Meny

Flytta medelvärden och MACD

Ett glidande medelvärde är en indikator som ger information om betydelsen och styrkan i en trend. Det visar medelvärdet av ett pris över en viss period. (GM10 = genomsnittligt pris över 10 dagar)

Det finns flera typer av glidande medelvärden. Det enkla glidande medlet ger lika stor betydelse för varje pris. Viktat och exponentiellt glidande medelvärden tillför större betydelse för det senaste priset.

Varaktigheten av ett glidande medelvärde måste bestämmas av längden på den marknadscykel du följer, till exempel 50 eller 100 perioder för långsiktiga trender och mindre än 25 för korta.

Nackdelen med denna indikator är förekomsten av ett fördröjningsfenomen mellan dess utveckling och priset, det svåraste är att hitta ett glidande medelvärde som gör att du vinner regelbundet.

Tolkning:

Priset på valutan kommer att ligga över det glidande genomsnittet i en bullish trend och under en nedåtgående trend. Om marknaden inte har någon trend kommer priset att variera över och under.

Korsar mellan glidande medelvärdet och priserna kan vara användbara för att generera köp- eller säljsignaler.

glidande medelvärde

 

Genom att använda två glidande medelvärden (kort och lång) är det möjligt att identifiera förändringar i trender och därmed generera försäljnings- eller köpssignaler.

glidande medelvärde 2

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD gör det möjligt att minska de förseningar som erhållits med enkla glidande medelvärden.

Den består av 2 linjer, ett kort exponentiellt glidande medelvärde och ett glidande medelvärde exponentiell lång. MACD-histogrammet mäter skillnaden mellan de två linjerna.

Ju längre MACD flyttar sig bort från sin signallinje och nolllinjen desto starkare är den nuvarande trenden.

Standardinställningar

- Kort glidande medelvärde: 12
- Långglidande medelvärde: 26
- Signallinjens period: 9

MACD

Vad är MACD-divergens?

MACD-divergens är ett kraftfullt koncept som handlare använder för att identifiera potentiella trendvändningar eller förlängningar. Divergens uppstår när priset på en tillgång rör sig i motsatt riktning mot en indikator, t.ex. MACD. Denna divergens mellan prisutveckling och indikatoravläsningar kan signalera potentiella trendvändningar eller förändringar i momentum.

Exempel på en hausseartad MACD-divergens

Bullish MACD-divergens observeras när priset på ett valutapar når en låg nivå, men MACD-indikatorn når en hög nivå. Detta tyder på att även om priset har en nedåtgående trend så saktar momentum in, vilket indikerar en potentiell hausseartad vändning.

Låt oss ta en närmare titt på vanlig bullish divergens med hjälp av ett exempel:

Låt oss säga att du analyserar valutaparet EUR/USD och du märker att priset har nått bottennivåer i flera dagar, vilket indikerar en nedåtgående trend. MACD-indikatorn visar dock högre nedgångar under samma period. Denna divergens är en tydlig signal om stadig hausseartad divergens, vilket tyder på att det baisseartade momentumet kan försvagas och en hausseartad vändning kan vara i horisonten.

EUR USD H1

Hur använder jag MACD för handel?

Att använda MACD för trading kräver ett strategiskt tillvägagångssätt för att maximera dess effektivitet. Här är några steg att tänka på:

1. Förstå korsningarna

Håll utkik efter MACD-linjen som korsar över eller under signallinjen. Ett hausseartat kors (MACD över signallinjen) indikerar en potentiell köpmöjlighet, medan ett baisseartat kors (MACD under signallinjen) indikerar en potentiell säljmöjlighet.

2. Upptäck avvikelser

Leta regelbundet efter bullish eller bearish MACD-divergenser. Detta kan vara en stark signal om en potentiell vändning i trenden.

