Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Forex likviditetsgrepp med en handelsstrategi

likviditetsgrepp

Inom valutahandel är likviditet den viktiga faktor som gör att marknaden kan fungera smidigt. Den representerar den lätthet med vilken valutor kan köpas eller säljas till stabila priser. Men det finns ett fenomen som skakar handlare från tid till annan, känt som ett likviditetsgrepp. Denna händelse spelar en avgörande roll i handeln och erbjuder både möjligheter och utmaningar för handlare. Att förstå likviditetsgrabbing är viktigt, särskilt för dem som vill navigera på valutamarknaden på ett mer effektivt sätt.

Viktiga insikter

 • Psykologiska prisnivåer har ett betydande inflytande på valutahandeln och fungerar som fokuspunkter för likviditetsuttag.
 • För att lyckas identifiera likviditet krävs förmåga att känna igen snabba prisrörelser och omkastningar kring viktiga nivåer.
 • Analys av tidigare likviditetshändelser kan ge insikter om deras mekanismer och potentiella indikatorer för framtida likviditetshändelser.
 • Kunskap om makroekonomiska händelser och centralbanksmeddelanden är avgörande, eftersom de kan påskynda likviditetsutflöden.
 • Effektiv likviditetshandel kräver disciplin, känslomässig kontroll och en väl genomtänkt riskhanteringsstrategi.

Vad är likviditet?

Likviditet på valutamarknaden avser möjligheten att köpa eller sälja valutor utan att orsaka stora prissvängningar. En likvid marknad är full av köpare och säljare, vilket säkerställer att transaktioner kan genomföras snabbt och till förutsägbara priser. Den höga likviditetsnivån gör valutamarknaden särskilt attraktiv, eftersom den erbjuder stabilitet och låga transaktionskostnader.

Likviditet påverkar dock inte bara hur affärer genomförs, utan även handelsstrategier och marknadsvolatilitet. På mycket likvida marknader tenderar priserna att röra sig lättare, med mindre manipulation. På mindre likvida marknader kan det däremot hända att affärer inte genomförs som förväntat, vilket leder till större volatilitet och risk för oväntade prisrörelser.

Vad är en likviditetsbrist?

En likviditetsbrist uppstår när det sker en plötslig ökning av köp eller försäljning, vilket får priserna att fluktuera kraftigt. Detta händer ofta när institutionella handlare (de "stora aktörerna") utför stora order och riktar in sig på områden där många stop-loss-order placeras av enskilda handlare. Syftet är att utlösa dessa stop-loss-order för att skapa en gynnsam prisrörelse, så att institutionella handlare kan gå in i eller ut ur sina positioner till mer fördelaktiga priser.

likviditetsbrist

Mekanismerna bakom sökandet efter likviditet är relativt enkla, men djupt strategiska. Institutionella handlare letar efter fickor av likviditet, dvs. platser där detaljhandlare har placerat stop-loss-order. Genom att pressa priset till dessa nivåer kan de "ta tag i" denna likviditet och orsaka en ripple-effekt. Detta skiljer sig från normala marknadsfluktuationer, som beror på allmänna ekonomiska nyheter, trender och handlarnas sentiment. Likviditetshamstring är en avsiktlig åtgärd av institutionella handlare för att tillfälligt manipulera marknadsförhållandena.

Deltagare i likviditetstillförsel

Det finns två huvudtyper av deltagare: småhandlare, som du och jag, och institutionella handlare, som banker och hedgefonder, ofta kallade "smarta pengar". Små handlare bidrar till marknadslikviditeten, men förlorar ofta när likviditet tas. Detta beror på att de inte har den finansiella marknadsandel som krävs för att påverka marknadspriserna på ett betydande sätt.

I bilden nedan visar den första delen att marknaden rör sig smidigt strax ovanför en särskild nivå, den så kallade supportzonen. Det är här som "normala" människor, så kallade retail traders, är aktiva och allt är ganska lugnt. I den andra delen ser vi hur priset faller kort under denna nivå och sedan stiger igen efter att ha träffat stop-lossarna för dessa särskilda handlare. Stop-loss är som nödutgångar som gör det möjligt för handlare att begränsa sina förluster. När de aktiveras gör de det möjligt för de stora aktörerna eller institutionerna att köpa till lägre priser. Det är därför vi talar om att ta likviditet. Den likviditet som skapas genom utlösandet av stop-loss-order tas upp av institutioner.

liquidity grab 2

Å andra sidan spelar aktörer med "smarta pengar" en viktig roll när det gäller att utlösa likviditetstillförsel. Med sitt stora kapital kan de utföra stora order som får marknaden att röra på sig. Deras agerande är strategiskt och syftar till att dra nytta av förutsägbara marknadsreaktioner vid vissa prisnivåer. Genom att förstå hur dessa institutionella handlare agerar kan småhandlare få en uppfattning om huruvida likviditet tas i anspråk, vilket ger dem ledtrådar om när de ska gå in eller ut ur marknaden för att undvika att fångas i vågen.

Identifiera likviditetspressar i Forex

Att känna igen en likviditetspress när den inträffar kan vara nyckeln till att fatta välgrundade handelsbeslut. Det finns flera indikatorer och diagrammönster som signalerar en potentiell likviditetsbrist.

