Meny

USD/THB | Amerikanska dollar / thailändska baht

USD/THB

Den thailändska bahten är en av de viktigaste valutorna i Sydostasien på grund av Thailands ställning som en av de mest stabila regionala ekonomierna, dess status som en global turistdestination och dess position som ursprung för viktig tillverknings- och jordbruksexport.

Den thailändska bahten har symbolen ฿ och representeras av valutakoden Forex THB. Varje dag handlas cirka 1,6 miljarder baht på Forex-marknaden, och det finns cirka 1 455 biljoner baht i total cirkulation.

Bank of Thailand är landets centralbank och har befogenhet att reglera valutan och ge ut sedlar och mynt. Bank of Thailand är också ansvarig för penningpolitiken, och landets räntor fastställs av centralbankens penningpolitiska kommitté med sju medlemmar. Under de senaste 16 åren har centralbanken fört en politik med inflationsmål i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet och uppnå hållbar ekonomisk tillväxt. Den penningpolitiska kommittén sammanträder åtta gånger per år, var sjätte vecka, där årliga inflationsmål fastställs utifrån den globala penningpolitiken, globala ekonomiska data, världsoljepriser och världsråvarupriser.

Den thailändska bahten handlas i många olika valutapar på valutamarknaden, inklusive stora världsvalutor och asiatiska regionala valutor. Dessa inkluderar den amerikanska dollarn, den australiska dollarn, euron, det brittiska pundet och den japanska yenen. Även om den anses vara en exotisk valuta lockar den fortfarande ett stort intresse från investerare.

Eftersom den thailändska ekonomin är relativt stabil är baht allmänt accepterad i hela Sydostasien, särskilt i grannländerna Kambodja, Laos, Malaysia, Vietnam och Myanmar. Baht Economic Zone är namnet på en regeringspolitik som lanserades på 1990-talet för att främja utvecklingen av handel med andra länder i regionen. I framtiden kan dess inflytande komma att utvidgas till andra viktiga handelspartner i regionen, t.ex. Indonesien och Filippinerna.

Den thailändska bahtens historia

Liksom det brittiska pundet har den thailändska bahten sitt ursprung i en massaenhet, och dess penningvärde uttrycktes ursprungligen genom motsvarande vikt i silver. Begreppet baht användes förmodligen redan under Sukhothai, när massiva silvermynt användes som valuta.

År 1897 infördes ett decimalsystem och fram till 1902 var bahtvärdet fastställt på grundval av silver, vilket ledde till att värdet på valutan varierade från valutor som hade en guldstandard.

Valutan var knuten till det brittiska pundet 1908 fram till andra världskriget, då den knöts till den japanska yenens värde.

Från 1956 till 1997 var bahten knuten till den amerikanska dollarn tills den asiatiska finanskrisen 1997 ledde till att dess värde halverades och att den introducerades på penningmarknaden.

Thailands ekonomi

Thailand är ett relativt nyindustrialiserat land med en ekonomi som är starkt beroende av export. Exporten står för mer än två tredjedelar av landets BNP, och tjänste- och industrisektorerna är de viktigaste sektorerna i Thailands bruttonationalprodukt. Kommunikations-, logistik- och handelssektorerna utgör en stor del av landets ekonomi, men även jordbruk, turism, finans och utbildning är viktiga sektorer. Telekommunikationssektorn håller också på att växa fram som ett område för ekonomisk konkurrenskraft och industriell expansion.

De viktigaste handelspartnerna är USA, Japan, Malaysia och Kina. Turistindustrin är också viktig för Thailands ekonomi, och Bangkok och landets badorter är mycket populära bland utländska besökare. Under de senaste åren har den thailändska ekonomin haft en avtagande tillväxt på grund av en försvagad global efterfrågan och politisk oro i landet. Trots detta har regeringen lyckats upprätthålla en låg inflation och en stabil valuta och har förhandlat fram frihandelsavtal med flera länder, däribland Nya Zeeland, Japan, Indien, Kina och Australien.

