Meny

CFD-handel med börsindex

CFD-handel med index

CFD-handel med index gör det möjligt för dig att spekulera i aktiemarknadens eller branschens resultat som helhet. I den här artikeln diskuterar vi vad index är, vad CFD-handel är, de bästa mäklarna och hur man kommer igång på aktiemarknaden.

Vad är ett börsindex?

Ett index är en finansiell term för en metod för att följa utvecklingen av en marknad eller en grupp av tillgångar på ett fast och konsekvent sätt. Index kan följa specifika aktiemarknader, t.ex. ASX, eller ekonomiska områden och branscher, t.ex. större teknikaktier, större icke-tekniska aktier osv. Index kan omfatta en hel marknad, t.ex. TAIEX som följer utvecklingen på den taiwanesiska aktiemarknaden som helhet. Inom finansbranschen kan man inte investera direkt i ett index.

Index kan ha olika metoder för att beräkna sitt värde och vikta sina komponenter. I allmänhet har ett index ett basvärde, till exempel 100, och ett basår. Värdet stiger eller sjunker sedan beroende på hur indexets beståndsdelar utvecklas. Förändringen av värdet på ett index är ofta viktigare än själva värdet, eftersom den visar om marknaden växer eller inte.

Populära börsindex

CFD-indexhandel är populärt på marknader runt om i världen. Några av de vanligaste indexen är:

FTSE 100

FTSE 100 är ett brittiskt börsindex som följer utvecklingen av aktierna i de 100 största företagen som är noterade på London Stock Exchange (LSE). Observera att bara för att indexet följer aktier som är noterade på LSE betyder det inte att det endast omfattar brittiska företag. Indexet upprätthålls av FTSE Group, som är ett dotterbolag till London Stock Exchange Group. FTSE 100 är ett av de mest populära instrumenten för CFD-handel med index.

NASDAQ 100

Detta är ett amerikanskt index över de 100 största icke-finansiella företagen som är noterade på NASDAQ-börsen. Viktningen av aktierna i indexet baseras på deras marknadsvärde, med regler för att begränsa inflytandet av de största börsnoterade aktierna. Du kan hitta ett index för alla finansbolag i ett separat index som kallas NASDAQ Financial-100.

Dow Jones

Detta är ett amerikanskt börsindex som består av de 30 största företagen som är noterade på New York Stock Exchange (NYSE).

S&P 500

Detta är ett amerikanskt index som består av de 500 företag som har det största börsvärdet. Den är populär för CFD-handel med index eftersom den följer en stor del av den amerikanska ekonomin.

DAX 40

Detta är ett tyskt börsindex som följer utvecklingen för de 40 största företagen som är noterade på Frankfurtbörsen. Även om det inte är en lika stor marknad som några av de andra är den fortfarande ganska populär för CFD-indexhandel på grund av de mer regelbundna marknadsrörelserna.

Varför är index lämpliga för CFD-handel?

Handel med index-CFD (Contract for Difference) innebär att man spekulerar i några av de bäst presterande företagen på de globala marknaderna. Detta ger en diversifierad exponering mot den underliggande marknaden utan att behöva investera i enskilda företag, vilket sprider risken. Detta innebär att risken för vilda marknadsrörelser till följd av plötsliga pressmeddelanden minskar.

Som investerare behöver du inte göra en djupgående teknisk analys av enskilda företag när du investerar med index-CFD. Din investering kommer troligen att spridas över flera industrisektorer, vilket minskar stressen med att manuellt identifiera potentiella aktier som är värda att titta på. Det är möjligt att handla med aktieindex under hela dagen och är inte nödvändigtvis begränsat till de normala börshandelstiderna.

Fördelar med att handla med CFD på börsindex

 • Dina innehav är naturligt spridda över ett antal sektorer och företag, vilket diversifierar din investering och minskar risken för dramatisk volatilitet.
 • Avkastningen mäts på grundval av utvecklingen för indexet som helhet, inte för enskilda aktier, vilket innebär att du drar nytta av den positiva utvecklingen för alla noterade aktier i indexet.
 • Du kan "blankning" ett index om dess övergripande resultat är nedåtgående, vilket gör att du kan dra nytta av en björnmarknad.
 • Börsindex CFD-handel gör det möjligt för dig att spekulera i olika världsmarknader som helhet, snarare än i enskilda aktier, vilket kräver mycket mindre forskning.

Nackdelar med handel med CFD på börsindex

 • Du äger inte någon av de aktier som är listade i det specifika indexet som du öppnar en CFD-position på.
 • Även om resultatet för det index som du handlar med inte påverkas starkt av något enskilt företag och är mer stabilt än handel med enskilda aktier, kan indexets värde ändå förändras dramatiskt. Det finns en verklig möjlighet att du kan förlora mer än du satsat om du handlar på marginalsidan, så du bör vara mycket försiktig.
 • CFD-handel med index är inte tillåten i alla länder. USA har till exempel förbjudit CFD.

Strategier

Följ nyheterna

Innan du bestämmer dig för vilket börsindex du vill spekulera i med hjälp av kontrakt för skillnad är det viktigt att du håller dig uppdaterad om de senaste finansiella nyheterna. Förändringar i lokala lagar kan ha en enorm effekt på alla index som är baserade i området, och om du kan se var marknaden sannolikt kommer att gå, har du bättre förutsättningar att få en positiv avkastning. Ännu viktigare är att den håller dig medveten om möjliga framtida rörelser, vilket minskar risken för att marknaden tar dig på sängen.

