Meny

Marknadstrendindikatorn "Supertrend": funktion och strategi

I tradingvärlden har du förmodligen hört uttrycket "följa trenden". Detta uttryck är ganska vanligt i handelsdiskussioner och fungerar som en påminnelse, särskilt för nybörjare.

Varför är det så viktigt? Tja, att handla med trenden har flera fördelar. Det ökar dina chanser att lyckas och erbjuder ofta en bättre balans mellan risk och belöning.

Om du vill följa trenden är Supertrend-indikatorn ett utmärkt verktyg för att visa dig trendens riktning och hjälpa dig att bestämma de bästa tiderna för att gå in och ut ur affärer.

Men det är inte allt. Du kan också kombinera Supertrader med andra indikatorer som MACD, RSI, MA eller Stochastics för att förbättra dina handelsresultat.

Vad är Supertrend-indikatorn?

Supertrend är en trendföljande indikator som använder Average True Range (ATR) för sina beräkningar. Det som skiljer den från andra är dess förmåga att ta hänsyn till marknadsvolatilitet, vilket gör dess trendbedömningar mer exakta.

Supertrend hjälper dig att upptäcka trendens riktning och potentiella in- eller utgångspunkter. Du kan använda den för en rad olika finansmarknader, t.ex. forex, aktier, råvaror och kryptovalutor.

Formel för Supertrend-indikator

Här är formlerna för Supertrend-indikatorn:

Översta raden = (Hög - Låg) / 2 + multiplikator x ATR

Bottenlinje = (Hög - Låg) / 2 - multiplikator x ATR

Där :

 • Hög representerar det högsta priset.
 • Låg representerar det lägsta priset.
 • ATR är det genomsnittliga sanna intervallet.

För att beräkna ATR, använd följande formel:

ATR = ((Tidigare ATR x 13) Aktuell TR) / 14

Hur installerar jag Supertrend-indikatorn på MetaTrader?

Supertrend-indikatorn är inte förinstallerad på MetaTrader-plattformar, så du måste installera den själv. För att göra detta kan du följa stegen som beskrivs nedan.

 1. Ladda ner Supertrend-indikatorfilen: MT4, MT5.
 2. Öppna datamappen i MetaTrader. Du kan göra detta via Arkiv -> Öppna datamapp.
 3. Inuti, leta reda på mappen MQL4 eller MQL5.
 4. Kopiera nu helt enkelt alla mappar från det nedladdade arkivet och klistra in dem direkt i mappen MQL4 eller MQL5.
 5. Efter att ha slutfört dessa steg, starta om MetaTrader.

Hur använder jag Supertrend-indikatorn i MetaTrader?

För att använda Supertrend-indikatorn i MetaTrader 4 och MetaTrader 5 kan du följa guiden nedan.

 1. Välj diagrammet och tidsramen där du vill lägga till den här indikatorn.
 2. Klicka på alternativet "Infoga" längst upp på panelen.
 3. Därifrån väljer du "Indikatorer", väljer sedan "Anpassad" och väljer slutligen "Supertrend".
 4. Ett fönster för Supertrend visas; klicka bara på "OK".
 5. Din indikator är nu redo att användas.

Supertrend MT4

Identifiera trender och generera handelssignaler

Supertrend-indikatorn gör det enkelt att identifiera trender. Var bara uppmärksam på hur den rör sig och hur färgen ändras.

När priset faller under indikatorlinjen blir den röd, vilket indikerar en nedåtgående trend.

Omvänt, när priset rör sig över linjen blir indikatorn grön, vilket indikerar en uppåtgående trend.

När priset stänger över eller under supertrendlinjen betyder detta starten på en ny trend.

Supertrend-indikatorn fungerar bra på marknader som tydligt trender uppåt eller nedåt. Du kan enkelt upptäcka köp- och säljsignaler genom att observera indikatorns rörelse i förhållande till slutkursen.

När supertrendindikatorn stänger under priset och blir grön genererar den en köpsignal. Omvänt, när supertrendindikatorn stänger över priset och blir röd, genererar den en säljsignal.

