Meny

EUR/SGD - Euro mot Singaporedollarn

EUR/SGD

EUR/SGD är ett exotiskt valutapar med en intressant historia. Medan euron är den officiella valutan i 19 av 27 medlemsstater i Europeiska unionen, kontrolleras Singaporedollarn av landets centralbank och är en av de mest stabila valutorna i världen.

I den här handledningen går vi igenom för- och nackdelar med att handla EUR/SGD, investeringsstrategier samt de viktigaste händelserna som påverkar valutaparets växelkurs. Vi har också sammanställt en lista över de bästa EUR / SGD-mäklarna nedan.

EUR/SGD förklarat

EUR/SGD definieras som exotiskt eftersom det är en stor valuta (euron) i kombination med valutan i en mindre ekonomi (Singapore). Växelkursen representerar den kvantitet av referensvalutan, Singaporedollarn, som behövs för att erhålla en enhet av basvalutan, euron. Man kan också säga att det är det belopp i singaporedollar som du får om du omvandlar en euro till SGD. Det omvända gäller för en konvertering från SGD till EUR.

Du hittar diagram och verktyg för att beräkna EUR/SGD-växelkursen på valutaväxlingssajter som xe.com. Enklare webbplatser, som Wise, ger också aktuella omräkningskurser för 1 EUR till SGD.

EUR/SGD-paret nådde en all-time high på 2,23 i december 2004 och en all-time low på 1,43 i april 2015.

EUR/SGD-diagram

Varför investera i EUR/SGD?

Det finns ett antal anledningar till varför det är ett bra alternativ att investera i EUR/SGD:

 • Potentiella vinster - Medan Singaporedollarn är en stabil valuta med en långsiktig tillväxttrend är euron mer volatil, så EUR/SGD erbjuder en intressant dynamik för handlare med en hygglig riskaptit.
 • Ekonomisk kunskap - Eftersom detta valutapar ofta analyseras med hjälp av fundamental analys (bedömning av externa händelser och influenser) snarare än teknisk analys (identifiera trender och mönster baserat på historiska data), kan en grundlig makroekonomisk förståelse av EU och Singapore vara en fördel när man handlar. Av den anledningen kan exotiska par som EUR vs SGD ibland vara lättare att förutsäga än de stora valutaparen.
 • Handelskostnader - I allmänhet är kostnaderna för valutahandel låga jämfört med andra instrument som aktier och aktier. De flesta mäklare tar inte ut provision för att investera i forex, utan tjänar pengar genom spreadar. Med detta sagt ökar spreadarna och kostnaderna stiger under perioder med oväntad volatilitet.

Risker med EUR/SGD-handel

Det finns också nackdelar med att investera i EUR/SGD:

 • Teknisk analys - Eftersom det inte finns någon direkt korrelation mellan de två valutorna är det svårt att göra prognoser för EUR/SGD-kursen och teknisk analys är ofta komplicerad.
 • Tillgång till information - Det finns mindre information tillgänglig om Singaporedollarn eftersom den inte är en stor valuta, vilket gör EUR/SGD-kursen svårare att prognostisera.
 • Likviditet - EUR/SGD är mindre likvid än större valutapar som EUR/USD. Likviditet kan översättas till köpkraft.
 • Bredare spreadar - På grund av minskad likviditet tenderar mäklare att ta ut mer för handel med exotiska par.

Handelsstrategi för EUR/SGD

Nedan följer de viktigaste faktorerna att tänka på vid handel med EUR/SGD:

Forex mäklare

För att investera i EUR/SGD är det första du behöver göra att skapa ett handelskonto. Det är viktigt att välja en bra mäklare, och det finns flera saker att tänka på:

 • Reglering - Var är mäklaren reglerad och vilka standarder följer den? Kontrollera att dina medel är skyddade, till exempel om mäklaren blir insolvent.
 • Plattform - Mäklare kan erbjuda sina egna plattformar eller licensiera andra plattformar som MetaTrader 4. Kontrollera plattformsrecensioner för att se till att de uppfyller dina investeringsbehov och live-diagram, inklusive lämpliga indikatorer för att möjliggöra analys av trender i euron mot SGD.
 • Spreadar, provisioner och extra avgifter - Mäklare tjänar ofta pengar på Forex-spreadar, skillnaden mellan köp- och säljkursen för EUR/SGD. Dessa spreadar kan vara fasta eller rörliga. Kontrollera om spreadarna är konkurrenskraftiga och om några extra avgifter tillkommer, såsom kontoavgifter eller provisioner. Observera att ECN-konton tenderar att erbjuda ultralåga spreadar.
 • Demokonto - Vissa företag erbjuder ett gratis alternativ för demokonto. Detta är ett bra sätt att öva strategier med virtuella medel innan du investerar med ett riktigt konto. Mäklare erbjuder ofta demo-konton som speglar samma miljö som deras riktiga konto, vilket ger kunderna chansen att bekanta sig med plattformen innan de sätter in riktiga pengar.
 • Ta ut pengar - Se till att du har enkel tillgång till pengar. Var särskilt uppmärksam på långa uttagstider, minimikrav och avgifter.

