Meny

Handel med GBP/JPY (pund sterling/japanska yen)

GBP/JPY

Varje dag startar investerare runt om i världen sina datorer för att börja handla med valutaparet GBP/JPY. På den här sidan kommer vi att titta på GBP/JPY-valutaparets historia, samt dess fördelar och risker, inklusive dess anmärkningsvärda volatilitet och likviditet. Vi kommer sedan att titta på strategi, diagram, teknisk analys, handelstider och investeringstips.

Handel med GBP/JPY förklaras

Vad betyder GBP/JPY? Detta är det relativa värdet av det brittiska pundet i förhållande till värdet av den japanska yenen. Båda dessa valutor handlas tillräckligt mycket för att de ska kunna placeras bland de sex främsta valutorna i världen. Idag står yenen för cirka 16,8 % av handelsvolymen, medan pundet står för cirka 12,8 % av handelsvolymen. Paret anses vara ett "kors". Detta innebär att den amerikanska dollarn inte används vid beräkningen av växelkursen.

Varför handla GBP/JPY?

Med så många valutapar och handelsinstrument tillgängliga, inklusive ETF:er, terminer och optioner, varför är GBP/JPY värt din uppmärksamhet?

 • Volatilitet - Den ger många möjligheter att generera vinster. Få valutor har samma volatilitet som GBP/JPY. Paret rör sig i genomsnitt 160 pips per dag.
 • Carry trades - Pundet är en valuta med hög avkastning, medan den japanska yenen har låg avkastning. Detta möjliggör större volatilitet och gör det möjligt för investerare att genomföra en carry trade-strategi genom att låna JPY för att finansiera GBP.
 • Riskkontroll - När den globala ekonomin går bra stiger aktier och råvaror medan obligationer sjunker. När det går åt andra hållet är situationen den omvända. De som är riskbenägna och har riskvilja kan använda sig av makrosentimentet för att dra nytta av marknadsdynamiken. GBP/JPY stiger och faller med aktier och råvaror.
 • Tillgång till resurser - Handel i realtid är nu mer tillgänglig än någonsin. Du har direkt tillgång till fantastiska ljusstakdiagram och indikatorer. Det är till exempel lättare att utföra Elliottvågsanalyser. Dessutom kan du få tillgång till kunskapsrika handelsgemenskaper, t.ex. forum för handelsanalyser och bloggar.

Nackdelar och risker

Nackdelarna med GBP/JPY-handel är följande:

 • Förstärkta förluster - Dagliga trender kan vara starka och du behöver ofta sätta bredare stop-losses. Annars riskerar du att drabbas av stora förluster.
 • Volatilitet - Eftersom det är ett av de mest volatila valutaparen är falska signaler vanliga. Handlare kan förlora pengar och dra smärtsamma lärdomar. Det är inte utan anledning som den har fått smeknamnet "änkemakaren".
 • Erfarenhet krävs - Även om löftet om pips lockar nybörjare, rekommenderar många handlare att nybörjare håller sig borta. Volatila rörelser i en konsolideringsfas är bara ett enkelt sätt att bli utplånad.
 • Automatiserad konkurrens - Du ställs mot sofistikerade handelsalgoritmer och expertrådgivare. Därför är det inte längre klart hur man ska handla framgångsrikt. Du behöver mer än historiska diagram, genomsnittliga dagliga intervall och prognostisk analys. Den bästa indikatorn för GBP/JPY-paret kanske inte längre räcker.

Diagram över pund sterling/japanska yen

Påverkan på rörelsen

Energiråvaror

Förhållandet mellan den japanska yenen och energipriserna kan ha en betydande inverkan på investeringarna. Japan köper råolja och naturgas för att tillgodose sina inhemska energibehov. År 2020 var Japan den fjärde största importören av råolja och den andra största importören av naturgas.

Det finns en stark koppling mellan den japanska yenen och priset på energiråvaror. Historiska data visar att när världens energipriser rör sig följer yenen i allmänhet med. Detta har en dominoeffekt på GBP/JPY.

Andra faktorer

 • Nyheter - Positiva eller negativa händelser för det brittiska pundet, yenen eller deras respektive länder.
 • Index - Storbritanniens FTSE 100 och Japans Nikkei 225-börsindex kan också stärkas eller försvagas.
 • Marknadssentiment - Marknadens allmänna känslor och tankar om varje valuta återspeglas i priset på GBP/JPY.
 • Valutor - Särskilt den amerikanska dollarn och euron kommer att påverka GBP/JPY. Valutapar rör sig inte oberoende av varandra.
 • Regeringar - Val och större politiska beslut påverkar styrkan hos respektive valuta, t.ex. Covid-19-politiken.
 • Obligationer - Gilt (BoE:s emitterade skuld) och GJGB10 (Japan Generic Govt 10Y Yield) kommer att påverka förhållandet mellan detta mycket volatila par.
 • Bank of England (BoE) - Denna centralbank och långivare i sista hand övervakar penningpolitiken och räntorna. Dess agerande påverkar pundet och den brittiska ekonomin i stort.
 • Bank of Japan (BoJ) - BoJ har haft extremt låga räntor i flera år, vilket påverkar den japanska yenens styrka gentemot det brittiska pundet. Daghandlare bör hålla koll på konsumentprisindexet (CPI), en viktig indikator för valutakorsningar kopplade till yenen.