Supertrend TradingView

Kombinera Supertrend med andra indikatorer (Multi-Timeframe Analysis)

Denna strategi kombinerar Supertrend-indikatorn med andra indikatorer i en analys med flera tidsramar.

Börja med att använda Supertrend-indikatorn över en längre period för att avgöra om marknaden befinner sig i en uppåtgående trend (hausse) eller en nedåtgående trend (baisse). När priset ligger över supertrendlinjen är detta ett positivt tecken som indikerar en uppåtgående trend.

I en uppåtgående trend är det en bra tidpunkt att överväga att köpa, medan det i en nedåtgående trend är en signal att överväga att sälja.

Rikta sedan uppmärksamheten mot MACD och stokastiska indikatorer på en lägre tidsskala för att bekräfta en köpmöjlighet. För att göra detta ska du leta efter signaler som att MACD korsar sin signallinje eller att den stokastiska indikatorn visar ett hausseartat tecken. Denna bekräftelse indikerar att tiden är rätt för att gå in på marknaden.

Multi-Timeframe Analysis

Handelsscenarier med hjälp av Supertrend-indikatorn

För att hjälpa dig att förstå bättre ska jag ge dig två exempel på hur Supertrend-indikatorn används i handeln.

#1 EUR/USD - Köp

I H4-diagrammet för EUR/USD nedan kan vi se att priset för närvarande är i en nedåtgående trend. Intressant nog är priset placerat under Supertrend-indikatorlinjen. För att initiera en köpposition väntar vi tålmodigt på att den röda färgen ska bli grön, vilket indikerar ett skifte mot en uppåtgående trend.

När priset fortsatte att stiga och korsade stödlinjen aktiverades köppositionen. Den kom in på cirka 1,05063 och en stop loss sattes vid 1,03929 (113,4 pips).

H4-diagrammet

Efter att ha initierat köppositionen fortsatte priset sin uppåtgående bana. För att anpassa sig till den stigande Supertrend-linjen justerades stop loss i enlighet därmed.

Slutligen stängdes köppositionen eftersom stop loss-nivån nåddes vid cirka 1,06894. Denna speciella köpposition genererade en vinst på cirka 183.1 pips.

köppositionen

#2 GBP/USD - Sälj

I H4-diagrammet för GBP/USD nedan kan vi se en märkbar förändring i prisutvecklingen. Den har gått från en upptrend till en nedtrend, vilket indikeras av färgförändringen på Supertrend-linjen från grönt till rött.

H4-diagrammet för GBP/USD

Med tanke på denna tydliga nedåtgående trend är det vettigt att ta en säljposition. Låt oss nu vända oss till den mindre H1-tidsskalan för att hitta potentiella ingångspunkter med hjälp av den stokastiska indikatorn.

På H1-tidsskalan inträffar säljsignalen när de stokastiska linjerna korsar över 80-nivån. Detta hände när priset korsade 80-nivån, vilket uppmanade oss att gå in i en säljposition på 1,29522.

H1-tidsskalan

Vi placerade en stop loss över Supertrend-linjen vid 1.29772 (25.0 pips). Vi justerade ständigt denna stop loss nedåt när supertrendlinjen föll. Efter att ha gått in i en säljposition fortsatte priset att falla och bildade en ny låg.

Tyvärr var vi tvungna att stänga säljpositionen vid 1,28640 eftersom stoppförlusten nåddes. Denna säljposition resulterade dock i en vinst på 88,2 pips.

