Meny

Nepals börs - Nepalese Stock Exchange (NEPSE)

Nepalese Stock Exchange (NEPSE)

Nepalese Stock Exchange (NEPSE) ligger i Kathmandu i Nepal och är den enda börsen i landet. Den öppnade i januari 1994 och har nu ett börsvärde på cirka 3,92 biljoner NPR. Det finns över 285 börsnoterade företag och 26 värdepappersfonder, varav 23 är stängda och 3 är öppna.

Nepal Stock Exchange Ltd är ett huvudsakligen statligt ägt företag, registrerat enligt Companies Act 2006 och verksamt enligt Securities Act 2007. NEPSE regleras av Nepals värdepappers- och börsnämnd (SEBON). Nepals regering äger 58,66 % av NEPSE, följt av Nepal Rastra Bank (14,6 %), Employees' Provident Fund (10 %), Rastriya Banijya Bank (6,14 %), Laxmi Bank (5 %), Prabhu Bank (5 %) och medlemmar/mäklare (0,6 %).

Nepal Stock Exchange inrättades för att möjliggöra handel med noterade värdepapper, främja marknadens likviditet och bidra till Nepals ekonomiska utveckling genom kapitalbildning och kapitalmobilisering. Målet är att vara den ledande tillsynsmyndigheten för marknadsoperationer, börsnoterade företag och värdepappershandlare i regionen.

Investerare kan köpa börsens noterade värdepapper genom medlemsmäklare. Nepal Stock Exchange underlättar köp och försäljning av värdepapper till investerare genom 100 licensierade mäklare, varav några har distansarbetsplatser i Pokhara, den näst folkrikaste staden i landet, och i hela Nepal.

NEPSE:s historia i korthet

År 1976, runt 2033 BS i den nepalesiska kalendern, inrättade den nepalesiska regeringen ett centrum för köp och försäljning av värdepapper. Den hette ursprungligen Securities Exchange Centre, men bytte namn till Nepal Stock Exchange Ltd 1993.

Den nepalesiska börsen har traditionellt sett varit en person till person-affär, där handlare måste gå till en mäklares kontor för att handla. NEPSE har varit mycket långsammare med att införa teknik på marknaden än mer utvecklade börser som LSE. Dess första online-handelssystem, NOTS, lanserades först 2018, och online-handeln var till en början långsam.

Nepalesiska handlare var motståndare till förändringar och föredrog att vända sig direkt till mäklare i stället för att använda internet. Men när COVID-19-krisen slog till 2020 gjorde den nepalesiska aktiemarknaden ett enormt dyk. Mäklarna stängdes, men onlinehandeln var fortfarande livskraftig, vilket flyttade över efterfrågan på handel till webben.

Investera på den nepalesiska börsen

Handeln på den nepalesiska börsen kan delas in i två aktiemarknader: primärmarknaden och sekundärmarknaden. På primärmarknaden emitteras följande värdepapper direkt av ett företag eller en institution:

 • Aktier och andelar - Delvis ägande i ett företag som ger ägaren rätt till en del av företagets vinst, även kallad utdelning.
 • Skuldförbindelser eller obligationer - statsstödda skulder.
 • Mutual funds - Ett företag som samlar pengar från små och institutionella investerare och investerar i aktier, obligationer och andra värdepapper.
 • Initial Public Offering (IPO) - När ett företag noteras på en börs för första gången.
 • Företrädesemission - När befintliga aktieägare får den första rätten att köpa aktier till en grundkurs.

Aktieägare på andrahandsmarknaden kan i egenskap av lagliga ägare sälja de aktier som de har förvärvat på både primär- och andrahandsmarknaden. De gör detta genom Nepals börs.

Handelsvolymen på Nepals börs har traditionellt varit koncentrerad till primärmarknaden, där handlarna behåller sina aktier när de väl har köpt dem. Sekundärmarknaden växer dock stadigt.

