Meny

Euron mot den indiska rupien: en investeringsguide

Euron mot den indiska rupien

EUR/INR är omräkningen av euron till indiska rupier. Historiska data om växelkurser visar på hög volatilitet, vilket onlinehandlare kan dra nytta av för att göra vinster.

Att använda prognosdiagram och titta på nyheterna kan också förbättra strategins förutsägelser.

Vår handledning kommer att bekanta dig med EUR/INR:s historia och den aktuella kursen, och ge dig tips om hur du analyserar tekniska diagram. Vi listar också de bästa EUR/INR-mäklarna.

Diagram över euro mot indisk rupie

Fördelarna med EUR/INR-handel

 • Volatilitet - Historiska data för EUR/INR indikerar att köp- och säljfrekvensen för detta par är särskilt volatil. Genom att noggrant observera prisdiagram kan expertinvesterare upptäcka trender och göra prognoser.
 • Datatillgänglighet - Moderna handlare har tillgång till hela prishistoriken för euron i INR. Handlare kan hitta ett diagram för de senaste 5 eller 10 åren eller titta på förra veckans eller gårdagens data för att bedöma rörelser. All denna onlineinformation hjälper EUR/INR-investerare att göra korrekta kort- och långsiktiga prognoser.
 • Live automatiserad handel - Handelsprogramvara som gör det möjligt för investerare att utföra order automatiskt är nu billigare. Dessa program övervakar den aktuella EUR/INR-kursen i realtid. Det är viktigt att de kan befria handlare från komplicerad teknisk analys, som att beräkna månadsmedelvärden från candlestick-diagram.

Risker med EUR/INR-handel

 • Överdriven volatilitet - Valutaparet EUR/INR kännetecknas av stora fluktuationer i köp- och säljkurser. Dagens liveväxelkurs kan skilja sig avsevärt från gårdagens. Denna volatilitet gör det svårt för nybörjare att förutsäga kursen framöver och har en inverkan på andra investeringsinstrument såsom terminspriser.
 • Likviditet - Som ett exotiskt par varierar nivån på vilken EUR/INR handlas på valutamarknaden. Som ett resultat kan handelsvolymen vara låg jämfört med de större paren, vilket kan leda till breda bid/ask-spreadar.
 • Lägre hävstång - Mäklare som erbjuder exotiska par som EUR/INR erbjuder i allmänhet lägre hävstång på dessa tillgångar jämfört med mer etablerade valutapar.

Faktorer som påverkar priset på EUR/INR

Det finns många faktorer som kan leda till en förändring i det dagliga diagrammet eller veckoprognoserna för EUR/INR. Vissa influenser kan orsaka en terminspremiesituation, där det förväntade framtida priset är högre än aktuella spotkurser. Dessa inkluderar :

 • Centralbankspolitik - Växelkursen EUR/INR påverkas av referensräntorna för Europeiska centralbanken (ECB) och Reserve Bank of India (RBI). Vi såg detta under covid-19-pandemin, när länder vidtog åtgärder för att minska virusets inverkan på deras ekonomier.
 • BNP-tillväxttakt - Bruttonationalprodukten (BNP) är ett mått på ett lands ekonomiska hälsa. BNP-utvecklingen och utsikterna kommer att påverka kursen i ett EUR/INR-investeringsdiagram, eftersom ekonomiernas storlek och utveckling har en betydande inverkan på valutavärdena.
 • Politisk stabilitet - Politiska åtgärder påverkar ofta värdet på EUR/INR. Handlare som hoppas kunna dra nytta av detta par bör kontrollera de senaste nyheterna och hålla ett öga på det politiska landskapet. Effekterna av kriget i Ukraina kan till exempel ses på forexdiagram. Euron har tappat mark mot INR på grund av EU:s närhet till Ukraina.

Kopplade valutapar

Handlare kan använda tidigare data som ett historiskt diagram över EUR/INR-kursen eller långsiktiga prognoser för att informera sin strategi. Ett annat alternativ för att generera en prognos för EUR/INR och framåt är att beakta effekten av korrelerade valutapar. Dessa valutor uppvisar prisrörelser i linje med varandra - positivt korrelerade par rör sig i samma riktning. Negativt korrelerade valutor, å andra sidan, rör sig i motsatt riktning:

 • USD/INR - Detta par tenderar att röra sig i samma riktning som EUR/NR, baserat på en årlig diagramanalys.
 • GBP/INR - EUR/INR är också positivt korrelerad med detta valutapar.

Handelsstrategi för EUR/INR

Handelstider

Att veta när man ska handla EUR/INR är viktigt för att maximera vinstmarginalerna. National Stock Exchange of India (NSE) är öppen för handel från 9:00 till 17:00 indisk standardtid, vilket motsvarar 3:30 - 11:30 GMT. Det är då paret är som mest likvid och bid-ask-spreadarna är som minst.