Investerare kan känna krig och naturkatastrofer i relationen GBP/JPY. Den skarpsinniga aktören fokuserar inte enbart på Yahoo-diagram och historiska data. Han kommer att följa många globala faktorer med hjälp av olika källor.

Korrelationer mellan valutor

Utländska valutor rör sig inte oberoende av varandra. Eftersom de handlas i par är deras rörelser kopplade till rörelserna i de andra paren.

Om du till exempel handlar med GBP/JPY handlar du med ett derivat av GBP/USD och USD/JPY. Det betyder att GBP/JPY är kopplat till ett eller båda de andra paren. Problemet är att de kan röra sig i förhållande till varandra och i motsatt riktning. Dessutom kan deras korrelation ändras.

 • Positiv korrelation - Uppstår när paren reagerar på samma sätt. GBP/USD, AUD/USD och EUR/USD, som är de tre mest handlade paren, är alla positivt korrelerade. Detta beror på att USD är basvalutan och att varje förändring påverkar alla par.
 • Negativ korrelation - Detta inträffar när valutaparen rör sig i motsatt riktning. USD/CHF, USD/JPY och USD/CAD är utmärkta exempel. Detta beror på att den amerikanska dollarn är basvalutan.

Korrelation är ett statistiskt mått som sträcker sig från -1 till +1. I det första fallet rör sig valutaparen i motsatt riktning och i det andra fallet rör de sig tillsammans.

Beräkning

Det bästa sättet att förstå hur denna kunskap kan hjälpa dig i GBP/JPY-handel är att själv använda korrelationskalkylatorn. Allt du behöver är ett Excel-kalkylblad:

 1. Ange prisuppgifter för dina valutapar, till exempel GBP/JPY.
 2. Skapa två kolumner, en för varje par
 3. Fyll kolumnerna med de tidigare dagliga priserna under den period du är intresserad av.
 4. Skriv =CORREL i en tom ruta längst ner på bladet.
 5. Markera alla data i en kolumn så får du ett intervall av celler i formlerutan. Skriv ett kommatecken
 6. Upprepa nu steg 3-5 för den andra valutan.
 7. Stäng formeln. Det kommer nu att se ut som =CORREL (A1: A25, B1: B25)

Den sista siffran är korrelationen mellan de två valutaparen.

Historien om pund sterling och japanska yen

Det brittiska pundet anses vara den äldsta valutan i världen som fortfarande används. En vändpunkt inträffade 1940 med Bretton Woods-avtalet. Pundet var knutet till den amerikanska dollarkursen på 1 pund = 4,03 dollar. Ett system som användes för att styra efterkrigshandeln under de kommande trettio åren.

Den japanska yenen, som betyder "cirkel" eller "runt föremål", är mycket yngre än sin brittiska motsvarighet. Meiji-regeringen införde den 1871 för att ersätta den instabila Edo-perioden, då det inte fanns någon standardvaluta. Yenen förlorade dock sitt värde under andra världskriget. Från 1949 till 1971 motsvarade yenen en US-dollar.

Den globala kreditkrisen

Den globala finanskrisen 2008 var en kritisk period i förhållandet mellan de två valutorna. Mellan 2007 och 2009 utsattes pundet för ett tydligt tryck. Som svar på detta försvagades den mot yenen. GBP/JPY-paret gick från en toppnotering på 250,13 till en bottennotering på 121,21, vilket är en kraftig nedgång på över 50 %.

Brexit

Brexitbeslutet från 2016 hade också långtgående konsekvenser. Även om effekterna inte var lika långvariga som vid krisen 2008 var volatiliteten fortsatt hög. I juni 2016 handlades GBP/JPY mellan en toppnotering på 160,66 och en bottennotering på 133,31.

Covid-19

För att mildra effekterna av COVID-19 godkände Japan ett stimulanspaket på 1,1 biljoner US-dollar i maj 2020. Dessutom köpte BoJ ETF:er och injicerade enorma mängder yen och valuta på finansmarknaderna.

