Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Handel med kryptofutures

futuros de criptomonedas

Som namnet antyder är kryptofutures derivat baserade på kryptovalutor. De används för att spekulera i det förväntade priset på Bitcoin, Ethereum och Litecoin, bland andra populära tokens. Viktigast av allt är att de flesta kryptoterminer är kontantavräknade, vilket gör att investerare kan öka sin exponering mot marknaden utan att äga en faktisk kryptovaluta. De kan också ofta handlas dygnet runt via mäklare och kryptovalutabörser.

I terminskontrakt fastställs att köparen måste köpa en viss mängd av en underliggande tillgång vid en viss tidpunkt till ett förutbestämt pris. De utvecklades ursprungligen för traditionella råvarumarknader och gör det möjligt för aktörer i branschen att skydda sig mot ogynnsamma prisfluktuationer.

I kryptovalutavärlden säljs ofta terminer av Bitcoin- (eller motsvarande) gruvarbetare för att försäkra sig om god avkastning på sina investeringar i gruvdrift. De kan också användas som en del av säkringsstrategier. Om en näringsidkare till exempel har en lång position på spotmarknaden för kryptovalutor kan han sälja sina terminer för att säkra en total vinst.

En av de största bitcointerminmarknaderna är Chicago Mercantile Exchange (CME). Men privatinvesterare kommer att bli besvikna över att få veta att relativt få nätmäklare stöder handel med kryptofuturer. De viktigaste plattformarna som gör det är Binance och Kraken.

Hur fungerar handel med kryptofutures?

Handlare behöver sällan betala hela värdet av ett kryptoterminskontrakt. Istället förlitar sig investerarna på hävstångseffekt eller marginalhandel. Margin hålls som säkerhet av mäklaren och är det kapitalbelopp som krävs för att öppna en position. Det är också kopplat till hävstångseffekten, som gör att du kan låna pengar mot det framtida priset på en tillgång. En marginal på 10 % innebär till exempel att du kan köpa ett terminskontrakt för kryptovalutor som är värt 10 gånger mer än vad du faktiskt måste betala. Detta motsvarar en hävstångseffekt på 1:10.

Medan hävstångseffekten kan användas för att göra stora vinster, ökar den också potentiella förluster. Kryptofutures är volatila tillgångar, vilket understryker behovet av en strikt riskhanteringsstrategi. Binance har begränsat sin maximala hävstång på dessa produkter till 1:20, medan Kraken erbjuder en hävstång på upp till 1:50. Kryptofutures som handlas på CME kräver 50 % marginal.

En rad olika valutor kan användas som säkerhet vid handel med kryptoterminer. På traditionella börser handlas kryptovalutafutures i standardiserade belopp som kallas kontraktsenheter. CME använder kontraktsenheter på 5 BTC eller, för ett Micro-kontrakt, 0,1 BTC. Binance å andra sidan tillåter handlare att köpa kontrakt med ett värde över 5 USDT i steg om 1 USDT, beroende på hur kontraktet är marginaliserat.

I stort sett finns det två typer av futureskontrakt för kryptovalutor: eviga kontrakt och kontrakt med fast löptid. Perpetual contracts har ingen utgångstid eller avveckling, men en automatisk övergång med några timmars mellanrum. En finansieringsmekanism som betalas mellan de långa och korta positionerna låser priset till spotkursen. Kontrakt med fast löptid avräknas däremot vanligtvis kvartalsvis eller månadsvis.

Exempel

Låt oss säga att handlare A och B har tagit en terminsposition i bitcoin på 30 000 dollar vardera. Med en hävstång på 1:10 skulle detta kräva en marginal på 3 000 dollar. Handlare B väljer en lång position medan handlare A väljer att ta en kort position. Priset är 35 000 dollar för varje kontrakt efter utgången. Handlare A måste betala för affären minus underskottet (35 000 dollar - 30 000 dollar = 5 000 dollar) och handlare A gör en vinst på 5 000 dollar.

Strategier för handel med kryptoterminer

Det finns flera strategier att tänka på när det gäller handel med kryptofutures:

Cash Arbitrage & Carry Trade

Cash arbitrage och carry trade utnyttjar ineffektiviteten hos de volatila kryptotermin- och spotmarknaderna. Värdet på ett terminskontrakt är kopplat till det förväntade priset på den underliggande valutan vid ett visst datum och en viss tidpunkt. Ofta är det förväntade priset överdrivet, vilket innebär att terminspriset överstiger det aktuella spotpriset. I en sådan situation sägs marknaden befinna sig i "contango". När utgångsdatumet närmar sig konvergerar de två priserna vanligtvis till ett enda värde.