Faktorer som påverkar Thailands ekonomi

Thailands ekonomiska hälsa är till stor del beroende av den globala efterfrågan på Thailands export. Politisk instabilitet i regionen spelar också en roll för att bestämma värdet på den thailändska bahten, eftersom när det råder instabilitet i landet, till exempel under kuppen 2014, har den internationella osäkerheten om landets ekonomiska och politiska situation lett till att konsumenternas förtroende har minskat och därmed till att värdet på valutan har sjunkit.

Politisk oro leder också till en nedgång i den globala turismen, som är en av de viktigaste faktorerna för att avgöra hur den thailändska ekonomin mår. Färre turister innebär mindre inkomster och landets BNP blir lidande. Eftersom Kina är en av Thailands viktigaste handelspartner kommer alla problem som påverkar den kinesiska ekonomin att påverka den thailändska ekonomin.

Växelkursdiagram för US Dollar/Thai Baht

Fördelar med att handla med USD/THB?

 • Volatilitet - Exotiska par som USD/THB tenderar att vara mer volatila än större och mindre par. För handlare innebär detta ofta fler möjligheter att generera vinster från prisrörelser.
 • Status - Medan exotiska par i allmänhet förknippas med bräckliga ekonomier är detta inte fallet med USD/THB. Den amerikanska dollarn anses vara en global reservvaluta, medan den thailändska bahten har obligationer med låg avkastning och ett stort överskott på kontot med stark export och valutareserv.
 • USD - För handlare som redan är bekanta med de geopolitiska och ekonomiska influenserna på den amerikanska dollarn är det lätt att bekanta sig med detta par. Trender i stora valutor, som USD, tenderar att väga tyngre än exotiska valutor, som THB.

Risker med att handla med USD/THB

 • Volym - Som exotiskt par har USD/THB lägre handelsvolymer jämfört med större par. Minskad likviditet innebär större spreadar, vilket kan minska avkastningen.
 • Volatilitet - Exotiska par är ofta svårare att följa, med oförutsägbara prisfluktuationer och glidning. Denna volatilitet kan bidra till vinster men också öka förlusterna. Därför är USD/THB förmodligen bäst lämpad för erfarna handlare.
 • Tillgänglighet - USD/THB är inte lika populär som större valutapar som EUR/USD. Det är därför inte alla forexmäklare som erbjuder handel med detta par.
 • Avgifter - Spridningen mellan köp- och säljpriser är i allmänhet större på exotiska valutor för att kompensera för bristen på likviditet och den ökade risken för mäklare. Detta innebär att handlare kan behöva generera högre avkastning för att göra samma vinster som på andra valutapar.
 • Hävstångseffekt - Mäklare tenderar att erbjuda lägre hävstångseffekt på exotiska par som USD/THB. Detta begränsar handlarnas riskexponering, men innebär också att investerarna får mindre kapital som kan omsättas.

USD Bakgrund

Genom att förstå växelkursen mellan USD och GBP historiskt och hur de respektive ekonomierna påverkas kan man få information om framtida prisprognoser.

Den amerikanska dollarn är den mest använda valutan i internationella transaktioner. Genom Coinage Act of 1857 blev den amerikanska dollarn det enda lagliga betalningsmedlet i USA. Tidigare handlades det spanska myntet och den mexikanska peson över hela kontinenten. Federal Reserve Act antogs 1913 och därmed inrättades landets centralbank.

USD:s inflytande

 • Centralbanken - Ränteskillnader och kvantitativa lättnader som fastställs av Federal Reserve (Fed) kan påverka spotkursen och priset på USD. Följ Feds uttalanden för att ligga steget före framtida trender.
 • Politisk stabilitet - Stora politiska händelser, som presidentval, kan påverka värdet på US-dollarn. I vilken utsträckning nästa regering kommer att prioritera ekonomin och den internationella handeln kommer till exempel att påverka dollarns styrka.
 • Ekonomisk tillväxt - Om den amerikanska dollarn drabbas av inflation minskar valutans värde och kostnaderna för varor och tjänster ökar. Detta signalerar en försvagning av USD och kan ge handelsmöjligheter.
 • Handelsbalanser - USA importerar och exporterar till en lång rad länder och denna efterfrågan bestämmer valutans värde. Under flera decennier har USA faktiskt importerat mer än det exporterar. För att kompensera för detta har landet skulder till vissa länder, bland annat Kina. Om skuldnivån uppfattas som ohållbar kan detta dock leda till att dollarn försvagas.

