Meny

Index för japanska yen (JXY)

Index för japanska yen (JXY)

Det japanska yenindexet följer yenens utveckling mot en korg av relevanta valutor.

Den här handledningen förklarar vad indexet är och hur det beräknas, och presenterar historiska data om det japanska yenindexets utveckling.

Den kommer också att diskutera inflationens och andra faktorers inverkan på dess värde.

Vad är det japanska yen-indexet?

Det japanska yenindexet används för att följa yenens övergripande utveckling mot en grupp andra viktiga valutor, t.ex. dollar, euro och pund sterling.

Det japanska yenvalutaindexet (JXY) är kanske det mest följda yenindexet, men det finns andra index som Dow Jones FXCM Yen Index som handlare också följer.

Investerare använder ofta indexet för att fatta handelsbeslut genom att identifiera trender i den japanska yenens värde och förutsäga framtida rörelser i valutan. JPY-indexet ger i slutändan ett riktmärke för den japanska valutans utveckling mot andra större valutor.

Korrigering av JXY

JPY-indexen beräknas mot en korg av valutor. Sammansättningen och viktningen av denna korg beror på indexet i fråga; tänk på att varje mäklare kan erbjuda sin egen version av det japanska yen-indexet.

Exempel på viktning av Yen-indexet:

 • 40% - JPY/CNH
 • 26.56% - JPY/USD
 • 16.26% - JPY/EUR
 • 6,42% - JPY/AUD
 • 3,87% - JPY/SGD
 • 2,86% - JPY/CAD
 • 2,24% - JPY/GBP
 • 1.79% - JPY/CHF

Live prisdiagram

Det japanska yen-indexets historia

Den japanska yenen har alltid betraktats som en "safe haven"-valuta, vilket innebär att i tider av ekonomisk osäkerhet eller volatilitet på marknaden tenderar yenens värde att stiga eftersom investerare söker trygghet i yenen för att investera sina pengar.

Fram till de senaste åren hade den japanska yenen en relativt stabil växelkurs mot den amerikanska dollarn, och fluktuerade i intervallet 80-120 för en dollar. Under finanskrisen 2008 ökade yenen kraftigt mot den amerikanska dollarn och nådde en toppnotering på cirka 75 för en dollar 2011.

Denna appreciering berodde delvis på yenens status som en säker hamn, då investerare sökte en säker plats att placera sitt kapital på i en ekonomisk oklarhet.

Vissa hävdar att den japanska yenen i dag har lämnat denna status eftersom importpriserna har varit högre än exportpriserna i Japan och centralbanken har hållit räntorna låga trots hög inflation.

Under de senaste två åren har den historiska yenkursen fluktuerat inom ett intervall på 105-125 mot US-dollarn, på grund av flera faktorer som den tredje vågen av COVID, Bank of Japans penningpolitik, det senaste finanspolitiska stimulanspaketet samt geopolitiska händelser och marknadssentimentet.

Vilka faktorer påverkar det japanska yenindexet?

Handlare bör ta hänsyn till de många faktorer som påverkar priset på det japanska yen-indexet:

Ekonomiska förhållanden

Den relativa styrkan hos den japanska ekonomin och de ekonomier som ingår i indexet, inklusive faktorer som BNP-tillväxt, inflation och arbetslöshet, kan påverka efterfrågan på yen.

Samma sak gäller för de valutor som yen-indexet mäts mot - om den amerikanska ekonomin går dåligt (t.ex. en högre BNP-minskningstakt) i förhållande till den japanska ekonomin, kommer indexets värde sannolikt att stiga.

Räntesats

Den ränta som fastställs av Bank of Japan (BOJ) i förhållande till andra centralbanker kan påverka efterfrågan på yen, eftersom högre räntor gör en valuta mer attraktiv för investerare.

Om du kan förutsäga stora investerares rörelser kan du förutsäga i vilken riktning det japanska yen-indexet kommer att röra sig.

Högre räntor innebär högre avkastning på investeringar, och högre investeringar leder till en ökning av den japanska yenens relativa värde.

Handelsbalans

Japan har ett stort överskott i bytesbalansen, vilket innebär att värdet av dess export är större än värdet av dess import. Överskott i bytesbalansen innebär en stark valuta för landet.

Allt som minskar exporten eller ökar importen (t.ex. geopolitiska händelser) kommer att försvaga det japanska yenindexet.

Fördelar med handel med JPY valutaindex

 • Den japanska yenens unika egenskaper gör den till en intressant produkt att handla med som kan prestera bra när andra stora valutor kollapsar.
 • Det japanska yen-indexet tenderar att vara mindre volatilt än ett valutapar, eftersom det är skyddat från de olika faktorer som kan orsaka stora prisrörelser mellan två enskilda valutor.
 • JPY-indexet ger en objektiv bild av Japans övergripande ekonomiska utveckling utan att man behöver ta hänsyn till trender i andra länder och regioner.

Nackdelar med att handla med JPY-index

 • Det finns en begränsad lista över mäklare som erbjuder Japanese Yen Index.
 • Mindre urval av handelsinstrument jämfört med mer populära valutaindex, såsom US Dollar Index.

