Meny

Vad är det tyska DAX 40-indexet?

DAX 40

Deutscher Aktien Index, eller DAX 40 Index, är ett börsindex för de 40 största tyska företagen som är noterade på Frankfurtbörsen.

Som ett kapitaliseringsviktat index är vikten av varje enskild aktie i indexet proportionell mot det totala marknadskapitalet.

Observera: vikten av ett enskilt företag får inte överstiga 10 % av DAX-kapitaliseringen.

DAX 40-indexets historia i korthet

Det tyska DAX-indexet lanserades den 1 juli 1988 med ett värde på 1 163,52 poäng.

Det skapades av Frank Mella, redaktör för en finansiell tidning, med idén att ha ett aktieindex för det tyska finanscentret. Fram till dess fanns det flera andra index, till exempel FAZ-indexet, som representerade 100 företag.

Men ett standardindex för aktiemarknaden var ett mycket viktigt steg, sedan DAX skapades har internationella jämförelser blivit lättare.

Sedan starten 1988 har DAX alltid bestått av de 30 största börsnoterade företagen i Tyskland, sett till omsättning och marknadsvärde. Men en stor reform ägde rum den 20 september 2021 då DAX-sammansättningen utvidgades till att omfatta de 40 största företagen.

Enligt en undersökning från 2012 innehas 55 % av DAX-aktierna av utländska investerare, medan tyska aktieägare innehar drygt en tredjedel (37 %). Den största utländska aktieägaren i DAX är det amerikanska kapitalförvaltningsbolaget BlackRock, som har investerat i alla 40 DAX-konstituenter genom sina fonder.

Hur DAX 40-indexet fungerar

DAX består av många stora multinationella företag som förutom den tyska hemmamarknaden har stor betydelse för den globala ekonomin. Indexet står nu för 80 % av det totala börsvärdet för tyska börsbolag och är därför ett viktigt riktmärke för inhemska och internationella investerare.

Handlare kan använda DAX för att jämföra de 40 företagens resultat med förändringarna i indexet för att öka sin avkastning. I detta avseende liknar den Dow Jones Industrial Average (DJIA) i USA.

DAX använder två huvudkriterier för att välja ut företag:

 • Upprätthålla en omsättning av sin orderbok i handelssystemet Xetra och på Frankfurtbörsen under ett år.
 • ha ett flytande marknadsvärde på minst 10 %.

Anmärkning: Metoden för att beräkna marknadsvärdet enligt free float-metoden utesluter låsta aktier, t.ex. aktier som innehas av ett företags direktörer.

För att uppfylla dessa kriterier måste företagen i allmänhet ha sina aktier noterade i Prime Standard-segmentet (ett EU-reglerat marknadssegment) och ha en minsta free float på 10 %. De måste också ha sitt säte eller sitt verksamhetsställe i Tyskland (utländska företag måste ha en närvaro i EU eller en Efta-stat). De måste också handlas kontinuerligt på Xetra, med en minsta period på 30 handelsdagar sedan deras första notering. Företagen granskas kvartalsvis och kan läggas till eller tas bort beroende på deras börsvärde.

Indexet beräknas sekund för sekund med hjälp av Xetra-priser. Även om det kan betraktas som ett prestationsindex eller totalavkastningsindex beräknas det både som ett prisindex som enbart följer prisutvecklingen för sina beståndsdelar och som ett totalavkastningsindex där utdelnings- och bonusinkomster som betalas ut i DAX-portföljen återinvesteras.

DAX-indexfamiljen omfattar även MDAX-, SDAX- och TecDAX-indexen:

 • MDAX-indexet (Mid-Cap-DAX) lanserades den 19 januari 1996 och består av de 60 största företagen under DAX-aktierna när det gäller börsvärde och handelsvolym.
 • SDAX-indexet (Small-Cap-DAX) lanserades den 21 juni 1999 och består av 70 företag som är noterade på den reglerade marknaden vid Frankfurtbörsen (FWB) och som är näst bäst efter MDAX-indexet när det gäller storlek och likviditet.
 • TecDAX-indexet lanserades den 24 mars 2003 och består av 30 teknologiaktier som ligger direkt under DAX när det gäller marknadsvärde och handelsvolym.

Sammansättning av det tyska DAX 40-indexet

DAX-portföljen omfattar totalt 40 företag, varav 10 globalt erkända företag från och med augusti 2020:

 • Adidas AG (ETR: ADS): Adidas AG är en designer och utvecklare av sport- och idrottsprodukter, inklusive sin berömda skoserie.
 • BASF SE (ETR: BAS): BASF SE är ett av världens största kemiföretag och är verksamt inom flera olika segment.
 • Bayer AG (ETR: BAYN): Bayer AG utvecklade ett av branschens mest populära smärtstillande medel och är fortfarande en hälsovårdsjätte.
 • BMW AG St. (ETR: BMW): BMW AG är en biltillverkare med en rad prisbelönta varumärken som är kända över hela världen.
 • Deutsche Bank AG (ETR: DBK): Deutsche Bank AG är en av världens största banker med produkter och tjänster för privatpersoner och företag över hela världen.
 • Infineon Technologies AG (ETR: IFX): Infineon Technologies är en leverantör av halvledare och kompletta lösningar för mikroelektroniska tillämpningar.
 • Deutsche Telekom AG (ETR: DTE): Deutsche Telekom är ett av världens största integrerade telekommunikationsföretag.
 • Merck KGaA (ETR: MRK): Merck KGaA är ett av världens största läkemedels- och hälsovårdsföretag.
 • Siemens AG (ETR: SIE): Siemens AG är en leverantör av elektroniska och eltekniska tjänster till ett stort antal marknadssektorer.
 • Volkswagen AG Vz (ETR: VOW3): Volkswagon AG är en biltillverkare som är känd för sina "Beetle"-bilar.

