Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Förlusträdsla - investerarpsykologi

Förlusträdsla

Förlustaversion är ett psykologiskt begrepp som avser människors tendens att föredra att undvika förluster framför att vinna vinster.

Med andra ord tenderar människor att känna smärtan av att förlora något starkare än glädjen av att vinna något av samma värde.

Detta fenomen har observerats i många studier och anses vara en viktig aspekt av mänskligt beslutsfattande.

Konsekvenser av förlustavvikelse

Teorin om förlustaversion bygger på idén att förluster värderas mer negativt än motsvarande vinster.

En person kan till exempel tycka att det är mer smärtsamt att förlora 100 dollar än den glädje han eller hon skulle känna av att vinna 100 dollar.

Detta kan leda till en tendens att undvika att ta risker, även om den potentiella vinsten är större än den potentiella förlusten, särskilt när den bedöms utifrån förväntat värde.

Förlusträdsla påverkar också det sätt på vilket människor utvärderar beslut som innebär risker. Människor tenderar att vara mer riskbenägna när den potentiella förlusten är större än den potentiella vinsten.

De tenderar också att vara mer villiga att ta risker när den potentiella vinsten är större än den potentiella förlusten.

Detta begrepp har studerats i olika sammanhang, bland annat inom finans och ekonomi, och har visat sig ha en betydande inverkan på investeringsbeteendet.

Exempelvis kan investerare som är förlusträdda vara mindre villiga att ta vissa risker, även om det ligger i deras intresse att göra det.

Att förstå begreppet förlusträdsla kan hjälpa människor att fatta mer rationella beslut och hantera sina investeringar mer effektivt.

Är förlustaversion en villfarelse?

Förlusträdsla är en väldokumenterad beteendemässig bias.

Det är inte en villfarelse, eftersom det har observerats i många verkliga situationer och har bekräftats av forskning.

Det kan dock leda till suboptimalt beslutsfattande i vissa situationer, t.ex. när en person håller fast vid en förlustbringande investering för länge, eller när han eller hon inte utnyttjar en potentiell vinst av rädsla för att förlora det han eller hon redan äger.

I dessa fall kan resultatet bli sämre än om individen hade agerat rationellt.

Effekten av förlustaversion: Varför hatar du förluster och förlorar ännu mer?

Förlustaversion och perspektivteori

Förlustaversion och perspektivteori är två begrepp inom beteendeekonomi som beskriver hur människor fattar beslut när de ställs inför osäkerhet eller risk.

Förlusträdsla innebär att människor föredrar att undvika förluster snarare än att vinna vinster.

Prospektteorin, som föreslogs av Kahneman och Tversky 1979, beskriver hur människor utvärderar potentiella resultat i ett beslutsscenario.

Det tyder på att människor är mer benägna att fokusera på de potentiella vinsterna av något snarare än de potentiella förlusterna.

Prospektteorin kan till exempel förklara varför vissa handlare tar stora risker på marknaderna. De gör det av intresse för de potentiella vinster som kan finnas.

Förlusträdsla och perspektivteori har använts för att förklara ett stort antal olika beslutsfenomen, bland annat beteende på aktie- och finansmarknader, konsumentval och politiska beslut.

Förlusträdsla och effekten av kapitaltillskott

Begåvningseffekten är ett fenomen inom beteendeekonomi som innebär att människor sätter ett högre värde på föremål som de äger eller känner till, jämfört med liknande föremål som de inte äger eller känner till.

Denna effekt används ofta för att förklara varför människor är ovilliga att sälja eller byta ut saker de äger, även om de inte har något särskilt starkt engagemang för dem.

Som tidigare nämnts är förlustaversionen en tendens hos människor att föredra att undvika förluster framför vinster, och den är nära relaterad till den s.k. "endowment effect" (effekten av att ha en förmögenhet).

Denna effekt kan ses som en förlängning av förlusträdsla, eftersom den tyder på att människor har en stark känsla av den förlust som är förknippad med att ge upp en tillgång de äger, och därför är mer ovilliga att göra det.

Detta kan till exempel återspeglas i en tendens att behålla sin portfölj som den är, även när omständigheterna förändras. Eller om man ärver aktier och vill behålla dem även om de inte passar in i ens övergripande finansiella mål.

En av de viktigaste skillnaderna mellan förlust aversion och endowment effect är att förlust aversion fokuserar på den psykologiska kostnaden av att förlora en tillgång, medan endowment effect handlar mer om den psykologiska fördelen av att äga en tillgång.

Förlusträdsla är mer allmän och kan observeras i olika sammanhang, medan "endowment"-effekten är mer specifik och gäller situationer där ägande är inblandat.

Slutsats

Förlusträdsla innebär att individer har en tendens att föredra att undvika förluster framför att vinna vinster.

Detta begrepp har observerats i många olika beslutssammanhang, bland annat på finansmarknaderna.

På de finansiella marknaderna kan förlustaversion leda till att investerare inte tar tillräckliga risker.

Förlusträdsla kan också leda till att investerare fattar irrationella beslut när de ställs inför möjligheten av en förlust.

Till exempel kan en investerare som är rädd för förluster vara mer benägen att sälja en aktie som har ökat i värde för att behålla sina vinster, även om aktien fortfarande har potential att öka i värde (detta kallas dispositionseffekten).

Dessutom finns det fördomar som liknar förlustaversion, t.ex. prospektteorin.

Prospektteorin innebär att investerare tenderar att jaga avkastning, eller investera i tillgångar med hög risk och hög avkastning för att dra nytta av uppsidan utan att oroa sig för den potentiella nedgången.

Sammantaget är förlustavvikelse ett viktigt begrepp att förstå i samband med finansiella marknader, eftersom det kan leda till ett antal irrationella beslut som i slutändan kan resultera i finansiella förluster.

Det är viktigt att investerare är medvetna om sina egna tendenser till förlustaversion och att de fattar investeringsbeslut på grundval av en sund och objektiv analys i stället för att låta sig hämmas av känslomässiga fördomar.

Handel på ett gratis demokonto

MT4     MT5   cTrader

CFD-handel bygger på spekulation och innebär en betydande risk för förlust, så det är inte lämpligt för alla investerare (74-89 % av privata investerarkonton förlorar pengar).

Sammanfattning - Teori om beteendefinansiering