Meny

AUD/MXN - Australiendollar/Mexikansk peso

AUD/MXN

Den mexikanska peson är Mexikos valuta och dess valutakod är MXN. Den ligger på tionde plats i världen när det gäller global likviditet, efter dollar, euro, yen och pund sterling. Under de senaste åren har Mexiko förvandlats från en valuta i utvecklingsländerna till ett instrument för internationell finansiering.

Volatiliteten och handelsvolymen i den mexikanska peson kan fluktuera kraftigt under en dag, och under lugna perioder kan spreadarna öka medan de minskar under hektiska perioder.

Den mexikanska peson accepteras i allmänhet inte som lagligt betalningsmedel utanför Mexiko, men i vissa gränsområden accepteras den mexikanska peson för vissa finansiella transaktioner, bland annat i Walmart-butiker och bensinstationer vid gränsen till USA och i delar av gränsstäderna i Guatemala och Belize.

Den mexikanska pesons historia

Termen peso användes ursprungligen för de spanska 8-real-mynt som gavs ut i Mexiko fram till början av 1800-talet. Under större delen av 1900-talet var den mexikanska peson känd för att vara en av de mest stabila valutorna i Latinamerika, eftersom Mexikos ekonomi inte upplevde perioder av hyperinflation som de perioder som inträffade i de flesta andra sydamerikanska länder. Detta förändrades efter oljekrisen i slutet av 1970-talet, då Mexiko tvingades ställa in sin utlandsskuld 1982. Landet drabbades då av en allvarlig kapitalflykt, och flera år av devalvering och inflation följde tills regeringen införde stabilitets- och tillväxtpakten.

Landets centralbank, Bank of Mexico, införde en ny valuta 1993, Nuevo Peso (eller ny peso), som svar på den ekonomiska krisen. Ordet Nuevo togs bort från namnet på valutan 1996 och nya sedlar sattes i omlopp.

Med den mexikanska ekonomin som nu är stabil och med en ökning av utländska investeringar i landet har handlare ökat sitt intresse för MXN, vilket har ökat dess popularitet på valutamarknaden.

Mexiko och dess ekonomiska faktorer

Den mexikanska ekonomin ligger på 15:e plats i världen när det gäller nominell BNP och på 11:e plats när det gäller PPP, och den var praktiskt taget opåverkad av den sydamerikanska krisen 2002. Mexiko har haft en utmärkt makroekonomisk stabilitet, vilket har hållit räntorna och inflationen låg samtidigt som inkomsten per capita har ökat, men det finns fortfarande en stor skillnad mellan rikedomarna i landets stads- och landsbygdsbefolkning. Det finns också en skillnad mellan den relativa rikedomen i de norra och södra delstaterna, och betydande skillnader mellan rika och fattiga medborgare.

Den mexikanska regeringen står fortfarande inför utmaningar när det gäller att modernisera infrastrukturen, arbetslagstiftningen och skattesystemet. Landet arbetar också för att minska inkomstjämlikheten, eftersom skatteintäkterna är bland de lägsta av de 34 OECD-länderna.

Den mexikanska ekonomin har en växande industri- och tjänstesektor och det privata ägandet ökar. Konkurrensen ökar inom järnvägar, hamnar, elproduktion, flygplatser, telekommunikationer och naturgasdistribution. Mer än 90 procent av den mexikanska handeln sker inom ramen för frihandelsavtal med mer än 40 länder, t.ex. EU, Israel, Japan och andra syd- och centralamerikanska länder, eftersom den mexikanska ekonomins hälsa är beroende av export. Mexikos viktigaste handelsavtal är med Nordamerika och Kanada, och 90 procent av landets export går till dessa två länder. Mexiko importerar också 55 procent av sina varor från dessa två länder.

Katalysatorer som påverkar priset på den mexikanska peson

Mexiko är världens nionde största oljeproducent, vilket innebär att landet är beroende av sina naturresurser. Den mexikanska peson är därför nära korrelerad med andra valutor som är baserade på dess råvaror, t.ex. den colombianska peson och den brasilianska realen.

Det ömsesidiga beroendet mellan dessa valutor gör energifluktuationer viktigare, och handlare bör vara mycket uppmärksamma på alla data som påverkar naturgas- och råoljemarknaderna - särskilt den veckovisa rapporten om amerikanska oljelager, som kan ha en stor inverkan på USD/MXN-paret.

