Meny

Bollinger Bands för trading och teknisk analys

Bollinger Bands inkluderar utvecklingen av forexpriser inom ett kuvert som tjänar som ett stöd, ett motstånd, en trendindikator och en volatilitet.

Standardavvikelsen för Bollinger-banden beräknas enligt valutamarknadens volatilitet. Ju snabbare priserna förändras desto mer avviker banden.

Enligt John Bollinger bör användningen av detta system inte ens generera en fast position och bör användas med andra tekniska indikatorer.

Standardinställningar :

- Ett enkelt 20-dagars glidande medelvärde

- Högband = glidande medelvärde på 20 dagar + 2 standardavvikelser vid 20 dagars genomsnittskurs

- Lågband = glidande medelvärde på 20 dagar - 2 standardavvikelser vid 20 dagars genomsnittskurs

Användningar av Bollinger Bands

Identifiera en förändring av trenden

Forex prisändringar tenderar att inträffa efter en skärpning av banden.

Bollinger Bands

Mät styrkan i en trend

Ju större gapet mellan de nedre och övre banden är desto starkare är trenden. Kurser som lämnar banden ger en stark signal om trendförlängning.

Bollinger Bands 2

Spela fram och tillbaka mellan banden

Banden kan fungera som stöd och motstånd. Efter att ha rört ett band tenderar forexpriserna att träffa motsatt band. Denna teknik kan vara intressant på en marknad utan trend och när banden är parallella.

Bollinger Bands 3