De bästa valutamäklarna

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Riskhantering

Se till att du har en strategi för att bestämma hur mycket du är beredd att riskera vid varje affär. Handlare rekommenderas att hålla detta belopp lågt för att minimera förluster; det är till exempel sällsynt att framgångsrika investerare riskerar mer än 2% av sitt totala kapital på en enda handel.

Ekonomiska nyheter

Det är särskilt viktigt för valutaparet EUR/SGD att handlare håller sig à jour med ekonomiska nyheter. Många online-resurser erbjuder regelbundna uppdateringar för EUR/SGD, inklusive Yahoo Finance, Google Finance, Channel News Asia och Financial Times.

Dessutom behöver investerare veta när viktiga finansiella rapporter publiceras så att de kan reagera därefter. Läs vidare för att förstå de specifika faktorer som påverkar euron och Singaporedollarn, samt de viktigaste datumen att hålla utkik efter.

Timing för EUR/SGD

Den bästa tiden på dagen för handel är i allmänhet mellan kl. 13.00 och 17.00 GMT, eftersom det är då marknaderna i London och New York är öppna. Dessa handelsplatser står för en stor andel av valutahandeln, vilket innebär att det finns mer likviditet på marknaden vid denna tidpunkt. Detta leder i allmänhet till snävare spreadar, vilket gör att du kan investera till ett bättre pris.

Terminskurser bör också beaktas vid handel med EUR/SGD. Även om termen "spotmarknad" hänvisar till en "on the spot"-investering, genomförs handeln på likviddagen. Detta är vanligtvis två arbetsdagar efter att affären har ingåtts.

Som ett resultat kommer de flesta mäklare att rulla över positionen och ta ut en swapavgift, en räntesats över natten. Det innebär att du antingen får en kredit (om räntan på den långa valutan är högre än räntan på den korta valutan) eller en debet (om räntan på den korta valutan är högre än räntan på den långa valutan). Trippelswapräntor tillämpas vanligtvis vid investeringar på en onsdag, för att ta hänsyn till helgen som följer på de två affärsdagarna. Handlare bör hålla ett öga på EUR/SGD-terminspunkterna, som är de punkter som läggs till eller dras ifrån växelkursen för att ta hänsyn till detta.

Volatilitet

Volatiliteten hos ett instrument avgör hur stor potentiell vinst eller förlust du kan göra. EUR/SGD kännetecknas av relativt små fluktuationer i diagrammen och lämpar sig bäst för handelsstrategier på medellång sikt. Den singaporianska centralbankens sällsynta rapporter jämfört med andra centralbanker stöder också denna strategi.

Investerare kan därför vilja undersöka eurons historia mot SGD, inklusive prognoser för historiska växelkursdata. De 5-åriga och 10-åriga EUR/SGD-diagrammen är bra alternativ för denna analys.

Eurons historia

I det här avsnittet tittar vi på eurons historia och de viktigaste faktorerna som påverkar dess värde för att hjälpa dig att bättre förstå hur du gör prognoser för EUR/SGD.

Euron infördes genom Maastrichtfördraget 1992, då de ursprungliga 12 medlemsstaterna skapade en ekonomisk union och en tillhörande valuta. Euron gavs ut 1999 och är nu den officiella valutan i 19 av EU:s 27 medlemsstater. De länder som har infört euron kallas för euroområdet.

Vad påverkar euron?

Ekonomin i de olika länderna

Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien står tillsammans för tre fjärdedelar av euroområdets BNP, medan Tyskland och Frankrike ensamma står för mer än 40 %. Investerare bör ägna särskild uppmärksamhet åt dessa länders ekonomier när de studerar eurons utveckling. Håll ett öga på BNP, produktion och arbetslöshet.