Bakgrund till THB

Den thailändska bahten är en av de äldsta valutorna i omlopp, med anor från 1200-talet. Sedan 1900-talet har den thailändska bahten varit knuten till många valutor och metaller, bland annat guld, japanska yen, amerikanska dollar och brittiska pund. Efter den asiatiska finanskrisen 1997 beslutade Thailands centralbank att låta bahten flyta fritt.

Påverkan från THB

 • Centralbank - På samma sätt som den amerikanska dollarn fattar Bank of Thailand, som har sitt säte i Bangkok, viktiga räntebeslut. Andra åtgärder som den vidtar för att bidra till långsiktig monetär stabilitet eller för att lösa kortsiktiga problem kan alla leda till förändringar i THB:s värde.
 • Geopolitik - Exotiska valutor, som den thailändska bahten, är särskilt känsliga för geopolitiska faktorer. Rapporter om fallande export eller sysselsättningssiffror kan till exempel leda till att THB tappar i värde gentemot dollarn. På samma sätt kan en politisk förändring leda till en ökning eller minskning av landets ekonomiska styrka och valuta.
 • Handel - Handelsnivån, liksom internationella reserver, kan ha en betydande inverkan på värdet av växelkursen USD/THB. När handeln ökar tenderar exportpriserna att stiga snabbare än importpriserna, vilket skapar en ökad efterfrågan på thailändska baht. Därför kan övervakning av den internationella handelssentimentet bidra till att informera handelsstrategier för USD/THB.

Kopplade valutor

Valutapar rör sig inte oberoende av varandra. Rörelsen i det ena paret återspeglas ofta i de andra. Positiv korrelation är när paren rör sig i samma riktning och negativ korrelation är när paren rör sig i motsatt riktning.

USD/THB är till exempel positivt korrelerad med USD/SGD och USD/ZAR. Å andra sidan är USD/THB negativt korrelerat med SGD/HKD och EUR/HKD. Om du redan är bekant med dessa valutor kan du använda din kunskap om forex och diagram för att göra förutsägelser om USD/THB.

Ett sista ord om handel med USD/THB

USD/THB är ett populärt exotiskt par. Det är ett intressant valutapar att köpa och sälja, eftersom det ger tillgång till ett asiatiskt tillväxtland och till den amerikanska dollarns styrka och status. Det råder ingen brist på användbara resurser, från diagram i realtid till historiska data och tabeller för 5, 10, 20 och 30 år, för att hjälpa dig med dina USD/THB-strategier. Du hittar också ett urval av forexmäklare för att underlätta live- och forward trading.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Hur konverterar man 1 USD = THB?

Den levande växelkursen USD/THB ändras under dagen. För att ta reda på den aktuella kursen kan du se i tabellen ovan eller besöka en av de många valutaomräknarna på nätet.

Vad betyder USD/THB?

Detta valutapar består av den amerikanska dollarn, som är basvalutan, och den thailändska baht, som är kursvalutan. Värdet USD/THB motsvarar det antal THB som motsvarar 1 USD. Om marknadspriset för detta par till exempel är 32,98, behöver du 32,98 THB för att köpa 1 USD.

Hur börjar jag handla med USD/THB?

Det första steget är att öppna ett konto hos en forexmäklare. Innan du sätter in pengar bör du jämföra spreadar, handelsverktyg, regelverk, säkerhet och uttagsavgifter.

Vad är en basisswap i USD/THB?

En basisswap i USD/THB är ett avtal mellan två parter om att utbyta rörliga räntor baserat på två rörliga räntor, som är föremål för swappunkter.

Vad är skillnaden mellan en terminspunkt för USD/THB och en terminskurs?

Terminspoäng är det antal baspunkter som läggs till eller dras ifrån den aktuella spotkursen för USD/THB. Detta bestämmer terminskursen för paret, där köparen utlovas en viss växelkurs för USD/THB vid ett senare datum.