Meny

DMI och ADX - Medelriktad Rörelseindex

DMI skapad av J.W Wilder gör det möjligt att jämföra köp och säljtryck. Används i samband med det genomsnittliga riktningsindexet (ADX), mäter det styrkan i marknadsutvecklingen. Detta system används huvudsakligen för korttidstrading.

Standardprovet som används för denna indikator är 14 dagar.

ADX-linjen gör det möjligt för dig att uppskatta styrkan i trenden. När indikatorn är över 25 följer marknaden en markant trend. Omvänt, när indikatorn ligger under 25-nivån förändras marknaden utan en verklig trend

ADX-linjen kan användas förutom system som fungerar relativt bra i trend som glidande medelvärden. Det kommer att indikera om marknaden är riktad nog för att kunna följa eller inte de signaler som ges av glidande medelvärden.

Om ADX-värdet är lågt kan det användas med effektiva tradingsystem som stokastiska.

Linjerna DI+ och DI- detekterar köp- och försäljningspressen på marknaden. Att läsa placeringen av dessa två kurvor i förhållande till varandra gör det möjligt att se om marknaden domineras av köpare eller säljare.

Ju mer de två kurvorna DI+ och DI- avviker och ju mer vi anser att den nuvarande trenden stärks. Omvänt, när kurvorna närmar sig och korsar, blir sannolikheten för den nuvarande trendbackningen hög.

Signaler för inköp eller försäljning kan bestämmas av skärningspunkten mellan DI+ och DI-. Denna signal kommer att bli starkare om ADX är på en hög nivå.

ADX