Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Kinesiska yuanen (CNY): Betydelse och roll på de globala finansmarknaderna

Yuan chino (CNY)

CNY, eller kinesiska yuan, är den officiella valutan i Folkrepubliken Kina och kallas ofta för yuan. CNY används för alla inhemska transaktioner på det kinesiska fastlandet och regleras av People's Bank of China (PBoC), landets centralbank.

Den här guiden hjälper dig att förstå CNY och dess roll på världsmarknaden.

Snabb introduktion

 • Den kinesiska yuanen finns i två former: CNY (onshore yuan) och CNH (offshore yuan). CNY handlas på det kinesiska fastlandet, medan CNH handlas mer fritt på de internationella marknaderna.
 • CNY är den åttonde mest handlade valutan i världen, men med Kinas växande ekonomiska makt spekuleras det i att CNY skulle kunna utmana den amerikanska dollarns dominans.
 • CNY är hårt reglerad av PBoC, som fastställer en daglig referenskurs och tillåter valutan att fluktuera inom ett snävt intervall.
 • Om du vill handla med den kinesiska yuanen på handelsplattformar måste du använda offshore-yuanen, CNH.

Förstå renminbi och den kinesiska yuanen

Termerna RMB (renminbi) och CNY (kinesisk yuan) hänvisar till den kinesiska valutan, men har olika syften och sammanhang.

Renminbi är det officiella namnet på den kinesiska valutan, som översätts till "folkets valuta". Det är en allmän term som omfattar all användning av valutan i Kina och i internationella sammanhang.

När vi talar om Kinas globala monetära system är RMB den lämpliga termen. Den representerar hela det monetära systemet, på samma sätt som termen "sterling" refererar till det brittiska monetära systemet, som inkluderar pund och pence.

Den kinesiska yuanen är däremot den specifika valutaenhet som används i de flesta finansiella sammanhang, särskilt vid transaktioner och valutaomräkningar.

I praktiken avser RMB valutan i allmänhet eller dess officiella status, medan CNY i allmänhet används för att hänvisa till växelkurser, internationella transaktioner eller finansiella transaktioner.

På valutamarknaden anger t.ex. valutapar som USD/CNY växelkursen mellan US-dollar och kinesiska yuan.

Användning och tillgänglighet

På det kinesiska fastlandet används CNY för en mängd olika transaktioner. Konsumenter använder den för att köpa varor och tjänster, betala elräkningar och dagliga utgifter.

Företag använder den för kommersiella transaktioner, löner och inköp av råvaror och produkter. Regeringen använder också CNY för offentliga utgifter, infrastrukturprojekt och sociala tjänster.

Kinas avancerade betalningssystem förbättrar avsevärt tillgängligheten för CNY. Digitala betalningsplattformar som Alipay och WeChat Pay har blivit otroligt populära och gör det möjligt för användare och handlare att göra transaktioner smidigt med hjälp av sina smartphones.

Dessa plattformar är allmänt accepterade i detaljhandelsbutiker, restauranger, taxibilar och gatuförsäljare, vilket gör CNY mycket lättillgängliga i vardagen. Traditionella banktjänster är lättillgängliga och det finns många uttagsautomater, bankkontor och internetbanker i hela landet.

När det gäller internationella transaktioner kan utlänningar växla CNY på det kinesiska fastlandet, men CNY är föremål för kapitalkontroller. Dessa kontroller begränsar det belopp i CNY som någon kan föra ut ur landet och reglerar valutatransaktioner. Detta regelverk gör det möjligt att hantera finansiella flöden och upprätthålla finansiell stabilitet.

Ekonomisk betydelse

CNY har nationell och global ekonomisk betydelse, vilket återspeglar Kinas ställning som världens näst största ekonomi. Dess stabilitet är avgörande för att upprätthålla den ekonomiska tillväxten, kontrollera inflationen och säkerställa finansiell stabilitet.

På global nivå spelar CNY en viktig roll för internationell handel och internationella investeringar. Eftersom Kina är en stor global exportör och importör regleras många handelsavtal och kontrakt i CNY, särskilt med asiatiska länder och de länder som deltar i Kinas Belt and Road Initiative (BRI).

Den ökande användningen av CNY i världshandeln minskar beroendet av US-dollarn och stärker Kinas ekonomiska inflytande. Den amerikanska dollarn behåller en betydande ledning och står för 62 procent av de globala valutareserverna, utlandsskulden, importfaktureringen och en betydande andel av den globala valutahandeln och de globala valutabetalningarna (cirka 43 procent respektive 39 procent).

Att CNY nu ingår i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (SDR) innebär dock att den nu erkänns som en global reservvaluta, vilket uppmuntrar centralbanker och finansinstitut att hålla den i sina reserver.

