Meny

Vad är det amerikanska NASDAQ Composite Index?

nasdaq

NASDAQ Composite är ett index för mer än 3 500 vanliga aktier som är noterade på NASDAQ-börsen. Indexet är ett av de mest följda indexen i USA, tillsammans med Dow Jones Industrial Average och S&P 500.

Majoriteten av de företag som är noterade på NASDAQ Composite är teknikföretag, t.ex. Apple, Microsoft, Facebook, Dell, Cisco, Oracle och Intel. Börsen omfattar även NASDAQ-100, ett index över de största icke-finansiella företagen som är noterade på NASDAQ-börsen.

Sedan NASDAQ startade 1971 med endast 50 företag har det vuxit till att bli den näst största börsen efter NYSE när det gäller marknadsvärde.

Historien om NASDAQ Composite

NASDAQ är baserat i New York och grundades 1971. När NASDAQ skapades var den världens första elektroniska börs, vilket gjorde att den kunde locka till sig nya teknikföretag som Microsoft, Apple, Dell och Oracle. Kompositindexet startade med 50 företag och ett startvärde på 100. Antalet företag har ökat till över 3 500 idag och indexet når en topp på 1 095 i februari 2021.

Boom och konkurs i dotcom-branschen

Under dotcom-boomen och -kraschen uppvisade NASDAQ Composite blandade resultat mellan 1995 och 2005. I juli 1995 passerade indexet för första gången gränsen på 1 000 punkter. Detta följdes av en stadig ökning och nådde en topp på 5 132,52 i mars 2000.

I april 2000 sjönk indexet till 3 227 och nådde sitt lägsta värde i oktober 2002, 1 108,49. Efter krisen återhämtade sig indexet gradvis fram till 2007/2008, då den globala finanskrisen bröt ut.

Finanskrisen

Under första kvartalet 2007 nådde indexet en intradagsnivå på 2 861,51, vilket är det högsta värdet sedan internetbubblans kollaps. I september 2008 förlorade indexet nästan 200 punkter och föll under 2000-nivån. I mars 2009 stängde NASDAQ Composite på en bottennotering på 1 265,52.

Därefter återhämtade sig indexet gradvis med hjälp av den amerikanska centralbankens program för kvantitativa lättnader. I april 2015 nådde indexet en 15-årshögsta nivå på över 5 000 punkter.

Kriterier för att ingå i NASDAQ Composite

För att ett värdepapper ska komma i fråga för notering på NASDAQ Composite måste det uppfylla följande kriterier:

  1. Värdepapperet måste vara exklusivt noterat på NASDAQ-börsen. Det enda undantaget från detta krav är om värdepapperet var noterat på en annan amerikansk börs före 2004 och har behållit denna notering.
  2. Värdet måste vara en av följande typer av värdepapper American Depository Receipts, stamaktier, ekonomiska andelar, fastighetsinvesteringsfonder, kommanditbolag och spårningsaktier.
  3. Om värdepapperet inte uppfyller dessa krav är det inte längre valbart för NASDAQ Composite och tas bort.

US NASDAQ Composite Market Categories

Aktier som är noterade på NASDAQ Composite Index klassificeras i tre marknadsklasser, baserat på de krav för notering som de uppfyller. Marknadsnivåerna är följande:

1 - Kapitalmarknad

Kapitalmarknaden har de minst stränga kraven av de tre marknadsnivåerna. Det är en aktiemarknad för företag med litet börsvärde. Den var tidigare känd som "small cap"-marknaden innan den bytte namn till kapitalmarknaden.

2 - Den globala marknaden

Den globala marknaden består av medelstora företag och dessa företag måste uppfylla NASDAQ:s likviditets- och finansieringskrav. Det finns 1 450 aktier noterade på denna marknad i USA och på andra internationella börser.

