Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Professionella handlare och detaljhandlare: de viktigaste skillnaderna

Professionella handlare och detaljhandlare

Handlare kan delas in i två stora kategorier:

  • Professionella handlare
  • Småhandlare.

Även om båda grupperna försöker dra nytta av finansmarknaderna kan tillvägagångssättet, resurserna och strategierna som de använder variera avsevärt.

I den här artikeln undersöks de viktigaste skillnaderna mellan professionella och icke-professionella handlare, med aspekter som kunskap, teknik, hjälp från andra (analytiker, anställda etc.) etc.

Viktiga lärdomar - professionella handlare och icke-professionella handlare

  • Professionella handlare har i allmänhet en högre nivå av utbildning, kunskap, utbildning och erfarenhet inom finans och handel.
  • Småhandlare förlitar sig ofta på självstudier och online-resurser.
  • Professionella handlare har tillgång till avancerad teknik, analyser, sofistikerade handelsplattformar och information i realtid, vilket ger dem en fördel jämfört med icke-professionella handlare som har begränsad tillgång till dessa resurser.
  • Professionella handlare drar nytta av stödnätverk, samarbete och bättre riskhantering genom lagarbete och tillgång till betydande kapital.
  • Däremot handlar enskilda handlare ofta ensamma och utsätts för högre risker på grund av sitt begränsade kapital och sina begränsade resurser.

Kunskap och erfarenhet

Den största skillnaden mellan professionella och privata handlare är deras kunskaps- och erfarenhetsnivå.

Professionella handlare har vanligtvis en bakgrund inom finans eller ekonomi och är bekanta med marknadsanalys, handelsstrategier och riskhantering.

De har ofta flera års erfarenhet av att arbeta för finansinstitut eller handelsföretag, vilket ger dem en solid grund för att navigera i marknadsförhållanden.

Däremot har enskilda handlare vanligtvis begränsad formell utbildning och har inte alltid samma erfarenhet.

Många detaljhandlare är självlärda och lär sig genom online-resurser, böcker och trial and error.

Är utbildning viktigt?

Och även om inlärning, träning och utbildning är mycket viktiga inom handel finns det inget högskoleprogram som direkt lär dig hur du blir en handlare.

Det är nyttigt att lära sig finans, matematik, redovisning, kodning, ekonomi etc. och universitetet är en av de platser där du kan lära dig detta.

Universitetet är en av de platser där du kan lära dig detta. Och för att komma in på finansinstitut för att bli professionell handlare eller fondförvaltare krävs ofta en universitetsexamen.

Men även om de flesta framgångsrika handlare och investerare är akademiskt skickliga är det oftast inte särskilt viktigt att ha en omfattande formell utbildning eftersom man måste fokusera på marknaderna.

I slutändan lär sig de flesta människor genom att få stryka på foten på marknaderna och sedan använda den erfarenheten för att lära sig och göra saker annorlunda.

Så gott som alla framgångsrika handlare och investerare har haft stunder under sin karriär då de har gjort mycket smärtsamma misstag som kostat dem mycket pengar eller till och med slagit ut dem helt ur spelet.

Men dessa stunder kan också vara lärorika och leda till en djup känsla av ödmjukhet och insikten att det man vet är litet jämfört med det man inte vet och inte kan veta.

Tillgång till teknik och information

Taktisk handel är ett informationsspel och det finns alltid någon annan på andra sidan av dina affärer, och den är förmodligen relativt sofistikerad.

Det är av denna anledning som småhandlare tenderar att ligga betydligt efter avkastningen på marknaden som helhet.

Tekniken spelar också en viktig roll i modern handel, där avancerade verktyg och information i realtid är viktiga för att lyckas.

Professionella handlare har ofta tillgång till de bästa handelsplattformarna, sofistikerade analysverktyg (ofta egna för deras organisation) och höghastighetsnätverk som gör det möjligt för dem att fatta bättre informerade beslut och utföra affärer snabbare.

