Meny

GBP/CAD valutapar (brittiskt pund - kanadensisk dollar)

GBP/CAD

GBP/CAD är ett av de viktigaste paren på valutamarknaden. Det brittiska pundet är den femte största reservvalutan i världen, medan den kanadensiska dollarn är den sjunde på listan. Det är en populär valutatillgång med hyggliga spreadar mellan köp och säljkurs, hög volatilitet och hög likviditet. Den här handledningen beskriver investeringsstrategier för GBP/CAD, idealiska handelsfönster, kurshistorik och fördelar med detta valutapar.

Fördelar med att handla med GBP/CAD

 • Volatilitet - Det här valutaparet har hög volatilitet, med stora spreads under lågkonjunktur och smala spreads under aktiva perioder. Detta ger många möjligheter att handla och dra nytta av prisfluktuationer när spreaden är som snävast.
 • Relativ förutsägbarhet - Historiskt sett har GBP/CAD-paret tenderat att uppvisa anmärkningsvärda trender på lång sikt, inte minst eftersom CAD är en basvaluta. Forskning och analys kan därför vara enkla, vilket gör det till ett bra val för vinster på medellång till lång sikt.
 • Höga räntor - Eftersom paret innehåller sterling har det några av de högsta räntorna bland de större valutorna. Detta valutapar erbjuder alltså tillräckligt med likviditet och handelsvolym för att göra det till ett populärt investeringsalternativ.
 • Resurser - Att genomföra teknisk analys underlättas av de många verktyg som finns tillgängliga. Med levande ljusstakdiagram får du tillgång till prisrörelser i realtid, historiska diagram visar gårdagens eller förra veckans växelkurser och pivotpunkter kan hjälpa dig att analysera trender över tid. Många webbplatser kan ge dig tillgång till investeringsforum med bedömningar av handlarnas stämningar och marknadsutsikter. Alla dessa är användbara för att göra prognoser för idag eller på lång sikt.

Risker med handel med GBP/CAD

 • Volatilitet - GBP/CAD-parets volatilitet kan leda till snabba vinster, men snabba rörelser kan också leda till förluster. För att motverka detta måste handlare använda effektiva strategier för risk- och penninghantering.
 • Låg relativ likviditet - Eftersom det är ett mindre valutapar är dess likviditet lägre än andra par som GBP/USD. Detta kan göra handeln dyrare.
 • Tung rapportering - En stor del av växelkursernas rörelser beror på viktiga ekonomiska nyheter, inte bara från de respektive länderna för GBP/CAD-paret utan även från grannländer som USA och Europa. Därför är valet att köpa eller sälja inte så enkelt som man kan tro. Kriget mellan Ukraina och Ryssland i Europa har till exempel påverkat GBP och indirekt försvagat GBP/USD.
 • Automatiserad konkurrens - Du kan ha tillgång till konkurrenskraftiga spreadar mellan köp och säljkurs eller årliga terminskurser. De flesta handlare står dock inför en allvarlig utmaning på en marknad som nu domineras av ett antal intelligenta investeringsalgoritmer. Dessa robotar går in och ut ur positioner när förutbestämda kriterier uppfylls.

Pund sterling - kanadensisk dollar

Påverkan på rörelsen

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man investerar i GBP/CAD, som påverkar marknadssentimentet och de genomsnittliga priserna. De viktigaste influenserna är följande:

 • Grannländer - Det är viktigt att ta hänsyn till ekonomin i närliggande länder. Kanada och USA är till exempel viktiga handelspartner. Om USA växer kommer Kanada sannolikt att följa efter. Den amerikanska dollarn kommer därför sannolikt att påverka GBP/CAD:s utveckling. Å andra sidan var de beslut som fattades av Europa under Brexit avgörande för framtiden för GBP/CAD-paret. I själva verket är paret en proxy för dynamiken i EUR/USD.
 • Penningpolitik - Bank of England fattar viktiga beslut som styr GBP:s räntesatser. På samma sätt påverkar viktiga beslut av Bank of Canada om att höja eller sänka räntorna nu CAD:s framtida utveckling. Covid-19-pandemin är ett bra exempel: regioner med en stark penningpolitik sågs som säkrare investeringar, medan de som inte lyckades kontrollera viruset förlorade mark på valutamarknaden. Om du håller dig uppdaterad om ekonomiska tillkännagivanden kan du få en konkurrensfördel.
 • Råvarupriser - Som råvaruvaluta påverkas den kanadensiska dollarn starkt av priserna på råvaror som olja. Dessa står för en betydande del av Kanadas export. Därför sjunker GBP/CAD-kursen när oljepriset stiger och vice versa. När köpkraften ökar kommer denna rörelse att resultera i en högre växelkurs.

