Meny

Handel med JPY/NOK | Japanska yen/norska kronan

JPY/NOK

Den norska kronan, ibland kallad kronan, är Norges officiella lagliga betalningsmedel. Den används inte i något annat land i världen och dess valutakod är NOK. Trots den norska valutans ringa storlek handlas den fortfarande ganska ofta, och det vanligaste valutaparet är den amerikanska dollarn.

Den norska ekonomin har ett stort budgetöverskott, vilket har lett till att vissa människor ser kronan som en säker valuta, även om en annan tankesätt har föreslagit att Norge är för litet för att dess valuta ska vara ett livskraftigt alternativ till stora internationella valutor som den amerikanska dollarn, schweiziska francen eller euron.

Den norska kronan regleras av landets centralbank, Norges Bank. Detta organ ansvarar för att fastställa penningpolitik och räntesatser för att upprätthålla en stabil och låg inflationsnivå. Även om det är relativt populärt att handla med kronan kan det vara ett ganska riskabelt val av valuta på grund av oljeprisets starka inflytande på dess värde.

Historiska fakta om den norska kronan

Den norska kronan gavs ut första gången 1875 och ersatte då den tidigare valutan, den så kallade norska speciedalern. Samtidigt blev landet medlem i den skandinaviska monetära unionen, som hade bildats två år tidigare och som fortsatte att existera fram till 1914. De tre länder som ingick i denna union, Danmark, Sverige och Norge, valde att behålla namnet krona för sina respektive valutor, även när unionen upplöstes vid första världskrigets utbrott. Valutorna har dock förblivit åtskilda sedan dess.

Den norska kronan hade guldstandard när landet ingick i den skandinaviska monetära unionen, och denna standard återinfördes en gång till mellan 1916 och 1929 och återigen 1928, men upphävdes permanent 1931, då valutan kopplades till det brittiska pundet. Detta ändrades 1939, då den norska kronan tillfälligt knöts till den amerikanska dollarn, och återigen från 1940 till 1945, då valutan knöts till riksmarken under den tyska ockupationstiden.

Den norska centralbanken beslutade att överge sin fasta växelkurs 1992 och införde en flytande växelkurs. Detta beslut berodde på att det i början av årtiondet förekom en kraftig spekulation i valutan, vilket ledde till en förlust på cirka 2 miljarder kronor för centralbanken.

Norges ekonomiska utsikter

Norges ekonomi är en utvecklad blandekonomi där staten äger strategiska sektorer. Sedan början av den industriella eran har landets ekonomi gått från klarhet till klarhet, och sjöfarten har spelat en viktig roll för landets exportsektor.

Majoriteten av Norges ekonomiska tillväxt har kommit från landets rikliga naturresurser, såsom oljeproduktion, fiske och vattenkraft. Medan den traditionella tunga industrin och jordbruket har minskat något under de senaste åren har oljerelaterade industrier och tjänstesektorn fortsatt att blomstra, och Norges offentliga sektor är en av de största i världen när det gäller den totala BNP:n.

Landet har ett modernt välfärdssystem, en hög levnadsstandard och ett modernt produktionssystem som i hög grad bygger på utnyttjandet av landets naturresurser, särskilt tillgången till oljeindustrin i Nordsjön. Norges framväxt som en ledande oljeexporterande nation har inneburit vissa problem för landets ekonomiska politik, eftersom det finns farhågor om att en stor del av Norges kapitalinvesteringar är koncentrerade till dessa oljeproducerande industrier. Hela landets ekonomiska struktur är starkt beroende av dessa naturresurser, vilket gör den framtida ekonomiska tillväxten sårbar för svängningar i utbud, efterfrågan och priser inom denna sektor.

Sedan oljeboomen på 1970-talet har den norska regeringen gjort små ansträngningar för att utveckla och uppmuntra nya industrier inom den privata sektorn, vilket står i skarp kontrast till andra nordiska länder som Finland och Sverige. På senare år har nationella och lokala myndigheter dock ökat incitamenten för att uppmuntra utvecklingen av andra industrier i landet som kan konkurrera internationellt. Som en del av dessa incitament har det skett en utveckling mot högteknologiska och biotekniska industrier.

Faktorer som påverkar den norska ekonomin

Den norska kronans växelkurs påverkas starkt av oljepriset på grund av Norges stora beroende av oljeproduktionen. Varje nedgång i det globala oljepriset kommer med nödvändighet att påverka värdet på den norska valutan, och omvänt kommer varje uppgång att stärka landets ekonomi.