Kraftiga prisrörelser, särskilt sådana som snabbt vänder under en kort tidsperiod, är tydliga tecken. Till exempel kan en plötslig prisökning över en tidigare högsta eller lägsta nivå och sedan en snabb tillbakagång tyda på att likviditet har tagits.

En annan indikator är förekomsten av stora vickor i candlestick-diagram, särskilt i områden där vi förväntar oss att stop-loss-order ska samlas, t.ex. precis över eller under senaste toppar och dalar, eller viktiga psykologiska nivåer (runda siffror) och stöd- eller motståndsområden. Dessa wicks tyder på att priset har testat en nivå där likviditet har beslagtagits och sedan dragit sig tillbaka, antingen på grund av brist på ihållande intresse på den prisnivån eller för att det avsedda beslagtagandet av likviditet har varit framgångsrikt.

liquidity grab 2

Handelsstrategi för att ta likviditet i Forex

Denna handelsstrategi fokuserar på att ta likviditet i områden med motstånd, där priserna kortvarigt bryter över motståndet innan de faller tillbaka. Den innebär att man identifierar svaga brytningar genom att övervaka volym och baisseartade mönster, och sedan tar korta positioner när priserna drar sig tillbaka in i motståndszonen. Med stop-loss som sätts över utbrottstoppen för att begränsa förluster och vinstmål baserade på stödnivåer, betonar strategin riskhantering genom att kontrollera storleken på transaktionerna. Den är utformad för att utnyttja vändningsdynamiken för potentiella vinster, med hjälp av backtesting och övning för att förfina dess effektivitet. Här är de steg som ska följas:

liquidity grab 4

 • Identifiera områden med motstånd: Använd historiska data och tekniska indikatorer för att identifiera områden med motstånd som priset har haft svårt att bryta igenom.
 • Se upp för falska utbrott: Observera om priset bryter över motståndet med låg volym, vilket indikerar ett falskt utbrott.
 • Bekräfta att likviditet har tagits: Observera en snabb återgång till motståndszonen med ökad försäljningsvolym, vilket indikerar en vändning.
 • Ta en kort position: Så snart priset återvänder till motståndszonen tar du en kort position och satsar på ett prisfall.
 • Lägg en stop-loss-order: Lägg en stop-loss-order strax ovanför toppen av det falska utbrottet för att minimera potentiella förluster.
 • Vinstmål : Bestäm exitpunkter baserat på stödnivåer under ingångspunkten eller med hjälp av tekniska indikatorer.
 • Använd en trailing stop-loss: sätt upp en trailing stop-loss för att säkra vinster om priset fortsätter att röra sig gynnsamt.
 • Hantera risk: beräkna positionsstorleken baserat på stop-loss-nivån och ett förutbestämt risktröskelvärde (1 till 2 % av handelskapitalet).
 • Kontinuerlig övervakning: Justera stop-loss och vinstmål i linje med marknadstrenderna.
 • Backtesting och övning: Testa strategin med hjälp av historiska data och öva på ett demokonto innan du gör liveaffärer.

Psykologiska siffror och att ta likviditet

Psykologiska prisnivåer är runda tal som handlare ofta ser som viktiga mål eller hinder, t.ex. 1,3000 för GBP/USD eller 1,0000 för EUR/USD. Dessa nivåer är viktiga eftersom många handlare placerar order runt dem, vilket gör dem idealiska för att hamstra likviditet. Att förstå hur dessa nivåer fungerar kan ge handlare en fördel, så att de kan förutse och handla likviditetsgrabbningar mer effektivt. Om ett valutapar till exempel närmar sig ett runt tal och plötsligt rör sig över eller under det innan det vänder snabbt kan detta vara ett tecken på att likviditetsgrabbing riktas mot stop-loss-order som placerats runt dessa psykologiskt viktiga nivåer.

Misstag att undvika

Ett vanligt misstag är att inte inse att en likviditetsinjektion är tillfällig och att förväxla den med en verklig marknadsrörelse. Handlare bör också undvika att placera stop-loss-order för nära psykologiska nivåer eller områden med känd likviditet utan att ta hänsyn till möjligheten att likviditet tas. Disciplin och känslomässig kontroll är avgörande; att reagera impulsivt på plötsliga marknadsrörelser utan bekräftelse kan leda till förluster. Framgångsrik likviditetshandel kräver ett lugnt, beräknat tillvägagångssätt och en förståelse för marknadsdynamiken.

Avslutande reflektioner

Att förstå och handla med likviditetsanrop kan vara en värdefull del av en valutahandlares strategi, eftersom det ger möjligheter att dra nytta av marknadsrörelser som drivs av institutionella handlares agerande. Genom att känna igen betydelsen av psykologiska siffror, analysera verkliga exempel för att få insikt, hålla sig uppdaterad om marknadshändelser och undvika vanliga fallgropar kan handlare förbättra sina chanser att lyckas. Nyckeln är övning, tålamod och kontinuerligt lärande för att effektivt integrera likviditetsstrategier i din övergripande handelsstrategi för bättre resultat.

De bästa CFD-mäklarna

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.