Kinas finansmarknader har blivit mer tillgängliga för utländska investerare, vilket har ökat efterfrågan på tillgångar denominerade i CNY. Detta inflöde av utländska investeringar stärker CNY och integrerar Kina djupare i det globala finansiella systemet.

PBoC:s penningpolitik, som omfattar styrningen av räntor, reservkrav och öppna marknadsoperationer, har en direkt inverkan på CNY:s värde och likviditet. Genom att kontrollera dessa faktorer påverkar PBoC den ekonomiska tillväxten, inflationen och den finansiella stabiliteten, vilket gör CNY till en viktig del av den kinesiska ekonomin och det globala ekonomiska landskapet.

Reglering och kontroll

PBoC reglerar CNY med hjälp av direkta och indirekta penningpolitiska verktyg för att upprätthålla stabilitet och kontroll över valutans värde.

En av de viktigaste metoderna är att fastställa den dagliga referenskursen, den så kallade "centralparitetskursen", mot en valutakorg.

PBoC tillkännager denna kurs varje dag och CNY tillåts fluktuera inom ett specificerat intervall runt denna kurs, vanligtvis med 2% i vardera riktningen. Denna mekanism gör det möjligt för PBoC att hantera volatiliteten och se till att CNY förblir relativt stabil.

PBoC intervenerar också aktivt på valutamarknaden för att påverka CNY:s värde, vilket innebär att man köper eller säljer valutareserver för att stödja eller försvaga CNY vid behov.

Syftet med dessa interventioner är att motverka överdriven spekulativ aktivitet eller att reagera på större ekonomiska händelser som kan destabilisera valutan.

PBoC använder också olika penningpolitiska verktyg för att reglera CNY. Dessa omfattar räntejusteringar, ändringar av bankernas reservkrav och öppna marknadsoperationer.

Genom att manipulera dessa verktyg kan PBoC påverka likviditeten i banksystemet, kontrollera inflationen och styra den ekonomiska tillväxten, vilket alla har en indirekt inverkan på CNY:s värde.

Manipulation av den kinesiska yuanen

I augusti 2019 utsåg USA:s finansdepartement Kina till "valutamanipulatör" efter en försvagning av den kinesiska yuanen mot US-dollarn, den första utnämningen sedan 1994.

Även om beteckningen har symbolisk vikt har den begränsade praktiska konsekvenser för Kina. Syftet var att sätta press på Kina avseende dess handelspraxis snarare än att införa direkta sanktioner.

USA, som försöker minska sitt handelsunderskott, kan vara intresserat av en svagare dollar. En svagare valuta kan göra USA:s export billigare globalt, vilket kan öka exporten och minska handelsunderskottet.

Ekonomer tror i allmänhet att obalanser i handeln tenderar att korrigera sig själva över tiden genom valutajusteringar. Ett lands växelkurs är balanserad på kort sikt när nettokapitalinflödena eller -utflödena kompenserar för underskottet eller överskottet i bytesbalansen.

USA kan t.ex. finansiera ett underskott i bytesbalansen med utländska investeringar (skulder, aktier, insättningar, lån) utan att det leder till en betydande depreciering av landets valuta.

I ett nötskal

CNY är den officiella valutan som används för alla inhemska transaktioner på det kinesiska fastlandet. Den regleras noga av PBoC för att upprätthålla ekonomisk stabilitet. Dess växelkursmekanism, användning och ekonomiska betydelse gör den till en viktig aktör i den kinesiska ekonomin och på de globala finansmarknaderna.

Att förstå CNY:s roll och skillnaderna mellan CNY och CNH är viktigt för alla som handlar med eller investerar i kinesiska tillgångar. I synnerhet om du vill spekulera i den kinesiska yuanen via online tradingplattformar kommer du i allmänhet att behöva handla med CNH.

Hur man börjar med trading av offshore yuan (CNH)

CNH-trading innebär att man köper och säljer valutapar på valutamarknaden, till exempel USD/CNH (US-dollar/kinesiska yuan), EUR/CNH (euro/kinesiska yuan) och CNH/JPY (kinesiska yuan/japanska yen), för att dra nytta av prisfluktuationer.

För att komma igång måste du:

 • Öppna ett konto hos en forex-mäklare - vi rekommenderar att du väljer en forex-mäklare som är auktoriserad av en tillsynsmyndighet på "grön nivå".
 • Sätta in pengar - kom ihåg att välja en mäklare som stöder den lokala valutan på ditt konto för att minimera konverteringsavgifterna.
 • Utför affärer - din mäklare kommer att tillhandahålla en stationär, mobil och / eller webbplattform.
Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vad rör CNH?

