Meny

Handel med Random Walk Index

Trading är ett sätt att ta hem vinster, men det är också förknippat med stora risker. Det finns många tekniker och indikatorer som handlare kan använda för att hjälpa dem att fatta beslut. En teknisk indikator som kan användas i valutahandel är Random Walk Index (RWI).

Denna indikator skapades av Michael Poulos för att avgöra om den aktuella prisrörelsen för en tillgång är en "random walk" eller resultatet av en statistiskt signifikant uppåtgående eller nedåtgående trend. Valutahandlare kan använda RWI för att identifiera köp- eller säljsignaler, leta efter bekräftelse på ingång och övervaka eventuella avvikelser.

Random Walk Index (RWI) i korthet

Random Walk Index hänvisar till marknads- eller aktierörelser som faller inom den statistiska brusnivån och inte motsvarar bekräftade eller bestämbara trender. Denna tekniska indikator publicerades ursprungligen av en av tidskrifterna "Stocks and Commodities Technical Analysis" i en artikel med titeln "Of Trends And Random Walks".

Studier av marknadstrender och random walk-index har pågått i flera decennier, och inleddes med William Fellers publikation om sannolikhetsteori, som visade att gränserna för slumpmässighet eller "travel distances" kan beräknas genom att ta kvadratroten av summan av binära tal, som hänvisar till tvåsidiga resultat med lika sannolikhet.

Logiskt sett indikerar varje rörelse som överskrider dessa gränser att rörelsen inte är slumpmässig i sig. RWI tillämpar dessa matematiska principer när den mäter trendernas riktning och avgör om trenden är slumpmässig eller statistiskt signifikant.

Därför är RWI en teknisk indikator som kan hjälpa handlare att avgöra om marknadspriset är trendigt eller helt enkelt följer slumpmässiga rörelser. Dessutom används denna indikator för att mäta styrkan i trenden och sannolikheten för en prisvändning. RWI visar reverseringssignaler genom att visa de punkter där priset korsar de övre eller nedre gränserna som har ställts in. Om priset passerar den övre gränsen indikerar detta en möjlig nedåtgående trend; om priset passerar den nedre gränsen indikerar detta en möjlig uppåtgående trend.

Formeln för Random Walk Index

Eftersom Random Walk Index mäter styrkan i uppåtgående och nedåtgående trender, har denna indikator två linjer och kräver separata beräkningar för var och en.

Formlerna för att beräkna RWI:s högsta och lägsta värde är följande:

  • RWI Hög = stängning (idag)/hög (period n)
  • RWI Låg = stängning (idag)/låg (period n)

RWI tillämpas i allmänhet över en 10-dagarsperiod. Om en handlare vill beräkna RWI High och Low över en 10-dagarsperiod, kommer han därför att använda det senaste stängningspriset samt de högsta och lägsta priserna under de senaste 10 dagarna för att beräkna det.

3 sätt att använda RWI-indikatorn i valutahandel

Det finns flera sätt som valutahandlare kan använda RWI i valutahandel:

1. Använda korsningar för att upptäcka köp-/säljsignaler

Ett av de vanligaste sätten att använda RWI-indikatorn är att vänta på crossovers för att identifiera köp- eller säljsignaler. När RWI High-indikatorn korsar över RWI Low och når 1.00, kan detta betraktas som en köpsignal. Omvänt, när RWI Low stiger över RWI High och nivån är 1,00, kan du betrakta detta som en säljsignal.

Om du till exempel tittar på XAU/USD-diagrammet nedan, indikerar ett kors av RWI High-indikatorn över RWI Low-indikatorn som når 1,00 en stark uptrend. Å andra sidan indikerar en nedåtgående korsning av RWI High början på en nedåtgående trend.

RWI 1

2. Bekräftelse av handelssignaler

Valutahandlare kan också använda RWI för att bekräfta signaler från andra tekniska indikatorer. Om en annan signal indikerar en hausseartad vändning men RWI High visar att trenden är slumpmässig, är det tillrådligt att inte handla.

Detta diagram visar skillnaden mellan indikatorn för glidande medelvärde (MA) och Random Walk Index, där priset rör sig under MA, men RWI High visar att trenden är slumpmässig. I en sådan situation bör du vänta på ytterligare bekräftelse innan du bestämmer dig för att gå in i en kort position.

RWI 2

3. Identifiera divergens som ett tidigt varningstecken för en reversering

RWI kan också hjälpa valutahandlare att identifiera kommande reverseringar innan de inträffar genom att analysera divergens. Divergens uppstår när riktningen på prisrörelsen och RWI inte matchar varandra. Om priset till exempel fortsätter att stiga men RWI visar att priset försvagas kan detta vara en signal om att priset sannolikt kommer att vända nedåt.

RWI 3

Nackdelar med Random Walk Index (RWI)

Liksom alla andra tekniska indikatorer har Random Walk Index (RWI) brister och begränsningar som valutahandlare bör vara medvetna om:

  • Oförenlig med sidledsmarknader. RWI tenderar att ge mindre exakta signaler på sidledes marknader eller på marknader utan en tydlig trend. Detta beror på att RWI är utformat för att mäta styrkan i trender.
  • Fördröjda signaler. RWI använder historiska data för att beräkna trendstyrka, så det bör noteras att RWI är en eftersläpande indikator.
  • Behov av andra indikatorer. RWI måste användas tillsammans med andra tekniska indikatorer, eftersom den inte på egen hand kan ge tillräcklig information för att fatta handelsbeslut.
  • Den är inte alltid korrekt på mycket volatila marknader. RWI är mindre effektivt på volatila marknader, eftersom snabba och abrupta prisrörelser kan göra RWI-signalerna mindre exakta.

Det är därför tillrådligt att använda RWI-indikatorn tillsammans med andra tekniska indikatorer för att fatta mer relevanta och korrekta handelsbeslut. Dessutom bör du också vara uppmärksam på aktuella marknadsförhållanden och justera användningen av indikatorn enligt egenskaperna hos det par du handlar.

demokonto cTraderdemokonto MT4demokonto MT5

Trading CFD innebär en betydande risk för förlust, så det är inte lämpligt för alla investerare (74 till 89% av konton för privata investerare förlorar pengar genom att handla CFD).