Nepalbörsens index

När du investerar på den nepalesiska aktiemarknaden är det bra att känna till följande index för att få en uppfattning om marknadens styrka.

NEPSE-index

NEPSE-indexet är ett värdevägt sammansatt index för alla aktier som är noterade på Nepals börs. Till skillnad från indexen på andra stora börser i världen, t.ex. S&P 500 och NIFTY 50 på National Stock Exchange of India, som båda beräknas på grundval av utvalda representativa aktier, visar NEPSE-indexet den totala tillväxten i kapitaliseringen av alla företag som är noterade på Nepals börs. NEPSE-indexet nådde sin högsta nivå på 3 004,33 den 30 juli 2021.

Andra index i NEPSE:s indexfamilj kan också ge investerare värdefull information, och vi har listat några av de mest intressanta nedan.

Känsligt index

Till skillnad från NEPSE-indexet beräknas det känsliga indexet enbart på marknadskapitalet för utvalda företag som uppfyller följande kriterier:

 • Mer än 1 000 stamaktieägare
 • Minsta inbetalda kapital på 20 miljoner NPR.
 • Minst tre år i rad av lönsamhet.
 • Offentliggörande av en årsrapport inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Free-float/float-känsligt index

På aktiemarknaden avser free float det antal aktier som handlas aktivt. När investerare handlar på Nepals börs bör de vara medvetna om börsens free float, eftersom det visar det faktiska antalet aktier på marknaden.

I Nepal har alla företag både promotoraktier och publika aktier, som båda är noterade på Nepals börs. Även om promotoraktier är noterade är de sällan föremål för handel eftersom de flesta investerare tenderar att behålla ägandet under en lång tid. Detta minskar i slutändan den fria rörligheten på aktiemarknaden.

Nepal Stock Exchange beräknar inte den fria rörligheten för offentliga aktier, så indexet för den fria rörligheten tar hänsyn till alla börsnoterade företags stamaktier för att fastställa indexvärdet.

Det känsliga indexet för fri omsättning gör detsamma för företag som är berättigade till det känsliga indexet. Den tar endast hänsyn till stamaktierna i de bäst presterande företagen, vilket gör det möjligt för investerare att se vart de stora företagen är på väg.

Delindex för den nepalesiska aktiemarknaden

Det finns 13 delindex som man måste vara medveten om när man handlar på den nepalesiska börsen. De är indelade i följande sektorer:

 • Tillverkning och bearbetning
 • Skadeförsäkring
 • Utveckling av bankverksamhet
 • Hotell och turism
 • Livförsäkring
 • Ömsesidiga fonder
 • Mikrofinansiering
 • Vattenkraft
 • Investering
 • Bankverksamhet
 • Ekonomi
 • Handel
 • Övriga

Indexbaserade brytare

Nepal Stock Exchange indexbaserade brytare tillämpas vid tre steg av NEPSE-indexförändring: 4 %, 5 % och 6 %. När de utlöses leder dessa brytare till att handeln med alla aktier stoppas.

 • 4 % - Vid en rörelse på 4 % uppåt eller nedåt stannar marknaden i 20 minuter om rörelsen inträffade under den första handelstimmen. I annat fall är det inget stopp efter kl. 12.00 NPT.
 • 5 % - En rörelse på 5 % stoppar marknaden i 40 minuter om den inträffar före 13:00 NPT. Annars skulle det inte finnas något stopp.
 • 6 % - En rörelse på 6 % innebär att handeln med en aktie stoppas för resten av dagen.

Handelssystem för Nepals börs

I november 2018 lanserade Nepal Stock Exchange NEPSE Online Trading System (NOTS), ett automatiserat handelssystem som gör det möjligt för investerare att lägga order online. Handel, clearing och avveckling kan också ske elektroniskt på NOTS.