Kärnan i cash and carry-arbitrage-tekniken är att öppna motsatta positioner på kontant- och terminsmarknaderna för kryptovalutor. Om marknaden är i contango öppnar handlare en kort position på terminsmarknaden för kryptovalutor genom att sälja ett kontrakt och samtidigt köpa en viss mängd kryptovalutor. På så sätt kan handlare dra nytta av en ökning eller minskning av priserna på digitala valutor, vilket minskar risken. Denna strategi är framgångsrik om priset på terminskontraktet teoretiskt sett är dyrt i förhållande till den underliggande kryptovalutan.

Denna typ av handel med kryptoterminer är utformad för att uppnå jämn avkastning snarare än stora vinster. Den potentiella vinsten från carry trades bestäms av skillnaden mellan terminspriset och spotpriset. Handlare som använder den här tekniken bör utforska förhållandet mellan värdet på terminskontrakt och spotpriserna på kryptovalutor genom att jämföra deras relativa värden under en längre tidsperiod. Investerare bör också känna till hur mycket provision deras mäklare tar ut per affär, eftersom dessa kostnader kan minska potentiella vinster.

Handel i intervallet

Terminmarknaderna för kryptovalutor tenderar att pendla inom ett intervall snarare än att följa en allmän trend. Syftet med range trading är att dra nytta av de små prisrörelser som uppstår under denna fas.

De lägsta och högsta värdena i intervallet kallas stöd- och motståndsnivåer. På dessa nivåer verkar priset hoppa och ändra riktning. Stöd- och motståndsnivåer bestäms av handelspsykologi och ligger ofta på runda tal.

Låt oss till exempel säga att bitcoin-futures hade svårt att bryta igenom 2 800 dollar. Handlare lägger märke till mönstret och många öppnar korta positioner på denna nivå, vilket pressar ner priset. Ju oftare priset träffar stöd- och motståndsnivåerna, desto starkare blir det. Många handlare föredrar att vänta tills priset har rört en viss stöd- eller motståndsnivå två gånger innan de märker den som sådan.

En viktig del av range trading är att identifiera eventuella breakouts, dvs. när priset rör sig kraftigt utanför stöd- och motståndsnivåer. Många handlare använder tekniska verktyg och indikatorer som ADX-indikatorn, Bollinger Bands och Relative Strength Indicator för att förutse perioder av volatilitet eller starka trender.

En enkel strategi för handel med kryptofutures är följande:

 1. Med hjälp av teknisk analys kan du avgöra om marknaden rör sig i sidled eller om den har en trend.
 2. Om marknaden rör sig i ett intervall, identifiera stöd- och motståndsnivåer.
 3. Vid stödnivån går du lång och sätter din stop loss-nivå strax under detta värde. Omvänt kan du försöka korta marknaden vid motståndsnivån.
 4. Placera dina vinstmål nära de senaste topparna, motståndsvärdet eller någon annan viktig teknisk nivå.

Fördelar med kryptovalutafutures

 • De gör det möjligt för dig att dra nytta av marknaden för kryptovalutor utan att du behöver ta över ägandet.
 • Institutionella investeringar i terminer för kryptovalutor förväntas skapa stabilitet på en annars volatil marknad.
 • Bitcoin- och ethereumterminer kan handlas på traditionella börser som CME.
 • Terminskontrakt kan användas som en säkringsstrategi för dina investeringar i kryptovalutor.
 • Futures på kryptovalutor kan lätt användas för att satsa på prisfall i digitala valutor.

Nackdelar med kryptovalutafutures

 • Bitcoin-börser är decentraliserade och ibland oreglerade, vilket gör dem sårbara för marknadsmanipulation.
 • Handelsvolymerna kan vara låga. Eftersom kryptoderivat är en tillväxtmarknad saknar de ofta stor likviditet.
 • Terminer för kryptovalutor kan vara extremt volatila.

Hur väljer man den bästa handelsplattformen för kryptofutures?

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när du väljer en plattform:

Handelsavgifter

Alla mäklare tar ut någon form av provision av sina kunder, även om det exakta beloppet kan variera mellan olika plattformar. Handelsavgifter är särskilt viktiga för handlare som utför flera affärer under en dag.

