Meny

Parabolisk SAR - trendindikator

Den paraboliska SAR som utvecklats av Welles Wilder, är en kortsiktig trendindikator.

Den representeras av en serie punkter på ett diagram som indikerar trendomkastningar.

När en poäng ligger under priset är trenden uppe. När poängen ligger över priset är trenden ganska nedåtgående.

Användningar av parabolisk SAR

Parabola SAR används huvudsakligen på marknader med en stark tendens som stoppindikator på kortfristiga positioner.

På en trendmarknad kan den användas med andra indikatorer för att generera köp- och säljsignaler.

parabolisk SAR

Standardinställningar: (Acceleration: 0,02) - (Max: 0,2)