Meny

Handel med valutaparet NZD/USD

NZD/USD

Medan den amerikanska dollarn fortfarande är den primära reservvalutan för majoriteten av världens centralbanker har den nyzeeländska dollarn ökat sin närvaro i den globala valutahandeln.

Valutaparet NZD/USD står för nästan 4 % av den totala valutaomsättningen och är det sjunde mest handlade valutaparet inom forex.

Nya Zeelands ekonomi och valuta

Nya Zeeland är den 54:e största nationen i världen när det gäller BNP, som uppgår till cirka 210 miljarder dollar. Nya Zeelands ekonomi är starkt beroende av handel, men med en liten landmassa och ett stort avstånd till de flesta andra stora aktörer i den globala ekonomin står landet inför ständiga utmaningar inom den internationella handeln.

Australien, landets närmaste granne, spelar en viktig roll i handelsförbindelserna. Handeln mellan de två länderna uppskattas till cirka 25,6 miljarder NZ$, varav nästan 20 % av landets export går till Australien. Nya Zeelands näst största handelspartner är Kina, och den kinesiska efterfrågan på Nya Zeelands mejeriprodukter är mycket stor.

Andra viktiga branscher i landets ekonomi är fiske, gruvdrift, skogsbruk och jordbruk. Jordbruket står ensamt för cirka 4 % av Nya Zeelands BNP, medan tobak, drycker och livsmedelsindustrin står för ytterligare 5 %. En stor del av landets ekonomi är också inriktad på tjänstesektorn, som står för mer än två tredjedelar av Nya Zeelands BNP. Turismen är nu en växande sektor som är värd omkring 10 miljarder dollar, och utlandsbesökarnas utgifter ökar år för år.

Nya Zeelands valuta är den nyzeeländska dollarn, som är valuta inte bara för Nya Zeeland, utan även för Pitcairnöarna, Tokelau, Ross Dependency, Niue och Cooköarna. Nya Zeelands valuta var ursprungligen det nyzeeländska pundet, tills dollarn infördes i juli 1967. Den kallas ibland Kiwi, efter en av Nya Zeelands inhemska fåglar. NZD är en av de tio mest omsatta valutorna i världen.

Den nyzeeländska dollarns historia

Innan den nyzeeländska dollarn infördes 1967 var landets valuta det nyzeeländska pundet, som hade varit skilt från det brittiska pundet sedan 1933. Även om det diskuterades att övergå till en decimalform för valutan i Nya Zeeland på 1930-talet, var det inte förrän på 1960-talet som denna förändring faktiskt skedde.

År 1964 antogs lagen om decimalvaluta, som fastställde datumet för decimalisering till den 10 juli 1967. Till en början var NZD knuten till den amerikanska dollarn, men från 1973 till mars 1985 bestämdes NZD:s värde mot en korg av internationella valutor.

År 1985 släpptes NZD ut i fri omsättning och sedan dess har valutans värde bestämts av finansmarknaden. Reserve Bank har flera gånger ingripit för att sänka värdet på den nyzeeländska dollarn, men dessa ingripanden har i stort sett varit misslyckade.

USA:s ekonomi och valuta

Den amerikanska dollarn, som ibland kallas greenback, är uppdelad i 100 cent och är inte bara USA:s valuta, utan även många andra länders och många andra mindre länder som knyter sin egen valuta till den amerikanska dollarns värde. Som en stark och stabil valuta är US-dollarn den vanligaste reservvalutan som innehas av centralbanker runt om i världen och den mest populära valutan på valutamarknaden.

USA är världens största ekonomi med en BNP på cirka 22 biljoner dollar, eller ungefär en fjärdedel av världens nominella BNP. Det är den näst största handelsnationen i världen efter Kina. USA:s ekonomi är främst inriktad på tjänstesektorn, där cirka 80 % av landets BNP produceras av sektorer som finansiella tjänster, hälsovård, transport och fastigheter. USA är också världens näst största tillverkare, med stål, olja, byggnation, telekommunikation och elektronik som huvudindustrier. USA är också världens tredje största oljeproducent och världens största producent av naturgas.

