Meny

Investera i valutaparet GBP/INR

GBP/INR

Att investera i GBP/INR-paret, eller att konvertera pund sterling till indiska rupier och vice versa, är en av de äldsta formerna av valutahandel. Utbudet av grundläggande faktorer och aktuella händelser som påverkar paret, samt utbudet av prognosverktyg och diagram som handlare kan dra nytta av, gör handel med GBP/INR så populärt. Den här guiden kommer att täcka allt du behöver veta om de två valutorna, inklusive hur kursen ser ut idag, och ge några användbara tips för att analysera tekniska diagram för GBP/INR-trading.

Betydelsen av GBP/INR

När du handlar GBP/INR är det viktigt att förstå exakt vad det är du får presenterat för dig. Detta valutapar representerar värdet på det brittiska pundet (GBP) mot den indiska rupien (INR) och talar om för handlaren hur många indiska rupier (kvotvalutan) som behövs för att köpa ett brittiskt pund (basvalutan).

Omvänt talar INR/GBP om för handlaren hur många pund som behövs för att köpa en rupie.

Diagram över pund sterling/indiska rupier

Historik för GBP/INR

GBP och INR har varit nära sammankopplade i flera hundra år, ända sedan Storbritannien koloniserade Indien. På grund av valutaparet GBP/INR:s långa historia och unika position på valutamarknaden har det blivit en favorit bland valutahandlare. Enskilda investerare har handlat med GBP/INR för att diversifiera sina valutahandelsportföljer och stärka sina finansiella strategier.

Traditionellt har sterling (GBP) handlats enligt guldstandarden. Detta var ett system där många länder knöt värdet på sin valuta till en bestämd mängd guld. Eftersom INR var så nära förknippat med GBP var det också kopplat till guldmyntfoten, även om det var ett silvermynt.

Sedan guldmyntfoten upphävdes 1931 har GBP varit en fiatvaluta, vars värde bestäms av dess acceptans i den nationella och internationella ekonomin. Indiska rupier (INR) gavs ut för första gången på 1700-talet och valutan decimaliserades 1957. För de som handlar GBP/INR har växelkursen stigit stadigt under de senaste 20 åren och har sett högre nivåer under 2021 än under de föregående fem åren. Kursen nådde sin högsta nivå någonsin i april 2021.

Den brittiska ekonomin

Att förstå de ekonomiska drivkrafterna kommer att hjälpa handlare att fatta bättre informerade beslut när de handlar GBP/INR. I januari 2021 konstaterade chefen för Bank of England att den brittiska ekonomin befann sig i sin "mörkaste timme". De ekonomiska utsikterna var dock starkare än för jämförbara utvecklade marknader, vilket stärkte det brittiska pundet och gjorde det till den bäst presterande G10-valutan under första halvåret 2021.

Den brittiska ekonomin väntas enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) växa med 7,2 procent 2021. Detta är en av de snabbaste ökningarna bland de utvecklade ekonomierna, vilket innebär att BNP-tillväxten är i nivå med Indiens.

Storbritanniens viktigaste exportvaror är bilar, ädelmetaller och mineraler, olika maskiner, läkemedel, finansiella tjänster och mycket mer. Dessa typer av produkter är ofta mycket efterfrågade, vilket innebär att pundet ofta stiger i värde. Storbritanniens inflationstakt är lägre än i många andra länder, så dess köpkraft är högre. Detta är en av anledningarna till att pundets växelkurs nästan alltid är stark, vilket kan ses i den höga GBP/INR-handelskursen.

Det brittiska pundets roll

GBP är den fjärde mest handlade valutan på valutamarknaden, efter USD, EUR och JPY. Det är den äldsta valutan som handlas aktivt på valutamarknaden och i mitten av 2021 var GBP den femte mest hållna valutan i globala reserver.

Den indiska ekonomin

Indiens diversifierade ekonomi har vuxit snabbt de senaste åren tack vare tjänste- och jordbrukssektorerna, som mer än hälften av den indiska arbetskraften är beroende av. Indien är världens sjätte största ekonomi, efter Storbritannien som ligger på femte plats. Handeln med GBP/INR involverar därför några stora aktörer. Indien har också en av världens största befolkningar med över en miljard invånare. Sedan 1990-talet har Indiens ekonomi varit ganska liberal, vilket har bidragit till att öka den ekonomiska tillväxten under de senaste 20 åren.

Trots de störningar som orsakats av den globala covid-19-pandemin har den indiska ekonomin förblivit relativt säker. Före pandemin var Indien det femte största landet i världen mätt i BNP. Tillväxttakten var den högsta i någon större ekonomi mellan 2014 och 2018. År 2020 hade landet dock halkat ner en plats, och Storbritannien hade gått om. Tillväxten förväntas återvända gradvis, och FN höjer sin prognos till 7,5 % för 2021.

Indien är en kontantbaserad ekonomi, vilket gör det enkelt för kriminella att cirkulera förfalskade pengar. Reserve Bank of India (RBI) uppdaterar ofta rupiesedlarna för att öka säkerheten och förhindra bedrägerier. Utbredd korruption, stelbenta regler för företag och ihållande fattigdom är dock faktorer som hindrar den indiska ekonomin från att utvecklas ytterligare och kan begränsa effekterna på handeln med GBP/INR.