Nepal Stock Exchange Trade Management System (NEPSE TMS) har gjort det möjligt att handla med aktier online genom att ansluta investerare till mäklarens system och till NEPSE. Varje mäklare kommer att ha sin egen individuella TMS-URL som motsvarar det unika mäklarnumret. Nepal Stock House Pvt Ltd är till exempel medlem i Nepal Stock Exchange och är mäklare nummer 14.

För att investera behöver en näringsidkare bara registrera sig hos en mäklare som är registrerad i Nepal Stock Exchange Management System och skapa ett handelskonto hos Nepal Stock Exchange. När detta är gjort kan han eller hon logga in på NOTS. Det finns cirka 60 inhemska mäklare som deltar i Nepal Stock Exchange Online Trading System (NOTS), alla med säte i Nepal. Utländska investerare får inte komma in på marknaden på grund av den lokala lagstiftningen. En fullständig förteckning över mäklare finns på NEPSE:s webbplats.

Webbplats för Nepals börs

Enligt Nepal Stock Exchange-wikisidan har Nepal Stock Exchange nyligen lanserat en "betaversion" av sin webbplats. Detta är inte en webbplats som automatiskt dyker upp vid en vanlig Google-sökning, så den kan vara svår att hitta för den som inte är insatt.

Den officiella webbplatsen för Nepals börs innehåller en hel del användbar information för handlare. På hemsidan på NEPSE:s webbplats finns faktiskt data om livehandel, inklusive dagens liveprisdiagram, historiska diagram, inklusive livemarknadsdjup, samt uppgifter om handelsrummet.

Investerare kan också få tillgång till candlestickdiagram på Nepal Stock Exchange-webbplatsen, vilket gör det möjligt för dem att fastställa prisrörelser utifrån tidigare mönster, inklusive gårdagens priser. Annan information är bland annat börsens helgdagar, nya börsintroduktioner, resultat av börsintroduktioner, Stock Live och rätt till aktier som berättigar till stöd.

I slutet av 2020 lanserade Nepals fondbörs (NEPSE) en katalog för användning av dess realtidsdata och historiska data. Tidigare hämtade uppgiftslämnarna uppgifter från NEPSE:s webbplats. Nu kan finansinstitut, nyhetsportaler och investerare få tillgång till marknadsdata på ett etiskt sätt genom att betala en avgift. NEPSE kommer att tillhandahålla ett API till sina användare som begär uppgifterna.

Öppettider för Nepal Stock Exchange

Handels- och öppettiderna för Nepal Stock Exchange är mellan 11:00 och 15:00 NPT (UTC+5:45). Handel sker alla dagar i veckan utom lördagar och helgdagar som NEPSE deklarerar i förväg.

På fredagar är det endast tillåtet att handla med udda lotter mellan 11:00 och 15:00. Investerare med udda partier är investerare som köper aktier eller andra värdepapper i små eller ovanliga mängder. Normalt köps aktier i block om 100 aktier, vilket kallas en rund lot. 100 aktier kan dock vara för dyrt för en enskild näringsidkare och investeraren kan då köpa en oddslott i stället.

I mars 2020 skrev SEBON ett brev till NEPSE med en begäran om att förlänga öppettiderna med en timme (från 10:30 till 15:30 NPT) på grund av den uppåtgående trenden på aktiemarknaden vid den tidpunkten. Denna åtgärd har dock enligt uppgift ännu inte trätt i kraft.

I april 2021 meddelade Nepals fondbörs att den skulle hålla öppet medan ett förbud infördes i Kathmandudalen för att stoppa spridningen av COVID-19. I och med införandet av NOTS kunde handeln på Nepals börs fortsätta online. Detta har bidragit till en utveckling av marknaden som har lett till att handeln på Nepals börs har blivit alltmer virtuell.

Hur börjar man handla på Nepals börs?