Faktorer som påverkar den nyzeeländska ekonomin

Den nyzeeländska ekonomin, och i förlängningen NZD-växelkursen, beror på ett antal unika faktorer. Dessa inkluderar följande faktorer:

 • Råvaruberoende - Nya Zeelands ekonomi är starkt beroende av råvaru- och jordbruksexport, och landets ekonomiska resultat är därför nära kopplat till råvarupriserna. Om råvarupriserna stiger, stiger också priserna på Nya Zeelands export, vilket bidrar mer till landets BNP och ökar värdet på valutan. Å andra sidan kommer en nedgång i råvarupriserna att minska värdet på Nya Zeelands export, vilket leder till en depreciering av valutan.
 • Kopplingar till den australiska dollarn - Nya Zeeland och Australien är varandras viktigaste handelspartner, så varje förändring i det ena landets ekonomiska resultat kommer att ha stor inverkan på det andra landet. Om den australiska ekonomin blomstrar kommer Australien sannolikt att importera fler varor från Nya Zeeland, vilket ökar exponentiellt den nyzeeländska ekonomin.
 • Carry trades - Nya Zeeland har en högre ränta än många andra stora världsekonomier som Japan, Storbritannien och USA. Detta innebär att handlare som vill använda sig av en carry trade-strategi ofta väljer NZD som en del av ett valutapar för att öka sina vinster.
 • Migration - Nya Zeeland har en särskilt liten befolkning för ett land av dess storlek. I själva verket bor det färre människor i hela landet än i New York City i USA. Om migrationen ökar påverkas därför ekonomin i hög grad, eftersom efterfrågan på konsumtionsvaror ökar i takt med att befolkningen ökar.
 • Väder - Jordbruksindustrin är avgörande för den nyzeeländska ekonomin. Om allvarliga väderproblem uppstår, t.ex. torka, får detta negativa konsekvenser för hela landets ekonomi. På grund av de nära handelsförbindelserna med Australien kan väderproblem i Australien dessutom påverka den nyzeeländska ekonomin.

De viktigaste ekonomiska indikatorerna som påverkar NZD/USD-paret

Det finns många ekonomiska indikatorer som påverkar växelkursen för NZD USD. Dessa inkluderar följande:

 • Politiska beslut av Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) om den officiella penningräntan och räntor.
 • Båda ländernas BNP.
 • Konsumentprisindex (CPI) för båda länderna. Den ger information om prisförändringar för konsumtionsvaror och mäter konsumentinflationen.
 • Producentprisindex för båda länderna. Det återspeglar den privata sektorns organisationers prestationer, där både produktionsindexet och insatsindexet mäter priserna.
 • Sysselsättningstrender - Undersökningar som t.ex. undersökningen av hushållens arbetskraft ger uppgifter om sysselsättning och arbetslöshet samt om antalet arbetade timmar och antalet anställda inom olika branscher.
 • Handelsbalans - Både USA:s och Nya Zeelands ekonomier är beroende av internationell handel, men detta gäller särskilt för Nya Zeeland, vars viktigaste exportvaror är ull, fisk, grönsaker och frukt, mejeriprodukter och kött.
 • Politiska händelser i båda länderna och i länder som har ett nära handelspartnerskap med endera nationen, däribland Australien och Kina, kan påverka den internationella handeln.

NZD/USD Prisdiagram

Rätt tidpunkt att investera i NZD/USD

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Vad är förkortningen för den nyzeeländska valutan?

Förkortningen för den nyzeeländska valutan är NZD.

Varför är NZD så stark?

En valutas styrka tenderar att fluktuera och NZD:s styrka är inte alltid lika stark. På det hela taget anses dock NZD vara en stabil valuta på grund av den Nya Zeeländska ekonomins styrka och framtidsutsikter. Turismen är en viktig ekonomisk drivkraft för Nya Zeeland, så när turismen går bra i landet brukar valutan vara starkare. Andra ekonomiska faktorer som tillväxttakt, BNP, arbetslöshet och inflation är starka och leder därför till en stark valuta.

Är Nya Zeeländska dollarn en av de bästa valutorna att handla med?

NZD är en av de mest omsatta valutorna i världen, vilket gör den till en likvid valuta på valutamarknaden. Nya Zeeland har en hög valutaomsättning i förhållande till BNP på grund av att internationella handlare söker avkastning, att många internationellt ägda företag och banker finns i Nya Zeeland, vilket leder till valutahandel för att minimera valutariskerna, att export och import är en stor del av den nyzeeländska ekonomin och att nyzeeländska företag och organisationer lånar mycket på de internationella marknaderna.

Hur ser Nya Zeelands valuta ut?

Alla nyzeeländska sedlar och mynt har olika utseende. På sedeln eller myntet finns vanligtvis en fågel på ena sidan av sedeln eller myntet, samt en viktig historisk person från Nya Zeeland. Valutan finns också i mycket ljusa färger.