En annan faktor som spelar in i den norska ekonomin är turbulensen på den internationella finansmarknaden. Eftersom kronan betraktas som en perifer valuta minskar många internationella handlare antalet kronor som de handlar med när volatiliteten på marknaden är hög, vilket leder till en depreciering av valutan.

Valutaparet JPY/NOK

Först och främst, vad betyder JPY/NOK? Det är helt enkelt växelkursnoteringen av den japanska yenen mot den norska kronan. Yenen är basvalutan, medan kronan är motvalutan.

Valutakursen JPY/NOK är ett av de mest stabila valutaparen i världen och erbjuder en säker hamn för handlare i tider av turbulens på marknaden. Parets volatilitet gör det också möjligt att göra en stadig vinst när du konverterar JPY till NOK.

Japanska yen/Norsk krona Prisbild

Fördelar med handel med JPY/NOK

 • Safe Haven - JPY är en safe haven-valuta. Detta innebär att den bör behålla eller öka i värde under perioder av marknadsvolatilitet. Genom att investera i säkra valutor kan du begränsa din exponering för förluster i händelse av en marknadsnedgång.
 • Volatilitet - Yenen kan uppvisa volatilitet när den handlas mot den norska kronan, särskilt i hög- och lågriskmiljöer. Denna volatilitet, i kombination med den säkerhet som yenen erbjuder, kan göra en investering i detta par till ett attraktivt val för handlare som vill göra en stabil vinst.
 • Oljepriser - Förändringar i de globala oljepriserna kan påverka JPY/NOK-kursen eftersom Japan importerar 99 % av sin olja. Att följa oljepriset kan därför göra valutaparet relativt lätt att följa.
 • Tillgång till resurser - Det finns ett överflöd av offentligt tillgängliga ekonomiska och statliga uppgifter. Teknisk analys är nu enklare än någonsin. Du kan analysera diagram och ljusstakar med anpassade indikatorer och sofistikerade investeringsverktyg.

Påverkan på rörelsen

Det finns flera faktorer som kan påverka växelkursen JPY/NOK. Genom att vara medveten om dessa faktorer kan du göra korrekta förutsägelser om i vilken riktning paret troligen kommer att röra sig och hur många pips det handlar om. På så sätt kan du maximera värdet av dina affärer.

Ekonomiskt inflytande

Som med alla valutor kan ekonomiska faktorer orsaka fluktuationer i värdet på JPY/NOK-paret.

Norge är en av de mest stabila ekonomierna i Europa. Ekonomin är välutvecklad och har vuxit kraftigt sedan början av den industriella perioden. Japan har en stark industriell bas och är hemvist för några av de största och mest tekniskt avancerade tillverkarna av motorfordon, elektronik, maskiner, stål och icke-järnmetaller, fartyg, kemikalier, textilier och bearbetade livsmedel. Båda ekonomierna är relativt starka, men om något av länderna är instabilt kommer det att påverka värdet av 1 yen i norska kronor.

Euron

Valutainvesterare kan söka sig till den norska kronan när eurons värde är osäkert. Att följa aptiten för euron kan därför vara ett användbart sätt att få en uppfattning om i vilken riktning JPY/NOK kommer att röra sig. De flesta större valutamäklare erbjuder en mängd data om euron och de viktigaste valutorna.

Oljepriset

Norge är den största oljeexportören i Västeuropa. Landet är också den fjärde största importören av råolja och den näst största importören av naturgas. Landet är beroende av denna import för att tillgodose sina inhemska energibehov. Detta innebär att förändringar i världsmarknadspriset på råolja kommer att påverka prognosen för NOK/JPY.

Statligt ingripande

Den japanska regeringen genomför en rad ekonomiska initiativ för att stärka ekonomin.

Bank of Japans massiva lättnadsprogram har lett till en betydande försvagning av den japanska yenen på senare tid, men plötsliga globala motvindar, liksom större instabilitet i euroområdet, kan få handlare att vända sig till säkra valutor. Detta kommer att leda till att JPY/NOK-kursen sjunker.

Därför bör handlare hålla ett öga på Bank of Japans (BoJ) räntor och regeringsmeddelanden eftersom de kommer att påverka valutaparets värde.

