på Nasdaq Baltic-marknaden. Det lilla antalet aktier och deras utmärkta likviditet gör detta index väl lämpat för finansiella derivatinstrument. Aktierna är viktade enligt deras kapital i fri omsättning och granskas två gånger om året.

Nasdaq Nordic 120

Nasdaq OMX Nordic 120 raw-indexet består av 120 av de 150 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Köpenhamn, NASDAQ OMX Helsingfors, NASDAQ OMX Stockholm och Oslo. Det är ett marknadskapitaliseringsviktat index med fri omsättning och takbegränsade värden i enlighet med UCITS IV. Nasdaq OMX Nordic 120 Gross Index ses över halvårsvis.

Regler och krav för notering

Notering på Nasdaq Nordic-börserna regleras av emittentreglerna, medlemsreglerna och regelboken för teckningsoptioner. Reglerna ersattes dock i februari 2021 av en harmoniserad nordisk huvudmarknadsförordning och Nasdaqs periodiska övervakningsrapporter. På så sätt upprätthålls förtroendet genom att skapa en viss öppenhet kring reglerna och kraven för notering. Användarna kan också få tillgång till ett dokument om marknadsmodellen, som ger klargöranden för handelsmedlemmar och information om marknaderna för räntebärande värdepapper.

Inträde

Nya noteringar på Nasdaq Nordic-börserna sker regelbundet, men hur väljer man ut vilka företag som ska noteras? Nasdaq Nordics antagningsprotokoll följer reglerna för Nordic Main Market och SPAC. Det finns några krav som företagen måste uppfylla och fortsätta att uppfylla kontinuerligt. Dessa specifikationer omfattar:

 • Offentliggöra årsrapporter under minst tre år.
 • Visa dokumenterad intjäningsförmåga på företagsgruppsnivå.
 • följa koder för företagsstyrning i enlighet med ESG-rapporteringsguiden
 • Aktierna har en väsentlig koppling till en pool av tillgångar som handlas på en reglerad marknad.
 • Det förväntade sammanlagda marknadsvärdet för aktierna måste vara minst 1 miljon euro, som värderas på grundval av priset för erbjudandet till börsintroduktionen.

Ändringar

När det gäller avnotering av en aktie från Nasdaq Nordic gäller några regler. Om aktien inte längre uppfyller de villkor som anges i reglerna eller om den strider mot lagstiftning eller bestämmelser om börsens verksamhet, omprövas dess marknadsstatus. Noteringen kan dock inte avbrytas om detta skulle orsaka betydande skada för investerarna eller för att finansmarknaderna ska fungera korrekt.

Förfarandet för att avnotera ett företag omfattar en utfrågning, under vilken emittenten får meddelanden och har möjlighet att bli hörd innan beslutet fattas. Dessutom finns det ett överklagandeförfarande så att emittenten kan ompröva sin ställning på marknaden.

De största aktörerna

Nasdaq Nordic erbjuder en lista över företag med stort kapital. Nedan följer några exempel på nuvarande dominerande företag, med deras börsvärde och tickers.

 1. Nokia Oyj (NOKIA): 29,55 miljarder euro
 2. Ericsson A (ERIC A): 32,8 miljarder euro
 3. Zealand Pharma (ZEAL): 1,09 miljarder euro
 4. AstraZeneca (AZN): 1 515,46 miljarder SEK
 5. Danske Bank (DANSKE): 95,03 miljarder danska kronor

Nasdaq Nordic and Baltics har totalt 220 noterade företag med stort kapital, dvs. företag med ett aktievärde på över 1 miljard euro.

Öppettider för Nasdaq OMX Nordic

Nasdaq Nordics handelstider varierar beroende på marknad och land. Nedan finns öppettider för Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors:

Köpenhamn

 • Aktier: 09:00 - 17:00 CET
 • Derivat: 09:00 - 16:55 CET
 • ETF:er: 09:00 - 16:55 CET

Stockholm

 • Aktier: 09:00 - 17:30 CET
 • Derivat: 09:00 - 17:25 CET
 • ETF:er: 09:00 - 17:25 CET

Helsingfors

 • Aktier: 10:00 - 18:30 CET
 • Derivat: 10:00 - 18:25 CET
 • ETF:er: 10:00 - 18:25 CET

Varför investera i Nasdaq Nordic & Baltics?