Den indiska rupiens roll

Den indiska rupien (INR) är lagligt betalningsmedel för de 1,3 miljarder människor som bor i Indien. Rupien har försvagats mot större valutor som brittiska pund, US-dollar och euro under de senaste decennierna på grund av marknadskrafterna.

Faktorer som påverkar priset på GBP/INR

Det finns många faktorer som kan orsaka en förändring i det dagliga diagrammet och veckoprognoserna för GBP/INR. Dessa inkluderar :

  • Centralbankspolitik - Växelkursen GBP/INR påverkas främst av Bank of Englands och Reserve Bank of Indias (RBI) referensräntor.
  • Inflation - Inflationstakten kan ha en betydande inverkan på GBP/INR-handeln. Den brittiska inflationen har stigit kraftigt under det senaste året (till 2,5 % i juni 2021), främst på grund av covid-19-pandemin. Hög inflation i Storbritannien innebär att det kommer att finnas mindre efterfrågan på brittiska varor och därmed på brittiska pund. Detta kommer att stärka INR mot GBP. Den brittiska inflationstakten har dock knappt överstigit 4% under nästan ett decennium, så denna ökning är inte ett stort bekymmer. Indien siktar för närvarande på en inflationstakt på 4 procent, med en tolerans på 2 och 6 procent. I december 2020 sjönk inflationen i Indien till 4,59 %, den lägsta nivån sedan november 2019. Detta drevs på av en nedgång i priserna på frukt och grönsaker, men gav RBI möjlighet att stödja ekonomin genom att sänka räntorna. Detta satte dock i slutändan press på INR.
  • Räntor - Räntor kan också spela en viktig roll när man analyserar växelkurser för GBP/INR-handel. De kan påverka INR avsevärt eftersom de har en direkt inverkan på utländskt kapital som investeras i Indien.
  • BNP-tillväxttakt - Bruttonationalprodukten (BNP) är ett mått på ett lands ekonomiska hälsa. År 2020 gick Storbritannien om Indien som världens femte största BNP-land. BNP-utvecklingen och utsikterna kan påverka GBP/INR-kursen i diagrammen, eftersom valutornas värde är starkt beroende av ekonomiernas storlek och utveckling.
  • Sociopolitiska händelser - Sociala, ekonomiska och politiska händelser kan skapa hög volatilitet i valutaparet GBP/INR. Exempel på detta är Brexit, den senaste covid-19-pandemin och varje lands svar på den, inklusive utrullningen av vaccinering. På senare tid har extrema väderhändelser, som översvämningar orsakade av klimatförändringar, utsatt ekonomier för risker. Handlare som hoppas kunna dra nytta av GBP/INR-paret gör klokt i att hålla sig à jour med de senaste nyheterna och det politiska landskapet.

Investeringsflöden, handelsflöden och oljepriser är andra faktorer att ta hänsyn till.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Strategi för dagshandel med GBP/INR

Handelstimmar

Att veta när man ska börja handla GBP/INR är avgörande för att uppnå anständiga vinstmarginaler. Handelstiderna på National Stock Exchange of India (NSE) är mellan 09:00 och 17:00 indisk standardtid (IST). I Storbritannien motsvarar detta 03:30 - 11:30 GMT.

Handeln med GBP/INR kommer att vara som mest likvid vid korsningen mellan dessa tider och öppettiderna för London Stock Exchange (LSE), som är 07:00 - 16:00 GMT. Under dessa timmar kommer handelsvolymen att vara högre, slippage kommer att minska och spreadarna kommer att vara snävare.

Mäklare

Inte alla mäklare gör det enkelt att handla GBP/INR eller INR/GBP, så investerare bör kontrollera att den mäklare de väljer erbjuder detta innan de öppnar ett konto. Ett ökande antal ledande mäklare erbjuder GBP/INR samt en rad kraftfulla tekniska analysverktyg, diagram, indikatorer och automatiserade handelsfunktioner. Vissa leverantörer kan också erbjuda konverteringstjänster från GBP till INR och vice versa.

Data och prognoser

Många handlare fokuserar på att analysera aktuella valutadata för att definiera sina positioner. Att övervaka ett realtidsdiagram över växelkursen GBP/INR är viktigt för att öppna och stänga positioner och genomföra affärer. Investerare kan dock också dra nytta av att analysera historisk information, inklusive ettårsdiagram eller trenden under de senaste fem åren. Att maximera användningen av alla tillgängliga finansiella data är avgörande för att göra sunda värdeprognoser. Diagram och annan användbar information för handel med GBP/INR och INR/GBP finns tillgängliga online från webbplatser som TradingView.

Internationell handel

I allmänhet påverkas efterfrågan på valutor av den internationella handeln. Om ett land exporterar mer än det importerar är efterfrågan på varor högre och därmed också efterfrågan på landets valuta. När efterfrågan är hög stiger priserna och valutan apprecierar.

