Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Vad är ett marginalsaldo?

marginalsaldo

Ett marginalsaldo utfärdas när värdet av värdepapper på ett handelskonto sjunker under en viss nivå. Per definition är detta en begäran eller ett meddelande från mäklaren om att få ditt kontosaldo att nå upp till den lägsta nivå som krävs. Varningen kan uppfyllas genom att ytterligare medel eller värdepapper deponeras.

Det är viktigt att notera att värdet på de aktier eller tillgångar som används som säkerhet för marginallånet varierar beroende på marknadsförhållandena. Det lånade beloppet förblir dock detsamma. Om värdet på dina tillgångar sjunker kommer därför ditt eget kapital i positionen i förhållande till storleken på din marginalskuld att minska.

De olika typerna av marginalkrav och krav baseras i allmänhet på vilken typ av tillgång du handlar med och vilken profil ditt konto har. Den automatiska varningen från din mäklare bör ge en omedelbar sammanfattning av de krav som måste uppfyllas så snart som möjligt.

Exempel

Låt oss ta ett exempel på ett marginalsaldo i praktiken...

En näringsidkare investerar 5 000 dollar i ett live tradingkonto och lånar ytterligare 5 000 dollar från sin mäklare. Detta innebär att totalt 10 000 dollar kan investeras i olika finansiella tillgångar. Lånevillkoren omfattar en underhållsmarginal på 40 procent.

Anta att investeraren beslutar sig för att köpa 100 aktier i företag A för 100 dollar per aktie. Här är en enkel ekvation som visar när ett marginalsaldo kan aktiveras:

 • Prisformel: Marginallån / (1 - underhållsmarginal)
 • Exempel: 5 000 dollar / (1 - 40 %) = 8 333,33 dollar.

Detta innebär i princip att om kontots marknadsvärde sjunker under 8 333,33 dollar kan näringsidkaren få ett marginalkrav. Detta resulterar i ett pris på 83,33 dollar för bolag A:s aktie.

Efter några veckors handel får företag A en reaktion i media på grund av brister i leveranskedjan, vilket leder till att aktiekursen sjunker till 70 dollar. Investerarens kontovärde är nu endast 7 000 dollar (100 dollar * 70 dollar) och näringsidkaren måste täcka upp 1 333 dollar (8 333 dollar - 7 000 dollar) för att undvika ett marginalsaldo.

Lyckligtvis har de bästa nätmäklarna en kostnadsfri marginalkalkalkylator som gör det möjligt för dig att förstå dina skyldigheter innan du öppnar en position.

Hur mäklare utfärdar marginalsäkerhetskrav

Handlarna informeras vanligtvis efter att marknaderna har stängt. Du bör kunna se en sammanfattning av dina åtaganden i din kontoprofil, liksom din senaste handelshistorik. Vissa mäklare erbjuder dessutom SMS-varningar och meddelanden i realtid.

Det är också mer sannolikt att marginaluttag görs under perioder av hög volatilitet. Även om procentsatsen kan variera kräver de flesta mäklare en minsta marginal på 30-40 % för att hålla hävstångspositioner öppna. Detta innebär att du måste ha tillräckligt med pengar för att finansiera positionens nuvarande värde och täcka pågående förluster.

Vi rekommenderar att du granskar villkoren för en mäklares marginalkonto innan du registrerar dig. Kontrollera avvecklingsperioden för ett marginalsaldo, vad som händer om du inte kan avveckla idag och deras likvidationsrättigheter.

Marginalkonton

Margin calls är endast relevanta för investerare som har ett "marginalkonto". Dessa är i huvudsak mäklare som lånar ut pengar (hävstång) till handlare för att köpa aktier eller andra finansiella tillgångar i utbyte mot en liten handpenning.

Det är viktigt att notera att köp av aktier med lånade pengar gör det möjligt för kunderna att öppna större positioner och öka den potentiella avkastningen. Med detta sagt är marginalhandel en högriskstrategi eftersom du är ansvarig för att betala de tillhörande räntorna och eventuella ytterligare kostnader för att låna pengarna. Förlusterna blir också större på grund av de större positionerna.

Det bör noteras att alla tillgångar inte är tillgängliga på ett marginalkonto. Den amerikanska värdepappers- och börskommissionen (SEC) tillåter till exempel inte att enskilda handlare köper optionskontrakt på ett marginalkonto.

Mäklare och tillsynsmyndigheter kan också införa maximala lånebelopp. Under 2018 antog Esma interventionsåtgärder för att begränsa hävstången i Europa.

Marginal- och kontantkonton

På ett kontantkonto kan du bara använda de pengar som du har satt in. Avkastningen är därför begränsad, men även de potentiella förlusterna. Ett marginalkonto ger dig däremot mer köpkraft i utbyte mot skuld.

