Meny

Bildandet av Elliots vågor över tiden

Alternativregeln

 

1) Alternativregeln

Om våg 2 av en puls är en djup retracement, kommer Wave 4 ofta att vara en komplex sidokorrigering och vice versa.

En enkel korrigering kan vara en plattkorrigering eller en zigzagkorrigering. En komplex korrigering kan vara en triangel, en dubbel tre.

 

 

Korrektionsvågor

 

2) Korrektionsvågor

Korrigeringsvågorna tenderar att återfalla i den slutliga zonen av delvåg 4. Denna typ av korrigering uppträder ofta i våg 4 och även om den första undervågan hos impulsvågen (våg 1 eller 3) är i förlängning.

Du kan se på diagrammet att Wave 2 slutar vid nivån av fjärde delvåg av Wave 1.

En korrigeringsvåg har en varaktighet av 0,4 gånger till 1 gång varaktigheten för den föregående vågan, förutom om korrigeringen är en triangel.

 

 

3) Trend kanaler

För att visualisera de sannolika returerna av följande pulsvågor är det lämpligt att rita parallella trendlinjer i förväg för att bestämma fältet där de utvecklas.

För att rita trendkanalen, anslut slutet av vågorna 2 och 4.

Om vågorna 1 och 3 är normala, kommer parallelllinjen som passerar genom toppen av våg 3 ​​att förutsäga toppen av våg 5.

En linje ritad från toppen av våg 1 kommer att vara mer användbar för att bestämma toppen av våg 5 om våg 3 ​​är mycket kraftfull, nästan vertikal.

Admirals