Småhandlare å andra sidan förlitar sig främst på allmänt tillgängliga handelsplattformar, som inte alltid erbjuder samma funktionalitet som de som används av professionella handlare.

Dessutom har detaljhandlare kanske inte tillgång till sådan detaljerad information i realtid, vilket kan ge dem en nackdel när de fattar handelsbeslut.

Tillgång till handelsprodukter

Detaljhandlare kan vara begränsade när det gäller tillgång till handelsprodukter.

En enskild näringsidkare kan till exempel inte få tillgång till swapar och olika former av exotiska derivat (t.ex. knock-in och knock-out) hos de flesta mäklare.

Stöd och samarbete

Professionella handlare arbetar vanligtvis i team, omgivna av kollegor och experter som ger stöd, råd och samarbete.

Detta nätverk av professionella gör att de kan dela idéer, lära sig av varandras erfarenheter och fatta bättre beslut.

Enskilda näringsidkare har vanligtvis inte denna stödstruktur och handlar ofta ensamma eller med begränsad hjälp.

Även om handelsgemenskaper på nätet kan erbjuda en viss grad av stöd, är nivån på expertisen och samarbetet som är tillgänglig för småhandlare i allmänhet mycket lägre än för professionella handlare.

Riskhantering och kapital

Professionella handlare är anställda av finansinstitut eller handelsföretag som förser dem med betydande kapital för att genomföra sina affärer.

Detta kapital gör det inte bara möjligt för dem att ta större positioner, utan också att bättre hantera riskerna genom att diversifiera sina investeringar.

Dessa handlare omfattas också av strikta riktlinjer för riskhantering och övervakning, vilket bidrar till att minimera sannolikheten för stora förluster.

Detaljhandlare å andra sidan handlar ofta med egna pengar och kan ha begränsat kapital.

Detta kan leda till en högre risk för förlust, eftersom de kanske inte kan diversifiera sina investeringar eller hantera riskerna lika effektivt som professionella handlare.

Å andra sidan innebär hanteringen av större summor pengar att professionella handlare har

Möjlighet att tjäna pengar.

Att hantera stora summor pengar ger också professionella handlare möjlighet att tjäna pengar.

Privata handlare har vanligtvis inte denna fördel.

Det är till exempel vanligtvis mycket svårt att försörja sig på att handla för 100 000 euro.

Men även en hedgefond eller ett handelsföretag med 25 miljoner euro i förvaltat kapital kan vanligtvis generera ensiffriga handels- och investeringsvinster varje år.

Med en handlare och ett litet supportteam är detta vanligtvis mer än tillräckligt för att man ska kunna försörja sig bra.

Större hedgefonder tenderar att tjäna mycket pengar enbart på förvaltningsavgifter.

Till exempel tjänar en hedgefond eller ett handelsföretag med 10 miljarder euro i tillgångar under förvaltning med en förvaltningsavgift på 2 % 200 miljoner euro per år, även innan resultatavgifter tas med i beräkningen.

Reglering och efterlevnad

Professionella handlare är föremål för en högre grad av reglering och efterlevnad än detaljhandlare.

De måste följa de regler och riktlinjer som fastställts av tillsynsmyndigheter, t.ex. SEC eller FINRA, som styr deras agerande och säkerställer etiska handelsmetoder.

Även om detaljhandlare fortfarande omfattas av vissa bestämmelser (t.ex. daghandel), omfattas de i allmänhet av färre krav på efterlevnad.

Detta kan vara både en fördel, eftersom det ger större flexibilitet i handelsstrategierna, och en nackdel, eftersom småhandlare kanske inte har samma ansvarsskyldighet och tillsyn som professionella handlare.

Mäklare för kontrakt för skillnad

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor - Professionella handlare och småhandlare

Hur kan en enskild näringsidkare skaffa sig kunskaper och erfarenheter som liknar dem som en professionell näringsidkare har?

Småhandlare kan skaffa sig kunskap och erfarenhet genom olika kanaler, t.ex. online-resurser, online-kurser, böcker, välkända personligheter i sociala medier, välkända YouTube-kanaler och mentorprogram.