Säkring av en investeringsportfölj

Eftersom CFD gör det möjligt att "korta" indexet används de ofta för att säkra befintliga investeringar. Om din portfölj består av flera aktier i samma index och du förväntar dig en plötslig nedgång på marknaden, kan du korta indexet med CFD för att kompensera för de förluster som du kommer att göra med din huvudinvestering och därmed minska din exponering för nedgången.

Hur du börjar handla med CFD på börsindex

Att välja en mäklare

För att börja din resa med indexhandel måste du först hitta en CFD-mäklare som erbjuder rätt instrument. När du forskar är det bra att tänka på följande punkter:

 • Hävstångsräntor: Om du har ett visst index i åtanke bör du undersöka och jämföra de villkor för marginalhandel som erbjuds. Ju lägre marginalen är, desto lägre är den initiala investeringen.
 • Spreads: CFD-mäklare tjänar ofta pengar på de spreads de erbjuder dig. Ju lägre spread, desto mindre vinst behöver du göra för att täcka kostnaden för handeln.
 • Rykte: Mäklarens rykte är viktigt eftersom vissa länder har begränsad reglering för denna typ av handel. Är mäklaren välkänd? Har den någonsin haft problem med sin plattform?
 • Kundsupport: Det sista en investerare vill är att inte kunna få tillgång till sina medel eller fatta beslut om sina positioner på grund av fel i plattformen. Kundtjänst bör inte förbises, vissa mäklare erbjuder till och med support dygnet runt.
 • Avgifter: Det finns många avgifter förknippade med CFD-handel, t.ex. avgifter för innehav över natten (rollover - swap) och transaktionsavgifter. Jämför kostnaderna för varje mäklare och försök att se dem i relation till din strategi för handel.

Många olika mäklare kan erbjuda dig CFD-handel på kommersiella eller egna plattformar. Att välja rätt mäklare kan göra skillnaden mellan framgång och misslyckande i CFD-indexhandel, se vår lista över de bästa indexmäklarna i slutet av den här artikeln.

Öppna din position

Som en allmän regel bör du aldrig investera mer än vad du är beredd att förlora. De flesta plattformar för CFD-indexhandel är lätta att använda och det går snabbt och enkelt att gå in och ut ur din position. Du har möjlighet att köpa (lång) eller sälja (kort) det index du vill ha.

Genom att gå lång på CFD-index gör du en vinst om indexet stiger i värde, medan du tjänar pengar om det sjunker om du går kort. De flesta mäklarplattformar erbjuder dig detaljerad information om de olika instrumenten och visar historiska data för att hjälpa dig att fatta dina beslut.

Övervakning av din position

Du bör övervaka dina positioner noga när du har öppnat dem och om möjligt inrätta automatiska exitstrategier. Om du tror att din position kommer att misslyckas bör du lämna den för att undvika förluster. Vissa plattformar tillåter dig att placera automatiska gränser, så kallade stopporder, som när de har nåtts avslutar din position åt dig.

Det skydd mot negativa saldon som erbjuds av mäklare är dock mindre en garanti än ett mål, eftersom mycket ogynnsamma handelsförhållanden, ofta i kombination med hög hävstångseffekt, fortfarande kan leda till att du förlorar mycket pengar. Snabba och volatila förändringar på marknaden kan ibland vara för snabba för att de förebyggande strategierna ska kunna reagera på dem.

Tips för handel med börsindex

Här är några användbara tips som kan hjälpa dig på din resa som aktieindexhandlare.

 • Använd stoppförluster och vinstuttag för att begränsa dina förluster.
 • Om du har en andel i ett visst index genom att äga aktier i företag som är listade i det, kan du överväga att säkra dig under perioder av dålig marknadsutveckling för att kompensera dina förluster.
 • Investera inte mer än du har råd att förlora.
 • Var försiktig med att använda höga hävstångsnivåer, för om vinsterna ökar så ökar förlusterna.

Ett sista ord om indexhandel

CFD-handel med index är ett utmärkt sätt för småhandlare att få tillgång till indexmarknaderna utan att behöva investera fysiskt i fonder och trackers, och att tjäna pengar genom att spekulera i prisrörelserna för ett index. Handel med hävstångsverkan erbjuds av de flesta CFD-mäklare och möjliggör ökade vinster och tillgång till marknaderna med mindre kapital, även om förlusterna också ökar.

Vanliga frågor

Hur fungerar CFD?

CFD-handel med aktieindex gör det möjligt för investerare att spekulera i en marknads framtida utveckling utan att behöva äga tillgången i fråga. CFD:er är ofta mer lättillgängliga än kontantprodukter och handlare kan dra nytta av både tjur- och björnmarknader.

Vad är ett aktieindex?

Ett index är en finansiell term för en metod för att följa utvecklingen av en marknad eller en grupp av tillgångar i en viss uppsättning. Index CFD-handel innebär att man köper derivatkontrakt på indextrackers.

Vad är en long/short-position med en CFD?

När du köper långa aktier förväntar du dig att indexets värde ska öka. När du säljer "kort" förutspår du motsatsen, att indexets värde kommer att sjunka. Om dina förutsägelser är korrekta kommer du att tjäna pengar på din handel, och vice versa om du har fel.

Är handelstiderna desamma för alla index-CFD?

Nej, CFD-indexhandelstiderna varierar från index till index. Vissa index kan vara öppna dygnet runt, medan andra följer öppettiderna på de aktiemarknader som de baseras på.

De bästa mäklarna för indexhandel

Mäklare CFD:er på indexHävstångseffekt DAX40 SpridningDow Jones Spridning
251:20~ 0.8 pip~ 0.8 pip
36 1:20~ 1 pip ~ 2 pips
201:20~ 1 pip~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pip ~ 2 pips
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).