Till skillnad från traditionella lån behöver marginalhandlare i allmänhet inte följa en fastställd återbetalningsplan. I stället är det näringsidkarens ansvar att upprätthålla ett kontosaldo och ett värde som uppfyller mäklarens minimikrav.

Fördelar med marginalkonton

 • Skatteavdrag - Ränta på marginallån kan vara skattemässigt avdragsgillt från din nettoinvesteringsinkomst. Kontakta en skatterådgivare i din lokala jurisdiktion för råd.
 • Reaktionsförmåga - Att ha tillgång till mer pengar än vad ditt startkapital vanligtvis tillåter kan hjälpa dig att dra nytta av marknadsmöjligheter.
 • Flexibel lånetid - Marginallån har ofta en mer flexibel återbetalningsplan än traditionella kontantlån. Detta kan ge dig mer tid att handla positioner för att kompensera återbetalningarna med vinster.
 • Större investeringar - Om du använder lånat kapital kan du öppna större positioner på fler marknader samtidigt, vilket kan öka vinsterna. Detta kan också bidra till att diversifiera portföljen.

Observera att även om marginalhandel är attraktivt för många investerare kan det också leda till stora förluster. Ogynnsamma prisrörelser kan snabbt påverka de marginalsäkerheter som investerare måste göra för att undvika att mäklare automatiskt stänger av positioner (stop out). Prata med din mäklare så snart som möjligt om du är orolig för att du inte kommer att kunna betala marginalsäkerheten.

Hur man möter ett marginalkrav

Det finns två huvudsakliga sätt att uppfylla ett marginalsäkerhetskrav:

 • Sätt in mer pengar på ditt konto för att nå underhållsnivån.
 • Sälj värdepapper på ditt marginalkonto eller köp värdepapper för att täcka korta positioner.

Hur du undviker ett marginalsaldo

Ett marginalsaldo kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser och mäklare kan vidta beslutsamma åtgärder för att öka det egna kapitalet på ditt konto. För att undvika marginaluttag kan du tänka på följande tips:

 • Diversifiera - En diversifierad portfölj bör begränsa sannolikheten för att en enskild stor nedgång ska utlösa ett marginalkrav som påverkar hela ditt konto. Tänk också på att om du fokuserar på särskilt volatila tillgångar, t.ex. kryptovalutor, kan du utsättas för stora prissvängningar.
 • Använd mindre marginal - Även om mäklare kan erbjuda dig generös köpkraft och marginalsatser behöver du inte använda allt. Om du till exempel lånar endast 20 % kan du förbättra din köpkraft utan att öka din exponering för de negativa effekterna av en marginalsäkerhet.
 • Förbered dig på volatilitet - Gör en noggrann budget för att se till att du har en bekväm summa kontanter tillgänglig om dina investeringar skulle drabbas av plötsliga prisförändringar.
 • Använd verktyg - De bästa mäklarna tillhandahåller en kostnadsfri marginalräknare. Dessa verktyg kan användas för att beräkna potentiella marginalkrav för olika tillgångar och produkter.

Ett sista ord om marginaluttaget

Ett marginalkrav utfärdas för att informera näringsidkare om att deras kontovärde har sjunkit under den minimitröskel som fastställts av mäklaren. Att inte svara på ett marginalsaldo kan leda till betydande förluster eftersom mäklare automatiskt stänger korta positioner. Använd vår guide ovan för att förstå vad du ska göra om du får ett marginalsaldo.

Vanliga frågor

Vad innebär ett marginalsaldo?

Ett populärt begrepp i de finansiella nyhetsrubrikerna är att ett marginalsaldo uppstår om ditt konto hamnar under underhållskravet. Du kommer att få en varning eller ett meddelande från din mäklare där du uppmanas att vidta åtgärder. Detta kan innebära att du lägger till pengar på ditt konto eller stänger positioner för att få ditt konto att nå upp till den erforderliga tröskeln.

Hur kan jag undvika ett marginalsaldo?

Det finns flera riskhanteringsstrategier som du kan använda för att minska sannolikheten för att få ett marginalsaldo. Det handlar bland annat om att fastställa prisutlösare, diversifiera portföljen och övervaka positionerna dagligen. Observera att mäklare kan avveckla tillgångar (stop out) för att jämna ut kontosaldon om ett marginalsaldo inte uppfylls.

Är ett marginalsaldo bra eller dåligt?

Ett marginalsaldo beskrivs som en varning om att du måste öka ditt kontosaldo och värde. Det är varken bra eller dåligt, men kan indikera en betydande volatilitet i priset på en tillgång. Du kan behöva sätta in ytterligare kontanter eller värdepapper på ditt handelskonto. Du kan också behöva sälja värdepapper för att öka förhållandet mellan de tillgångar du äger och det lånade beloppet.