Potentiella investerare i den mexikanska peson bör också uppmärksamma de uppgifter som publiceras av Banco de Mexico, landets centralbank, som sammanträder åtta gånger under året för att diskutera landets penningpolitik och tillkännage uppdateringar av politiken via pressmeddelanden. Dessa möten planeras vanligen mellan 24 och 72 timmar efter det att den amerikanska centralbanken offentliggjort sina beslut, vilket bara understryker vikten av det ömsesidiga beroendet mellan Mexiko och USA.

Valutaparet AUD/MXN

AUD/MXN är ett mycket handlat exotiskt valutapar. Den återspeglar värdet av basvalutan AUD mot motvalutan MXN. Den australiska dollarn är den femte mest omsatta valutan, med relativ stabilitet, medan den mexikanska peson ger likvid tillgång till Sydamerika, vars marknad har vuxit snabbt under de senaste åren.

Växelkursdiagram australisk dollar/mexikansk peso

Fördelar med att handla med AUD/MXN

 • Volatilitet - Exotiska par, som AUD/MXN, har hög volatilitet. Frekventa prisförändringar ger handlare många möjligheter att göra vinster. AUD och MXN är också råvaruvalutor vars relativa styrka beror på hur framgångsrika deras exportbaserade ekonomier är.
 • Förutsägbarhet - Exotiska par kan vara lättare att förutsäga än majors eller minors. När det gäller AUD/MXN kan Australiendollarns inflytande väga tyngre än den mexikanska peson. De som redan handlar med AUD/TRY och USD/MXN kan ha lättare att bekanta sig med AUD/MXN.
 • Likviditet - Den mexikanska peson har en betydande likviditet på grund av de höga räntorna, handelsaktiviteten och handelsavtalen med USA. Detta kan bidra till att hålla spridningarna konkurrenskraftiga.
 • Höga räntor - På grund av höga ränteskillnader kan AUD och MXN användas som carry trade i andra valutapar som AUD/JPY och USD/MXN.

Nackdelar med att handla med AUD/MXN

 • Förståelse - I allmänhet finns det mindre marknadsinformation och offentliga prognoser om exotiska par än om större och mindre par. För dem som bor utanför respektive land kan det vara svårare att bedöma den ekonomiska miljön och det geopolitiska landskapet.
 • Dyrt - Mäklare brukar ta ut högre priser på grund av att exotiska par är riskfyllda. Som ett resultat av detta kan spreadarna mellan köp- och säljpriserna vara större än för de större paren.
 • Tillgänglighet - Inte alla mäklare erbjuder exotiska par som AUD/MXN. Handlare kan behöva göra en del efterforskningar för att hitta rätt online-mäklare som erbjuder valutaparet.
 • Volatilitet - Valutahandel är redan ett riskfyllt investeringsinstrument, men exotiska par kan vara särskilt volatila. Detta kan leda till stora vinster, men också till stora förluster. Användarna bör se till att de har en försiktig strategi för riskhantering.

Handelsstrategi för AUD/MXN

Timing

Även om valutahandel sker 24 timmar om dygnet, 5 dagar i veckan, finns det vissa perioder med högre likviditet och volatilitet. Att handla under dessa perioder garanterar att vinsterna täcker kostnaderna.

Den australiensiska handelssessionen är vanligtvis mellan 23:00 och 5:00 GMT, medan de viktigaste handelsperioderna i Mexiko är mellan 14:30 och 21:00 GMT. Eftersom dessa sessioner inte överlappar varandra finns det inget uppenbart idealiskt handelsfönster. Under den australiensiska handelssessionen är aktiviteten vanligtvis hög 30-60 minuter före ekonomiska offentliggöranden eller 1-3 timmar efter offentliggöranden, vilket också ger en hyfsad likviditet.

Riskhantering

På grund av de exotiska valutaparens instabila karaktär är det viktigt att handlare vidtar åtgärder för att hantera riskerna. Att inte riskera mer än 1-2 % av ditt totala kapital i en enda handel kan till exempel bidra till att begränsa din riskexponering. Så när du tittar på tekniska diagram för AUD/MXN, köp- och säljkurser och framtida prognoser är det viktigt att överväga var du placerar dina riskparametrar.

USD/MXN

För handlare som inte är bekanta med AUD/MXN är USD/MXN ett intressant par att titta på. Livecharts, prisprognoser och marknadsdata är mer lättillgängliga på USD/MXN och detta par kan hjälpa dig att förstå den mexikanska peso-komponenten.

Nyheter

Handlare bör följa finansiella och ekonomiska nyheter noga. Till exempel kan rapporter om inflationssiffror, BNP-data och exportproduktion alla ha en inverkan på AUD/MXN-priset.