Inflation

Inflationen är en nyckelfaktor för alla valutor, där hög inflation i allmänhet leder till valutaförsvagning. Det viktigaste måttet på inflation i euroområdet är konsumentprisindex (KPI). Denna indikator beräknar priset på en korg av varor och tjänster som sannolikt kommer att köpas av ett genomsnittligt hushåll. Handlare följer i allmänhet kärn-KPI, vilket är KPI exklusive energi och livsmedel. Detta beror på att energi- och livsmedelspriserna är mer volatila och kan snedvrida KPI.

På senare tid, när europeiska länder återhämtar sig från Covid-19, har inflationstakten stigit för att kompensera för den penningpolitik som fördes under pandemin. Detta har minskat konsumenternas köpkraft och lett till en försvagning av euron.

Rapporter om stämningsläget

En av de mest uppmärksammade rapporterna är den månatliga tyska ZEW-rapporten om det ekonomiska sentimentet. Upp till 300 finansiella experter tillfrågas om sina förväntningar på ekonomin under de kommande sex månaderna, inklusive växelkurser. En enda indikator publiceras på detta sätt, vilket ger en lättolkad utblick för den europeiska ekonomin, vilket är mycket användbart för EUR/SGD-handel.

Penningpolitik

Europeiska centralbanken (ECB) har ett stort inflytande på euron, eftersom den sätter målräntor och kontrollerar utbudet av den europeiska valutan. ECB:s presskonferenser orsakar ofta volatilitet i valutan, särskilt under frågestunden. Med detta i åtanke, håll utkik efter ECB:s tillkännagivanden när du handlar EUR/SGD online.

BNP och ekonomisk tillväxt

Rapporter om BNP och ekonomisk tillväxt visar det allmänna läget i euroområdets ekonomi. BNP är ett mått på de varor och tjänster som produceras, så en hög BNP är ett positivt tecken för euron. Som nämnts spelar Tyskland och Frankrike den största rollen inom detta område.

Betalningsbalans

Ett lands betalningsbalans består av tre konton: löpande, finansiella och kapital. Dessa ger ett mått på landets interaktion med andra länder, inklusive inkomster och handel.

Ett överskott i bytesbalansen innebär att exporten överstiger importen, vilket är positivt för valutan. Ett underskott i bytesbalansen innebär motsatsen. Även här är det intressant att fokusera på rapporterna för framför allt Tyskland och Frankrike.

Politik

Politikens inverkan på EUR/SGD har blivit särskilt relevant idag. EU-politik och val i viktiga medlemsländer kan ha ett stort inflytande på euron. Håll dig uppdaterad om handelsavtal och länder som går in i och ut ur EU, till exempel Storbritannien och Brexit.

Ett annat viktigt exempel är kriget mellan Ukraina och Ryssland. Även om Ukraina inte är en del av EU har konflikten haft en stor inverkan på växelkursen EUR/SGD - euron har försvagats mot SGD.

Singapore-dollarns historia

Singapore är ett politiskt stabilt land med en liten men stark ekonomi som lockar investerare. Sedan den första premiärministern valdes 1959 har det bara funnits ett styrande parti, People's Action Party (PAP).

Singapore är starkt exportberoende, framför allt av elektronik, läkemedel och kemikalier. Det innebär att växelkursen påverkas mycket mer av inflationen än av räntorna. Centralbanken kontrollerar inflationen genom Singaporedollarn.

Landet har upplevt en massiv ekonomisk tillväxt sedan införandet av växelkurssystemet 1981, främst driven av tillverkningsindustrin. Detta har gjort det möjligt för Singapore att snabbt gå från låginkomst- till höginkomststatus, trots lågkonjunkturen i mitten av 1980-talet och den asiatiska finanskrisen.

Vilka faktorer påverkar SGD?

Penningpolitik och ekonomisk tillväxt

Central Bank of Singapore (MAS) bedriver penningpolitik genom att fastställa växelkursen snarare än räntorna. MAS låter Singaporedollarn appreciera eller depreciera mot en korg av valutor från viktiga handelspartner inom ett fast intervall.

Varje valuta i korgen har en annan viktning beroende på handelsvolymen med det landet, som revideras regelbundet för att återspegla de senaste uppgifterna. Fluktuationsbandet används för att anpassa sig till kortsiktiga fluktuationer. Om växelkursen rör sig utanför bandet köper eller säljer MAS valutor för att föra tillbaka kursen inom bandet.

Syftet är att främja prisstabilitet för att skapa ekonomisk tillväxt. Som ett resultat av detta är växelkursvolatiliteten låg. Standardavvikelsen för Singaporedollarns nominella effektiva växelkurs (S$NEER), som är ett mått på variationen, var 1,48 procent mellan Q1 81 och Q2 20, jämfört med 3,52 procent för USD och 4,61 procent för JPY. S$NEER har stigit med 0,97 procent sedan mitten av oktober 2021 och noterades i april 2022 nära den övre gränsen för policybandet.