stop loss Supertrend

Fördelar och nackdelar med Supertrend-indikatorn

Fördelar

 • Enkel trendidentifiering: Supertrend-indikatorn är utmärkt för att indikera den aktuella trenden och när den förändras.
 • Tydliga köp- och säljsignaler: När priset korsar Supertrend-linjen skickas en signal, som är som ett grönt ljus för handlare, så att de kan starta eller stoppa en handel.
 • Snabbt beslutsfattande: Supertrend använder visuella signaler för att hjälpa handlare att fatta beslut snabbare. De kan enkelt se trenden och göra val snabbt, vilket är mycket användbart på snabbrörliga marknader.
 • Anpassningsbar: Supertrend-indikatorn är flexibel. Den kan arbeta med olika tidsramar och tillgångstyper, vilket gör att den kan anpassas till ett brett spektrum av handelsstilar och preferenser.
 • Automatiskt skydd: En annan intressant egenskap hos SuperTrend är att den kan fungera som ett skydd för dina affärer. Den kan automatiskt justera stop-loss-nivåer för att låsa in vinster när en handel går bra. Det är som att ha ett skyddsnät för dina affärer.

Nackdelar

 • Utmaningarna med sidledes marknader: Supertrend fungerar mycket bra när marknaden rör sig i en tydlig riktning, t.ex. uppåt eller nedåt. Men när marknaden rör sig i sidled eller inte har någon tydlig riktning kan Supertrend få problem. Den kan ge signaler som inte är helt korrekta, vilket kan leda till förluster för handlare.
 • Parameterkänslighet: Supertrends effektivitet kan till stor del bero på de specifika parametrar du väljer, till exempel period och multiplikator. Att hitta de perfekta parametrarna kan vara lite knepigt och tidskrävande.
 • Det är inte en komplett lösning: Det är mycket viktigt att veta att Supertrend inte är en komplett handelslösning. Att förlita sig på denna indikator ensam kan vara riskabelt. Handlare behöver ofta använda den tillsammans med andra verktyg och tekniker för att se till att de får det rätt.

Backtesting av Supertrend-indikatorn

För att visa Supertrend-indikatorns effektivitet genomförde vi en backtest. Denna testfas varade i sex månader. Vi delade upp denna period i två serier om tre månader vardera, den ena från februari till april 2023 och den andra från juni till augusti 2023.

För vår värdering använder vi valutaparet EUR/USD över en H1-tidshorisont. För att bestämma när vi ska gå in i affärer använder vi supertrenden för att identifiera köp- och säljsignaler.

För exitpositioner använde vi å andra sidan ett risk/reward-förhållande på 1:2. Vi lät priset utlösa stop-loss- eller take-profit-nivåer. Här är resultaten av vår backtesting.

Detaljer Värde
 Antal transaktioner 80
 Vinst 35
 Förlust 45
 Vinstandel 44%
 Genomsnittlig vinst 2R
 Genomsnittlig förlust 1R
 Högsta på varandra följande förluster 5
 Maximal vinst i följd 4
 Genomsnittliga affärer per månad 13
 Genomsnittlig vinst per månad 4.1%
 Förväntat värde 0.3125
 Total vinst på 6 månader 25R

Vinstprocent under 50

Av totalt 80 affärer noterade vi 45 förluster och 35 vinster, vilket ger oss en framgångsgrad på cirka 44 %. Med andra ord hade vi fler affärer som inte fungerade som vi hade hoppats. Så att enbart förlita sig på Supertrend-indikatorn för att bestämma när man ska köpa och sälja är inte alltid synonymt med framgång. Om du är obekväm med tanken på att ha fler förluster än vinster kanske det här tillvägagångssättet inte är något för dig.

5 Maximala på varandra följande förluster

Under våra tester registrerade vi maximalt 5 förluster i följd. Det är en mer än vår längsta vinstsvit, som var 4 affärer. Detta innebär att vi inte bara hade fler förlustaffärer totalt sett, utan vi hade också perioder där vi hade längre förlustsekvenser än vinstsekvenser.

Om vi skulle utöka vår handel till ett större antal transaktioner, säg 1 000, skulle vi kunna registrera upp till 7 förluster i rad. Denna tendens till långa förlustsekvenser är ofta kopplad till marknadsförhållandena, när marknaden rör sig i sidled eller inte har någon tydlig trend.