För att börja investera på Nepals börs måste investerare ha ett godkänt bankkonto, vilket kräver ett medborgarcertifikat. NEPSE tillåter inte utländska investerare att äga eller handla med börsnoterade aktier i börsnoterade företag. En lag om utländska investeringar från 2016 gör det möjligt för utländska nepalesiska medborgare att investera i nepalesiska aktier på andrahandsmarknaden genom att köpa aktier i företag som är noterade på NEPSE.

Öppna ett dematkonto

För att investera på den nepalesiska aktiemarknaden, antingen på primär- eller sekundärmarknaden, är det obligatoriskt att ha ett dematkonto (dematerialiserat konto). Ett dematkonto gör det möjligt för investerare att inneha aktier i elektronisk form. Precis som på ett bankkonto debiteras och krediteras aktierna du köper och säljer på ditt dematkonto.

Det företag som förvaltar ditt Demat-konto är en så kallad depådeltagarinnehavare (DP), som är licensierad av Central Depository System and Clearing Ltd (CDSD). DP-innehavaren kommer att ge dig ditt identifikationsnummer för den verkliga ägaren och kommer att ta ut en avgift på mellan 100 och 150 rupier per år för att förvalta Demat-kontot.

Välj en mäklare

Handelssystemet för Nepal Stock Exchange är för närvarande endast tillgängligt för mäklare. Därför måste du öppna ett konto hos en mäklare. Här är några andra saker att tänka på när du väljer den lämpligaste mäklaren:

 • Reglering och börsmedlemskap - Mäklare som handlar på NEPSE måste vara registrerade medlemmar i NEPSE och reglerade av SEBON.
 • Handelsplattform - För närvarande är NOTS-systemet (den nya handelsplattformen online) endast tillgängligt för NEPSE-registrerade mäklare. Därför behöver du mäklarens orderformulär på hemsidan eller telefonnummer för att utföra affärer och få en bekräftelse.
 • Provisioner och avgifter - Mäklaravgifter kan ofta bli höga och minska din vinst. Så var medveten om deras avgiftsstruktur innan du registrerar dig.
 • Kundtjänst - Möjligheten att kontakta din mäklare som är registrerad på Nepal Stock Exchange är ett stort plus, så se till att du undersöker hur de svarar innan du börjar investera.

I augusti 2020 instruerade Nepal Stock Exchange sina mäklarföretag att skicka in KYC-registreringsformulär och ansökningar om handelsplattformar online. Detta innebär att investerare nu kan registrera sig utan att fysiskt besöka mäklarnas kontor. Även juridiska dokument kan laddas ner på nätet.

För internationella investerare

Även om det är förbjudet för personer som inte är medborgare i Nepal att investera direkt på den nepalesiska aktiemarknaden finns det fortfarande möjligheter att spekulera i den nepalesiska ekonomins utveckling. Vissa internationella mäklare erbjuder ETF:er eller CFD:er på index som följer NEPSE:s resultat eller specifika segment av den nepalesiska ekonomin. Att handla valutapar som involverar den nepalesiska rupien (NPR) erbjuder en mindre direkt möjlighet.

Handelstips

Nyheter

De senaste nyheterna kan påverka aktiekurserna, så näringsidkare måste se till att de är uppdaterade, eftersom det kan ge dem en konkurrensfördel. Nepal Stock Exchange Investors Forum är en privat Facebook-grupp som gör det möjligt för NEPSE-handlare att dela erfarenheter, kunskap och information med varandra. Den har för närvarande cirka 57 000 medlemmar och är en användbar resurs för investerare.

NEPSE Alpha är en ledande portal för aktiemarknaden i Nepal som erbjuder gratis teknisk analys i realtid av handelsinstrument på den nepalesiska aktiemarknaden. Portalen tillhandahåller aktuella nyheter och information om företag som är noterade på NEPSE. Merolagani.com är också en finansiell informationsportal på nätet som tillhandahåller direkta aktiekurser, direkta nyhetsmeddelanden, kvartals- och årsrapporter samt verktyg för portföljförvaltning och analys.