Överlag har Singaporedollarn befunnit sig i en långsiktig apprecieringstrend på grund av ekonomiska framsteg och höga bytesbalansöverskott. Detta är en av de främsta anledningarna till att många investerare väljer att sälja EUR och köpa SGD.

Viktiga datum för EUR/SGD

Nedan följer de viktigaste datumen att vara medveten om vid handel med EUR/SGD, baserat på de externa faktorer som påverkar detta valutapar.

MAS policybesked publiceras i allmänhet i april och oktober varje år. Dessa tillkännagivanden är mindre frekventa än centralbankernas, vilket innebär att EUR/SGD är bättre lämpad för långsiktiga handelsstrategier.

Den europeiska KPI-rapporten publiceras varje månad, med snabbestimat i slutet av månaden och det officiella KPI publiceras två veckor senare. Effekterna av flash-rapporten späder ofta ut EUR/SGD-växelkurseffekten av den officiella rapporten.

Eurozonens BNP-rapport publiceras cirka två månader efter utgången av varje kvartal. Analytiker uppskattar i allmänhet BNP före detta datum, men publiceringen av rapporten tenderar ändå att påverka euron, särskilt när resultaten skiljer sig från prognoserna.

Singapores bytesbalans publiceras cirka två månader efter utgången av varje kvartal. Eurons bytesbalansrapport publiceras månadsvis, vanligtvis under den andra veckan i varje månad.

Korrelation EUR/SGD

Euron och Singaporedollarn är inte starkt korrelerade, eftersom EU inte är en av Singapores viktigaste exportdestinationer. Handlare bör dock vara medvetna om förhållandet till andra valutor.

EUR/SGD-kursen är starkt positivt korrelerad med EUR/USD. Detta innebär att när EUR/USD stiger, kommer EUR/SGD-växelkursen sannolikt också att stiga. Detta kan tydligt ses genom att plotta EUR/USD och EUR/SGD på ett realtidsdiagram. Detta beror på att Singapore är starkt påverkat av exporten till USA.

EUR/SGD är också positivt korrelerad med EUR/JPY på grund av ett handelsavtal som har resulterat i en hög nivå av import och export mellan Singapore och Japan.

Ett sista ord om EUR/SGD-handel

EUR/SGD är ett svårt valutapar att förutse med hjälp av teknisk analys och lämpar sig därför bäst för erfarna handlare. En djupgående kunskap om de två ekonomierna och de faktorer som påverkar dem är dock ovärderlig. Även om EUR/SGD har en långsiktigt nedåtgående trend på grund av Singapores ekonomiska tillväxt, innebär eurons volatilitet att vinster är möjliga på kort sikt.

Även om utsikterna för EUR/SGD 2022 är mer utmanande på grund av effekterna av kriget i Ukraina och covid-19:s återhämtning på båda ekonomierna, kan detta öppna upp möjligheter för handlare.

Vanliga frågor

Vad är omräkningskursen från 1 EUR till SGD?

Omvandlingskursen mellan euro och singaporedollar ändras ständigt. Se ett levande diagram för att konvertera 1 EUR till Singaporedollar.

Vilken är trenden för euron mot SGD?

På det hela taget har euron mot SGD haft en långsiktigt nedåtgående trend på grund av tillväxten i Singapores ekonomi och nedgången i BNP-tillväxten i euroområdet. Händelser som covid-19-pandemin, den asiatiska finanskrisen, kriget mellan Ryssland och Ukraina och högre inflationstakt i EU ligger bakom fluktuationerna i denna allmänna trend.

Ska jag investera i EUR/SGD?

EUR/SGD är ett exotiskt valutapar som lämpar sig för mer erfarna handlare. Det är viktigt att förstå de händelser som påverkar de europeiska och singaporianska ekonomierna innan man handlar med detta valutapar.

Vad påverkar EUR Vs SGD-kursen?

Penningpolitiken i EU och Singapores centralbank påverkar båda eurokursen mot SGD. Euron är också föremål för större politiskt inflytande från EU:s medlemsländer, till skillnad från Singapore, som har en mer stabil politisk miljö.

Hur kan jag handla EUR/SGD?

Investerare bör öppna ett handelskonto hos en mäklare som erbjuder valutaparet EUR/SGD. Till exempel är Admirals ett populärt val.