Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

De viktigaste börsindexen: definition och funktion

börsindexen

Ett aktieindex är en samling enskilda aktier som tillhör en viss kategori eller delar vissa egenskaper (eller "tema", som finansproffs säger). Dessa grupperingar kan vara breda (t.ex. en blandning av stora, medelstora och små aktier från olika sektorer) eller smala (t.ex. endast aktier från en specifik sektor som alternativ energi eller teknik).

Dessa grupper blir som en indikator som representerar deras sektor eller grupp som helhet. De hjälper investerare att enkelt följa den ekonomiska hälsan på en marknad eller i en sektor på samma sätt som de skulle följa en enskild aktie för att fastställa ett företags ekonomiska hälsa.

Nasdaqs kompositindex är till exempel känt för att ha ett stort antal teknologiaktier. I teorin skulle man kunna titta på Nasdaqs utveckling och veta om tekniksektorn växer eller minskar genom att jämföra dess samlade värde i det förflutna med dess nuvarande värde.

Detta är precis vad professionella portfölj- och investeringsförvaltare gör hela tiden. Index ger inte bara investerare en snabb överblick över temat, utan de används också av leverantörer av fonder och börshandlade fonder för att jämföra avkastning och resultat på det temat.

Hur börsindex fungerar

Alla index har ett sammansatt nummer som baseras på värdet av de aktier som ingår i indexet, och för de amerikanska indexen uttrycks det i dollar. Men det är inte nödvändigtvis en enkel totalsumma eller ett genomsnitt.

Alla index innehåller grupper av aktier, men varje enskild akties totala resultat viktas. Högre viktade aktier har större inflytande på indexets resultat och lägre viktade aktier har mindre inflytande. I allmänhet viktas index på tre olika sätt:

 • Marknadsvärde viktat
 • Prisvägt
 • Lika stor viktning

Index som är viktade efter marknadsvärde, t.ex. S&P 500-indexet, ger större företag med högre marknadsvärde (dvs. totalt marknadsvärde i dollar) större vikt. Till exempel står jätten Apple, som är värd över 2 biljoner dollar, för 6 % av S&P 500.

Prisviktade index ger större vikt åt aktier med högre priser. I Dow Jones Industrial Index med 30 aktier väger till exempel UnitedHealth Group, som kostar 338 dollar per aktie, mycket tyngre än Cisco Systems, som bara kostar 44 dollar per aktie.

Slutligen väger likaviktade index varje aktie på samma nivå, oavsett vad varje aktie kostar.

Det finns andra aktieindex som använder egna metoder för att fastställa vikterna. Vissa index ger t.ex. viktningar baserat på de utdelningar som en aktie betalar. De flesta marknadskapitaliseringsviktade indexen är dock de vanligaste, eftersom de ofta är lättast för indexfonder att följa.

Hur avläser jag ett aktieindex?

Aktieindex är ett viktigt sätt att mäta den ekonomiska styrkan och resultatet för olika aktier, branscher och andra marknadssegment. Avkastningen för enskilda tillgångar, tillgångsklasser och investeringsfonder jämförs ofta med ett lämpligt index.

De största och mest etablerade indexen, t.ex. S&P 500, fungerar som en proxy för den totala aktiemarknaden. Deras upp- eller nedåtgående rörelser kan ge ekonomiska insikter om ett land eller till och med hela världen.

I mindre skala kan ett börsindex fungera som en vägledning för en enskild individs investeringsval. Så länge du kommer ihåg att det i slutändan bara är en indikator.

För att kunna läsa ett aktieindex på rätt sätt måste man titta på hur dess värde utvecklas över tid. Nya aktieindex startar alltid med ett visst fast värde baserat på aktiernas priser vid startdatumet. Därefter mäter indexets framtida värden höjningen och minskningen av priserna på de aktier som ingår i indexet.

Det är dock inte alla aktieindex som använder samma startvärde, så det kan vara missvisande att bara mäta förändringar i indexet med hjälp av poäng. Om till exempel ett index stiger med 250 punkter på en dag medan ett annat index bara stiger med 10 punkter kan det verka som om det första indexet har gått mycket bättre. Men om det första indexet började dagen på 25 000 medan det andra indexet låg på 250, kan du se att vinsterna för det andra indexet var mycket större i procent. En högre procentuell vinst innebär en större vinst för dig om du investerar i fonder som följer indexet, så det är bättre att fokusera på procentsatser än punktrörelser.

Dessutom brukar inte ens de mest populära aktieindexen mäta hela marknadens resultat. Genom att veta vilka aktier som ingår i ett index kan du få reda på vilka delar av aktiemarknaden som bidrar till indexets resultat och kan förklara varför andra index inte presterar på samma sätt.

Hur används börsindex?

Det finns några viktiga skäl till varför det kan vara bra att följa börsindex:

 1. Genom att följa de mest följda aktieindexen kan du få en allmän uppfattning om hur aktiemarknaden som helhet mår.
 2. Genom att följa mindre kända index kan du se hur ett visst segment av marknaden presterar i förhållande till marknaden som helhet.
 3. Om du inte vill investera i enskilda aktier utan bara följa marknadens utveckling som helhet är ett kostnadseffektivt sätt att få en god avkastning över tid att investera i indexfonder som följer de börsindex som intresserar dig mest.