Korrelationer mellan valutor

Till skillnad från de större paren har GBP/CAD-paret inte den amerikanska dollarn som komponent, vilket gör det till ett kors, dvs. GBP/JPY. Cross valutapar rör sig ofta annorlunda än större par. I viss mån är de dock fortfarande beroende av dollarns utveckling.

Till exempel kan GBP/CAD-paret röra sig mot GBP/USD- och USD/CAD-paren. Paren kan röra sig mot varandra, men också i motsatt riktning, vilket påverkar korrelationskoefficienten:

 • Positiv korrelation - Detta inträffar när paren rör sig i samma riktning som varandra. De populära paren GBP/USD, AUD/USD och EUR/USD är till exempel alla positivt korrelerade. Detta beror på att den amerikanska dollarn är motpartsvaluta. Varje förändring i den amerikanska dollarns styrka kommer alltså att påverka dessa par.
 • Negativ korrelation - Detta inträffar när valutapar reagerar i motsatt riktning. De mest populära paren är USD/CHF, USD/JPY och USD/CAD. Du kommer att märka att den amerikanska dollarn är basvalutan.

Ansökan

En GBP/CAD-handlare kan använda denna information för att bättre förstå konsekvenserna av rörelser i vissa par. Du kan särskilt ha nytta av att hålla ett öga på proxiparet EUR/USD. Det är dock viktigt att notera att korrelationerna inte alltid är stabila. Ekonomiska faktorer och marknadsspekulationer kan faktiskt orsaka förändringar i valutakorrelationer.

Strategi för handel med GBP/CAD

Oavsett vilken strategi du väljer, oavsett om du använder pivotpunkter, stöd- och motståndsnivåer, femåriga medelvärden eller realtidsdiagram för att skapa veckoprognoser, kan följande faktorer göra skillnad för din strategi:

Timing

Framgångsrik handel med GBP/CAD beror på timing. Du vill i allmänhet investera under de högsta nivåerna av volym och volatilitet för att generera vinster som överstiger kostnaden för spreadar och provisioner. Det är därför viktigt att handla under det perfekta fönstret.

Bara för att valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet, 5 dagar i veckan betyder det inte att varje timme är en bra tid att handla. Så när är den bästa tiden att handla? Betydande rörelser i GBP/CAD sker vanligtvis vid öppnandet av den europeiska handelssessionen. Detta sker mellan 08:00 och 17:00 GMT.

Majoriteten av den brittiska månatliga ekonomiska statistiken publiceras dock mellan 07:00 och 09:30 GMT, och den amerikanska statistiken publiceras mellan 13:30 och 15:00 GMT. Det är då som paret vanligtvis upplever högre volymer. Särskilt 30-60 minuter före offentliggörandena och 1-3 timmar efter är bra tider att handla eftersom nyhetsflödet kan påverka parets värde.

Köp och försäljning av paret GBP/CAD

Det finns ett antal strategier som du kan använda för att investera i GBP/CAD-paret.

Scalping-strategier innebär att man försöker göra vinster genom att köpa eller sälja ett valutapar och behålla det under en mycket kort tidsperiod. Eftersom GBP/CAD-paret har god volatilitet är skalpering möjligt. En scalper utnyttjar de små prisrörelser som sker under dagen. Han bygger sedan på sina vinster genom att göra ett stort antal små affärer.