Värdet på CNH påverkas av en kombination av ekonomiska indikatorer, penningpolitik, handelsrelationer, globalt marknadssentiment, rörelser i US-dollarn, kapitalflöden, spekulativ aktivitet, regeringspolitik och internationella ekonomiska förhållanden.

 • Ekonomiska indikatorer som Kinas BNP-tillväxt, inflationstakt, industriproduktion och detaljhandelsförsäljning spelar en avgörande roll. En bättre ekonomisk utveckling än väntat leder i allmänhet till en appreciering av CNH, medan svagare data kan leda till en depreciering. Sysselsättningsdata och andra indikatorer som speglar hälsan i den kinesiska ekonomin bidrar också till valutarörelser.
 • Penningpolitiska åtgärder som vidtas av PBoC har en betydande inverkan på CNH. Förändringar i räntor, reservkrav och andra ekonomiska verktyg kan påverka handlarnas inställning och valutans värde.
 • Handelsrelationerna är viktiga, särskilt mellan Kina och dess största handelspartner, som USA. En positiv handelsutveckling och överskott i handelsbalansen stärker CNH, medan handelsspänningar och underskott kan försvaga den.
 • Det globala marknadssentimentet och rörelser i US-dollarn påverkar också CNH. I tider av global osäkerhet eller riskaversion kan CNH försvagas när handlare söker sig till säkra hamnar som USD, JPY eller CHF. Omvänt leder en svagare US-dollar i allmänhet till en uppgång i den inhemska valutan.
 • Kapitalflöden, inklusive utländska direktinvesteringar och portföljinvesteringar i kinesiska aktier och obligationer, påverkar efterfrågan på CNH. Beroende på marknadsförväntningar och nyheter kan spekulativa aktiviteter och hedgefondverksamhet leda till kortsiktig volatilitet.

Slutsatser

Den kinesiska yuanen (CNY) är en globalt viktig valuta som representerar Kinas dynamiska ekonomiska tillväxt. CNY regleras av People's Bank of China (PBoC) och spelar en avgörande roll inte bara i inhemska transaktioner utan även på de internationella finansmarknaderna. Att yuanen ingår i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (SDR) vittnar om att den är erkänd som en global reservvaluta. Skillnaden mellan onshore yuan (CNY) och offshore yuan (CNH) är väsentlig för internationella handlare och investerare. Att förstå de regleringsmekanismer och faktorer som påverkar värdet på CNY är en nyckel till att förstå de aktuella ekonomiska och finansiella frågor som rör denna valuta.

Vanliga frågor

Vad är CNY?

CNY, eller kinesiska yuan, är den officiella valutan i Folkrepubliken Kina. Den används för alla inhemska transaktioner på det kinesiska fastlandet och regleras av People's Bank of China (PBoC).

Vad är skillnaden mellan CNY och CNH?

CNY (onshore yuan) används på det kinesiska fastlandet och är strikt reglerad av PBoC. CNH (offshore yuan) handlas friare på de internationella marknaderna och är avsedd för transaktioner utanför det kinesiska fastlandet.

Varför använder Kina två versioner av yuanen?

Kina använder två versioner av yuanen för att bättre kunna kontrollera och reglera sin valuta. CNY gör det möjligt för PBoC att upprätthålla en strikt reglering av inhemska transaktioner, medan CNH ger större flexibilitet för internationella transaktioner.

Hur reglerar PBoC CNY?

PBoC reglerar CNY genom att fastställa en daglig referenskurs och låta CNY fluktuera inom ett snävt intervall runt denna kurs. Den använder också interventioner på valutamarknaden och olika penningpolitiska verktyg för att påverka CNY:s värde och likviditet.

Varför är CNY viktig på världsmarknaderna?

CNY är viktig på världsmarknaderna på grund av Kinas ställning som världens näst största ekonomi och en viktig aktör i den internationella handeln. Dess stabilitet och inkludering i IMF:s särskilda dragningsrätter (SDR) gör den till en global reservvaluta, vilket förstärker dess roll i internationella transaktioner och investeringar.

Hur börjar jag handla med CNH?

För att börja handla med CNH måste du öppna ett konto hos en auktoriserad valutamäklare, sätta in pengar och använda den handelsplattform som tillhandahålls för att utföra affärer på valutapar inklusive CNH.

Vilka faktorer påverkar värdet på CNH?

Värdet på CNH påverkas av kinesiska ekonomiska indikatorer, PBoC:s penningpolitik, handelsrelationer, globalt marknadssentiment, US-dollarns rörelser, kapitalflöden och spekulativ aktivitet.