Tillgång till mobila enheter

Applikationen Nepalese Stock Exchange (NEPSE) kan endast laddas ner till iPhone. Applikationen Nepal Share Market and IPO Result finns också tillgänglig för Android. Båda applikationerna ger direkt till din smartphone direkt information om aktiemarknaden, t.ex. uppdateringar av livepriser, och gör det möjligt för användarna att övervaka och hantera sin NEPSE-portfölj.

Apparna tillhandahåller realtidsdata för över 200 företag som är noterade på de nepalesiska börserna, inklusive handelsblad, historiska prisuppgifter, marknadsandelar och kontaktinformation. Användarna kan kontrollera listan över mäklare som godkänts av Nepal Stock Exchange och omdirigera till webbplatsen Trading System Management (TSM) för en viss mäklare. I applikationen kan investerare också kontrollera resultatet av en börsintroduktion och få tillgång till verktyg som aktiekalkylatorn, som gör det möjligt för användare att uppskatta aktiekursen och den totala vinsten eller förlusten vid en försäljning.

Börsintroduktioner

Genom att investera i börsintroduktioner kan handlare köpa aktier i företag som är noterade på Nepals börs för första gången. De anses vara ett relativt säkert alternativ för aktieinvesteringar och ett snabbare sätt att få god avkastning.

När IPO-aktier först tilldelas och noteras kan de köpas till minimipriset innan aktien handlas offentligt på NEPSE. Värdeintervallet för första köp på NEPSE bör ligga mellan tre gånger företagets bokförda värde. Om ett företags bokförda värde till exempel är 70 NPR per aktie kan den handlas mellan 70 NPR och 210 NPR för den första transaktionen. Aktierna tilldelas inom 10 dagar och noteras inom en månad efter emissionen, vilket gör det möjligt för investerare att dubbla eller tredubbla sina pengar på kort tid.

IPO-resultaten publiceras på MeroShare, företagets webbplats och försäljningschefens webbplats.

Ett sista ord om den nepalesiska börsen

Nepal Stock Exchange är den enda börsen i den östasiatiska jurisdiktionen Nepal. Endast nepalesiska medborgare kan investera i primära värdepapper. Icke-residenter kan dock fortfarande delta på marknaden genom att köpa sekundära värdepapper via NEPSE. Fram till nyligen var den nepalesiska marknaden extremt begränsad i fråga om tillgång, men den nyligen införda möjligheten att investera på nätet har gjort det möjligt att fortsätta handla under COVID-19-pandemin, vilket har tjänat landet väl under en annars förödande period.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Vanliga frågor

Hur många börser finns det i Nepal?

Nepalese Stock Exchange (NEPSE) startade 1994 och är Nepals enda börs. Dess viktigaste index är NEPSE-indexet.

Hur börjar jag investera på den nepalesiska börsen?

Först och främst måste näringsidkare öppna ett bankkonto och skaffa ett obligatoriskt Demat-konto. När detta är gjort kan du välja en av de bästa mäklarna som är registrerade hos Nepal Stock Exchange från en lista med över 50 mäklare. Det är dock endast nepalesiska medborgare som får köpa primära värdepapper på börsen, vilket innebär att utländska investerare begränsas av storleken på den flytande marknaden.

Kan jag investera i Nepals börs på min telefon?

Ja, NEPSE har en app för iPhone och Android-enheter som gör det möjligt för användare att få direkt information om aktiemarknaden på sin smartphone. Du kan också spåra och hantera din NEPSE-portfölj.

Vilket handelssystem använder NEPSE?

Nepals börs arbetar med NEPSE Online Trading System (NOTS), ett automatiserat handelssystem som lanserades 2018. Nepal Stock Exchange Trading Management System (NEPSE TMS) har gjort det möjligt att handla med aktier online genom att ansluta investerare till mäklarens system och till NEPSE. Varje mäklare har sin egen individuella TMS-URL som motsvarar det unika mäklarnumret.