Du kan välja en swing trading-strategi som fokuserar på att fånga korta till medelstora vinster och minska förlusterna snabbare på marknaden. Handelspositioner varar vanligtvis från några dagar till några veckor, och tanken är att göra regelbundna kortsiktiga vinster som byggs upp med tiden. I allmänhet går swing traders långa vid stödnivåer och korta vid motståndsnivåer.

Du kan också använda trender för att bygga upp dina strategier. En trend kan röra sig uppåt, nedåt eller i sidled. GBP/CAD är som sagt relativt förutsägbart, så det kan vara fördelaktigt att identifiera historiska trender till din fördel när du väljer inträdes- och utgångspunkter för marknaden. Generellt sett tenderar GBP/CAD-trender att bildas på medellång till lång sikt, vilket du kan utläsa från levande diagram. Trendhandlare är normalt långa när parets nuvarande pris rör sig nedåt, över det rörliga genomsnittet, och korta när priset är över det rörliga genomsnittet.

GBP/CAD:s historia

Det är också bra att förstå valutornas ursprung och alla viktiga historiska data innan man investerar i GBP/CAD.

Sterling skapades år 775 e.Kr., när silverpennies var den dominerande valutan under den anglosaxiska perioden. Sterling har funnits i 1 200 år och anses vara den äldsta valutan som fortfarande är i omlopp. Bank of England var den första centralbanken i historien och föddes i samband med slaget vid Beachy Head 1694 och 1944. Bretton Woods-konferensen ledde till att världen övergick från pund sterling till den amerikanska dollarn.

I början av 1840-talet införde Kanada det kanadensiska pundet, men övergick till en decimaliserad dollar på 1850-talet. CAD, som fick smeknamnet "loonie", var kopplad till US-dollarn fram till 1970. Efter CAD:s fall efter 1960 möjliggjorde inflationen en återgång till en flytande valuta, vilket fortfarande är fallet idag. Den kanadensiska dollarn kontrolleras av landets centralbank, Bank of Canada.

Under de senaste åren har historiska GBP/CAD-växelkurser påverkats av viktiga händelser. Efter Storbritanniens folkomröstning om att lämna EU 2016 föll pundet till de lägsta nivåerna sedan 1985. Brexit fick pundet att störtdyka med mer än 10 procent under natten till 1,3236 dollar. Effekterna av omröstningen har fortfarande bestående återverkningar, och nedgången påverkas av oron för om brexitavtalet kommer att lyckas. I oktober 2019 kämpade till exempel växelkursen mellan pund sterling och kanadensiska dollar för att återgå till de högre nivåer som den hade upplevt föregående månad. Vid den tidpunkten låg kursen på 1,639, och brexitfristen förväntades löpa ut i slutet av samma månad.

Den kanadensiska dollarn steg kraftigt under 2007 och nådde paritet med den amerikanska dollarn för första gången sedan 1976. Under de senaste åren har dock de dramatiska svängningarna i den kanadensiska dollarns värde främst varit korrelerade med oljeprisrörelser, vilket återspeglar dess status som en råvarubunden valuta. År 2016 föll oljepriset till exempel till 30 dollar per fat. Mot den amerikanska dollarn nådde CAD en bottennotering på 1,46. Ett liknande scenario inträffade 2020 under Covid-19-pandemin, då oljepriset föll under noll. CAD sjönk sedan till 1,44.

Medan CAD:s värde främst är beroende av den amerikanska marknaden och oljepriserna för att lyckas, påverkas pundet mycket mer av politiska och ekonomiska risker. Under Brexit försvagades pundet. Detta syns tydligt på diagrammen, särskilt i kombination med USD, som då var mycket starkare än pundet.

Under 2022 är en annan stor ekonomisk risk som påverkar GBP inflationen som orsakas av stigande oljepriser och ett behov av att återskapa balansen efter Covid-19:s lättnadspolitik. Samtidigt som Storbritannien påverkas av Europa syns också effekten av kriget mellan Ukraina och Ryssland i diagrammen, där GBP/CAD föll till 1,58 i maj 2022.

Pundets roll

Innan du börjar investera ditt kapital i paret GBP/CAD är det bra att veta vilken roll dessa två valutor spelar. Med den här kunskapen har du bättre förutsättningar att göra prognoser om marknaden.