Det finns många skäl att börja handla på Nasdaq Nordic. Börserna erbjuder en heltäckande, effektiv och säker marknadsplats som regleras enligt de högsta standarderna och där investerare kan handla och avveckla finansiella produkter sömlöst mellan alla länder. Den gemensamma marknadsplatsen fungerar med "gemensam global teknik, en gemensam marknadsmodell, gemensamt medlemskap och gemensam informationsdistribution", enligt Nasdaq. Detta gör handel i Norden och Baltikum tillgänglig för lokala och internationella investerare. Andra skäl är följande:

 • Likviditet: Aktier på Nasdaq Nordics & Baltic-börserna är mycket likvida, vilket innebär minskad glidning och risk vid handel. Nasdaq Nordic har ett inbyggt intelligent system för orderdirigering för best bid och best ask-aktier.
 • Öppenhet: Nasdaq Nordics-börserna har strikta bestämmelser och regler för börsnoterade företag. Du kan vara säker på att du investerar på ett säkert sätt.
 • Volatilitet: Nasdaq Nordics & Baltic-indexen innehåller några av de största företagen i regionen. Handlare kan därför dra nytta av aktiernas prisfluktuationer och tillväxt. Flera mäklare erbjuder ett volatilitetsindex.
 • Diversifierade produkter: Investerare kan delta i handeln med sex typer av produkter som ger möjlighet till en diversifierad investeringsportfölj. Dessa är aktier, index, obligationer, optioner och terminer, ETF:er/ETP:er och fonder.
 • Teknik: Nasdaq Inc. är känt för sin kraftfulla teknik och INET-handelsplattform. Du kan därför dra nytta av flera högkvalitativa verktyg. INET-plattformen innehåller relaterad teknisk information, t.ex. om anslutningsmöjligheter, GCF, protokollspecifikationer, front-end-tillämpningar med mera. Användarna kan också få tillgång till INET Test NTF med hjälp av de tidtabeller som publiceras i IT-notiserna. INET möjliggör auktioner på begäran. Programvaran Nasdaq Nordic Trading Workstation gör det möjligt att hantera transaktioner med en billig prislista. En prislista över Nasdaq Nordics tekniska tjänster finns på deras webbplats.

Hur börjar man handla på Nasdaq Nordic & Baltic Exchange?

Att välja en mäklare

När du bestämmer dig för att börja investera på Nasdaq Nordic måste du välja en mäklare som underlättar utförandet av handel på börsen. Det finns flera mäklare att välja mellan, och det perfekta valet beror på dina personliga preferenser. Vi har listat några av de viktigaste funktionerna nedan, men du kan hitta en fullständig och detaljerad guide för att välja mäklare på vår särskilda webbsida.

 • Courtageavgifter - Handlare gör ett stort antal affärer varje dag. Avgifter och provisioner kan därför snabbt bli höga och minska vinsten. Se till att du väljer en mäklare med låga provisioner och spreadar genom att kontrollera deras prislista och avgiftsstruktur. Andra avgifter att tänka på är krav på minsta insättning och avgifter för insättningar och uttag.
 • Handelsplattform - Handelsplattformen är den plats där du kommer att tillbringa den mesta tiden under dagen. Du bör kontrollera att mäklarens plattform har alla diagram och tekniska analysverktyg som behövs för de affärer du vill göra. De flesta handelsplattformar erbjuder också en mobilapp för handel på språng.
 • Demokonto - Du kanske vill prova plattformen innan du bestämmer dig för en mäklare. Om de erbjuder ett gratis demokonto, se till att använda det för att öva dina strategier och bekanta dig med plattformen innan du riskerar riktiga pengar.
 • Kundtjänst - När dina affärer är igång och du stöter på problem måste du se till att mäklarens kundtjänst är snabb och lyhörd. Det är bäst att välja en mäklare som erbjuder flera kommunikationsalternativ och support dygnet runt på det språk du vill ha.

Strategi

Oavsett om du vill handla med Nasdaq Nordic med optioner, terminer, bitcoin eller aktier är en effektiv strategi avgörande för en framgångsrik handelskarriär. I dag har handlare tillgång till en mängd diagram, historiska data, utdelningshistorik, grafer och marknadsdata för teknisk analys. Du kan också få tillgång till Nasdaq TotalView-ITCH-specifikationen för att få fullständig information om orderbokens djup och aktienivåerna 1 och 2.

Genom att använda olika diagram kan du se trender i historiska prisuppgifter eller diagrammönster som kan hjälpa dig att förutse handelssignaler. Teknisk analys kan vara svår att bemästra, men övning och erfarenhet är viktigt för att finslipa ditt hantverk.

Se vår sida om handelsstrategier för mer information.

Handelstips

Timing

Du kan investera i aktier när som helst under Nasdaq Nordics öppettider, men det betyder inte att det kommer att fungera. Du vill förmodligen investera när marknaden har hög likviditet och volatilitet, dvs. när den är som mest aktiv. Dessutom är förberedelser under tiden före börsöppning avgörande för att lyckas under den stora sessionen. På så sätt kan du undersöka och lära dig mer om företagsnyheter, pressmeddelanden eller de senaste marknadsuppdateringarna.