Inom handeln med kryptoterminer finns det två viktiga typer av avgifter: producentavgifter och tagaravgifter.

 • Maker: Handlare betalar en makeravgift när de placerar en limitorder under eller över marknadspriset. Detta tillför likviditet till orderboken, vilket innebär att avgiften för den som skapar en order är vanligtvis lägre än avgiften för den som tar emot en order.
 • Taker: Denna avgift betalas när likviditet tas bort från orderboken genom att order läggs. Avgifter för mottagare betalas i allmänhet av stora marknadsaktörer, t.ex. hedgefonder eller värdepappersföretag.

De mest populära mäklarna för kryptofutures har avgifter som börjar på cirka 0,02 %. Dessa avgifter kan också vara så låga som 0,0000 % för VIP-investerare med högt nettoförmögenhet och stora handelsvolymer. Takterbjudanden, å andra sidan, varierar vanligtvis mellan 0,04 % och 0,01 %.

Förutom handelsavgifter tar vissa mäklare ut avgifter för insättningar och uttag. Dessa avgifter varierar beroende på betalningsmetod, så kontrollera mäklarens webbplats för mer information.

Vinster från kryptofuturer kan betraktas som inkomst och du kan behöva betala skatt på transaktionerna. CME:s 60/40-regel innebär till exempel att bitcoinfutures - som är kapitaltillgångar i skattebetalarnas händer - beskattas med 60 procent för långsiktiga kapitalvinster eller kapitalförluster och 40 procent för kortsiktiga sådana.

Hävstångseffekt

Hävstångseffekt används ofta vid handel med kryptoterminer för att öka marknadsexponeringen. Vissa mäklare erbjuder hävstångseffekter på upp till 1:50, vilket gör att du kan öppna en position som är värd 50 gånger värdet av din ursprungliga investering. Andra mäklare erbjuder en hävstång på 1:20 eller mindre. Hävstångseffekten på kryptovalutarelaterade produkter begränsas också ibland av tillsynsmyndigheterna på grund av deras prisvolatilitet.

Om den missbrukas kan handel med kryptoterminer med hävstångseffekt leda till stora förluster. Nybörjare bör därför använda en lägre hävstång medan de blir bekanta med marknadens dynamik. Dessutom är stop-loss-ordrar ett viktigt verktyg för att begränsa effekterna av negativa prisrörelser.

Produktsortiment

Bitcoin-futures är de mest populära derivatprodukterna för kryptovalutor. Nästan alla mäklare av kryptovalutafutures erbjuder denna typ av kontrakt. För dem som vill handla med terminer baserade på alternativa digitala valutor är alternativen mer begränsade. CME Group, en traditionell terminsbörs, erbjuder nu Ethereum Standard- och Microkontrakt, vilket återspeglar sektorns tillväxt.

Demokonto

Kryptofutures kan vara riskabla handelstillgångar. Därför använder många nybörjare handelssimulatorer för att lära sig hur dessa volatila marknader beter sig och för att öva strategier. Demokonton, eller pappershandelskonton, är laddade med en fast summa virtuella pengar och erbjuds gratis av de flesta mäklare.

Data och handelsverktyg

Framgångsrika handelsstrategier innehåller ofta verktyg för teknisk analys. Utbudet av diagram, signaler och indikatorer varierar dock från plattform till plattform, liksom kvaliteten på marknadsdata.

Många handlare som handlar med kryptoterminer får sina signaler från tredjepartsleverantörer. De mest populära signalleverantörerna erbjuder prenumerationstjänster som ger sina kunder en handfull handelsidéer varje dag.

Förutom signaler används fria indikatorer av handlare för att förutse marknadsrörelser. Plattformarna levereras ofta med en mängd förinställda indikatorer som sedan kan anpassas. Några av de bästa tekniska indikatorerna som används vid handel med kryptoterminer är glidande medelvärden, Bollinger Bands, RSI och volym i jämvikt.

Robotar för algoritmisk handel blir också alltmer populära bland investerare i kryptoterminer. Att använda automatiserade datorprogram kan vara ett bra sätt att göra din handelsstrategi kvantifierbar och öka frekvensen av dina positioner.

