Meny

Teknisk analys med stokastisk oscillator

Inventad av George Lane är stokastiken en momentumindikator som jämför prisnivån för stängningen mot prisspridningen över en viss period. Liksom RSI, gör det möjligt att grafiskt visa de överlämnade och överköpta zonerna.

Eftersom denna indikator är mycket flyktig, är det lämpligt att kombinera det med flera oscillatorer, såsom RSI eller M.A.C.D. Långsam stokastisk är den mest använda eftersom den är mindre flyktig och därför ger mindre falska signaler.

Användningar av stokastisk (långsam)

Stokastiken används bäst på en marknad utan trend. Om marknaden har en stigande trend är det bättre att använda köpssignalerna och omvänd om trenden är nere.

- Identifiera områden med överköpta (overbought) och överlåtna (oversold)

Om Stokastisk är större än 80, är ​​valutaparet överköpt (säljsignal)

Om den stokastiska mindre än 30 är valutaparet till försäljning (köpsignal)

stokastisk (långsam)

- Identifiera områden av divergens och marknadsomvandlingar

När stokastiken utvecklas i motsatt riktning sägs det att det är i divergens. Denna signal är föregångaren till en överhängande omkastning.

divergens och marknadsomvandlingar