Teknisk analys av JPY/NOK

Handlare som vill göra en vinst på JPY/NOK-kursen kan behöva använda en rad diagram och omvandlare för att göra en korrekt prognos. Du kan också använda dem för att mäta parets pip-värde.

Med ett JPY/NOK-diagram kan du observera historiska trender och andra vanliga valutakursmönster. Allt detta kan hjälpa dig att förutse framtida förändringar i växelkurserna. Handelsplattformen MT5 erbjuder till exempel användarvänliga diagram med en mängd olika ritningsverktyg och överlagringar.

Principer för handel med JPY/NOK

När du investerar i JPY/NOK måste du utveckla en bra strategi som du kan integrera i din investeringsplan. Detta kommer att öka dina chanser att lyckas med forex.

De populära principerna nedan är vanliga handelstaktiker som hjälper dig att bli en framgångsrik valutahandlare.

 • Håll dig uppdaterad med nyheter om JPY/NOK - Värdet på JPY/NOK-kursen ändras beroende på regeringsmeddelanden, penningpolitiska beslut, oljepriser osv. Genom att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna kan du göra mer exakta prognoser.
 • Avsätt pengar - Bestäm hur mycket kapital du är villig att riskera vid varje handel och bestäm ditt pip-värde därefter.
 • Ta dig tid - Att handla tar tid. Du behöver tid för att följa de globala valutamarknaderna och upptäcka möjligheter för att placera dina affärer vid rätt tidpunkt.
 • Börja smått - Börja med små belopp för att testa din strategi. Detta gäller särskilt om du handlar med ett nytt valutapar för första gången. På så sätt kan du se vad som fungerar och vad som inte fungerar, utan att riskera för mycket på första försöket.
 • Använd limitorder - Sätt stoppförluster för att hjälpa dig att hantera dina JPY/NOK-affärer. Om valutaparet faller under ett visst tröskelvärde kommer stopporderna automatiskt att avsluta din position, vilket förhindrar att du förlorar för mycket pengar.
 • Håll dig lugn - Valutamarknaden kan vara nervös. Det är viktigt att inte låta känslorna styra din strategi. Besluten bör fattas enbart med hjälp av logik.
 • Håll dig till din handelsstrategi - Det är viktigt att utveckla en strategi i förväg för att lyckas med valutahandel. Med en strategi kan du ha en plan och parametrar som du kan hålla dig till.

Sista ordet om handel med JPY/NOK

Valutaparet JPY/NOK är ett bra alternativ för handlare som vill investera i en säker hamn. Även om det inte handlas i lika stora volymer som de större valutaparen, ger handel med JPY/NOK-växelkursen fortfarande gott om utrymme för effektiva handelsstrategier. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste JPY/NOK-nyheterna, regeringsmeddelanden, den ekonomiska utvecklingen och de globala oljepriserna. När du investerar i JPY/NOK bör du använda en topp forexmäklare för att bedöma historiska trender och förutse framtida prisrörelser.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Varför är JPY/NOK så svagt?

Det låga nominella värdet på den japanska yenen är ett resultat av andra världskriget. Krigsutgifterna ledde till massiv inflation. I slutet av kriget värderades den japanska yenen till 360 yen för en amerikansk dollar (USD). En valutas styrka mäts inte av dess utveckling över tiden utan av dess nominella värde.

Varför är yenen en säker hamn?

Det finns flera argument för varför yenen är en säker hamn. För det första har Japan en positiv nettoposition av utländska tillgångar. Den japanska yenen har också noll eller negativ ränta, vilket gör den till en vanlig valuta att låna i. I en kris säljer människor sina tillgångar och lånar mindre.

Är JPY/NOK ett bra valutapar för handel?

Yenen och den norska kronan är bland de viktigaste valutorna att köpa och sälja. Den amerikanska dollarn (USD), den europeiska euron (EUR), schweiziska francen (CHF) och svenska kronan (SEK) är också populära valutor för onlinehandel.

När rör sig valutamarknaden som mest?

Den bästa tiden för valutahandel är mellan 13:00 och 16:00 GMT. Detta är när New York- och London-marknaderna överlappar varandra. Dessa två handelsplatser står för mer än 50 % av all valutahandel.

Vilka är de mest stabila valutorna i världen?

Schweiziska franc (CHF), japanska yen (JPY) och norska kronan (NOK) är de tre mest stabila valutorna. De är relativt säkra globala valutor som ger stabila vinster.