Fördelar och risker med att investera i Tyskland

Tyskland har en robust ekonomi, men dess exportorienterade karaktär gör landet känsligt för externa riskfaktorer. Till exempel har landets medlemskap i Europeiska unionen inneburit enorma fördelar, men det finns också vissa nackdelar med att vara en del av ett så stort ekonomiskt block.

Fördelarna med att investera i Tyskland är bl.a. följande:

 • En stark ekonomi: Tyskland har en av världens starkaste ekonomier, både när det gäller storlek och export. År 2019 uppgick landets bruttonationalprodukt (BNP) till 3 846 miljarder dollar.
 • Medlemskap i Europeiska unionen: Tyskland har haft stor nytta av sitt medlemskap i Europeiska unionen, som har hjälpt landet att bli mer konkurrenskraftigt i förhållande till andra industriländer och andra medlemmar i euroområdet.
 • Arbetskraft och beskattning: Den tyska arbetskraften är högkvalificerad och jämfört med andra EU-länder mindre benägen att strejka. Landets enhetliga skattelagstiftning och företagsvänliga politik är också gynnsam för börsnoterade företag.

Att investera i Tyskland är också förenat med risker:

 • EU:s räddningspaket: Tyskland har dragit nytta av sitt medlemskap i Europeiska unionen, men problem med statsskulderna, till exempel den europeiska skuldkrisen som nådde sin kulmen mellan 2010 och 2012, har tvingat Tyskland att delta i räddningspaket.
 • Europeisk smitta: EU-länderna är sammankopplade genom problem med statsskulder. Ett lands oförmåga att betala sina skulder kan leda till att andra länder drabbas av ett liknande öde och i slutändan skada Tysklands (och de tyska bankernas) balansräkningar.
 • Demografi: Tyskland har en åldrande befolkning, vilket kan innebära en ökad belastning på landets sociala välfärdsprogram. Med ett fruktsamhetstal på 1,57 år 2018 ligger landet före många andra västländer, men ligger fortfarande långt under det naturliga utbytestalet på 2,1. En hög invandring - som den som följde med början av den europeiska migrationskrisen 2015 - skulle dock kunna bidra till att stabilisera dessa program.
 • Ekonomisk avmattning: Tysklands BNP sjönk från 1,52 % 2018 till 0,56 % 2019. Det finns flera orsaker till detta, bland annat globala handelsproblem som har bromsat upp många ekonomier, så landet är inte ensamt om denna risk. Men BNP-kollapsen är fortfarande en risk som är värd att notera, liksom ökningen av tullar, som sannolikt kommer att påverka detta exportintensiva land.

DAX:s historiska resultat

Sedan DAX lanserades för 30 år sedan har dess värde ökat mer än tiofaldigt. Investerare som gick in på den höga nivån 1988 skulle ha fått en genomsnittlig årlig avkastning på 7,5 %. På grundval av denna beräkning skulle en initial investering på 1 000 euro för närvarande värderas till 8 754,96 euro.

DAX:s historiska resultat

Genomsnittlig månadsutveckling för DAX-indexet från 1959 till 2020

Genomsnittlig månadsutveckling för DAX

Hur man handlar det tyska DAX 40-indexet

DAX är ett av de viktigaste börsindexen i världen idag: indexet fungerar som underliggande index för mer än 150 000 finansiella produkter; DAX-futureskontrakt rankas regelbundet bland de fem mest populära indexfutureskontrakten i världen.

Investerare kan delta i DAX:s övergripande resultat genom börshandlade fonder (ETF:er) eller CFD:er (Contracts for Difference). Under det första kvartalet 2018 uppgick tillgångarna i ETF:er på DAX-indexen till 29,2 miljarder euro.

Här är fem populära ETF:er som följer DAX och som du kan köpa via aktiemäklaren DEGIRO:

 • iShares Core DAX UCITS ETF (FRA: EXS1)
 • X-Trackers DAX UCITS ETF (FRA: DBXD)
 • ComStage DAX UCITS ETF (FRA : C001)
 • Lyxor DAX UCITS ETF (FRA : LYY7)
 • Deka DAX UCITS ETF (FRA : EL4A)

Du kan också välja en CFD-mäklare:

CFD:er på DAX speglar priset på det underliggande instrumentet med en hastighet på nära 1:1. CFD:er kan handlas till mycket lägre ingångspriser och kan delas upp i mycket mindre handelsblock än DAX-futures. DAX-marknaden i en CFD, till skillnad från terminer, replikeras på kontraktsnivå. Transaktionskostnader inkluderar marginal, spread (skillnaden mellan köp- och säljpris) och swapar (kostnader för finansiering över natten).

Värdena i tabellen är vägledande och kan ha ändrats sedan artikeln skrevs. Endast informationen på mäklarnas webbplatser uppdateras regelbundet.

De bästa mäklarna för indexhandel

Mäklare CFD:er på indexHävstångseffekt DAX40 SpridningDow Jones Spridning
251:20~ 0.8 pip~ 0.8 pip
36 1:20~ 1 pip ~ 2 pips
201:20~ 1 pip~ 2.5 pips
20 1:20 ~ 1.5 pips ~ 3 pips
141:20~ 1 pip~ 2 pips
381:20~ 2 pips~ 2.4 pips
27 1:20 ~ 0.8 pip ~ 2 pips
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nel trading di CFD).