Dessutom bör de öva sina handelsfärdigheter på simulerade handelsplattformar (ofta kallade pappershandel) eller på små levande konton för att få praktisk erfarenhet.

Kontinuerligt lärande, att hålla sig uppdaterad om marknadstrender och analysera framgångsrika professionella handlares strategier kan också hjälpa småhandlare att förbättra sina färdigheter.

Vad kan småhandlare göra för att få tillgång till bättre teknik och information?

Detaljhandlare kan börja med att undersöka och jämföra olika handelsplattformar för att hitta den som erbjuder avancerade verktyg, mjukvara och funktioner som är skräddarsydda för deras behov.

Dessutom kan de prenumerera på förstklassiga informations- och datatjänster, som tillhandahåller information i realtid och djupgående analyser.

Att gå med i handelsgemenskaper på nätet kan också hjälpa småhandlare att få tillgång till gemensamma resurser och verktyg samt värdefull information från erfarna handlare.

Hur kan småhandlare skapa ett stödnätverk som liknar det som professionella handlare har?

Detaljhandlare kan komma i kontakt med andra handlare och branschexperter genom onlineforum och sociala medier.

Att delta i konferenser och workshops är ett annat sätt att få kontakt med likasinnade och få kunskap.

Att delta i handelstävlingar online kan också ge möjligheter till samarbete och feedback från jämnåriga och branschfolk.

Vilka åtgärder kan detaljhandlare vidta för att förbättra sin riskhantering?

Detaljhandlare bör börja med att utbilda sig om principer och tekniker för riskhantering.

I synnerhet bör de bekanta sig med positionsstorlek, stop-loss-order, diversifiering och ombalansering av portföljen.

Att utveckla och följa en väldefinierad handelsplan som belyser riskparametrar kan hjälpa enskilda handlare att hantera risker mer effektivt.

Dessutom kan användningen av riskhanteringsverktyg och programvara hjälpa till att övervaka och minska riskerna.

Vilka är de vanligaste utmaningarna för småhandlare som professionella handlare inte möter?

Detaljhandlare står ofta inför utmaningar som begränsat kapital, svårigheter att hantera sina känslor och brist på formell träning eller utbildning.

Dessutom kan de ha svårt att balansera sina handelsaktiviteter med sitt heltidsjobb eller andra ansvarsområden.

Detaljhandlare kan också ha svårt att få tillgång till avancerade handelsverktyg, information i realtid och professionella stödnätverk, vilket kan påverka deras beslutsfattande och övergripande handelsresultat.

Slutsats

Skillnaderna mellan professionella och privata handlare kan vara betydande, och skillnader i fråga om kunskap, teknik, stöd, riskhantering och reglering spelar en viktig roll när det gäller att forma deras handelsupplevelser.

Den största skillnaden är ofta helt enkelt den mest uppenbara: deras yrke.

Detaljhandlare gör ofta något helt annat för att försörja sig, medan professionella handlare gör det för att försörja sig och har flera år, till och med årtionden, av erfarenhet.

Medan professionella handlare har fördelen av avancerade resurser, ett stödnätverk och mer kapital, kan detaljhandlare dra nytta av större flexibilitet och färre krav på efterlevnad.

Det är viktigt att detaljhandlare är medvetna om dessa skillnader och kontinuerligt investerar i sin utbildning och kompetensutveckling.

Genom att förstå skillnaderna mellan professionella och icke-professionella handlare kan enskilda personer fatta mer välgrundade beslut om sin handelsresa och ställa upp realistiska förväntningar.

Både professionella och icke-professionella handlare kan vara framgångsrika på marknaderna, men det är viktigt att varje handlare inser sina begränsningar och ständigt strävar efter att förbättra sina färdigheter och kunskaper.

I slutändan beror framgång inom handel på en kombination av kunskap, engagemang, uthållighet och anpassningsförmåga, oavsett om du är en professionell näringsidkare eller en enskild näringsidkare.