Aktieindex gör det lättare att se hur marknaden utvecklas utan att behöva följa enskilda aktiers upp- och nedgångar. De erbjuder också enkla investeringsmöjligheter som även nybörjare kan använda för att delta i aktiemarknadens långsiktiga framgång.

Warren Buffett: Genom att regelbundet investera i en indexfond, till exempel, kan en okunnig investerare faktiskt överträffa de flesta professionella investerare.

Aktiva kontra passiva investeringar

Vid aktiva investeringar använder portföljförvaltare sina kunskaper för att försöka överträffa det totala marknadsgenomsnittet. De försöker i allmänhet identifiera aktier med hög långsiktig tillväxtpotential. Aktiva investeringar innebär i allmänhet högre förvaltningsavgifter och transaktionskostnader, eftersom portföljens innehav sannolikt ändras mycket oftare än med en passiv investeringsstrategi. En aktiv strategi kan påverkas av osäkerheter på marknaden och av förvaltarens bias.

Innehaven i aktivt förvaltade portföljer kan vara mer diversifierade än innehaven i indexbaserade portföljer. Portföljförvaltaren kan investera i inhemska aktier, internationella aktier och icke-aktierelaterade tillgångsklasser. Till exempel kan en del av innehaven i en aktivt förvaltad portfölj vara i obligationer, råvaror eller utländska valutor.

Indexbaserade aktieportföljer kommer däremot endast att investeras i inhemska aktier. Portföljens innehav kommer i möjligaste mån att spegla innehaven i det valda underliggande jämförelseindexet. Portföljens innehav ändras endast när sammansättningen av det underliggande indexet ändras.

Är indexfonder en bra investering?

Under det senaste decenniet har indexfonder, ETF:er och fonder konsekvent presterat bättre än aktivt förvaltade fonder. I allmänhet kan indexfonder vara en mycket bra investering. Innan du investerar bör du dock noggrant undersöka dina köpalternativ för indexfonder eller ETF:er, eftersom de inte alla är likadana. Vissa investerare kan hitta sina egna svar och andra kan behöva hjälp av en finansiell rådgivare.

Istället för att försöka slå marknaden genom att välja enskilda aktier, innehar dessa fonder alla aktier som ingår i indexet, vilket motsvarar det underliggande referensindexets resultat. Denna investeringsmetod har många fördelar: lägre avgifter, mindre beroende av fondförvaltarens expertis (många av dem misslyckas med att slå marknaden) och diversifiering över hela marknaden gör indexfonder till ett av de säkraste sätten att investera dina pengar.

Den största fördelen med indexfonder under de senaste åren är deras förmåga att fånga avkastningen från historiens längsta börsrally. Under de senaste tio åren har SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY), en börshandlad fond som efterliknar S&P 500-indexet, haft en genomsnittlig årlig avkastning på 11,04 % - inte alls dåligt och bättre än vad många enskilda investerare har lyckats uppnå.

Investerarna reagerade på indexfondernas imponerande resultat genom att fly från aktivt förvaltade fonder i massor och sätta sina surt förvärvade pengar i passivt förvaltade fonder. Enligt Morningstar drog investerarna under 2019 ut totalt 204,1 miljarder dollar ur aktivt förvaltade amerikanska aktiefonder, medan passivt förvaltade fonder fick se investerare hälla in 162,7 miljarder dollar. Detta är kulmen på en årslång trend och det är första gången i historien som de totala tillgångarna i passiva fonder överstiger tillgångarna i aktiva fonder.

Är indexfonder säkra investeringar?

Bara för att indexfonder kan vara volatila i tider av finansiell kris betyder det inte nödvändigtvis att investerare bör hålla sig borta från dem. De måste bedöma sin risktolerans mot bakgrund av fondens neddragning och förstå att indexfonder fortfarande är det bästa alternativet i denna fruktansvärda berg- och dalbana. Den viktigaste faktorn för en fonds långsiktiga avkastning är de avgifter som betalas. Eftersom indexfonder numera har kostnadsnivåer nära noll är detta fortfarande mycket bättre än någon aktivt förvaltad fond. Dessutom är aktiv förvaltning notoriskt dålig i tider av volatilitet, eftersom den är dåligt anpassad till marknaden - ytterligare en anledning att hålla sig till indexfonder.

Indexfonder är också mycket mer skatteeffektiva, vilket är mycket viktigt på volatila marknader för att maximera avkastningen efter skatt.

Men innebär det att hålla sig till indexfonder att man inte får ta del av potentiella vinster? När allt kommer omkring var det senaste marknadsrallyt efter pandemin med coronavirus resultatet av att några få kärnbranscher, nämligen teknik, tog fart medan andra branscher, såsom resor och hotell, i stort sett halkade efter. Och även om diversifieringen i indexfonderna är en stor tillgång när marknaden som helhet stiger, kan indexfonderna om vinsterna är fragmentariska bli överlägsna av vinsterna i aktivt förvaltade fonder.