Förstå den australiska dollarn

Det är viktigt att förstå historiken för AUD:s växelkurs mot MXN och hur prisrörelserna påverkas.

År 1966 ersatte den australiska dollarn det australiska pundet och året därpå var den knuten till den amerikanska dollarn fram till 1983 då den blev en flytande valuta.

De viktigaste influenserna på valutan är följande:

 • Råvarupriser - Den australiska dollarn är en råvaruvaluta, så priserna på dess viktigaste exportvaror, såsom metaller och spannmål, är starkt kopplade till dess värde. Australien bedriver främst handel med utvecklingsekonomier i Asien, t.ex. Kina och Indien.
 • Centralbankens politik - Reserve Bank of Australia fattar viktiga beslut om räntor och inflation. Genom att hålla ett öga på penningpolitiska tillkännagivanden kan du göra förutsägelser om värdet på den australiska dollarn.
 • Betalningsbalans - Australiens underskott i betalningsbalansen är en viktig detalj att analysera eftersom den ger information om landets handelsbalans, inkomstbetalningar och andra transaktioner mellan landets ekonomi och andra länder. Ett underskott i landets betalningsbalans kan påverka valutans styrka.

Att förstå MXN

Före slutet av 1700-talet var den mexikanska peson referensvaluta för alla nordamerikanska länder, till exempel USA. Landet fortsatte att använda peson efter att ha blivit självständigt från Spanien 1821. År 1925 bildades Mexikos centralbank och fick rätt att trycka sedlar. Nuevo Peso, som är den MXN vi känner till idag, skapades efter oljekrisen på 1970-talet.

De viktigaste faktorerna som påverkar valutan är:

 • Närhet till USA - Handelsförbindelserna mellan Mexiko och USA är viktiga, eftersom stabila handelsinteraktioner bidrar till MXN:s likviditet. Under 2019 exporterade USA varor för 256 miljarder dollar till Mexiko och importerade varor för 358 miljarder dollar, vilket gav betydande likviditet till USD/MXN.
 • Oljepriser - Som världens nionde största oljeproducent är Mexikos ekonomi historiskt sett beroende av olja. Den har också en stark korrelation med andra latinamerikanska råvarubaserade valutor, såsom brasilianska real och colombianska peso. Veckans oljelager i USA kan också ha en betydande effekt på USD/MXN.
 • Centralbankens politik - Mexikos centralbank fattar beslut om landets räntor och andra viktiga faktorer som kan öka eller minska värdet på den mexikanska peson.

Ett sista ord om AUD/MXN-handel

AUD/MXN-paret har lovande egenskaper som kan göra det möjligt för handlare att generera vinster från marknadens volatilitet. Eftersom det är ett exotiskt par är det dock bäst lämpat för erfarna handlare. Vi rekommenderar att du öppnar ett konto hos en reglerad forexmäklare som erbjuder alla verktyg och funktioner som behövs för att göra korrekta prognoser för AUD/MXN-paret.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Hur konverterar man 1 AUD till MXN?

AUD/MXN-växelkursen förändras ständigt. Besök en av de många valutaomvandlarna online för att köpa och sälja AUD till MXN.

Bör jag investera i AUD/MXN?

Som ett populärt exotiskt valutapar har det goda egenskaper som gör det till ett attraktivt investeringsobjekt. Men språkbarriärer, volatilitetsrisker och brist på information på nätet kan göra det svårare än andra etablerade par.

Hur handlar jag AUD/MXN?

För det första måste du öppna ett konto hos en mäklare som erbjuder AUD/MXN. Det är också viktigt att kontrollera spreadar och provisioner, eftersom de tenderar att vara dyrare än på större eller mindre par. Andra faktorer som säkerhet, reglering och insättnings- och uttagsmetoder är också bra att ta hänsyn till.

Vad betyder AUD/MXN?

Detta valutapar består av basvalutan AUD och motvalutan MXN. Den anger värdet av AUD gentemot MXN. Om kursen AUD/MXN till exempel är 16,08 betyder det att 16,08 MXN är värt 1 AUD.

Vad påverkar AUD/MXN-kursen?

Varje valuta påverkas av centralbankens penningpolitik. Som basvaluta påverkas den australiska dollarn dessutom starkt av de globala råvarupriserna. Mexiko är också en stor oljeproducent, vilket innebär att förändringar i världens oljepriser kan ha en positiv eller negativ inverkan på landets valuta. Det är också bra att hålla sig uppdaterad om handelsförbindelser och avtal mellan USA och Mexiko.