Meny

Vad är det japanska börsindexet Nikkei 225?

Nikkei 225

Nikkei-indexet, även känt som Nikkei 225, är det mest kända japanska börsindexet. Den omfattar de 225 största japanska företagen som är noterade på Tokyobörsen. Nikkei-indexet anses vara ett viktigt mått på den japanska aktiemarknaden och den japanska ekonomins resultat.

Bland de företag som ingår i Nikkei-indexet finns Sony Corporation, Canon Inc, Nissan Motor Corporation, Mazda Motor Corporation och Panasonic Corporation. Teknik-, konsumtionsvaru- och materialsektorerna står för cirka 85 % av indexet. Teknologisektorn är den största med en andel på 47 procent av indexet.

Till skillnad från andra index där aktierna rangordnas efter marknadsvärde, rangordnas aktierna i Nikkei-indexet efter aktiekurs. Aktiekurserna är denominerade i japanska yen och dess komponenter revideras en gång om året i september.

Nikkei jämfört med TOPIX

Det andra stora indexet som följer Tokyobörsen är Tokyo Stock Price Index, även känt som TOPIX. Som tidigare nämnts rangordnar Nikkei-indexet aktierna efter pris och följer de 225 största företagen som är noterade på Tokyobörsen.

TOPIX-indexet däremot rangordnar aktierna efter marknadskapitalet justerat för free float. TOPIX följer också alla inhemska företag som är noterade på Tokyobörsens första avdelning. I oktober 2017 omfattade den första delen 2032 företag.

Som man kan se finns det stora skillnader mellan Nikkei-index och TOPIX. Det hävdas ofta att TOPIX är en bättre representant för den japanska aktiemarknaden. Detta beror på skillnaderna i viktning mellan de två indexen och det större antalet företag som ingår i TOPIX.

Graf över utvecklingen av Nikkei 225 sedan 1914

Graf över utvecklingen av Nikkei 225 sedan 1914

Hur man investerar i Nikkei

Nikkei-indexet tillåter inte enskilda utländska investerare att köpa och förvalta aktier direkt. Investerare kan dock få exponering mot indexet genom att köpa aktier via börshandlade fonder vars beståndsdelar korrelerar med indexet. Börshandlade fonder (ETF:er) består av ett urval av aktier eller andra värdepapper. ETF:er handlas under dagen och är föremål för prisfluktuationer, precis som aktier.

Investerare använder ETF:er för spekulativa handelsstrategier, t.ex. marginalhandel och blankning. Investerare kan handla på hela marknaden som om de handlade med en enskild aktie. Genom att skapa en diversifierad portfölj gör ETF:er det möjligt för investerare att uppfylla specifika behov av tillgångsallokering, t.ex. en fördelning på 80 % respektive 20 % till aktier och obligationer. Skattemedvetna investerare kan också dra nytta av ETF:er för att minska skattekonsekvenserna. ETF:ernas unika struktur gör det möjligt för investerare som handlar med stora volymer av ETF:er att lösa in dem mot aktier som de följer.

Här är några ETF:er som följer Nikkei och som du kan köpa via aktiemäklaren DEGIRO.

  • AMUNDI INDEX MSCI JAPAN – UCITS ETF DR – (C) – EUR
  • AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF (C) – EUR
  • AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF (C) – EUR
  • Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF – Acc – EUR
  • OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C – EUR
  • Lyxor PEA Asia Pacific (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF – Acc – EUR
  • Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF – Dist – EUR
  • Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF – Acc – EUR
  • Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Acc – EUR

Index och derivat

Det finns flera finansiella produkter baserade på Nikkei 225 som handlas på börser runt om i världen. Dessa produkter omfattar optioner, ETF:er, terminer och warranter. Nikkei 225 är nu ett internationellt erkänt terminsindex. Nikkei 225 noterades på Singaporebörsen 1986, Osaka Stock Exchange 1988 och Chicago Mercantile Exchange 1990. Terminskontrakt gör det möjligt för investerare att spekulera i om priset på den underliggande tillgången, Nikkei 225-indexet, kommer att stiga eller sjunka. Länder som Storbritannien, USA, Frankrike, Schweiz, Italien och Tyskland har alla ETF:er som följer Nikkei-indexet.

Kontrakt för skillnader

Index CFD:er är finansiella derivat som ger dig tillgång till olika aktiemarknader utan att du behöver köpa eller sälja de underliggande tillgångarna. CFD-handel med index gör det möjligt för handlare att handla med prisrörelser för varje global aktiemarknad.

Här är ett urval av CFD-mäklare för handel med Nikkei 225 Index:

Värdena i tabellen är vägledande och kan ha ändrats sedan artikeln skrevs. Endast informationen på mäklarnas webbplatser uppdateras regelbundet.

Mäklare CFD:er på indexHävstångseffekt DAX40 SpridningDow Jones Spridning
251:20~ 0.8 pip~ 0.8 pip
36 1:20~ 1 pip ~ 2 pips
201:20~ 1 pip~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pip ~ 2 pips
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).