Mäklare

Handlare bör kontrollera att deras mäklare erbjuder detta par innan de öppnar ett konto. EUR/INR erbjuds i allt större utsträckning av de stora mäklarna, med en rad kraftfulla analysverktyg, diagram, lotstorlekar, indikatorer och automatiserade handelsfunktioner. Vissa valutamäklare erbjuder också konverteringstjänster från EUR till INR.

Data och prognoser

Många investerare fokuserar på att analysera aktuella valutadata. Att övervaka ett live-diagram över EUR mot INR är viktigt för att öppna och stänga affärer. Men handlare kan också förlita sig på tidigare information, till exempel ettåriga diagram eller trender under de senaste fem åren. Att använda så mycket finansiell data som möjligt är avgörande för att göra solida värdeprognoser.

Handel

Handeln mellan Europa och Indien har varit fruktbar i flera decennier. EU är Indiens största handelspartner och tar emot den näst största mängden indisk export efter USA. Varuhandeln mellan de två regionerna har ökat med över 30% under de senaste tio åren.

Det är viktigt att hålla ett öga på exportvolymen, eftersom den hjälper dig att förutse om euron kommer att stärkas gentemot rupien eller vice versa.

Historik EUR/INR

Indiska rupier gavs ut för första gången på 1700-talet, medan valutan decimaliserades 1957. De flesta EU-länder införde euron efter dess fysiska införande 2002.

Den genomsnittliga växelkursen för EURINR har stigit stadigt under de senaste tjugo åren och i stort sett fördubblats sedan 2000. Den nådde en rekordhög nivå på 92,32 i augusti 2013 och en rekordlåg nivå på 38,45 i oktober 2000.

Eurons roll

Euron är en viktig valuta, delvis tack vare den ekonomiska makten i Europeiska unionen, där den används i 19 av de 27 medlemsstaterna. Europeiska unionen är den näst största ekonomin efter Förenta staterna och har en befolkning på nästan 746,4 miljoner invånare. Euron är världens näst viktigaste reservvaluta efter US-dollarn när det gäller handelsvolym. Den är också en av de valutor som har störst mängd fysiska pengar i omlopp, mer än 1 600 miljarder euro i april 2022.

Följ händelser i Europeiska unionen för att bedöma marknadens riktning. Meddelanden som påverkar handelsblocket negativt får i allmänhet euron att försvagas mot rupien. Det är viktigt att notera att EUR/INR-omräkningskursen för närvarande påverkas av höga inflationstakter, oljepriser och kriget i Ukraina.

Rupiens roll

Den indiska rupien är den lagliga valutan för Indiens 1,38 miljarder invånare. Landet har den femte högsta BNP i världen. Det har också en av de största arbetsstyrkorna i något land. Rupien har fallit mot större valutor som US-dollarn och euron under de senaste decennierna på grund av marknadskrafterna.

Genom att hålla ett öga på styrkan i ekonomin och arbetskraften kan du förutse om valutan kommer att stärkas mot euron.

Ett sista ord om EUR/INR-handel

EUR/INR-handel erbjuder en intressant möjlighet för valutainvesterare att satsa på ett exotiskt par. Liveväxelkursen för dessa valutor är mycket volatil, och handlare måste använda expertprognoser och diagram över historiska data. Starka färdigheter inom teknisk analys och goda kunskaper om aktuella händelser kommer att förbättra dina strategier. Kolla in vår lista över EUR/INR-mäklare för att börja handla idag.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Varför faller euron mot INR?

Den europeiska ekonomin drabbades av covid-19-pandemin. Den penningpolitik som fördes under denna period satte press på regionen att återfå sina kostnader genom att öka inflationen. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är det rysk-ukrainska kriget, som har påverkat eurons stabilitet i investerarnas ögon.

Stiger eller faller euron mot INR?

Historiska data visar att euron har stigit mot INR under de senaste tjugo åren. Sedan 2021 har dock EUR/INR fallit. Marknaderna kan röra sig snabbt; handlare kan konsultera prisdiagram i realtid för de senaste omräkningskurserna.

Kommer rupien att stärkas 2022?

Prognoser för EUR/INR påverkas av många faktorer, inklusive aktuell inflation och kriget i Ukraina. Hur stark INR blir gentemot EUR under de kommande åren beror delvis på hur dessa regioner hanterar politiska och ekonomiska händelser.

Varför stiger INR mot EUR?

INR har varit relativt stark den senaste tiden eftersom handlare har sett den som en säkrare investering än EUR. Trots detta är det inte säkert att trenden fortsätter och investerare bör granska de senaste nyheterna och förutsägelserna för att skapa sina egna prognoser.

Hur börjar jag handla EUR/INR?

Investerare bör leta efter en mäklare som erbjuder exotiska valutapar. Handlare bör jämföra spreadar och ta hänsyn till kostnader som provisioner och tillgängliga handelsverktyg. Dessutom bör du kontrollera om plattformen erbjuder valutasignaler och andra marknadsövervakningsverktyg.