Förväntat värde

Även om vår framgångsgrad ligger under 50 % och vi har haft längre förlustsviter, har vår övergripande strategi varit fortsatt lönsam. Detta beror på att vi hade ett intelligent risk/belöningsförhållande på 1:2. Med andra ord kunde en lyckad affär kompensera för förlusterna från två tidigare affärer.

Under en sexmånadersperiod gav denna strategi en total vinst som motsvarade 25 gånger den initiala risken, ofta uttryckt som 25R. Detta visar att en klok riskhantering kan vara en framgångsrik strategi, även om vi inte vinner oftare än vi förlorar.

Det genomsnittliga antalet affärer per månad är 13

Med ett genomsnitt på 13 affärer per månad är det viktigt att förstå att detta innebär att vi inte kommer att ingå affärer varje dag, särskilt när vi använder H1-tidsramen (1 timme). Faktum är att vi genomför i genomsnitt 3 till 4 transaktioner per vecka.

Om tanken på att inte handla varje dag gör dig obekväm kan du välja en kortare tidsram, till exempel 15 minuter, som ger dig fler handelsmöjligheter. Men detta kan komma till priset av mindre precision.

Om du letar efter en mellanliggande lösning kan du överväga att använda en analysstrategi med flera tidsramar, som vi nämnde tidigare. Detta gör att du kan handla mer frekvent samtidigt som du drar nytta av den information som tillhandahålls av de högre tidsramarna.

Mäklare för handel med Supertrend-indikatorn

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

FAQ om Supertrend-indikatorn

Hur effektiv är Supertrend-indikatorn?

Supertrend-indikatorn kan användas på dagliga, timvisa eller veckovisa diagram, vilket gör den användbar för alla handlare. Den fungerar bra på trendmarknader men tenderar att ge falska signaler på volatila marknader. Det är därför handlare använder denna indikator tillsammans med andra indikatorer som MACD, Stochastics, RSI, Parabolic SAR, etc.

Hur kan jag undvika falska signaler från Supertrend-indikatorn?

För att undvika falska signaler är det mycket viktigt att fokusera på situationer där marknaden har en tydlig uppåtgående trend. När marknaden är i en stark trend får du inte många falska signaler, vilket innebär att dina handelsbeslut är mer benägna att vara korrekta. Men saker och ting förändras när trenden börjar försvagas, särskilt i tider av osäkerhet. Det är då de falska signalerna blir fler och din noggrannhet minskar. Det är därför du alltid bör kontrollera styrkan i den aktuella trenden innan du använder Supertrend-indikatorn.

Vad är den bästa inställningen för Supertrend-indikatorn?

Om du använder Supertrend för första gången är det bäst att lämna standardinställningarna för ATR vid 10 och multiplikatorn vid 3. Många handlare anser att dessa inställningar är de bästa eftersom de fungerar beundransvärt över olika tidshorisonter, till exempel intradag och multiday trading.

Vilken är den bästa tidshorisonten för Supertrend?

Det finns ingen "bästa" tidshorisont för Supertrend-indikatorn. Det beror på din handels- eller investeringsstil och din komfortnivå med de risker och möjligheter som är förknippade med tidshorisonten. Den lägsta tidshorisonten du bör använda är dock 15-minutersdiagrammet.

Slutsats

Supertrend-indikatorn är en användbar guide för handlare i den komplicerade handelsvärlden. Det berättar för dem var marknaden är på väg och när man ska köpa eller sälja. Det som är intressant är att den tar hänsyn till marknadsvolatilitet, vilket gör det bättre att förutsäga trender.

Men det finns några saker att tänka på. Det här verktyget är inte särskilt användbart när marknaden inte vet exakt vart den är på väg. Dessutom kan det vara svårt att hitta det bästa sättet att använda det.

Så här är vad du behöver komma ihåg: Supertrend är bra, men det är inte det enda du behöver för att lyckas med din trading. Handlare använder det i allmänhet tillsammans med andra verktyg och tips för att säkerställa att de fattar rätt beslut. Innan du sätter Supertrend i aktion är det en bra idé att utföra en del backtesting för att utvärdera dess prestanda på ett demo-konto.