Handeln mellan Storbritannien och Indien har varit god under flera decennier, vilket kan vara användbar information för handel med brittiska pund och indiska dollar. Den totala handeln med varor och tjänster (import och export) mellan Storbritannien och Indien minskade dock med 21,5 % under året fram till Q2 2021. Indien var också Storbritanniens 15:e största handelspartner under samma period.

Under perioden efter brexit måste Storbritannien individuellt omförhandla handelsavtal med många partner. I maj 2021 tillkännagav Storbritannien ett handelsavtal på 1 miljard pund med Indien och ett åtagande om att förhandla fram ett frihandelsavtal. Handeln mellan Storbritannien och Indien var värd cirka 23 miljarder pund 2019, vilket båda länderna hoppas kunna fördubbla till 2030.

Spårning av exportvolymer hjälper investerare som handlar GBP/INR att förutse om pundet kommer att stärkas mot rupien eller vice versa.

Kopplade valutapar

Forexinvesterare som överväger att handla GBP/INR kan vilja hänvisa till tidigare data, såsom ett diagram över historiska växelkurser eller långsiktiga prognoser, för att informera sin handelsstrategi. Ett annat sätt att generera en GBP/INR-prognos för 2021 och framåt är att beakta effekten av korrelerade valutapar. Detta är valutor vars prisrörelser ofta är i fas med varandra.

Korrelation är ett statistiskt mått på förhållandet mellan två variabler. Positivt korrelerade valutapar rör sig i samma riktning, medan negativt korrelerade valutor rör sig i motsatt riktning.

  • USD/INR - Detta par är användbart för handel med GBP/INR eftersom det tenderar att röra sig i samma riktning.
  • EUR/INR - GBP/INR är också positivt korrelerad med detta valutapar.

Korrelationer är dock inte alltid stabila och kan förändras på grund av ekonomiska och politiska faktorer.

Prognoser för GBP/INR

Vid handel med GBP/INR-paret är det viktigt att en handlare håller sig à jour med framtida trender och prognoser. Handlare bör notera att en enda teknisk analys ofta inte är tillräcklig för att skapa en djupgående GBP/INR-prognos. Handlare kan konsultera de veckovisa GBP/INR-diagrammen och även dra nytta av att granska de senaste nyheterna för att se hur valutaparet presterar idag jämfört med igår och längre tillbaka i tiden.

De flesta handelsplattformar erbjuder olika typer av live forex-diagram för visning och analys. Dagliga eller veckovisa candlestick-diagram är praktiska verktyg som ofta används av de som handlar GBP/INR. De flesta toppmäklare tillhandahåller också historiska prisdiagram, så att handlare kan se gårdagens pris samt framtida växelkursprognoser.

GBP/INR nådde en topp i april 2021 på 105,17 INR.

Ett sista ord om GBP/INR-handel

Att handla det exotiska valutaparet GBP/INR är populärt bland daytraders. GBP är fortsatt historiskt starkt mot INR, men eftersom det är ett mycket volatilt par kan det alltid förändras. Många ekonomiska faktorer kan påverka GBP och INR men att veta vilka data man ska använda för att göra prognoser och förutsägelser kommer att vara en traders största utmaning med detta par. Innan du börjar handla bör du se till att du är medveten om de olika påverkansdynamiker som kan påverka GBP/INR-handeln. Solida verktyg och färdigheter för teknisk analys, samt kunskap om aktuella händelser, kommer att ge dig den bästa positionen för att börja handla med detta par.

Vanliga frågor

Hur börjar jag handla GBP/INR?

För att börja handla GBP/INR måste investerare hitta en mäklare som erbjuder ett solitt exotiskt par. Innan du öppnar ett konto hos en mäklare bör du kontrollera att paret är tillgängligt, men också jämföra spreadar och provisioner, samt de viktiga tekniska analysverktyg som erbjuds.

Vilken är den högsta nivå som GBP/INR någonsin har nått?

GBP/INR-handeln nådde sin högsta nivå någonsin i april 2021 på 105,17 INR.

Varför är GBP starkare än INR?

Idag är värdet på den indiska rupien lägre än värdet på det brittiska pundet och så har det alltid varit. Många faktorer påverkar dock växelkursen och utvecklingen av de brittiska och indiska ekonomierna efter Brexit, och COVID kan innebära en vändning av den övergripande historiska trenden.

Vilka faktorer påverkar GBP/INR-kursen?

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man handlar GBP/INR. Det är alltid viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna. Den ekonomiska utvecklingen spelar en viktig roll, liksom politiska händelser som Brexit. Covid-19-pandemin ligger för närvarande i framkant när det gäller händelser som påverkar de brittiska och indiska ekonomierna, eftersom den fortsätter att störa det dagliga livet runt om i världen.

Kommer GBR/INR att stärkas?

Indien är beroende av en mängd olika industrier och råvaror, vilket innebär att landet har en betydande tillväxtpotential. Prognoser tyder på att GBP/INR kan komma att förändras. När hårdvalutor försvagas kan det uppstå en kortsiktig topp på tillväxtmarknader som Indien, vilket ger handlare ett bra tillfälle att dra nytta av GBP/INR-handel. Håll ett öga på prognoser och diagram online för att se till att du är välinformerad.