Meny

Impulsvåg - Elliott vågteori

Pulsvågan

 

Pulsvågan

Den bryter ner i 5 under vågor, noteras 1,2,3,4,5. som vanligtvis utvecklas inuti en kanal (de röda linjerna) av tendensen, dock kan punktliga utlopp i kanalen märkas.

 

 

 

Pulsvågan i förlängningen

 

Pulsvågan i förlängningen

Det är vanligt att en av undervågorna av impuls 1,3 eller 5 är i förlängning. Denna undervåg av impuls bryts ner i fem vågor.

Elliott hänvisar till guldtalet i Fibonacci-serien: 1; 1 618; 2; 2618; 4,13 etc. När det gäller förlängningar observerade han att den våg som utökas har en amplitud 1.618 gånger eller 2 gånger högre än de andra vågorna.

 

 

->Våg 2 återger aldrig mer än 100% av våg 1
->Våg 4 kommer aldrig in i Wave 1 territorium
->Våg 3 är aldrig den minsta
->I en pulsvåg är en av de 3 delvågorna (1, 3 eller 5) i förlängning

Admirals