Den brittiska regeringen skapade ett stimulanspaket på 30 miljarder pund i augusti 2020. Detta innebar att sänka räntorna till nära noll, tillhandahålla företagsfinansiering för 190 miljarder pund och köpa statsobligationer för 435 miljarder pund. Under 2020 handlades paret mellan en toppnotering på 144,78 och en bottennotering på 127,55.

Valutaparets högsta nivå nåddes dock inte under någon av dessa perioder. Tvärtom var de det:

 • Högsta antal någonsin - 1014 000 den 1 januari 1963.
 • Den lägsta noteringen någonsin - 116,853 noterades den 19 september 2011.

Det brittiska pundets roll

Innan du börjar fokusera på dina GBP/JPY-signaler och ditt handelssystem är det bra att känna till dessa två valutors roll.

Även om Storbritannien är relativt litet till ytan är dess ekonomi en av de största i världen. Den spelar en ledande roll på de internationella finansmarknaderna. London anses vara världens valutahandelshuvudstad.

Storbritannien var en gång i tiden världens supermakt, med världens största ekonomi i över hundra år. Det brittiska pundet ansågs vara världens inofficiella reservvaluta. Världskrigen orsakade dock en nedgång. Strikta myndighetsregler och en stram arbetsmarknad påverkade ekonomin ytterligare.

Ekonomin har sedan dess stabiliserats, delvis tack vare Storbritanniens roll som en viktig global aktör inom finansiella tjänster.

Den japanska yenens roll

Japan är en av världens största ekonomier, med en av de högsta BNP:erna, och är en stor exportör. Landet har dock upplevt några svåra årtionden. Låga födelsetal och en åldrande arbetskraft har gjort beskattning och konsumtion till en ständig kamp.

Trots dessa svårigheter är arbetskraften välutbildad, och även om industrier som skeppsbyggnad har flyttat till Kina och Sydkorea är Japan fortfarande en ledande tillverkare av elektroniska och tekniska komponenter. Japan är nu starkt beroende av Kina som handelspartner.

De viktigaste drivkrafterna är räntorna och prisutvecklingen. Det finns dock andra ekonomiska data som handlare bör hålla ett öga på:

 • Uppgifter om BNP
 • Detaljhandelsförsäljning
 • Inflationsuppgifter
 • Handelsbalans
 • Industriell produktion
 • Sysselsättningsgrad
 • Centralbankens politik

Google Finance, Yahoo Finance, Bloomberg och Reuters är bra källor för information om GBP/JPY. För riktigt yen-specifik information är Tankan-undersökningen särskilt användbar. Den publiceras kvartalsvis online av BoJ.

Ett sista ord om handel med GBP/JPY

GBP/JPY ses som en indikator på den globala ekonomiska hälsan, eftersom den återspeglar de problem som påverkar penningpolitiken i både Västeuropa och Asien och Stillahavsområdet. Den fenomenala volatiliteten och de stora handelsområdena lockar ett stort antal handlare.

Det kommer inte att vara lätt att lyckas när du öppnar ditt levande forexdiagram. Du måste förstå hur och vad som påverkar varje valuta och ekonomi, grundläggande analys, diagram, mönster och nyheter för att upptäcka potentiella möjligheter. Först då kan du börja din resa och ansluta dig till de berömda valutahandlarna Ed Seykota och Richard Dennis.

De bästa valutamäklarna

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Vad betyder GBP/JPY?

GBP står för pund sterling och JPY står för japanska yen. GBP/JPY är det valutapar som dessa två valutor genererar. Med den kan du spekulera i prisrörelsen mellan GBP och JPY.

Är GBP/JPY ett bra par att handla med?

Paret är mycket volatilt och är lämpligt för investerare som kan hantera sådana förhållanden. Volatilitet är idealisk för daghandel eller kortsiktig handel eftersom den erbjuder många möjligheter att dra nytta av prisfluktuationer.

När är den bästa tiden att handla med GBP/JPY?

GBP/JPY rör sig mest när Londonmarknaden och den japanska marknaden är öppna samtidigt, mellan 03:00 och 04:00 EST. Detta skapar likviditet och stora prisrörelser.

Varför är GBP/JPY mycket volatil?

Det brittiska pundet och yenen är båda mycket volatila valutor, och när de kombineras blir det ett spännande par. GBP/JPY är också kopplat till olika typer av ekonomier, vilket skapar stora prisutslag uppåt och nedåt. Paret har också stor likviditet på grund av sin popularitet.

Vad påverkar GBP/JPY?

Bland de mest inflytelserika faktorerna är energipriser och regeringspolitik. Japan är en stor importör av råolja och naturgas. Yenen är starkt beroende av energikostnaderna. Storbritannien är en av de mest inflytelserika ekonomierna i världen. Dess politik har ofta en dominoeffekt på regionala och internationella marknader.