Hur man handlar det japanska yen-indexet

Den här guiden beskriver de enkla steg som krävs för att börja handla med det japanska yen-indexet:

Att välja ett investeringsinstrument

Det japanska yen-indexet är inte lika vanligt förekommande som det amerikanska dollar-indexet, vilket är anledningen till att det inte finns så många mäklare som erbjuder detta instrument. Mäklaren Pepperstone erbjuder till exempel handel med detta valutaindex.

Du kan handla med ett yenindex genom en mängd olika handelsinstrument, men det vanligaste är kontrakt för skillnad, eller CFD. Den största fördelen med CFD:er är tillgången till hävstångseffekt, vilket ökar din handelsförmåga avsevärt och gör att du kan göra stora vinster med ett relativt litet startkapital. Pepperstone erbjuder till exempel en hävstång på 1:5 på JPY-indexet.

Välj en mäklare

Välj en mäklare som erbjuder ett JPY-index. Vilken mäklare du väljer beror på dina personliga handelskriterier, men det finns flera gemensamma faktorer att ta hänsyn till när du gör ditt val:

 • Erbjuder mäklaren låga avgifter och spreadar? Se till att kontrollera både avgifter i förväg, såsom provisioner per handel, och ytterligare kostnader, såsom avgifter för kontounderhåll, uttagsavgifter och straffavgifter för inaktivitet. Den minsta spreaden hos Pepperstone är till exempel 1 pips på JPY-indexet.
 • Är JPY-indexmäklaren reglerad och väl bedömd av användarna? De viktigaste regleringsorganen är JFSA i Japan, FCA i Storbritannien och ASIC i Australien.
 • Vilka handelsplattformar stöder mäklaren? De mest populära verktygen är MetaTrader 4 (MT4) och MetaTrader 5 (MT5), cTrader eller TradingView.
 • Vilka tillgångar erbjuder mäklaren utöver det japanska yen-indexet? De bästa JPY-indexmäklarna erbjuder även enskilda valutapar, aktier och råvaror.
 • Erbjuder mäklaren ett demokonto så att du kan öva på din JPY-indexhandelsstrategi?

CFD:er på valutaindex hos Pepperstone

CFD:er på valutaindex hos Pepperstone

Registrera

För att skapa ett konto hos en mäklare på det japanska yen-indexet måste du ange dina personuppgifter i ett onlineformulär och sedan tillhandahålla dokument för att verifiera din identitet. Dessa är vanligtvis myndighetsdokument, t.ex. ett pass eller körkort, samt en form av korrespondens för att verifiera din adress.

När du har registrerat dig går du till fliken "cashier" eller "deposit" på mäklaren för att sätta in pengar på ditt konto.

Att göra en bytesaffär

Studera den historiska grafen för yenindexkursen för att identifiera trender och mönster, vilket ger dig en uppfattning om i vilken riktning valutan har rört sig och vilka faktorer som påverkar den. Du kan använda tekniska analysverktyg som trendlinjer, glidande medelvärden och ljusstakar för att hjälpa dig.

Se också till att du håller dig uppdaterad om de senaste nyheterna om faktorer som påverkar det japanska yen-indexet, t.ex. naturkatastrofer i de berörda länderna, inflations- eller BNP-utvecklingen och allmänna val.

När du känner dig trygg med din kunskap om JPY-indexets utveckling och marknadsförhållandena kan du genomföra en handel. För att göra detta kan du ställa in en marknadsorder som öppnar din handel när JPY-indexet når ett visst pris. Du kan också fastställa stop loss- och take profit-nivåer som en vanlig form av riskhantering.

Ett sista ord om handel med JPY-index

JPY-indexet kan vara ett spännande och mindre volatilt sätt att ta sig in på den japanska yenmarknaden. Det är dock inte det vanligaste indexet och därför är det svårt att hitta mäklare som erbjuder JXY-produkter. Använd vår lista över de bästa mäklarna för att börja handla.

Vanliga frågor - Japanska yen-index

Är det japanska yen-indexet verkligt?

Konceptet med det japanska yenindexet är verkligt, men JPY-indexet existerar inte som ett handelsbart index på samma sätt som andra mer vanliga index, t.ex. Dow Jones eller FTSE.

Om JXY erbjuds av en mäklare bestäms de specifika vikterna och handelsvillkoren av mäklaren, inklusive tillgänglig hävstångseffekt, spreadar och avgifter över natten.

Vilket är det bästa japanska yen-indexet?

Det finns flera yenindex som erbjuds av online-mäklare, och varje index består av en egen valutakorg med egen viktning. Det bästa valet för dig beror förmodligen på vilka funktioner som erbjuds av mäklaren, inklusive handelsavgifter, plattformar och verktyg, marginaltillgång och tillsyn.

Vad visar det japanska yenindexet?

JPY-indexet ger en ögonblicksbild av den japanska yenens värde i förhållande till andra populära valutor, t.ex. den amerikanska dollarn. Den kan användas som ett riktmärke för den övergripande ekonomiska prestationen. Den kan också handlas som ett derivat hos några av de bästa online-mäklarna, till exempel Pepperstone.

Vad påverkar värdet på JPY-indexet?

Japan har ett överskott på kontot, så händelser som minskar exporten eller ökar importen försvagar JPY-indexets värde. En räntehöjning från Japans centralbank kan också få indexet att stiga. Dessutom kan uppgifter om BNP, inflation och arbetslöshet påverka efterfrågan på yen och därmed värdet på JPY-indexet.

Föregående : Råvaruvalutor Följande : Hur fungerar forex trading?