Nyheter

Nyhetsmeddelanden är en viktig faktor för att påverka prisrörelser. Som näringsidkare måste du kunna reagera därefter för att vinna en fördel eller lämna marknaden innan det är för sent. Du kan också följa den ekonomiska kalendern, eftersom större offentliggöranden kan ha en betydande inverkan på aktierna.

Nasdaq låter dig ladda ner ett särskilt API för att få tillgång till relevant data på begäran. Dess tjänst Nordic Equity Last Sale (NLS) tillhandahåller intradags- och börshandelsdata i realtid. Det finns många informationskällor som du kan följa när det gäller handel på Nasdaq Nordic, bland annat Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, CNBC, Economist och FT.

Utbildningsresurser

Oavsett om du är en ny handlare eller en erfaren expert på investeringar på aktiemarknaden är det alltid viktigt att uppdatera dina kunskaper och färdigheter. I dag finns det många sätt att fortsätta lära sig, bland annat :

 • Forum och chattrum: Du kan lära dig av andra erfarna handlare genom att få strategitips eller handelsidéer på ett forum eller i ett chattrum. Detta är den perfekta platsen för att brainstorma med likasinnade Nasdaq Nordic-medlemmar eller för att utbyta information om derivatmarknaden.
 • Sociala medier: Du kan också följa experter på Twitter, Facebook eller Instagram som kan ge nyttig information och idéer.
 • Onlinekurser och videohandledning: Det finns flera onlinekurser om handel på Nasdaq Nordic som användarna kan utnyttja. Dessutom är Youtube en fantastisk resurs för näringsidkare som vill lära sig eller till och med få en inblick i andras strategier.
 • Diagram: Du kan få tillgång till flera diagram som visar historiska pris- eller marknadsdata för en dag, en månad eller till och med tio år. Vissa källor kan dock ta ut en avgift för marknadsdata för full tillgång.
 • PDF-filer: Dessa kan hjälpa dig att skapa dina egna Nasdaq Nordic-handelsdiagram.

Automatisering

När du har finslipat din handelsstrategi kan du utforska automatiserade handelsalternativ. Handel kräver en stor mängd transaktioner under hela dagen och en hög koncentrations- och arbetsnivå. Därför kan algoritmer och handelsrobotar göra det mycket lättare att göra affärer. Genom att följa förutbestämda kriterier kan de spara tid och potentiellt öka dina vinster medan du fokuserar på andra saker.

Ett sista ord om Nasdaq Nordic

Handel på Nasdaq Nordics & Baltic fortsätter att vara ett kraftfullt sätt att spekulera på aktiemarknaden. Dess långvariga rykte gör att det inte är någon överraskning att handlare väljer att investera sin tid i denna börs. För att förbli konkurrenskraftig och fortsätta att handla framgångsrikt är det dock viktigt att ha en effektiv strategi och fortsätta att lära sig. Om du vill börja handla med Nasdaq Nordic kan du följa guiden ovan och kolla in vår lista över lämpliga mäklare.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Vanliga frågor

Vilka produkter erbjuder Nasdaq Nordics & Baltics?

Du kan investera i aktier, index, obligationer, optioner och terminer, ETF:er/ETP:er och fonder på Nasdaq Nordics webbplats. På Nasdaq Baltic kan du bara investera i aktier, obligationer, fonder och index. Nasdaq Nordic erbjuder även gröna obligationer som en del av marknaden för hållbara obligationer och skulder. De hållbara marknaderna finns på Nasdaqs ESG-dataportal.

Vilka är produkterna från Nasdaq Nordic Power?

Nordic Power Market är en av de mest likvida marknaderna för kraftderivat i världen. Marknaden har utvecklats under de senaste 20 åren för att minska riskerna, öka insynen och skydda investerarna. Energiprodukter omfattar råvaror som europeisk el, naturgas, frakt- och eldningsolja, förnybara energikällor, stål, kol, elterminer och skaldjur. De erbjuder också terminskontrakt på Nasdaq Commoditie.

Vad är Nasdaq Nordic First North?

Nasdaq Nordic First North är den nordiska alternativa tillväxtmarknaden. Användarna kan få tillgång till de nordiska referensdatafilerna för att få information om referensdata på First North, t.ex. de nordiska reglerna för räntebärande instrument eller derivat. Filformatet är också baserat på Nasdaq Nordic genium INET-marknadsmodellen.

Hur börjar jag investera på Nasdaq Nordic?

Du måste välja en mäklare som låter dig handla på Nasdaq Nordic-börsen. Då behöver du en effektiv strategi. Se till att du gör din research innan du väljer en tillgång att handla med och ta hänsyn till marknadens öppettider.