Meny

Historiska om ekonomiska indikatorer

Med det här verktyget kan du se historien om 60 ekonomiska indikatorer för 198 länder. 

Indikatorer översättning
Priserna Priserna
Inflationen
Konsumentprisindex (KPI)
Kärnkonsumentpriser
Kärninflationen
Exportpriser
BNP-deflatorn
Importpriser
Producentpriser
Handel Handel
Handelsbalans
Kapitalflöden
Nuvarande konto
Nuvarande konto till BNP
Export
Extern skuld
import
Handelsvillkor
Valutareserver
Företag Företag
konkurser
Affärsförtroende
Kapacitetsutnyttjande
Bilregistreringar
Förändringar i varulager
Bostadsindex
Industriell produktion
Nya order
Konsument Konsument
Banklånsränta
Konsumentförtroende
Konsumtionen
Disponibel personlig inkomst
Personliga besparingar
Detaljhandeln
Marknader Marknader
Valuta
Statsobligation
Aktiemarknad
Råvaror
Pengar Pengar
Ränta
Interbank Rate
Lån till privat sektor
Pengar försörjning
Regering Regering
Statsbudgeten
Statens skuld till BNP
Regeringsutgifterna
BNP BNP
BNP Årlig Tillväxt
BNP-tillväxten
BNP per capita
BNP per capita PPP
BNP Totalvärde
Bruttonationalprodukt
Arbetskraft Arbetskraft
Arbetslöshet
Anställda
Lediga jobb
Arbetskostnader
Befolkning
Produktivitet
Arbetslösa Personer
Lön