Meny

Average True Range - Volatilitetsindikator

Den Average True Range är en indikator på volatilitet uppfunnad av J. Welles Wilder och utvecklad i sin bok "Nya koncept inom tekniska handelssystem". Ursprungligen använde Welles ATR på råvaror, men användningen utvidgades senare till andra marknader.

Average True Range är ett glidande medelvärde av True Range. Det mäter graden av volatilitet under en viss period (vanligtvis 14 dagar). Om ATR är hög är volatiliteten hög och omvänt om den är låg kan priset utvecklas inom ett smalt handelsområde.

True Range mäter volatiliteten mellan sista dags slutkurs och sista pris.

Den motsvarar det högsta värdet bland:

(Högsta dag - lägsta dag)
(Högsta dagen - stängande kväll)
(Lägsta dag - avslutad kväll)

Anmälan av ATR för trading

ATR tillåter inte att överväga kursens riktning, men graden av volatilitet. En förändring i ATR-nivån kan emellertid medföra viktig information.

1) ATR-toppen är ofta vid topp eller tråg.

2) Perioder med låg volatilitet föregår ofta betydande prisrörelser.

3) Priset utvecklas ofta inom ett horisontellt område i ATR: s låga värden.

Average True Range

 

Använda ATR för Money Management

ATR kan användas för att bestämma nivån för stop loss. Ta bara en multipel av ATR och dra av eller lägg till den i kursen. Den multipla som används beror på handels tillgångar, din riskprofil och ditt kapital.

Exempel med en multipel av 3:

Lång GBP / USD vid 1,6450 med en ATR på 0,0014

3 * 0,0014 = 0,0042

1,6450 - 0,0042 = stopp vid 1.6408 eller 42 pips

Du kan sedan bestämma storleken på positionen så att 42 pips inte överskrider din maximala tillåtna förlustnivå.

Demo-konto