Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Centraliserade marknader - Hur fungerar de?

Centraliserade marknader

En centraliserad marknad är en typ av finansmarknadsstruktur där alla order leds till en central börs i stället för till en mängd konkurrerande marknader.

Detta snabbar upp köp- och försäljningsprocessen och säkerställer en rättvis handel.

Centraliserade marknader övervakas vanligtvis av en tillsynsmyndighet för att se till att alla deltagare har lika tillgång till information och möjligheter.

Den mest kända centraliserade marknaden är New York Stock Exchange (NYSE).

Andra exempel är Nasdaq, CME Group och London Stock Exchange (LSE).

Handel på en centraliserad marknad har flera fördelar, bland annat följande:

 • Effektivt prisupptäckt
 • Lägre transaktionskostnader
 • Ökad öppenhet
 • Bättre likviditet

Det finns dock också nackdelar att ta hänsyn till, t.ex.

 • Koncentration av makt
 • Manipulation av insiders
 • Bristande sekretess

Beslutet att handla på en centraliserad marknad beror på ens handelsmål och risktolerans.

I slutändan är det upp till näringsidkaren att avgöra vilken typ av marknadsstruktur som är bäst för honom eller henne.

Centraliserad vs. decentraliserad marknad

Den största skillnaden mellan en centraliserad och en decentraliserad marknad är vem som kontrollerar orderflödet.

På en centraliserad marknad skickas alla order till en central börs. Detta innebär att börsen kan koppla samman köpare och säljare direkt.

På en decentraliserad marknad finns det ingen central börs. Istället dirigeras orderna till olika konkurrerande marknader. Det kan därför vara svårare att hitta villiga köpare eller säljare.

Centraliserade marknader är i allmänhet effektivare än decentraliserade marknader. De tenderar också att ha lägre transaktionskostnader och bättre likviditet. De kan dock vara sårbara för manipulation av insiders.

Decentraliserade marknader kan vara mer motståndskraftiga mot manipulation, men de kan också vara mindre effektiva och ha högre transaktionskostnader.

Är decentraliserade marknader på väg att bli allt populärare?

I och med framväxten av blockkedjetekniken blir decentraliserade marknader allt populärare.

Den mest kända decentraliserade marknaden är marknaden för kryptovalutor. Kryptovalutor är digitala tillgångar som använder kryptografi för att säkra sina transaktioner.

Bitcoin, den första och mest kända kryptovalutan, skapades 2009 som ett elektroniskt penningsystem för peer-to-peer-handel.

Sedan dess har tusentals andra kryptovalutor skapats.

Kryptovalutor handlas ofta på decentraliserade börser, som är onlineplattformar som gör det möjligt för användare att köpa och sälja kryptovalutor utan behov av en central myndighet.

Några av de mest populära decentraliserade börserna är IDEX, Binance DEX och Kyber Network.

Decentraliserade börser erbjuder större integritet, men mindre tillsyn.

De kan också vara mindre användarvänliga och ha lägre likviditet.

OTC-marknaden (over-the-counter)

En OTC-marknad (over-the-counter) är en decentraliserad marknad där två parter handlar direkt med varandra utan behov av en central börs.

OTC-marknader används ofta för mer komplexa finansiella instrument, t.ex. derivat (t.ex. swappar) och vissa typer av obligationer.

De kan också användas för illikvida tillgångar, t.ex. sällsynta tavlor eller veteranbilar.

Den största fördelen med att handla på en OTC-marknad är att det kan ske 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. De flesta centraliserade marknader har däremot fasta öppettider.

Denna flexibilitet kan vara användbar för näringsidkare som inte kan handla på vissa marknader. En handlare i Asien kan till exempel inte lätt handla under den amerikanska marknadens timmar.

En annan fördel är att OTC-marknaderna i allmänhet är mindre reglerade än börserna, vilket kan göra dem attraktiva för företag som vill undvika strikta informationskrav.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Vanliga frågor - Centraliserad marknad

Vad är en centraliserad marknad?

En centraliserad marknad är en marknad där alla order leds till en central börs. Denna typ av marknad är i allmänhet effektivare än en decentraliserad marknad.

Vilka är fördelarna med att handla på en centraliserad marknad?

Fördelarna med att handla på en centraliserad marknad är följande :

 • Effektivt prisupptäckt
 • Lägre transaktionskostnader
 • Ökad öppenhet och likviditet

Vilka är nackdelarna med att handla på en centraliserad marknad?

Nackdelarna med att handla på en centraliserad marknad är följande :

 • Koncentration av makt
 • Manipulation av insiders
 • Bristande sekretess

Är aktiemarknaden en centraliserad eller decentraliserad marknad?

Aktiemarknaden anses vara en centraliserad marknad.

Alla order skickas vidare till börser, t.ex. New York Stock Exchange eller Nasdaq.

Vad är ett exempel på en decentraliserad marknad?

Marknaden för kryptovalutor är ett exempel på en decentraliserad marknad.

Kryptovalutor är digitala eller virtuella tokens som använder kryptografi för att säkra sina transaktioner och kontrollera skapandet av nya enheter.

Kryptovalutor är decentraliserade, vilket innebär att de inte kontrolleras av någon regering eller finansiell institution. (Även om regeringar kan stänga ner dem om de vill, till exempel genom att ta bort möjligheten att sätta in och ta ut pengar från kryptovalutabörser).

Den mest kända kryptovalutan är Bitcoin, men det finns många andra, till exempel Ethereum, Litecoin och Monero.

Kryptovalutor handlas ofta på decentraliserade börser och kan också användas för att köpa varor och tjänster.

Vad är en OTC-marknad?

En OTC-marknad är en decentraliserad marknad där två enheter kan handla direkt med varandra utan behov av en central börs.

OTC-marknader används ofta för mer komplexa finansiella instrument, t.ex. derivat, som inte lätt kan handlas på börser.

Dessutom används OTC-marknader ofta för affärer som är för stora för att kunna genomföras på börser, eller när det råder brist på likviditet på den börshandlade marknaden.

OTC-marknader kallas också ibland för OTC-handel.

Slutsats - Centraliserad marknad

En centraliserad marknad är en typ av finansiell marknadsstruktur där alla order leds till en central börs. Detta snabbar upp köp- och försäljningsprocessen och säkerställer rättvisa affärer.

Centraliserade marknader övervakas vanligtvis av en tillsynsmyndighet för att se till att alla deltagare har lika tillgång till information och möjligheter.

Den mest kända centraliserade marknaden är New York Stock Exchange (NYSE). Andra exempel är Nasdaq, CME Group och London Stock Exchange (LSE).

Handel på en centraliserad marknad har flera fördelar, bland annat bättre likviditet, lägre transaktionskostnader och ökad effektivitet.

Centraliserade marknader kan dock vara sårbara för manipulation av insiders.

Decentraliserade marknader är en annan typ av finansmarknadsstruktur där det inte finns någon central börs. Istället skickas orderna vidare till olika konkurrerande marknader.

Den mest kända decentraliserade marknaden är marknaden för kryptovalutor. Andra exempel är OTC-marknaden och vissa obligationsmarknader.

Decentraliserade marknader erbjuder större integritet och flexibilitet, men kan vara mindre användarvänliga och ha högre transaktionskostnader. I slutändan beror den bästa marknadsstrukturen för dig på dina handelsmål och preferenser.