3 - Utvald global marknad

Selected Global Market har de strängaste kraven när det gäller finansiering, likviditet och företagsstyrning. De företag som uppfyller dessa krav är oftast storföretag. Den innehåller 1 200 amerikanska och internationella aktier. NASDAQ Listing Qualifications Department granskar dessa företag i oktober varje år för att avgöra om de är lämpliga för marknaden.

Beräkning av NASDAQ Composite

NASDAQ Composite beräknas med hjälp av en viktningsmetod för marknadskapitalisering. Detta innebär att de största företagen som är noterade på denna börs har störst inverkan på indexets slutliga värde. Indexet beräknas genom att ta det totala värdet av vikterna för alla aktier på börsen, multiplicerat med slutkursen för varje aktie. Det divideras sedan med en indexdelare för att få ett mer lämpligt tal för rapporteringssyften.

NASDAQ-indexet rapporteras på sammansättningen varje sekund, men det slutliga bekräftade värdet beräknas kl. 16.16 östkusttid vid slutet av varje handelsdag. Det slutliga värdet är NASDAQ-priset som publiceras i finansiella nyhetskanaler och publikationer.

Diagram över NASDAQ Composite sedan 1938

Diagram över NASDAQ Composite

Hur man investerar i NASDAQ med en tracker / ETF

Det är svårt att hitta en tracker som följer de 3500 aktierna i NASDAQ Composite, så du kan välja att investera i NASDAQ-100 med ETF:er via en aktiemäklare som DEGIRO.

NASDAQ-100 är ett av världens ledande tillväxtindex för stora bolag. Den omfattar 100 av de största inhemska och internationella icke-finansiella företagen som är noterade på Nasdaq-börsen baserat på marknadsvärde.

Nasdaq-100-indexet innehåller några av världens mest innovativa teknikföretag, däribland Apple, Google, Intel och Tesla. Dessa ikoniska varumärken samarbetar med Nasdaq för att smidigt koppla samman företag, kapital och idéer.

Börshandlade fonder är börsnoterade investeringsprodukter som följer utvecklingen för en grupp eller "korg" av aktier, obligationer eller råvaror. Dessa "korgar" kallas index. Ett exempel på ett index är NASDAQ-100-indexet. En ETF kan köpas och säljas på samma sätt som en vanlig aktie. Investerare sparar tid och pengar eftersom ETF:er gör det möjligt för en investerare att investera i en mängd olika tillgångsklasser genom en enda noterad investeringsprodukt.

Här är 3 populära ETF:er för att investera i NASDAQ-100:

  • Lyxor NASDAQ 100
  • iShares NASDAQ 100
  • Amundi ETF PEA NASDAQ-100

Handel med NASDAQ-100 med kontrakt för skillnad

Aktiva och mer erfarna handlare föredrar i allmänhet CFD:er. CFD står för "Contract for Difference". Detta är en särskild typ av derivatprodukt som erbjuds av mäklare, där du handlar med prisskillnaden på en tillgång mellan den tidpunkt då du öppnar affären och den tidpunkt då du stänger den, även om du faktiskt inte köper den underliggande tillgången.

En av de stora attraktionerna med denna typ av investering är flexibiliteten och hävstången som ökar möjligheterna till vinst (och förlust). I en traditionell handel måste du köpa tillgången så att den rör sig i en riktning, uppåt. Med CFD:er är valmöjligheterna dock mycket öppnare. Du kan spekulera i om den kommer att stiga eller sjunka när du köper kontraktet.

Här är ett urval av några CFD-mäklare:

Värdena i tabellen är vägledande och kan ha ändrats sedan artikeln skrevs. Endast informationen på mäklarnas webbplatser uppdateras regelbundet.

Mäklare CFD:er på indexHävstångseffekt DAX40 SpridningDow Jones Spridning
251:20~ 0.8 pip~ 0.8 pip
36 1:20~ 1 pip ~ 2 pips
201:20~ 1 pip~ 2.5 pips
331:20~ 1.5 pip~ 2 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pip ~ 2 pips
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).