MACD-divergenser kan förekomma med varierande frekvens. De kan ta formen av en 2-divergens, vilket innebär ett gap mellan de två senaste högsta eller lägsta nivåerna, eller sträcka sig till 3, 4 eller till och med fler divergenser. Ju fler divergenser, desto starkare och mer tillförlitlig tenderar signalen att vara.

Bilderna nedan illustrerar två exempel: en med en divergens på 2 och den andra med en divergens på 4.

BTC

USD JPY

3. Bekräftelse genom prisutveckling

Bekräfta alltid MACD-signaler med andra tekniska indikatorer eller prisaktionsmönster för att minimera falska signaler.

Om en bearish divergens identifieras är det tillrådligt att leta efter en offerzon för att initiera en säljposition. Omvänt, när en bullish divergens observeras, är det tillrådligt att identifiera ett område med efterfrågan för att initiera en köpposition.

4. Sätt stop-loss och take-profit nivåer

Implementera lämpliga riskhanteringstekniker genom att placera stop-loss-order för att begränsa potentiella förluster och take-profit-order för att säkra vinster.

MACD-divergensens kraft i valutahandeln

MACD-divergensen är ett mångsidigt verktyg som kan förbättra en handlares beslutsprocess. Så här använder du det effektivt i valutahandel:

  1. Tidiga reverseringssignaler: En regelbunden bullish eller bearish divergens kan ge handlare tidiga signaler om potentiella trendvändningar. Genom att känna igen divergensmönster kan handlare förbereda sig för att gå in i affärer före kurvan, vilket ökar deras chanser att fånga betydande prisrörelser.
  2. Trendbekräftelse: MACD-divergens kan användas som ett bekräftelseverktyg för att analysera befintliga trender. När divergensen är i linje med en bredare teknisk eller fundamental trendanalys förstärker den övertygelsen bakom ett handelsmönster.
  3. Riskhantering: Divergens kan också hjälpa till att sätta stop-loss-order och definiera risknivåer. Att placera stop-loss-order bortom divergenspunkten kan hjälpa handlare att undvika falska signaler och begränsa potentiella förluster.
  4. Samverkan med andra indikatorer: Genom att integrera MACD-divergensanalys med andra tekniska indikatorer, som trendlinjer, stöd- och motståndsnivåer och Fibonacci retracements, kan man skapa en mer komplett handelsstrategi.
  5. Analys av flera perioder: Handlare använder ofta MACD-divergens över flera perioder för att validera signaler. När divergensen uppträder över både kortare och längre perioder ökar sannolikheten för en framgångsrik handel.
  6. Flexibilitet för olika handelsstilar: MACD-divergens kan användas för olika handelsstilar, inklusive daytrading, swingtrading och positionshandel. Dess anpassningsförmåga gör den till ett värdefullt verktyg för handlare med olika preferenser.

Slutsats

MACD-indikatorn, med sin förmåga att fånga trender och identifiera potentiella vändningar genom divergens, är en värdefull tillgång för valutahandlare. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen indikator är ofelbar.

Liksom alla handelsindikatorer garanterar inte MACD-divergensen att varje handel blir framgångsrik. Det är viktigt att handlare kombinerar detta verktyg med lämpliga riskhanteringstekniker, fortlöpande utbildning och en disciplinerad inställning till handel. Med en grundlig förståelse för MACD-divergensen och dess nyanser kan handlare frigöra sin potential att navigera på den komplexa valutamarknaden med ökat självförtroende och förbättrade beslutsfattande förmågor.

Att införliva MACD-divergens i din arsenal för valutahandel kan vara en game changer. Dess förmåga att avslöja dolda signaler och ge tidiga varningar om trendvändningar kan förbättra din handelsstrategi avsevärt. Men som alla verktyg krävs det övning och erfarenhet för att använda MACD-divergensen effektivt. Med tid och engagemang kan du utnyttja kraften i denna indikator för att fatta mer informerade och lönsamma beslut om valutahandel.

Mäklare för handel med MACD-indikatorn

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.