Mobila handelsapplikationer

De bästa mäklarna för kryptoterminer erbjuder kunderna en smartphone-app så att de kan övervaka och utföra affärer på distans. Funktioner i en bra handelsapp är bland annat:

 • Enkel navigering och en väl utformad sökfunktion.
 • Ren och överskådlig design
 • Snabbt utförande
 • Interaktiva diagram
 • Korrekta uppgifter

Säkerhet och trygghet

Innan du registrerar dig hos en kryptovalutamäklare är det en bra idé att snabbt kontrollera deras rykte i handelsvärlden. Se alltid till att du registrerar dig hos ett pålitligt företag, eftersom det finns många dåliga aktörer på nätet.

Många handlare föredrar att använda mäklare som är registrerade hos ledande tillsynsmyndigheter som FCA i Storbritannien, ASIC i Australien eller CFTC i USA, eftersom dessa jurisdiktioner tenderar att införa de strängaste reglerna. Reglerade mäklare erbjuder vanligtvis sina kunder skydd mot negativa saldon, investerarförsäkringar och separata konton. Var extra försiktig med offshore-mäklare som inte omfattas av KYC-kontroller.

Tips för handel med kryptofutures

Här är några av våra bästa tips för handel med kryptovalutafutures :

 • Lär dig allt du kan om derivatmarknaden för kryptovalutor genom onlinekurser, handledning och böcker. Även en liten mängd utbildning kan vara till nytta för dummies och nybörjare. Det är viktigt att uppdatera sig om bland annat grundläggande faktorer för terminer och grundläggande verktyg för teknisk analys.
 • Hantera risken. Kryptoterminer kan vara volatila tillgångar, därav vikten av att sätta stop-loss-ordrar. Handlare bör också ha ett rimligt riskhanteringssystem på plats, t.ex. procentmetoden, där en fastställd procentandel av medlen återinvesteras vid varje handel.
 • Utveckla en handelsstrategi. Att handla med en strategi kan hjälpa dig att undvika att fatta förhastade och känslomässiga beslut på marknaden. Det kan också hjälpa dig att veta vilka beslut som är lönsamma. Vissa investerare tycker att det är bra att föra en handelsdagbok för att registrera sina aktiviteter.
 • Delta i kryptofuture-communityt. Plattformar i sociala medier kan vara utmärkta platser för att träffa andra näringsidkare och samla råd.

Det sista ordet om handel med kryptoterminer

Genom att handla med kryptoterminer slipper man ägna sig åt en fysisk kryptovaluta, vilket kan vara tidskrävande och potentiellt dyrt. Kryptoterminer är ett spännande nytt sätt att investera i kryptovalutor och är en viktig del av handelsverktygen. De kan användas i en mängd olika scenarier, oavsett om de kombineras med en direkt investering i kryptovaluta eller som ett spekulativt verktyg. Använd den här guiden för att komma igång idag.

Jämförelse av plattformar för att köpa kryptokurvor

MäklareHuvudkontorKryptovalutor Öppna ett konto
Hong Kong
Malta
365 Binance
Frankrike 51 Coinhouse
Österrike 400Bitpanda
Fullständig lista och jämförelse av kryptovalutabörser

Vanliga frågor

Vilken är den bästa kryptovalutan för handel med terminer?

De flesta handlare föredrar flytande terminsmarknader för kryptovalutor med stora handelsvolymer. Å andra sidan föredrar vissa investerare att handla med mer stabila kryptovalutor, medan andra vill utnyttja volatila marknader.

Är handel med kryptofuturer halal eller haram i islam?

Medan handel med kryptohandel på plats i allmänhet anses vara halal, hävdar vissa att derivat som terminer är förbjudna enligt islamisk lag. Åsikterna varierar, och därför är det viktigt att kontrollera etiken med en religiös auktoritet.

Vad är betydelsen av Crypto Futures?

Kryptoterminer är finansiella derivat som baseras på kryptovalutor. I kontrakten anges att köparen är skyldig att betala säljaren ett fastställt pris för en fast mängd kryptovalutor på ett visst datum.

Är handel med bitcoin futures lönsamt?

Bitcoin futures och andra derivat av kryptovalutor kan vara lönsamma om de används på rätt sätt. Eftersom de är flyktiga tillgångar bör nybörjare dock använda dem med försiktighet.

Vilka är handelstiderna för kryptofutures?

CME:s terminsmarknader för kryptovalutor är öppna från kl. 18.00 på söndag till kl. 18.45 på fredag, östlig tid. Andra plattformar, som Binance, tillåter handel 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.