Även om Storbritannien är mindre geografiskt sett är dess ekonomi den femte största i världen. Det är faktiskt i London som nästan 43 % av den dagliga valutahandeln äger rum. Landets ekonomi är tjänsteorienterad, följt av tillverkning och jordbruk. Dess bank- och finansverksamhet är också på väg att bli den största bidragsgivaren till landets BNP.

Storbritanniens penning- och finanspolitik har visat sig vara mer framgångsrik än de flesta andra EU-länders. Sterling är faktiskt den femte mest använda reservvalutan i världen. Det är också en av de få valutor som är värda mer än den amerikanska dollarn. Sterling står för cirka 13 % av den dagliga handelsvolymen på valutamarknaden, med de vanligaste paren GBP/USD och EUR/GBP.

Även om pundet har en lång historia av globalt ekonomiskt ledarskap kan större politiska händelser, som Brexit, undergräva dess ställning. Det är detta som långsiktiga investerare måste ta hänsyn till. Å andra sidan kan denna volatilitet erbjuda kortsiktiga handlare investeringsmöjligheter.

Den kanadensiska dollarns roll

Det är också viktigt att förstå den roll som CAD spelar.

Kanada ligger på tionde plats i världen när det gäller BNP och har haft en relativt stark tillväxt under de senaste 20 åren, med korta perioder av recession i början av 1990-talet och 2009. Även om tillverkningen är landets hörnsten är den kanadensiska ekonomin starkt beroende av råvaror, eftersom Kanada producerar olja, mineraler, timmer och spannmål. Handelsflöden från denna export kan därför påverka investerarnas stämning. Som nämnts måste investerare också ta hänsyn till händelser i USA på grund av de nära handelsförbindelserna med Kanada.

Viktiga ekonomiska data för Kanada är bland annat BNP, detaljhandelsförsäljning, industriproduktion, inflation och handelsbalans. Penningpolitiken styrs av Bank of Canada. Eftersom Kanada är ett relativt ekonomiskt välmående land är räntorna höga jämfört med andra utvecklade ekonomier. Och även om den inte är en ledande reservvaluta som GBP anses den vara en global säker hamn.

Ett sista ord om handel med GBP/CAD

GBP/CAD-paret lovar volatilitet, relativ förutsägbarhet och höga räntor, vilket lockar handlare från hela världen. Det är viktigt att använda verktyg som teknisk analys, realtidskurser, historiska diagram, signaler och trender. Dessutom är det viktigt att upprätthålla riskhanteringsstrategier och utföra kvalitetshandel under det idealiska investeringsfönstret.

De bästa valutamäklarna

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

När är den bästa tiden att handla med GBP/CAD?

Under den europeiska sessionen är den bästa tiden att handla detta par mellan 08:00 och 17:00 GMT. Det är då paret är mest likvid och volatilt.

Vilka är GBP/CAD:s toppar och dalar?

Under de senaste åren har GBP/CAD haft kurser så höga som 2,04 i juli 2015. De har dock inte nått denna nivå sedan dess och har sett räntor så låga som 1,58 i augusti 2019.

Hur mycket är 1 GBP i CAD?

GBP/CAD-växelkursen förändras ständigt. Kolla live-diagrammet ovan för den senaste kursen mellan dessa valutor.

Är GBP starkare än CAD?

Historiskt sett har det brittiska pundets värde varit starkare än den kanadensiska dollarn. Den brittiska ekonomins BNP är högre än CAD:s, och GBP är en av världens reservvalutor framför den kanadensiska dollarn. Det finns dock många faktorer som ständigt påverkar värdet på de båda valutorna, till exempel politiska händelser och oljepriset. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna om detta par.

Ska jag handla med paret GBP/CAD?

Om du handlar effektivt med paret kan du göra ordentliga vinster. Det finns många investeringsstrategier som du kan välja, till exempel swing trading, trend trading eller scalping. Om du handlar i rätt fönster, följer nyheterna, använder resurser som grafer och övar strategier kan det vara lönsamt att investera i paret GBP/CAD.