Aktiv förvaltning kan vara ett effektivt tillvägagångssätt, eftersom bra förvaltare kan dra nytta av kortsiktiga möjligheter som orsakas av stora marknadsrörelser för att överträffa indexfonder. Vår forskning har dock visat att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att identifiera aktiva förvaltare som konsekvent kan överträffa resultatet efter avgifter.

Avgifter är de dolda kostnaderna i aktivt förvaltade fonder som minskar din vinst. Dessa avgifter har vanligtvis formen av förvaltningsavgifter, driftskostnader eller kostnadsförhållanden - en beräkning av en värdepappersfonds driftskostnader dividerat med det genomsnittliga totala värdet av fondens tillgångar. För aktivt förvaltade fonder ligger kostnadsförhållandet i allmänhet mellan 0,5 % och 1 %, med 1,5 % för de dyraste fonderna. Även om dessa siffror kan tyckas låga, blir de med tiden större och absorberar de vinster som gjorts. Passiva indexfonder har däremot ofta kostnadsnivåer som ligger närmare 0,2 %.

De bästa indexfonderna för dig

Om du tror att marknaden håller på att återhämta sig och att det kommer att fortsätta att bli bättre, vilken är då den bästa indexfonden att investera i om du är optimistisk?

Som en allmän regel tenderar indexfonder som fokuserar på mindre, utländska eller mer cykliska aktier att vara mer riskfyllda, men ger utsikter till potentiellt högre avkastning på lång sikt. Dessa fonder kan vara lämpliga för investerare med högre risktolerans och en mer optimistisk syn.

Indexfonder som investerar i stora amerikanska företag, t.ex. S&P 500, tenderar att vara mindre volatila än alternativen ovan. Balanserade fonder (med en blandning av aktier och obligationer) kan också vara ett sätt att skydda sig mot nedgångar.

Viktiga punkter att komma ihåg

Indexfonder är alltid ett bra val, men det är viktigt att komma ihåg varför du väljer indexfonder från början. Indexinvesteringar bygger på övertygelsen att man inte alltid kan välja de "bästa" enskilda investeringarna. För att vara framgångsrik måste du acceptera marknadens genomsnitt och ta ut det på ett lönsamt sätt.

Det är också viktigt att tänka på din personliga investeringshorisont. Om du bara tänker på kortsiktig avkastning jämfört med andra fonder kan du alltid hitta en anledning att ångra att du valt indexfonder. Det är strategins natur.

De viktigaste globala börsindexen

 • OMX Stockholm 30 (OMXS30) är ett börsindex för Stockholmsbörsen. Det är ett kapitaliseringsviktat index som består av de 30 mest omsatta aktieklasserna.
 • DAX 40: det tyska indexet på Frankfurtbörsen: Deutscher Aktien-indexet, eller DAX 40-indexet, är ett börsindex som omfattar de 40 största tyska företagen som är noterade på Frankfurtbörsen.
 • CAC 40: Parisbörsens index: CAC 40-indexet är det ledande börsindexet i Frankrike. Den består av 40 av de största aktierna som är noterade i Frankrike, mätt i termer av likviditet och marknadsvärde.
 • Euro STOXX 50-index: Euro STOXX 50-indexet är ett marknadsviktat index för de 50 största företagen i de 11 länderna i euroområdet (Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike).
 • Dow Jones Industrial Average: Dow Jones Industrial Average (DJIA, Dow 30, Industrial Average, DJI) är ett av de mest följda börsindexen i världen och det näst äldsta indexet i USA.
 • NASDAQ Composite är ett index för mer än 3 500 vanliga aktier som är noterade på NASDAQ-börsen. Indexet är ett av de mest följda indexen i USA, tillsammans med Dow Jones Industrial Average och S&P 500.
 • Standard & Poor's 500 Index på den amerikanska aktiemarknaden: S&P 500 anses vara en av de viktigaste representanterna för den amerikanska aktiemarknaden och är därför ett av de mest populära aktieindexen som följs av handlare.
 • Russell 2000 är ett börsindex som följer värdet av 2 000 av de minsta börsbolagen i USA. Tillsammans med Russell 1000-indexet bildar det Russell 3000-indexet, som omfattar mer än 95 % av alla aktier som handlas på den amerikanska aktiemarknaden i termer av marknadsvärde.
 • FTSE 100-index (Footsie): FTSE 100-indexet, eller Footsie, är ett börsindex som består av de 100 största bolagen som är noterade på Londonbörsen och som har det största börsvärdet.
 • Nikkei 225 anses vara ett viktigt mått på den japanska aktiemarknaden och den japanska ekonomins resultat. Den omfattar de 225 största japanska företagen som är noterade på Tokyobörsen.
 • Ibovespa: Bovespa-indexet, mer känt som Ibovespa, är referensindex för aktier som handlas på B3 i Sao Paulo, Brasilien.
 • IBEX 35, det spanska jämförelseindexet, baseras på utvecklingen av aktierna i 35 företag som representerar olika sektorer inom produktion, tjänster och finans.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust